TUPUEY-New Book-201904-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .ส444 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA1221 .ส444 2561] (2). Withdrawn (11).
Frō̜i : khwāmrū chabap phok phā / ฟรอยด์ : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Anthony Storr ; สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล.

Storr, Anthony. Sāiphin Suphutthamongkhon, by สตอรร์, แอนโธนี | สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : bookscape, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : bookscape, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF173 .ส354 2562] (2). Checked out (2).
52 withī fưk samō̜ng hai čham ʻarai kō̜dai ngāi ngāi dōi ʻattanōmat læ čham dai nān / 52 วิธี ฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ง่ายๆ โดยอัตโนมัติ และจำได้นาน / เขียนโดย Dominic O'Brien ; แปลและเรียบเรียงโดย เอกชัย วังประภา.

O'Brien, Dominic. ʻĒkkachai Wangpraphā. by โอ'เบรียน, โดมินิก | เอกชัย วังประภา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bī Mīdīa Krup, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป, 2559 [2016]Other title: Hāsip sō̜ng withī fưk samō̜ng hai čham ʻarai kō̜dai ngāi ngāi dōi ʻattanōmat læ čham dai nān Other title: ห้าสิบสองวิธี ฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ง่าย ๆ โดยอัตโนมัติและจำได้นาน.Availability: No items available Checked out (1).
Wichā khwāmkhit thī khumkhā nūaikit thīsut nai lōk / วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก / Tina Seelig ; ผู้แปล พรรณี ชูจิรวงศ์.

Seelig, Tina Lynn. Punnī Chūčhirawong. by ซีลิก, ทินา ลินน์ | พรรณี ชูจิรวงศ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Wīlœ̄n, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BF408 .ซ646 2557] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PSYC BF 2014 642969] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF408 .ซ646 2557] (4). Checked out (2).
Mō̜ng nō̜k krō̜p / มองนอกกรอบ / โดย Edward De Bono ; เรียบเรียงโดย สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์.

De Bono, Edward, Somchāi Phittayāʻudomrœ̄k. by เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1933- | สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF408 .ด753 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF408 .ด753 2561] (3).
Ying rīan sūng rīan keng ying tō̜ng rēng praptūa / ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่งปรับตัว / Kato Toshinori เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์ แปล.

Kato, Toshinori. ʻAngkhanā Rattanačhan. by คะโตะ, โทะชิโนะริ | อังคณา รัตนจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF431 .ค634 2560] (2).
52 withī khit haidai yāng chīapkhom / 52 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม / Rolf Dobelli ; ผู้แปล อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Dobelli, Rolf, Oraphin Phonphanitratsamī. by โดเบลลี, รอล์ฟ, ค.ศ. 1966- | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsip sō̜ng withī khit haidai yāng chīapkhom Other title: ห้าสิบสองวิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม.Availability: No items available Checked out (2).
3 pī khāngnā khun čha yang mī ngān tham rư̄ mai / 3 ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานทำหรือไม่ / Joe Chang and Bryan Yao เขียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล.

Chang, Joe. Yao, Bryan. Ramphan Raksīʻaksō̜n. by จาง, โจ | เหยา, ไบรอัน | รำพรรณ รักศรีอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF481 .จ62 2559] (1).
Lœ̄k hai rāngwan sa! lǣo khon čha khayan khưn thantā / เลิกให้รางวัลซะ! แล้วคนจะขยันขึ้นทันตา / Daniel H. Pink ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Pink, Daniel H. Phō̜nlœ̄t 'It. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by พิงค์, แดเนียล เอช | พรเลิศ อิฐฐ์ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF503 .พ622 2558] (1).
Nisai sētthī khon mī dī mai dai mī khǣ ngœ̄n / นิสัยเศรษฐี คนมีดีไม่ได้มีแค่เงิน / โทนี่ โนะนากะ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Nonaka, Tony, ʻAnisā Kēmphaophan. by โนะนากะ, โทนี่, ค.ศ. 1962- | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ด6 น93 2559] (1).
Chai chīwit rīanrū plīanplǣng tœ̄ptō = Live learn change grow / ใช้ชีวิต เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เติบโต = Live learn change grow / พรรณราย ทรัพยะประภา ... [และคนอื่น ๆ].

