TUPUEY-New Book-201904-02 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Prathư̄ang ʻĒmčharœ̄n : ประเทือง เอมเจริญ : ศิลปิน ประเทือง เอมเจริญ ; ภัณฑารักษ์รับเชิญ ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร, ถนอม ชาภักดี ; นิทรรศการริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร = Pratuang Emjaroen : Traces and Trails, 02.09-20.11.2016, 8th floor, Bangkok Art and Culture Centre / artist, Pratuang Emjaroen ; guest curators, Paisal Theerapongvisanuporn, Thanom Chapakdee ; an exhibition initiated and produced by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre.

BACC Exhibition Prathư̄ang ʻĒmčharœ̄n Krung Thēp...) Pratuang Emjaroen, Paisal Theerapongvisanuporn. Thanom Chapakdee. Hō̜sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Mūnnithi Hō̜sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. by BACC Exhibition ประเทือง เอมเจริญ (2559 : กรุงเทพฯ) | ประเทือง เอมเจริญ, 2478- | ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร | ถนอม ชาภักดี | หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร | มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Mūnnithi Hō̜sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2559 [2016] Publisher: [Krung Thēp] : Mūnnithi, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2559 [2016]; [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2559 [2016]Other title: Pratuang Emjaroen : Traces and Trails.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: N5085.ก4 บ65 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N5085.ก4 บ65 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N5085.ก4 บ65 2559] (1).
Khwāmsamret mai mī khō̜yokwēn : chīwit čhāk Pō̜no̜ lo̜ pai ʻĀsīan khō̜ng Dō̜rō̜. Surin Phitsuwan / ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง ; อโนมา สอนบาลี ผู้เรียบเรียง.

Surin Pitsuwan, ʻAnōmā Sō̜nbālī. by สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | อโนมา สอนบาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ส716ก3 2556ค] (1).
Yaowarāt thanon mangkō̜n mai khœ̄i lap / เยาวราชถนนมังกรไม่เคยหลับ / เล่าเรื่อง นายทองพับ (เผ่าทอง ทองเจือ) ; คณะผู้จัดทำ ศรัญญา พุทธารี ... [และคนอื่นๆ].

Phaothō̜ng Thō̜ngčhư̄a, 1956- Saranyā Phutthārī. Thanākhān Krung Thēp. by เผ่าทอง ทองเจือ, 2499- | ศรัญญา พุทธารี | ธนาคารกรุงเทพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān Krung Thēp, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS589.ก4 ผ735 2558] (1).
Kānčhamlō̜ng kānchai phalangngān khō̜ng ʻākhān dōi chai prōkrǣm EnergyPlus læ OpenStudio / การจำลองการใช้พลังงานของอาคารโดยใช้โปรแกรม EnergyPlus และ OpenStudio / ปรีชญา มหัทธนทวี.

Prīchayā Mahatthanathawī. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Sathāpattayakammasāt. by ปรีชญา มหัทธนทวี | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Sathāpattayakammasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TJ163.5.อ62 ป462 2561] (1).
Khō̜mphōsit thī mī ʻalūminā pen thān = Alumina-based composites / คอมโพสิตที่มีอลูมินาเป็นฐาน = Alumina-based composites / โดย อภิชาต ลิมปิชัยพานิช.

ʻAphichāt Limpichaiphānit. by อภิชาต ลิมปิชัยพานิช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Other title: Alumina-based composites.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TA418.9.ว65 อ462 2561] (1).
ʻŌ̜k čhāk khao wongkot dai lǣo = Out of the maze : [an a-mazing way to get unstuck] / ออกจากเขาวงกตได้แล้ว = Out of the maze : [an a-mazing way to get unstuck] / Spencer Johnson ; ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์ แปล.

Johnson, Spencer. Thanyaphat Sirisap. by จอห์นสัน, สเปนเซอร์ | ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562 [2019]Other title: Out of the maze : an a-mazing way to get unstuck.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ป74 จ554 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ป74 จ554 2562] (1). Checked out (2).
Sētthī sō̜n lūk / เศรษฐีสอนลูก / เขียนโดย จี. คิงส์ลีย์ วอร์ด ; แปลโดย สุพรรณี วราทร.

Ward, G. Kingsley. Suphannī Warāthō̜n. by วอร์ด, จอร์จ คิงสลี่ย์ | สุพรรณี วราทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phīsư̄a, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ส6 ว4814 2547] (1).
Kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng Thai "čhāk phrai-fā nā sai sū wāthakam phrai-ʻammāt" / การเมืองการปกครองไทย "จากไพร่ - ฟ้าหน้าใส สู่วาทกรรมไพร่ - อำมาตย์" / จักษ์ พันธ์ชูเพชร.

