New Books 2015-08 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Wan Prīdī Phanomyong" 11 Phrưtsaphākhom 2556 / "วันปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2556 / บรรณาธิการบริหาร นวพรรณ อิ่มดวง.

Nawaphan ʻImdūang, Mārūai Phadungsit, Wānī Sāipradit. Thāpanan Niphitthakun, Phō̜phan ʻUiyānon. Nakarin Mēktrairat. ʻAnusō̜n Thamčhai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Ngān Prachāsamphan. by นวพรรณ อิ่มดวง, 2527- | มารวย ผดุงสิทธิ์, 2472- | วาณี สายประดิษฐ์, 2484-2561 | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | อนุสรณ์ ธรรมใจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. งานประชาสัมพันธ์ | พอพันธ์ อุยยานนท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Ngān Prachāsamphan, Kō̜ngngān Sūn Rangsit, Samnakngān ʻAthikānbō̜dī, Mahāwitthayālai Thammasāt, [2556] [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 641500] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 641500] (3). Withdrawn (3).
"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

by ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.ค6ส643 ศ63 2554] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ค6ส643 ศ63 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2011 613789] (2).
[Han yu kou yu 345. 4, Ke ben] = 345 spoken Chinese expressions. 4, Textbook / [Chen Xianchun bian zhu].

by Chen, Xianchun.

Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2010Other title: 345 spoken Chinese expressions..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL1074.8 .C44 2010 V. 4] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2010 650336] (2).
12 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555?] [2012?]Other title: สิบสองปีผู้ตรวจการแผ่นดิน..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JQ 2012 604529] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ผ68 ผ7342 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2012 604529] (1). Checked out (1).
120 pī phānfā prachāthipok / 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก / คณะทำงานและกองบรรณาธิการจัดทำหนังสือ วรนุช สุนทรวินิต ... [และคนอื่น ๆ] ; กองบรรณาธิการบรรณานุกรมหนังสือส่วนพระองค์ฯ นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Wō̜ranut Sunthō̜nwinit. Nanthaphō̜n Thanakūnbō̜riphan. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Samnak Bannasān Sonthēt. by วรนุช สุนทรวินิต | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnak Bannasān Sonthēt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i yīsip pī phānfā prachāthipok Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 651554] (1).
124 pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai / 124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย / คณะผู้จัดทำ ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pathittā Chōmpradit. by ปทิตตา โฉมประดิษฐ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Yuttitham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜iyīsipsī pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .ก915 2558] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 648482] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1). Checked out (1).
200 kotlek nak khāi mư̄ʻāchīp / 200 กฎเหล็กนักขายมืออาชีพ / เหมันต์ เกียรติเจริญ.

Hēman Kīatčharœ̄n. by เหมันต์ เกียรติเจริญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜. Čhō̜. Kō̜. Phimdī Kānphim, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บจก.พิมพ์ดีการพิมพ์, [2555] [2012]Other title: Sō̜ngrō̜i kotlek nak khāi mư̄ʻāchīp Other title: สองร้อยกฎเหล็กนักขายมืออาชีพ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2012 651077] (1).
25 เคล็ดลับการลงทุนของพัฟเฟตต์ / L. J. Rittenhouse ; วีระพงษ์ ชุติภัทร์, ทิวัตถ์ ชุติภัทร์ แปลและเรียบเรียง.

by ริทเทนเฮ้าส์, แอล. เจ | วีระพงษ์ ชุติภัทร์ | ทิวัตถ์ ชุติภัทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4061 .ร633 2555] (2). Checked out (1).
3 pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558. 3 ปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Thantaphǣtthayasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sām pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558 Other title: สามปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 649179] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 649179] (3).
30 pī wārasān Yīpun sưksā : Yīpun - Thai nai yuk plīan phān 2527-2556 / 30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Phīra Charoenporn. Nētnapā Wailœ̄tsak. Sunida Arunphipat. Warangkhanā Kō̜kīanttiphithak. Niphāphō̜n Rachataphatthanākun. Piyawan ʻAtsawarāchan. Suthin Sāisangūan. Phākphūm Thippakhun. Mahāwitthayālai Thammasāt Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by พีระ เจริญพร | เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ | สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ | นิภาพร รัชตพัฒนากุล | ปิยวรรณ อัศวราชันย์ | สุทิน สายสงวน, 2500- | ภาคภูมิ ทิพคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์การศึกษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sūn Yīpun Sưksā, Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2015 650250] (3). Checked out (1).
40 pī khrop rō̜p wan sathāpanā Krom Khūapkhum Rōk / 40 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค / บรรณาธิการ สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค.

