TUPRIDI-New Book-201905-01(tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
21 botrīan samrap satawat thī 21 / 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, Thidā Čhongnirāmaisathit by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2562] [2019]Other title: Yīsipʻet botrīan samrap satawat thī yīsipʻet Other title: ยี่สิบเอ็ดบทเรียนสำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CB428 .ฮ84 2562] (1). Checked out (1). On hold (2).
I decided to live as myself / I decided to live as myself / Kim Suhyun เรื่อง, ภาพ ; พัชรางสุ์ แปล.

Kim, Su-hyŏn. Phatcharāng Thō̜ngprasert. by คิม, ซู-ฮยอน | พัชรางสุ์ ทองประเสริฐ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2562] [2019]Availability: No items available Checked out (4).
Kaze ʻōp kō̜t sāilom phrāng phrom laʻō̜ng fon / Kaze โอบกอดสายลม พร่างพรมละอองฝน / อนุสรณ์ สนะพันธุ.

Anusorn Sanaphanthu. by อนุสรณ์ สนะพันธุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2562 [2019]Other title: ʻŌp kō̜t sāilom phrāng phrom laʻō̜ng fon Other title: โอบกอดสายลม พร่างพรมละอองฝน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS812 .อ375 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS812 .อ375 2562] (2).
Practicing happiness : withī saičhai hai nō̜i long læ rak hai māk khưn / Practicing happiness : วิธีใส่ใจให้น้อยลง และรักให้มากขึ้น / Jeon Seung-Hwan เขียน ; สุวัจนา สงวนสิน แปล.

Chon, Sung-hwan. Suwatčhanā Sangūansin. by จอน, ซึง-ฮวาน | สุวัจนา สงวนสิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhǣmsai Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF575.ส7 จ532 2562] (1). Checked out (3).
Thanks to me / Thanks to me / Jeon Seung-Hwan เขียน ; อภิศรี แปล.

Chŏn, Sŭng-hwan. ʻAphisī. by จอน, ซึง-ฮวาน | อภิศรี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL980.3 .จ53 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL980.3 .จ53 2562] (1). Checked out (1).
We the people patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam / We the people ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

Phāsuk Phongphaičhit. Nūannō̜i Trīrat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นวลน้อย ตรีรัตน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Other title: Patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam Other title: ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HJ4771.55 .ว683 2562] (1).
Checked out (2).
Kotmāi kap kānplīanplǣng khō̜ng sangkhom Thai / กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / จัดทำโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Sammanā wichākān Krung Thēp...) by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. สัมมนาวิชาการ (ครั้งที่ 5 : 2555 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Rūam botkhwām ngān sammanā wichākān pračham pī pī Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: Ngān sammanā thāng wichākān pračham pī khrang thī 5 Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: รวมบทความงานสัมมนาวิชาการประจำปี ปี พ.ศ. 2555 | งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (2).
Krong kam / กรงกรรม / จุฬามณี.

Niphon Thīangtham, by นิพนธ์ เที่ยงธรรม, 2521-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .น667ก42 2560] (1). Checked out (3).
Klap čhāk pāchā / กลับจากป่าช้า / สตีเวน คิง เขียน ; อรทัย พันธพงศ์ แปล.

King, Stephen, Orathai Phanthaphong. by คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1947- | อรทัย พันธพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค63พ73อ43 2562] (1). Checked out (2).
Klin kāsalō̜ng / กลิ่นกาสะลอง / เนียรปาตี.

Phisit Sriprasert. by พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่สี่, เพิ่มตอนพิเศษ.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (3).
Kānphatthanā rūpbǣp kitkam songsœ̄m kānʻān phư̄a sœ̄msāng nisai rak kānʻān læ thaksa chīwit dān sukhaphāp kāi sukhaphāp čhit samrap dek pathomwai = Development of reading promotion activities model to enhance reading habit and life skill : health mind and body for early childhood : rāingān kānwičhai / การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และทักษะชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สำหรับเด็กปฐมวัย = Development of reading promotion activities model to enhance reading habit and life skill : health mind and body for early childhood : รายงานการวิจัย / ฐิติยา เนตรวงษ์.

Thitiyā Nētwong. Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Dusit. Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī. by ฐิติยา เนตรวงษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī Mahāwitthayālai Sūan Dusit, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558 [2015]Other title: Development of reading promotion activities model to enhance reading habit and life skill : health mind and body for early childhood.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Z1003.5.ท9 ฐ63 2558] (1).
Kānlongthun dūai khwāmkhātwang khư̄ kānmatčham dūai khwāmčheppūat = [The price of expectation is pain] / การลงทุนด้วยความคาดหวัง คือการมัดจำด้วยความเจ็บปวด = [The price of expectation is pain] / Rhythm เรื่องและภาพ.

