TUPUEY-New Book-201903-02 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Yū thī wā rao čha mō̜ng man bǣp nai / อยู่ที่ว่าเราจะมองมันแบบไหน / อีกีจู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Le, Ki ju. Withiyā Čhanphan. by อี, กีจู | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (3). On hold (1).
Wannī čha pen wan thī dī / วันนี้จะเป็นวันที่ดี / คิดมาก เขียน.

Sō̜nsawat Monsuwan. by ศรศวัส มลสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ศ43 ว63 2562] (1). Checked out (3).
Somdet Phrathēpphraratrātsudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n yư̄an Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Phō̜.Sō̜. 2524-2559 / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2524-2559 / คณะผู้จัดทำหนังสือ นิยม รัฐอมฤต ประธานกรรมการ ; เตช บุนนาค ... [และคนอื่น ๆ] กรรมการ.

Niyom Ratamarit. Tej Bunnag. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nānāchāt Prīdī Banomyong. by นิยม รัฐอมฤต | เตช บุนนาค | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nānā Chāt Prīdī Banomyong Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ท7 ส485 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.43.ท7 ส485 2559] (1).
Nitipratyā bư̄angton = Introduction to philosophy of law / นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nitipratyā Other title: Thritsadī kotmāi nitipratyā Other title: Introduction to philosophy of law | Philosophy of law | นิติปรัชญา | ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K230.ส44 น66 2562] (1). Checked out (2).
Khun tham bǣp nī thammai khao khaočhai bǣp nan / คุณทำแบบนี้ ทำไมเขาเข้าใจแบบนั้น / Heidi Grant Halvorson ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Halvorson, Heidi Grant, Phō̜nlœ̄t ʻIt. by ฮัลวอร์สัน, ไฮดี กรานท์, ค.ศ. 1973- | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (3). In transit (1).
Khō̜pkhun thī phān khao mā læ khō̜thōt thī raksā wai mai dai / ขอบคุณที่ผ่านเข้ามา และขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้ / Octobrae เขียน ; Nihcet x Imminimus ถ่ายภาพประกอบ.

Octobrae. Nihcet. Imminimus. by ออกโทเบร | ไนเซท | อิมมินิมัส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ523 ข53 2562] (1). Checked out (3).
Khrōngkān sưksā kānkhlư̄anyāi rǣngngān læ phonkrathop tō̜ talāt rǣngngān Thai lang pœ̄t sērī prachākhom sētthakit ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์.

Chulalongkorn University. Faculty of Economics. Office of the National Economics and Social Development Board. by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Khana Sētthasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD5821.ก6 ค942 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD5821.ก6 ค942 2558] (1).
Khrư̄angngœ̄n læ khrư̄angthom Thai / เครื่องเงินและเครื่องถมไทย / พอล บร๊อมเบิร์ก ; ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ ถ่ายภาพ ; [จุฑามาส อรุณวรกุล แปล].

Bromberg, Paul. Phaisān Pīammēttāwat. Čhuthāmāt ʻArunwō̜rakun. by บร๊อมเบิร์ก, พอล | ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ | จุฑามาส อรุณวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : River Books, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NK7178.7.ก1 บ45 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK7178.7.ก1 บ45 2562] (1).
Thuk chūang khư̄ wēlā khō̜ng rao = Every moment was you / ทุกช่วงคือเวลาของเรา = Every moment was you / ฮาแทวัน เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Ha, Taewan. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ฮา, แทวัน | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Other title: Every moment was you.Availability: No items available Checked out (2). On hold (2).
Theknōlōyī lang kānkepkīeo phon lamyai / เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย / บรรณาธิการ นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ.

Nithiyā Rattanāpanon. Danai Bunyakīat. Sūn Nawattakam Theknōlōyī Lang Kānkepkīeo. by นิธิยา รัตนาปนนท์ | ดนัย บุณยเกียรติ | ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sūn Nawattakam Theknōlōyī Lang Kānkepkīeo, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB379.ล6 ท723 2561] (1).
Mādām Pǣng / มาดามแป้ง / นวลพรรณ ล่ำซำ เขียน ; ปารัณ เจียมจิตต์ตรง เรียบเรียง ; กฤตธี ผ่องเสรี ถ่ายภาพ.

