New Books 2016-01 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Kānmư̄ang" khō̜ng "Rat" læ "Thō̜ngthin" Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat : rūam botkhatyō̜ Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt khrang thī 11 (Phō̜.Sō̜. 2553) / "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = The 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt Mahāsārakhām) Khana Kammakān Saphāwičhai hǣng Chāt Sākhā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām], 2553 [2010] Publisher: [มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม], 2553 [2010]Other title: Kānmư̄ang khō̜ng Rat læ Thō̜ngthin Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat Other title: 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) | การเมืองของรัฐและท้องถิ่นไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์.Availability: Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2010 657934] (1).
"Praphēnī sāngsan" nai sangkhom Thai rūamsamai / "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย / ผู้เขียน ศิราพร ณ ถลาง ... [และคนอื่นๆ].

Sirāphō̜n Na Thalāng. Paramin Čhāruwō̜n. Chœ̄tchāt Hiranrō. Watcharāphō̜n Ditpān. Chommanāt Sītisān. Pathom Hongsuwan. Prasœ̄t Runrā. by ศิราพร ณ ถลาง | ปรมินท์ จารุวร | เชิดชาติ หิรัญโร | วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน | ชมนาด ศีติสาร | ปฐม หงษ์สุวรรณ | ประเสริฐ รุนรา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2015 658341] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 658341] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS568 .ป3876 2558] (1).
10 burut phū plīanplǣng lōk = People who changed the World / 10 บุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก = People who changed the World / ดาณุภา ไชยพรธรรม เรียบเรียง.

Dānuphā Chaiphō̜ntham. by ดาณุภา ไชยพรธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrǣ tham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2555 [2012]Other title: Sibburut phū plīanplǣng lōk Other title: People who changed the World | สิบบุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT203 .ด63 2555] (2).
10 rư̄ang dēn sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pen tham / 10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. by กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: Sip rư̄ang dēn sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pen tham Other title: สิบเรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2015 656108] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JC 2015 656108] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PLSC JC 2015 656108] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JC 2015 656108] (2).
Checked out (2).
101 more ways to make training active / Elaine Biech.

by Biech, Elaine.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Publisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., c2015Other title: One hundred and one more ways to make training active.Availability: No items available Checked out (2).
108 panhā kotmāi thīdin læ singplūksāng : sưksā čhāk khwāmhen khō̜ng Krom Thīdin phrō̜m khō̜kotmāi thī kīeokhō̜ng : kānʻō̜k nangsư̄ sadǣng sitthi nai thīdin, kān čhotthabīan sitthi læ nitikam, kānčhatkān thīdin khō̜ng rat, kānčhat san thīdin kānkhā thīdin læ ʻākhānchut / 108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ศึกษาจากความเห็นของกรมที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม, การจัดการที่ดินของรัฐ, การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน และอาคารชุด / ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.

Narit Chūaiphen. by ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan čhamkat Phim Aksorn, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014]Other title: Nưng rō̜i panhā kotmāi thīdin læ singplūksāng Other title: หนึ่งร้อยปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 657856] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 657856] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 657856] (2).
108 panhā sinkhā khonglư̄a læ kānphalit / 108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต / โดย สุพัฒน์ อุปนิกขิต.

Suphat ʻUpanikkhit. by สุพัฒน์ อุปนิกขิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thamniti Phrēt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส , 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2015 657727] (3).
2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / 2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์ | คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 633709] (2). Withdrawn (3).
2475 læ 1 pī lang kānpatiwat = 1932 revolution and the aftermath / 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ = 1932 revolution and the aftermath / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Thamrongsak Petchlertanan, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban ʻĒchīasưksā. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sathāban ʻĒchīasưksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 [2000]Other title: 1932 revolution and the aftermath.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2000 658436] (1).
60 pī Sumēthāčhān / 60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657939] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 ก14 2558] (2). Checked out (2).
60 pansa kwan lā prachā Thai / 60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย / คณะผู้จัดทำหนังสือ, ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].

