TUPUEY-New Book-201904-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Čhatsan wēlā dī mī rāidai phœ̄m 10 thao / จัดสรรเวลาดี มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า / คะซึโยะ คัตสึมะ เขียน ; ณิชากร อุปพงษ์ แปล.

Katsuma, Kazuyo, Nichākō̜n ʻUpaphong. by คะซึโยะ, คัตสึมะ, ค.ศ. 1968- | ณิชากร อุปพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).
Withī witthayā kānwičhai = Research methodology / วิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี.

Thipsiri Kānčhanawāsī Sirichai Kānčhanawāsī. by ทิพย์สิริ กาญจนวาสี | ศิริชัย กาญจนวาสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimthančhai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทันใจ, 2561 [2018]Other title: Research methodology.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: Q180.ก1 ท63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Q180.ก1 ท63 2561] (1).
Sutyō̜t khamphī lư̄ak čhāng-lœ̄k čhāng yāng thēp / สุดยอดคัมภีร์เลือกจ้าง-เลิกจ้างอย่างเทพ / Brian Tracy ; แปลและเรียบเรียง กองบรรณาธิการ.

Tracy, Brian. Kō̜ng Bannāthikān Dapbœ̄n Dē. by เทรซี่, ไบรอัน | กองบรรณาธิการดับเบิลเดย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Double days, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Double Days, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549.5.ค6 ท744 2560] (1).
Kānphatthanā māttrakān læ krō̜p kāndamnœ̄n ngān chœ̄ng sathāban phư̄a sanapsanun kānlongthun dōi trong nai prathēt prachākhom sētthakit ʻĀsīan khō̜ng wisāhakit khanāt klāng læ khanāt yō̜m / การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / [กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ หัวหน้าโครงการ ; ภานุทัต สัชฌะไชย, โสตถิธร มัลลิกะมาส, ธานี ชัยวัฒน์ นักวิจัย].

Kornkarun Cheewatrakoolpong. Phānuthat Sanchachai. Sōtthithō̜n Manlikamāt. Thānī Chaiwat. International Institute for Trade and Development. by กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ | ภานุทัต สัชฌะไชย | โสตถิธร มัลลิกะมาส | ธานี ชัยวัฒน์ | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.55.ก3 ก418 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG5750.55.ก3 ก418 2559] (1).
Phramēru nai ratchasamai Phrabāt Somdet Phraparamin Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit / พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ; บรรณาธิการ อิสรีย์ ธีรเดช ... [และคนอื่น ๆ].

ʻItsarī Thīradēt. Khana Kammakān Fāi Čhattham Nangsư̄ thīralư̄k læ Čhotmāihēt Ngān Phrarātchaphithī Thawāi Phra Phlœ̄ng Phra Bō̜rommasop Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt Bō̜rommanātbō̜phit. by อิสรีย์ ธีรเดช | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Suwannaphūm Hœ̄rithēt Čhamkat, [2561] [2017] Publisher: กรุงเทพ : บริษัท สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ จำกัด, [2561] [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GT3278.ก2 พ4575 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: GT3278.ก2 พ4575 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GT3278.ก2 พ4575 2561] (1).
Nayōbāi læ yutthasāt songsœ̄m sinlapa watthanatham rūamsamai (Phō̜. Sō̜. 2560-2564) / นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560-2564) / กองบรรณาธิการ อาภาภัทร จำปาทอง ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀphāphat Čhampāthō̜ng. Thailand. Kō̜ngthun Songsœ̄m Sinlapa Rūam samai. by อาภาภัทร จำปาทอง | กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Songsœ̄m Sinlapa Rūam samai, Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai, Krasūang Watthanatham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NX578.7.ก1 น494 2560] (1).
Kānprap tūa khō̜ng chāo nā Thai / การปรับตัวของชาวนาไทย / มูลนิธิชีวิตไท ; บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์.

Phongthip Samrānčhit. Local Act. by พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ | มูลนิธิชีวิตไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mūnnith, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD8039.ช62ท9 ก635 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD8039.ช62ท9 ก635 2561] (1). Checked out (1).
Dūangkǣo-- khō̜ng phǣndin / ดวงแก้ว-- ของแผ่นดิน / เพลงผ้า ปรพากย์.

Phlēngphā Pō̜raphāk. by เพลงผ้า ปรพากย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Rātchaburī : Bō̜risat Thammarak Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: ราชบุรี : บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 พ742 2561] (2).
Khai khwāmlap kānsāng kamrai phīang khaočhai ngop kānngœ̄n = How to understand business finance / ไขความลับการสร้างกำไร เพียงเข้าใจงบการเงิน = How to understand business finance / มาซารุ โยชิซาวะ ; วีรวรรณ ธรรมานุสาร แปล.

