New Books 2015-11 (Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
'ยิว'สายเลือดบริสุทธิ์ / ไมเคิล เบิร์นส์ เขียน ; ชลลดา ไพบูลย์สิน แปล.

by เบิร์นส์, ไมเคิล | ชลลดา ไพบูลย์สิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิ่ง, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2012 625555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIC 2012 625555] (1).
(พระอาทิตย์เที่ยงคืน) / Higashino Keigo เขียน ; สุริยงวรวุฒิ สิริวัฒน์กุล [ที่ถูกต้องคือ สิริวิวัฒน์กุล] แปล.

by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | สุริยงวรวุฒิ สิริวิวัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ64437บ83ส74 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIC 2011 579784] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ64437บ83ส74 2554] (1).
Checked out (2).
(รูปไม่หล่อ) พ่อไม่ดัง ก็มั่งคั่งได้ : เคล็ด (ไม่) ลับ กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่ออนาคต = Turning money into wealth : a step-by-step instruction to take control of your financial / ผู้เขียน ธีระ ภู่ตระกูล.

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: ฉะเชิงเทรา : บริษัทเอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด, 2553Other title: Turning money into wealth : a step-by-step instruction to take control of your financial.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ธ648 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2010 564377] (1). Checked out (1).
124 pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai / 124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย / คณะผู้จัดทำ ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pathittā Chōmpradit. by ปทิตตา โฉมประดิษฐ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Yuttitham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜iyīsipsī pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 648482] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 648482] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1).
3 ทศวรรษประเทศไทย ยุคทุนนิยมไล่ล่า / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

by กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549Other title: สามทศวรรษประเทศไทย ยุคทุนนิยมไล่ล่า.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC445 .ก5125] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ECON HC 2006 488300] (1).
3 lumphrāng khwāmkhit būak / 3 หลุมพรางความคิดบวก / ฐิตารีย์ ประดิษฐ์พลการ.

Titaree Praditpolakarn. by ฐิตารีย์ ประดิษฐ์พลการ.

Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Tonkhit, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ: ต้นคิด, 2557 [2014]Other title: Sām lumphrāng khwāmkhit būak Other title: สามหลุมพรางความคิดบวก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PSYC BF 2014 655178] (2).
40 sing tō̜ng tham kō̜n 35 / 40 สิ่งต้องทำก่อน 35 / วิน ชูวอน.

Win Chūwō̜n. by วิน ชูวอน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นานา, 2557 [2014]Other title: Sīsip sing tō̜ng tham kō̜n sāmsiphā Other title: สี่สิบสิ่งต้องทำก่อนสามสิบห้า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PSYC BF 2014 653051] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PSYC BF 2014 653051] (1).
568 khwām rak khō̜ng khon phisēt / 568 ความรักของคนพิเศษ / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

ʻAtisak Čhưngphatthanāwadee Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Thantaphǣtthayasāt. Sākhā Wicha ธhantakamchumchon by อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sākhā Wicha Thantakamchumchon Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 655071] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 655071] (1).
60 khwāmprathapčhai nai Somdet Phra Thēp... / 60 ความประทับใจในสมเด็จพระเทพฯ / คำรณ เลียดประถม [บรรณาธิการ].

Khamron Līatprathom. Thailand. Krom Pāmai. Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. Khrōngkān Phatthanā Pāmai. by คำรณ เลียดประถม | กรมป่าไม้. ศูนย์รักษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. โครงการพัฒนาป่าไม้.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Čhanthaburī] : Khrōngkān Phatthanā Pāmai Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Krom Pāmai, 2557 [2014] Publisher: [จันทบุรี] : โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้, 2557 [2014]Other title: Hoksip khwāmprathapčhai nai Somdet Phra Thēp... Other title: หกสิบความประเทับใจในสมเด็จพระเทพฯ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 647427] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 647427] (2).
60 pī chīwit nakwichākān sū ngān bānmư̄ang : Sāttrāčhān Nāiphǣt Suchai Čharœ̄nrattanakun / 60 ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง : ศ.นพ. สุชัย เจริญรัตนกุล / ผดุชชัย เคียนทอง ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ.

Phadutchai Khīanthō̜ng. by ผดุชชัย เคียนทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: Nonthaburī : Hēn Wœ̄k, 2558 Publisher: นนทุบรี : เฮลธ์ เวิร์ค, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WZ 2015 654872] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 2015 654872] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: MED WZ 2015 654872] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: MED WZ 2015 654872] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WZ 2015 654872] (2).
80 nawattakam kānčhatkān rīanrū thī nēn phūrīan pen samkhan / 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

Chaiwat Sutthirat. by ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุง)Material type: book Book Publisher: Krung Thēp ... : Sūn nangsư̄ čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Pǣtsip nawattakam kānčhatkān rīanrū thī nēn phūrīan pen samkhan Other title: แปดสิบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: EDUC LB 2015 655211] (1). Checked out (1).
A new beginning-- phro̜ chīwit plīanplǣng bō̜i / A new beginning-- เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อย / ผู้เขียน คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ คัดนางค์ มณีศรี

Khakkhanāng Manīsī. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Čhittawitthayā. by คัคนางค์ มณีศรี | คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Čhittawitthayā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 [2010]Other title: Phro̜ chīwit plīanplǣng bō̜i Other title: เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PSYC BF 2010 655471] (1). Checked out (1).
Annual report.

by Port Authority of Thailand.

Material type: serial Continuing resource Publisher: n.p., 1961-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2013 233522] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: TRAN HE 2010 233522] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2013 233522] (1). Checked out (2).
Annual review / Bank of Japan.

by Bank of Japan.

Material type: serial Continuing resource Publisher: Tokyo, Japan : The Bank, 1991-Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: ECON HC 2015 274693] (18).
Architecting mobile solutions for the enterprise / Dino Esposito.

by Esposito, Dino, 1965-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, c2012Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: CPSC QA 2012 656044] (1).
Asian models of entrepreneurship : from the Indian Union and Nepal to the Japanese archipelago : context, policy and practice / Leo-Paul Dana.

by Dana, Leo Paul.

Edition: 2nd ed.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: New Jersey : World Scientific, c2014Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: ECON HB 2014 655970] (1).
Before success phro̜ rū wā phǣ čhưng rūčhak chaichana / Before success เพราะรู้ว่าแพ้ จึงรู้จักชัยชนะ / พนิดา.

Phanida. by พนิดา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Na Dā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557 [2014]Other title: Phro̜ rū wā phǣ čhưng rūčhak chaichana Other title: เพราะรู้ว่าแพ้ จึงรู้จักชัยชนะ .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PSYC BF 2014 654626] (1). Checked out (1).
Cases and materials on admiralty / by Nicholas J. Healy ... [et al.].

by Healy, Nicholas J.

Edition: 5th ed.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: St. Paul, Minn. : Thomson/West, c2012Other title: Admiralty.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: LAW KF 2012 656019] (1).
Cinderella's apron khrūa sī dǣng kap phā kan pư̄an khō̜ng nāng sin / Cinderella's apron ครัวสีแดงกับผ้ากันเปื้อนของนางซิน / อุรุดา โควินท์.

'Urudā Khōwin. by อุรุดา โควินท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nadā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ณดา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2015 655670] (1). Checked out (1).
Communication : your key to success / Shirley Taylor & Alison Lester.

by Taylor, Shirley | Lester, Alison Jean.

Material type: book Book Publisher: Singapore : Marshall Cavendish Business, 2010Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2010 656028] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  27    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305