Rhythm. by ริทึม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Other title: Price of expectation is pain.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ร653 ก64 2562] (2). Checked out (2).
Kānwikhro̜ kānčhat klum rōngrīan khanāt lek tām tūabongchī kānpramœ̄n khunnaphāp phāi nō̜k rō̜p thī 3 nai klum čhangwat Rō̜i Kǣn Sān Sin ช Cluster Analysis of Small-Sized School base on Indicator for Three cycle External Quality Assessment in Roi Kean San Sin Group Provinces : rāingān kānwičhai / การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ = Cluster analysis of small-sized school base on indicator for three cycle external quality assessment in Roi Kean San Sin group provinces : รายงานการวิจัย / อรัญ ซุยกระเดื่อง.

ʻAran Suikradư̄ang. Mahāwitthayālai Rātchaphat Mahā Sārakhām. Sathāban Wičhai læ Phatthanā. by อรัญ ซุยกระเดื่อง | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Rātchaphat Mahā Sānkhām, 2558 [2015] Publisher: [มหาสารคาม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558 [2015]Other title: Cluster analysis of small-sized school base on indicator for three cycle external quality assessment in Roi Kean San Sin group provinces .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA1222 .อ46 2558] (1).
Kānsưksā khwāmtō̜ngkān Sưksātō̜ nai laksūt Parinya Khrusātsatō̜n Mahābanthit sākhāwicha Kānsưksā Pathomwai Mahāwitthayālai Rātchaphat Mahāsānkhām : rāingān kānwičhai : A Study of Needs study in Master of Education Program in Early Childhood Rajabhat Maha Sarakham University / การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = = ǂb A study of needs study in Master of Education Program in Early Childhood Rajabhat Maha Sarakham University : รายงานการวิจัย / ทัศนีย์ นาคุณทรง, รุ่งลาวัลย์ ละอำคา.

Thatsanī Nākhunsong. Runglāwan Laʻamkhā. Mahāwitthayālai Rātchaphat Mahā Sārakhām. Sathāban Wičhai læ Phatthanā. by ทัศนีย์ นาคุณทรง | รุ่งลาวัลย์ ละอำคา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahāsānkhām] : Sathābanwičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Rātchaphat Mahāsānkhām, 2558 [2015] Publisher: [มหาสารคาม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558 [2015]Other title: Study of needs study in Master of Education Program in Early Childhood Rajabhat Maha Sarakham University.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC5257.ท92ก25 ท65 2558] (1).
Khadī khwām / คดีความ / Franz Kafka ; ดวงพร พงษ์โสภาวิจิตร แปล.

Kafka, Franz, Dūangphō̜n Phongsōphāwičhit. by คาฟคา, ฟรันซ์, ค.ศ. 1883-1924 | ดวงพร พงษ์โสภาวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่สี่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sāmanchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (2).
Khrū Chalopchalai Phlāngkūn : nưng sattawat hǣng khunkhā / ครูฉลบชลัยย์ พลางกูร : หนึ่งศตวรรษแห่งคุณค่า / [บรรณาธิการ ดุษฎี พนมยงค์].

Dutsadī Bunthatsanakun, by ดุษฎี บุญทัศนกุล, 2482-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : čhatphim dōi Sudā, Dutsadī, Wānī Phanomyong, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : จัดพิมพ์โดย สุดา, ดุษฎี, วาณี พนมยงค์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท92ฉ432 ค472 2559] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท92ฉ432 ค472 2559] (4).
Khwāmkhatyǣng nưa dindǣn Prāsāt Phra Wihān rawāng Thai læ Kamphūchā : phonkrathop læ nǣonōm lang kham phiphāksā tīkhwām khō̜ng Sān Yuttitham Rawāng Prathēt Phō̜.Sō̜. 2556 / ความขัดแย้งเหนือดินแดนประสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา : ผลกระทบและแนวโน้มหลังคำพิพากษาตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ.

Sanyarat Meesuwan. Mahāwitthayālai Mahāsānrakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān. by สัญญารัตน์ มีสุวรรณ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ก6 ส62 2561] (1).
Khwāmlap / ความลับ / Higashino Keigo เขียน ; บุญชู ตันติรัตนสุนทร แปล.

Higashino, Keigo, Bunchū Tantirattanasunthō̜n. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | บุญชู ตันติรัตนสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Maxx Publishing, 2562 [2019] Publisher: กุรงเทพฯ : Maxx Publishing, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ64437ฮ64บ73 2562] (1). Checked out (2).
Khamphī Chanamān : tamrā phatthanā čhit lēm 4 / คัมภีร์ชนะมาร : ตำราพัฒนาจิต เล่ม 4.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : ʻAphisarā ʻIntœ̄ Krup, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : อภิสรา อินเตอร์กรุ๊ป, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4190 .ค59 2559] (1).
Kham ʻathitthān khō̜ng ʻŌdūbō̜n = Audubon's prayer / คำอธิษฐานของโอดูบอน = Audubon's prayer / Kotaro Isaka เขียน ; กนกวรรณ เกตุชัยมาศ แปล.

Isaka, Kotaro, Kanokwan Kētchaimāt. by อิซากะ, โคทาโร่, ค.ศ. 1971- | กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2559 [2016]Other title: Audubon's prayer.Availability: No items available Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)