Nūanphan Lamsam, Pāran Čhīamčhittrong, Kritthī Phō̜ngsērī, by นวลพรรณ ล่ำซำ, 2509- | ปารัณ เจียมจิตต์ตรง | กฤตธี ผ่องเสรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2560 Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD6054.4.ท9 น54 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD6054.4.ท9 น54 2560] (1).
Sāmkok chabap Win Līeowārin / สามก๊ก ฉบับวินทร์ เลียววาริณ / บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข.

Win Līeowārin, Pritsanā Bunsinsuk. by วินทร์ เลียววาริณ, 2499- | ปริสนา บุญสินสุข.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 113 Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL2664.ส61 ว633 2561] (1). Checked out (3).
Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop 1,000 khrang / จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบ 1,000 ครั้ง / หลิวถง เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

Liu, Tong. Chān Thanaprakō̜p. by หลิว, ถง | ชาญ ธนประกอบ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop nưng phan khrang Other title: จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบหนึ่งพันครั้ง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1499.ส6 ห465 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1499.ส6 ห465 2561] (2). Checked out (1).
Khit læ tham bǣp คิดและทำแบบ ภัทระ ฉลาดแพทย์ และธีระวุฒิ ปัญญา.

Phatthara Chalātphǣt. Thīrawut Panyā. by ภัทระ ฉลาดแพทย์ | ธีระวุฒิ ปัญญา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hǣppī Buk Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL2664.ส63 ภ633 2561] (1). Checked out (1).
Kret thēpphačhao Čhīn = Zhong hua shen hua zhuan shuo / เกร็ดเทพเจ้าจีน = Zhong hua shen hua zhuan shuo / สมชาย จิว.

Somchai Čhio. by สมชาย จิว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Other title: Zhong hua shen hua zhuan shuo.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BL1812.ท7 ส426 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BL1812.ท7 ส426 2562] (1). Checked out (2).
Phračhao yū nai rāilaʻīat / พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด / ทาดามิตสึ มัตสึอิ เขียน ; ธาลินี โพธิ์อุบล แปล.

Matsui, Tadamitsu, Thālinī Phōʻubon. by มัตสึอิ, ทาดามิตสึ, ค.ศ. 1949- | ธาลินี โพธิ์อุบล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Cho̜tkhat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).
10 lak hǣng kānrūap ʻamnāt / 10 หลักแห่งการรวบอำนาจ / Noam Chomsky เขียน ; ชัชวนันท์ สันธิเดช แปล.

Chomsky, Noam. Chatwanan Santhidēt. by ชอมสกี, โนม | ชัชวนันท์ สันธิเดช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC110.ร6 ช545 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC110.ร6 ช545 2561] (2). Checked out (1).
Dān mư̄t khō̜ng phū tām hā sǣngsawāng = The dark side of the light chasers / ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่าง = The dark side of the light chasers / เด็บบี ฟอร์ด เขียน ; ภัทริณี เจริญจินดา แปล.

Ford, Debbie. Phattharinī Čharœ̄nčhindā. by ฟอร์ด, เด็บบี | ภัทริณี เจริญจินดา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prākān : OMG books, 2559 [2016] Publisher: สมุทรปราการ : OMG books, 2559 [2016]Other title: The dark side of the light chasers.Availability: No items available Checked out (1).
Ngān lakhō̜n khō̜ng Phrabāt Somdet Phrarāmāthibō̜dī Sīsinthō̜n Mahāwachirāwut Phramongkutklao Čhao phǣndin Sayām = Introduction to the dramtic activities of His Majesty King Vajiravudh / งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าแผ่นดินสยาม = Introduction to the dramtic activities of His Majesty King Vajiravudh / หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ค้นคว้าและเรียบเรียง.

Pin Mālākun, M.L., by ปิ่น มาลากุล, ม.ล, 2446-2538.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.2.ป6 ง6 2552] (1).
Čhē Bēsō̜t kap prawattisāt chabap yō̜ khō̜ng Amazon.com rānkhā plīk ʻō̜nlai thī yingyai thīsut nai lōk / เจฟฟ์ เบซอส กับประวัติศาสตร์ฉบับย่อของ Amazo.com ร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก / Richard L. Brandt ; พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร แปล.

Brandt, Richard L. by บรานต์, ริชาร์ด แอล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Z473.อ47 บ463 2557] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)