New Books 2015-05 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 118/2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2008 520609] (1).
"Pūchanīičhān" phū ʻō̜kbǣp kotmāi phư̄a patirūp sangkhom Thai / "ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่น ๆ].

Bančhœ̄t Singkhanēti. by บรรเจิด สิงคะเนติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Other title: Pūchanīičhān phū ʻō̜kbǣp kotmāi phư̄a patirūp sangkhom Thai Other title: ปูชนียจารย์ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 643497] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT110.อ433 ป72 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 643497] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 643497] (2).
"Wanida" witchaphō̜n / "วนิดา" วิชชาภรณ์ / วนิดา บำรุงไทย บรรณาธิการ.

Wanida Bamrungthai. Patcharin Anunsiriwat. Sanom Khrutmư̄ang. Supaporn Khongsirirat. Praphāt Phengphum. Narongkan Rō̜tsap. Mahāwitthayālai Narēsūan. Phākwicha Phāsā Thai. by วนิดา บำรุงไทย | พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์, 2497- | สนม ครุฑเมือง | สุภาพร คงศิริรัตน์ | ประภาษ เพ็งพุ่ม | ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, 2521- | มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาภาษาไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Phākwicha Phāsā Thai Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Narēsūan, [2556] [2013] Publisher: พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4200 .ว33 2556] (1).
" ʻĀlai-- nāiphǣt kwanjai chonnabot " Nāiphǣt Kōwit Wō̜raphongsitthikun thīralư̄k phithī phrarātchathān phlœ̄ngsop wan thī 19 Thanwākhom Phō̜.Sō̜. 2541 / "อาลัย--นายแพทย์ขวัญใจชนบท" นายแพทย์โกวิทย์ วระพงษ์สิทธิกุล ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2541 / [คณะผู้จัดทำ, จรัญ จักรวาลชัยศรี ... [และคนอื่น ๆ].

Čharan Čhakwānchaisī. Mūnnithi Rōngphayābān Somdet Phra Yuparach. by จรัญ จักรวาลชัยศรี | มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.

Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mūnnithi Rōngphayābān Somdet Phra Yuparach], 2541 [1998] Publisher: [กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช], 2541 [1998]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1998 647399] (1).
"ʻĒchīa tai" phračhao mai longlư̄m phǣndin mai lư̄anrāng / "เอเชียใต้" พระเจ้าไม่หลงลืม แผ่นดินไม่เลือนราง / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

Wanchai Tantiwitthayāpitak, by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 645141] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS337 .ว632 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 645141] (2).
[Han yu guo ji jiao yu yong yin jie Han zi ci hui deng ji hua fen. Guo jia biao zhun, ying yong jie du ben] = The graded Chinese syllables, characters and words for the application of teaching Chinese to the speakers of other languages. National standard : application and interpretation / [Guo jia Han ban, Jiao yu bu she ke si "Han yu guo jia jiao yu yong yin jie Han zi ci hui deng ji hua fen" ke ti zu].

by Guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu (China) | China. Jiao yu bu. She hui ke xue si. "Han yu guo jia jiao yu yong yin jie Han zi ci hui deng ji hua fen" ke ti zu.

Edition: Di 1 ban, di 3 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2014Other title: Hanyu guoji jiaoyuyong yinjie Hanzi cihui dengji huafen (Guojia biaojun yingyong jieduben) | Graded Chinese syllables, characters and words for the application of teaching Chinese to the speakers of other languages..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL1128 .H235 2014] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 647400] (1).
[Han yu ji ben zhi shi. Yu fa pian] = Basics of Chinese language. Grammar / [Shi Chunhong zhu].

by Shi, Chunhong.

Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2014Other title: Basics of Chinese language..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL1103 .S553 2014] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 647459] (1).
[Han yu jiao xue ping jia / Yang Yi zhu].

by Yang, Yi.

Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2013 647452] (1). Checked out (1).
[Han yu kou yu : cong jiao xue dao ce shi / Zhai Yan zhu].

by Zhai, Yan.

Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013Other title: Hanyu kouyu : cong jiaoxue dao ceshi.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2013 647435] (1). Checked out (1).
[Han yu Tai yu fen lei ci dian = Photčhanānukrom čhamnǣk mūatmū Čhīn - Thai / Zheng Yuanping zhu bian].

by Zheng, Yuanping.

Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Shang wu yin shu guan, 2013Other title: Photčhanānukrom čhamnǣk mūatmū Čhīn - Thai.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2013 645562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2013 645562] (1).
[Ji yu she hui wen hua li lun de Han yu xue xi zhe ci hui xi de yan jiu / Jiang Rong zhu].

by Jiang, Rong.

Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013Other title: Jiyu shehui wenhua lilun de Hanyu xuexizhe cihui xide yanjiu.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL1065 .J53 2013] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2013 647447] (1).
[Shang wu Han yu jiao xue li lun yan jiu yu fang fa chuang xin / Shen Shuying zhu].

by Shen, Shuying.

Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013Other title: Shangwu Hanyu jiaoxue lilun yanjiu yu fangfa chuangxin.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL1120.C58 S54 2013] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2013 647444] (1).
[Tai Han fen lei ci hui shou ce] = คู่มือศัพท์แยกประเภท ไทย-จีน / [Yun Baoyu zhu bian].

by Yun, Baoyu.

Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print Publisher: Nanning : Guangxi jiao yu chu ban she, 2011Other title: คู่มือศัพท์แยกประเภท ไทย-จีน.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4187.C5 T35 2011] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2011 617222] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2011 617222] (1).
[Wen ben jie du yu yu wen jiao xue xin lun / Lai Ruiyun zhu bian].

by Lai, Ruiyun, 1951-.

Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2014Other title: Wenben jiedu yu yuwen jiaoxue xinlun.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL1065 .W46 2014] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 647419] (1).
[Xin Han Tai ci dian = Photčhanānukrom Čhīn - Thai (chabap mai) / zhu bian Pei Xiaorui].

by Pei, Xiaorui.

Edition: Di 1 ban, di 3 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she, 2014Other title: Photčhanānukrom Čhīn - Thai (chabap mai).Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2014 645553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 645553] (1).
[Yu wen ke tang "xue qing shi jiao" chong gou / Chen Longsheng zhu].

by Chen, Longsheng.

Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2013Other title: Yu wen ke tang xue qing shi jiao zhong gou.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2013 647428] (1). Checked out (1).
[Yu wen ke tang jiao xue zhen duan / Huang Houjiang zhu].

by Huang, Houjiang.

Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nanjing Shi : Jiangsu jiao yu chu ban she, 2011Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2011 647413] (1). Checked out (1).
[Zhongguo yi shu shi / Maike'er Suliwen zhu ; Xu Jian yi].

by Sullivan, Michael, 1916-2013 | Xu, Jian.

Edition: Di 1 ban, di 5 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2015Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N7340 .S925 2015] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N7340 .S925 2015] (1).
1 ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : Lattice Work, 2552Other title: หนึ่งร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CT1548.ย524ก4 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.ย524ก4 2552] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BIOG CT 2009 551796] (1).
100i khō̜khit bō̜rihān khon čhāk 100 yō̜t nak bō̜rihān Thai. [Lēm 2] / 100 ข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย. [เล่ม 2] / บรรณาธิการ พิภพ อุดร และ วิทยา ด่านธำรงกูล.

Pipop Oudorn. Vitthaya Dānthamrongkūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sapphayākō̜n Manut. by พิภพ อุดร | วิทยา ด่านธำรงกูล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Sapphayākō̜n, Manut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i khō̜khit bō̜rihān khon čhāk 100 yō̜t nak bō̜rihān Thai Other title: หนึ่งร้อยข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: COMM HF 2014 641715] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ก311 2557 ล. 2] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549 .ก311 2557 ล. 2 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 641715] (2).
 <<  <  1  2  3  ...  47    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)