Chatchai Phūwitchayasamphan Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri by ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜ Pō̜ Rō̜.), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 656647] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ท7 ก114 2558] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.43.ท7 ก114 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 656647] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.43.ท7 ก114 2558] (1).
60 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

by ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553Other title: หกสิบวัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: NA6012 .ภ43 2553] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: NA6012 .ภ43 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA6012 .ภ43 2553] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: NA6012 .ภ43 2553] (1). Checked out (1).
7 thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā / 7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongcharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt Thammasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt, Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Other title: Čhet thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: เจ็ดทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา | ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก12 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: D802.ท9 ก12 2558] (2).
70 pī wan santiphāp Thai : khwāmrū khwām song čham prawattisāt / 70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, บรรณาธิการ.

Phūri Fūwongcharoen. Mūrāchimā, ʻĒʻičhi. Punnee Būalek. Chānī, Maikhœ̄n. Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunkit. Thamrongsak Petchlœ̄tanant. Wasana Wongsurawat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Hō̜čhotmāihēt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | พรรณี บัวเล็ก, 2500- | ชาร์นี่ย์, ไมเคิล | สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ | มูราชิมา, เออิจิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Čhet sip pī wan santiphāp Thai : khwāmrū khwām song čham prawattisāt Other title: เจ็ดสิบปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 657177] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก173 2558 ] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: D802.ท9 ก173 2558 ] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 657177] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2015 657177] (2). Checked out (2).
80 pī Phon Trī Ying Khunying ʻAtsanī Saowaphāp / 80 ปี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ / คณะผู้จัดทำ พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAnchalī Rœ̄kngām, Phon.Tǭ.Ying. by อัญชลี ฤกษ์งาม, พล.ต.หญิง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Somchāi Kāmphim, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, [2556] [2013]Other title: Pǣtsip pī Phon Trī Ying Khunying ʻAtsanī Saowaphāp Other title: แปดสิบปี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.อ6316 ก613 2556] (1).
A critical study of Thailand's higher education reforms : the culture of borrowing / Rattana Lao.

by Rattana Lao.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: London ; New York : Routledge, 2015Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC179.T5 R38 2015] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LC179.T5 R38 2015] (1).
Annual report / Department of Special Investigation, Ministry of Justice.

by Thailand. Department of Special Investigation.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: Bangkok : The Department, [2009]-Other title: DSI annual report.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 544816] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HV 2014 544816] (7). Withdrawn (5).
Born to be witsawakō̜n khēmī / Born to be วิศวกรเคมี / ธนวิชญ์ จูละยานนท์.

Thanawit Čhūlayānon. by ธนวิชญ์ จูละยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : , 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TP 2015 657690] (2).
Built environment research associates conference 5, 2014 / Built environment research associates conference 5, 2014 / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kānprachum Wichākān Built Environment Research Associates Conference Mahāwitthayālai Thammasāt) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. by การประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (ครั้งที่ 5 : 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Khana, 2557 [2014] Publisher: ปทุมธานี : คณะ, 2557 [2014]Other title: BERAC5 proceedings 13 June 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ARCH NA 2014 637198] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: NA1521 .ก54 2557] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: NA1521 .ก54 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCH NA 2014 637198] (3).
CLMV pulse : chīpphačhō̜n ʻĀsīan-thō̜ngthīeo læ kānbō̜rikān sukkhaphāp. Kamphūchā / CLMV pulse : ชีพจรอาเซียน-ท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ. กัมพูชา / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่นๆ]

Mu Mu Thient. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Witthayākān Čhatkān. Sūn Wičhai Thurakit læ Sētthakit ʻĪsān. by มู มู เทียน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ. ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Sūn Wičhai Thurakit læ Sētthakit ʻĪsān Khana Witthayākān Čhatkān Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, [2557?] [2014?] Publisher: ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?] [2014?]Other title: Chīpphačhō̜n ʻĀsīan-thō̜ngthīeo læ kānbō̜rikān sukkhaphāp. Other title: Kamphūchā Other title: ชีพจรอาเซียน-ท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ. | กัมพูชา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415.33.ก6 ซ65 2557] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  43    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)