Čhak Phanchūphet. by จักษ์ พันธ์ชูเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (ฉบับปรับปรุงแก้ไข).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathumthānī Punch Group, 2555 [2012] Publisher: ปทุมธานี : Punch Group, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
Khamʻathibāi rabop sān læ phrathammanūn sān yuttitham / คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wayuphap. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (1).
Checked out (2). On order (5).
Big data series II : Think like a data scientist : khit bǣp nak witthayāsāt khō̜mūn / Big data series II : Think like a data scientist : คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล / เขียนโดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

'Asamā Kunwānitchainan. by อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khō̜rālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2561 [2018]Other title: Khit bǣp nak witthayāsāt khō̜mūn Other title: Introduction to a big data project | คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล .Availability: No items available Checked out (1). On hold (1).
Rao čha mī chīwit thī dī / เราจะมีชีวิตที่ดี / ภาณุมาศ ทองธนากุล.

Phānumāt Thō̜ngthanākun. by ภาณุมาศ ทองธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : a book, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : a book, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
Čho̜ kǣn P/E : withī lư̄ak hun thī hai phon kœ̄nkhāt = The essential P/E / เจาะแก่น P/E : วิธีเลือกหุ้นที่ให้ผลเกินคาด = The essential P/E / Keith Anderson เขียน ; สุภศักดิ์ จุลละศร แปลและเรียบเรียง.

Anderson, Keith Suphasak Čhunlasō̜n. by แอนเดอร์สัน, คีธ (คีธ ฟิลิป) | สุภศักดิ์ จุลละศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wing Mīdīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วิง มีเดีย จำกัด, 2560 [2017]Other title: The essential P/E.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5681.อ63 อ833 2560] (1).
Big data series III : big data in real cases : tūayāng khrōngkān big data / Big data series III : big data in real cases : ตัวอย่างโครงการ big data / เขียนโดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

'Asamā Kunwānitchainan. by อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khō̜rālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2562 [2019]Other title: Tūayāng khrōngkān big data Other title: Big data in real cases | ตัวอย่างโครงการ big data.Availability: No items available Checked out (2).
Nǣokhit thāng phūmisāt prachākō̜n : kō̜rani sưksā phūmiphāk ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai / แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร : กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ทรงชัย ทองปาน.

Songchai Thō̜ngpān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by ทรงชัย ทองปาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HB2101.ก3 ท422 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HB2101.ก3 ท422 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB2101.ก3 ท422 2561] (2). Checked out (1).
Hō̜ng kong Mākāo Sœ̄nčhœ̄n / ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น / ผู้แต่ง ฆโนทัย ชัยอัจฉรา ... [และคนอื่นๆ].

Khanōthai Chaiʻatcharā. by ฆโนทัย ชัยอัจฉรา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : DPlus, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : DPlus, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS796.ฮ5 ฮ522 2558] (1).
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Pongsapan. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2562] (1).
Checked out (2). On order (4).
Han Khēnsēn læ thritsadī bō̜risut hǣng kotmāi / ฮันส์ เคลเซ่น และทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย / สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

Surin Salitphong. by สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Pure theory of law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K339 .ส74 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K339 .ส74 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K339 .ส74 2562] (1).
Checked out (1). On order (4).
Chā hai chana / ช้าให้ชนะ / คาซุโอะ อินาโมริ ; ผู้แปล โยซุเกะ, ทสมา วรรธนะภูติ.

Inamori, Kazuo, Yōsuke. Thasamā Watthanaphūti. by อินะโมริ, คะซึโอะ, ค.ศ. 1932- | โยซุเกะ | ทสมา วรรธนะภูติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558] [2015]Availability: No items available Checked out (1).
Khāi khō̜ng hǣmēt læ khō̜ng sasom bon Etsy+Blisby+facebook / ขายของแฮนด์เมดและของสะสมบน Etsy+Blisby+facebook / นลิน จันทร, มณีนุช สมานหมู่.

Nalin Čhanthō̜n. Manīnut Samānmū. by นลิน จันทร | มณีนุช สมานหมู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rīwaiwā Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รีไวว่า จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9999.ห63 น463 2560] (1).
Chīwit dī yāng ʻatsačhan mư̄a tư̄n thuk wan tō̜n tī 5 / ชีวิตดีอย่างอัศจรรย์เมื่อตื่นทุกวันตอนตี 5 / เขียนโดย Jeff Sanders ; แปลและเรียบเรียงโดย เสรี อู่ธาราสวัสดิ์.

Sanders, Jeff, Sērī ʻŪthārāsawat. by แซนเดอร์ส, เจฟฟ์, ค.ศ. 1984- | เสรี อู่ธาราสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bee Media, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บี มีเดีย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD69.ว7 ซ83 2561] (2).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)