Phannarāi Sapphayapraphā. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Čhittawitthayā. by พรรณราย ทรัพยะประภา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Čhittawitthayā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Live learn change grow..Availability: No items available Checked out (1).
Plīan khǣ 1 % chīwit dī khưn 100% / เปลี่ยนแค่ 1% ชีวิตดีขึ้น 100% / ทอม คอนเนลแลน เขียน ; จิรประภา ประคุณหังสิต แปล.

Connellan, Thomas K., Čhirapraphā Prakhunhangsit. by คอนเนลแลน, โทมัส เค, ค.ศ. 1942- | จิรประภา ประคุณหังสิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ต4 ค537 2561] (1).
Khāmphon sātsanā : čhariyatham phư̄a khon thang lōk / ข้ามพ้นศาสนา : จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก / องค์ทะไลลามะ เขียน ; นัยนา นาควัชระ แปล ; พจนา จันทรสันติ บรรณาธิการ.

Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, Naiyanā Nākwatchara. Photčhanā Čhanthrasanti, by เท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ. 1935- | นัยนา นาควัชระ | พจนา จันทรสันติ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūanngœ̄nmīmā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ47 .ท73 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ47 .ท73 2562] (1). Checked out (1).
Čhaophō̜ Khaotok : thēphārak Thai thī klāi pen thēpphačhao Čhīn / เจ้าพ่อเขาตก : เทพารักษ์ไทยที่กลายเป็นเทพเจ้าจีน / สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์.

Surasit ʻAmō̜nwanitsak. by สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Tonchabap, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (2).
Sō̜ng chādok : Khwāmngām læ phūmpanyā nai ʻatthakathā chādok / ส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร.

Supak Mahavarakorn. by สุภัค มหาวรากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Santisiri Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1467 .ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ1467 .ส74 2561] (2).
Sēpīan : prawat yō̜ manutsayachāt / เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (5). In transit (2). On hold (1).
Thō̜nglō̜ : sēnthāng chư̄amtō̜ yuk samai / ทองหล่อ : เส้นทางเชื่อมต่อยุคสมัย / เขียนโดย ภาณุวัฒน์ อู้สกุลวัฒนา = Thonglor : the way back into loop / author Panuwat Usakulwattana ; translated and edited Sumet Chardjareansawad.

Panuwat Usakulwattana. by ภาณุวัฒน์ อู้สกุลวัฒนา | Sumet Chardjareansawad | Panuwat Usakulwattana.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khatsan Dīmāk, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : คัดสรร ดีมาก, [2557?] [2014?]Other title: Thonglor : the way back into loop.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 700949] (2).
Sipsō̜ng. ๑๒.

Supphakit Chalœ̄mlāp. by ศุภกิจ เฉลิมลาภ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khatsan Dīmāk, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : คัดสรร ดีมาก, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 700953] (2).
Lāk phao lāi phan nai Lumnam Khō̜ng / หลากเผ่าหลายพันธุ์ในลุ่มน้ำของ / บุญยงค์ เกศเทศ.

Bunyong Kētthēt, by บุญยงค์ เกศเทศ, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Maha Sarakham] : ʻInthanin, 2562 [2019] Publisher: [มหาสารคาม] : อินทนิล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS523.3 .บ72 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS523.3 .บ72 2562] (2). Checked out (1).
Dūangkǣo-- khō̜ng phǣndin / ดวงแก้ว-- ของแผ่นดิน / เพลงผ้า ปรพากย์.

Phlēngphā Pō̜raphāk. by เพลงผ้า ปรพากย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Rātchaburī : Bō̜risat Thammarak Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: ราชบุรี : บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 พ742 2561] (2).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)