Yoshizawa, Masaru. Wīrawan Thammānusān. by โยชิซาวะ, มาซารุ | วีรวรรณ ธรรมานุสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: How to understand business finance..Availability: No items available Checked out (1).
Nisai sētthī khon mī dī mai dai mī khǣ ngœ̄n / นิสัยเศรษฐี คนมีดีไม่ได้มีแค่เงิน / โทนี่ โนะนากะ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Nonaka, Tony, ʻAnisā Kēmphaophan. by โนะนากะ, โทนี่, ค.ศ. 1962- | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (1).
Patibatkān lap nai samō̜raphūm rop : banthưk prawattisāt kānthahān kānmư̄ang Thai thī phœ̄ng khonphop : Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn / ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ : บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทยที่เพิ่งค้นพบ : พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน / โดย ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Thipphānidā Pālakawong Na ʻAyutthayā. by ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Riwœ̄ Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn Other title: พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.จ52 ท63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.จ52 ท63 2562] (1). Checked out (2).
Rāingān kānwičhai prīapthīap phư̄a phatthanā nayōbāi rư̄ang kānsongsœ̄m kānrīanrū khō̜ng phūsūngʻāyu nai Prathēt Thai / รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย / รุ่ง แก้วแดง หัวหน้าคณะวิจัย ; ปาน กิมปี ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

Rung Kǣodǣng, Pān Kimpī. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by รุ่ง แก้วแดง, 2487- | ปาน กิมปี | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 [2018]Other title: Kānsongsœ̄m kānrīanrū khō̜ng phūsūngʻāyu nai Prathēt Thai Other title: การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC5489.ท9 ร72 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LC5489.ท9 ร72 2561] (1).
Khwāmkhatyǣng læ kānsāng khwāmprō̜ngdō̜ng nai sangkhom Thai / ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / โดย คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง.

Saphā Phathanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Sœ̄msāng læ Phatthanā Kānmư̄ang Phākphonlamư̄ang. by สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Phathanā Kānmư̄ang, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ฮ9ข6 ค56 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ฮ9ข6 ค56 2559] (2).
Chai chīwit rīanrū plīanplǣng tœ̄ptō = Live learn change grow / ใช้ชีวิต เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เติบโต = Live learn change grow / พรรณราย ทรัพยะประภา ... [และคนอื่น ๆ].

Phannarāi Sapphayapraphā. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Čhittawitthayā. by พรรณราย ทรัพยะประภา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Čhittawitthayā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Live learn change grow..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ด6 ช926 2559] (1).
Rūam kotmāi rabīap læ prakāt thī kīeokhō̜ng kap ngān phakkānmư̄ang / รวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Thailand. Laws, statutes, etc. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1).
Kō̜n khwāmfan čha lomsalāi / ก่อนความฝันจะล่มสลาย / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข เขียน.

Satǣm ʻAphiwat ʻŪathawonsuk. by อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ML420.อ46ก3 2556] (1).
Kānphatthanā phū sūngʻāyu / การพัฒนาผู้สูงอายุ / วรนุช สิปิยารักษ์.

Wō̜ranut Sipiyārak. by วรนุช สิปิยารักษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV1484.ท9 ว437 2560] (2).
Present perfect phro̜ wan nī-- dī thīsut lǣo / Present perfect เพราะวันนี้-- ดีที่สุดแล้ว / ฌอห์ณ จินดาโชติ.

Chō̜n Čhindāchōt, by ฌอห์ณ จินดาโชติ, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAbuk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557 [2014]Other title: Phro̜ wan nī-- dī thīsut lǣo Other title: เพราะวันนี้ -- ดีที่สุดแล้ว.Availability: No items available Checked out (1).
Plīan khǣ 1 % chīwit dī khưn 100% / เปลี่ยนแค่ 1% ชีวิตดีขึ้น 100% / ทอม คอนเนลแลน เขียน ; จิรประภา ประคุณหังสิต แปล.

Connellan, Thomas K., Čhirapraphā Prakhunhangsit. by คอนเนลแลน, โทมัส เค, ค.ศ. 1942- | จิรประภา ประคุณหังสิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ต4 ค537 2561] (1).
Jony Ive : nak ʻō̜k bǣp ʻatchariya bư̄anglang khwāmsamrēt khō̜ng Apple / จอนนี่ ไอฟฟ์ : นักออกแบบอัจฉริยะ เบื้องหลังความสำเร็จของ Apple / Leander Kahney ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ แปล.

Kahney, Leander. Nonglak Čhāruwat. by เคนีย์, ลีแอนเดอร์ | ณงลักษณ์ จารุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nation Books, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 640150] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9696.2.ส54อ83 ค736 2557] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)