Krom Khūapkhum Rōk. Samnak Čhatkān Khwāmrū. by กรมควบคุมโรค. สำนักจัดการความรู้.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Other title: Sī sip pī khrop rō̜p wan sathāpanā Krom Khūapkhum Rōk Other title: สี่สิบปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WC 2014 636289] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: WC24.ค53 ก462 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WC 2014 636289] (2).
40 pī Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai : Share for all. 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Share for all.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Other title: Share for all.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: MGNT HD 2015 651414] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: MGNT HD 2015 651414] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MGNT HD 2015 651414] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HD70.ท9 ก126 2558] (2).
45 pī Samnak Bandit ʻĀsāsamak : bon sēnthāng rak sunti prachā tham / 45 ปี สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร : บนเส้นทางรักษ์สันติประชาธรรม / สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thammasat University. Graduate Volunteer Centre. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: EDUC LG 2014 629486] (4), Nongyao Chaiseri Library [Call number: EDUC LG 2014 629486] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก238 ธ4916 2557] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LG395.ก238 ธ4916 2557] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LG395.ก238 ธ4916 2557] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: EDUC LG 2014 629486] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: EDUC LG 2014 629486] (1).
50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 650367] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 650367] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 650367] (3).
60 chanit phanmainam pradap khō̜ng Thai / 60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย / กาญจนรี พงษ์ฉวี, รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์, วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย.

Kānčhanarī Phongchawī. Ratthaphat Praditsan. Wannadā Phiphatčharœ̄nchai. Sathāban Wičhai Satnam Sūaingām læ Phanmainam. by กาญจนรี พงษ์ฉวี | รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ | วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย | สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Satnam Sūaingām læ Phanmainam Kō̜ng Wičhai læ Phatthanā Pramong Namčhư̄t Krom Pramong, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AGRI SB 2015 651612] (2).
60 tonmai song plūk nai Somdet Phra Thēp... / 60 ต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพฯ / คำรณ เลียดประถม [บรรณาธิการ].

Khamron Līatprathom. Thailand. Krom Pāmai. Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. Khrōngkān Phatthanā Pāmai. by คำรณ เลียดประถม | กรมป่าไม้. ศูนย์รักษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. โครงการพัฒนาป่าไม้.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Čhanthaburī] : Khrōngkān Phatthanā Pāmai Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Krom Pāmai, 2557 [2014] Publisher: [จันทบุรี] : โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้, 2557 [2014]Other title: Hoksip tonmai song plūk nai Somdet Phra Thēp... Other title: หกสิบต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพฯ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ท7 ก113 2557] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 647434] (2).
60 pī pramūan kotmāi thīdin : phrarātchabanyat hai chai pramūan kotmāi thīdin pramūan kotmāi thīdin kot krasūang rabīap khō̜ng Khana Kammakān Čhat Thīdin hǣng Chāt / 60 ปี ประมวลกฎหมายที่ดิน : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Thailand. Thailand. Krom Thīdin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมที่ดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi thīdin : phrarātchabanyat hai chai pramūan kotmāi thīdin pramūan kotmāi thīdin kot krasūang rabīap khō̜ng Khana Kammakān Čhat Thīdin hǣng Chāt Other title: ประมวลกฎหมายที่ดิน : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 650745] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 650745] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 650745] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 650745] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LAW KPT 2015 650745] (1). Withdrawn (1).
60 pī ʻĀčhān Ngo̜ / 60 ปี อาจารย์เงาะ / [คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร].

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Khroprō̜p Kānkasīanʻāyu Rātchakān 60 pī phūchūai sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Surasak Manīsō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī ʻĀčhān Ngo̜ Other title: หกสิบปีอาจารย์เงาะ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 650729] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT110.ส74 ก814 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 650729] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 650729] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LAW KPT 2015 650729] (2).
Abstract kānprachum wichākān radap chāt "phāsā wannakhadī Thai læ kānsō̜n phāsā Thai nai thāna phāsā tāngprathēt : kānrīanrū læ sāngsan čhāk sangkhom Thai sū sangkhom lōk" khrang thī 2 / Abstract การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณดคีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" ครั้งที่ 2 / โดยความร่วมมือทางวิชาการ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ สุภัค มหาวรากร.

