TUECON-New Books-2019-04-April Subscribe to this list

| Select titles to:
72 pī Rangsan Thanaphō̜nphan / 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ / กองบรรณาธิการ สิทธิกร นิพภยะ, อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Rangsun Thanapornpun, Sittikorn Nippaya. Itsakul Unahakate. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สิทธิกร นิพภยะ | อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Čhetsipsō̜ng pī Rangsan Thanaphō̜nphan Other title: เจ็ดสิบสองปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC445 .ร56 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .ร56 2562] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ร56 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445 .ร56 2562] (1).
The Lancashire cotton industry and its rivals : international competition in cotton goods in the late nineteenth century : Britain versus India, China, and Japan / Heita Kawakatsu.

by Kawakatsu, Heita, 1948- | LTCB International Library Trust | Kokusai Bunka Kaikan (Tokyo, Japan).

Edition: 1st English ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Tokyo : International House of Japan, 2018Other title: International competition in cotton goods in the late nineteenth century.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD9886.E182 K39 2018] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD9886.E182 K39 2018] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9886.E182 K39 2018] (1).
We the people patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam / We the people ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

Phāsuk Phongphaičhit. Nūannō̜i Trīrat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นวลน้อย ตรีรัตน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Other title: Patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam Other title: ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1).
Checked out (2).
Kwāmkhatyǣng sipčhet prakān kap čhutčhop khō̜ng rabop thunniyom / ความขัดแย้งสิบเจ็ดประการกับจุดจบของระบบทุนนิยม / เดวิด ฮาร์วี เขียน ; ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล ; นภนต์ ภุมมา บรรณาธิการ.

Harvey, David, Phakwadī Wīraphātphong. Naphon Phumma. by ฮาร์วี, เดวิด, ค.ศ. 1935- | ภัควดี วีระภาสพงษ์ | นภนต์ ภุมมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sūanngœ̄nmīmā Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HB501 .ฮ645 2562] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HB501 .ฮ645 2562] (1). Checked out (3).
Kham samkhan phư̄a khaočhai Prathēt Čhīn. chabap nưng thǣp nưng sēnthāng / คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน. ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง / [คณะทำงานแต่งหนังสือฉบับภาษาจีน ฟ่าน ต้าฉี ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะทำงานแปลหนังสือฉบับภาษาไทย เสียง ฉาง ... [และคนอื่น ๆ]] ; กรมกิจการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน, สถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย, สถาบันวิจัยการแปลแห่งประเทศจีน, ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน = [Zhong guo guan jian ci. "Yi dai yi lu" pian / [Zhong wen bian xie zu Fan Taqi ... [et al.] ; Tai wen fan yi zu Xiang Chang ... [et al.]] ; Zhong guo wai wen chu ban fa xing shi ye ju, Dang dai Zhong guo yu shi jie yan jiu yuan, Zhong guo fan yi yan jiu yuan, Sūn Wičhai Nưng Thǣp Nưng Sēnthāng Thai-Čhīn].

by ฟ่าน, ต้าฉี | เสียง, ฉาง | Fan, Taqi | Xiang, Chang | กรมกิจการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน | สถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย | สถาบันวิจัยการแปลแห่งประเทศจีน | ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน | China International Publishing Group | China Center for Contemporary World Studies | China Academy of Translation | Belt and Road Cooperation Research Center.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Zhong guo guan jian ci..Availability: No items available Checked out (2).
Čhariya sētthasāt / จริยเศรษฐศาสตร์ / Amartya Sen เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Sen, Amartya, Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by เซ็น, อมารตยา, ค.ศ. 1933- | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HB72 .ซ73 2562] (1). Checked out (3).
Rư̄ang tō̜ng rū kīeokap sētthakit Čhīn / เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน / อาเธอร์ อาร์. โครเบอร์ ; เกษียร เตชะพีระ แปล ; อภิรดา มีเดช บรรณาธิการแปล.

Kroeber, Arthur R. Kasīan Tēchaphīra. ʻAphiradā Mīdēt. Mūnnithi Phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by โครเบอร์, อาเธอร์ อาร์ | เกษียร เตชะพีระ | อภิรดา มีเดช | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā (Khrōngkān Čhatphim Khopfai), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC427.95 .ค94 2562] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: HC427.95 .ค94 2562] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC427.95 .ค94 2562] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC427.95 .ค94 2562] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HC427.95 .ค94 2562] (3). Checked out (5).
Khrōngkān banchī rāičhāi dān kānsưksā hǣng chāt : raya thī 2 = National education accounts of Thailand project : phase 2 : rāingān chabap sombūn / โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ : ระยะที่ 2 = National education accounts of Thailand project : phase 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นักวิจัย ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.).

Chaiyuth Punyasavatsut. Thammasat University. Economic Research and Training Center. Quality Learning Foundation. by ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2553] [2010]Other title: Banchī rāičhāi dān kānsưksā hǣng chāt pračham pī ngoppramān 2551-2553 : rāingān chabap sombūn Other title: National education accounts of Thailand project : phase 2 | บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551-2553 : รายงานฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LB2965.ท9 ค945 2553] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)