Kānprachum wichākān radap chāt "phāsā wannakhadī Thai læ kānsō̜n phāsā Thai nai thāna phāsā tāngprathēt : kānrīanrū læ sāngsan čhāk sangkhom Thai sū sangkhom lōk " Krung Thēp...) Suphak Mahāwarākō̜n. Lin, Xiumei. Nittayā Kānčhanawan. Phimphāphō̜n Bunprasœ̄t. Suntharī Khanthamphan. Banphot Sirichai. Phatthayā Čhitmettā. Nitradī Tātthō̜ng. Siriphō̜n Panyāmēthīkun. Suphāwan Kǣopongpok. Khunanyā Banlư̄. Natthayā Phiriyawibūn. Thanidā Phromprasit. Surīnēt Čharatčharungkīat, Wiphādā Nanthum. 'Aphiwat Phongmalī. Monthichā Chānprakhōn. Dūangdēn Bunpok. Nưngrưthai Pānkǣo. Donrưthai Khāodīdēt. Warī Rư̄angsuk. Rattanaphon Chư̄nkhā. Surachai Chinnabut. Thawatchai Sulālai. Supānī Phatthō̜ng. Thanaphon Phengkǣo. Phānuphong 'Udomsin. ʻAkkhawit Rư̄angrō̜ng. Nithiʻō̜n Phō̜nʻamphaisakun. Pharit Suphasētthasiri. Phisit Kō̜pbun. Sakchai Trakūnlœ̄tngām. Chonladā Rư̄angraklikhit. Phitchathō̜n Pathawang. ʻAphilak Kasēmphonkūn. Thongchai Sæchīa, Songphop Khunmathurot. Rawīkēt Thammawong. Phra Mahā Prīchā ʻĪangsawāt. Čhanyawan Čharatčharūnrit. Suphāwadī Yādī. Kanitthā Phutsathīan. Wātsanā Kānčhanakhūha. Namphưng ʻĒtkhōbā. Phakāsī Yenbut. Čhurīrat Nitčhampā. Sabaisak Khuruthat. Mali Chinphrưtthiwong. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Phāk Wichā Phāsā Thai læ Phāsā Tawanʻō̜k. by การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณดคีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" (ครั้งที่ 2 : 2558 : กรุงเทพฯ) | Truong, Thi Hang | Huynh Van Phuc | Liu, Ronghan | Dao, Thi Lan Anh | สุภัค มหาวรากร | หลิน, ซิวเหมย | นิตยา กาญจนะวรรณ | พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ | สุนทรี คันธรรมพันธ์ | บรรพต ศิริชัย | พัทธยา จิตต์เมตตา | นิตย์รดี ตาดทอง | ศิริพร ปัญญาเมธีกุล | สุภาวรรณ แก้วป้องปก | คุณัญญา บรรลือ | ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ | ธนิดา พรหมประสิทธิ์ | สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ, 2527- | วิภาดา หนันทุม | อภิวัฒน์ พงษ์มาลี | มณฑิชา ชาญประโคน | ดวงเด่น บุญปก | หนึ่งฤทัย ปานแก้ว | ดลฤทัย ขาวดีเดช | วรี เรืองสุข | รัตนพล ชื่นค้า | สุรชัย ชินบุตร | สุปาณี พัดทอง | ธนพล เพ็งแก้ว | ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ | อัควิทย์ เรืองรอง | นิธิอร พรอำไพสกุล | พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ | พิสิทธิ์ กอบบุญ | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม | ชลลดา เรืองรักษ์ลิขิต | พิชชธร ปะทะวัง | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล | ธงชัย แซ่เจี่ย, 2529- | ทรงภพ ขุนมธุรส | รวีเกตุ ธรรมวงศ์ | พระมหาปรีชา เอียงสวาท | จรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์ | สุภาวดี ยาดี | กนิษฐา พุทธเสถียร | วาสนา กาญจนะคูหะ | น้ำผึ้ง เอสโคบาร์ | ผกาศรี เย็นบุตร | จุรีรัตน์ นิจจำปา | สไบศักดิ์ คุรุธัช | มะลิ ชินพฤทธิวงศ์ | ธวัชชัย สุลาลัย, 2532- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Santisiri kānphim, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2015 650503] (1). Checked out (1).
Annual report / Export-Import Bank of Thailand.

by Export-Import Bank of Thailand.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: Bangkok : The Bank, [2005]-Availability: Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG3754.T5 E97 2017] (8), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG3754.T5 E97 2016] (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG3754.T5 E97 2017] (10). Withdrawn (10).
 <<  <  1  2  3  ...  30    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)