New Books 2016-02 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
¡̕Tequila! : distilling the spirit of Mexico / Marie Sarita Gaytan.

by Gaytan, Marie Sarita, 1974-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Stanford, California : Stanford University Press, c2014Other title: Distilling the spirit of Mexico.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TP607.T46 G39 2014 ] (1).
"คนกลุ่มน้อยนิด" กับ "ชีวิตแห่งการต่อรอง" ในบริบทความรุนแรงถึงตาย : กรณีศึกษาชาวคาทอลิกในปัตตานี / โดย พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān. by พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, 2516- | Padtheera Narkurairattana, 1973- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ | Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Sahawitthayākān Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการ) Other title: "Micro-monority" and "negotiated lives" in deadly conclict : a case study of the Catholics in Pattani, Southern Thailand.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BX 2014 660193] (1). Withdrawn (2).
"นุง" ในจีนตอนใต้ : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม / โดย ดำรงพล อินทร์จันทร์.

Damrongphon Inchan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān. by ดำรงพล อินทร์จันทร์, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Sahawitthayākān, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) Other title: "Nung" of Southern China : their historical linguistic and cultural backgrounds.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 660373] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 660373] (1). Withdrawn (1).
1 thotsawat : khrōngkān sō̜n sœ̄m phư̄a prap phư̄nthān kānsưksā nakrīan nai phra rāchā nu khro̜ Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī / 1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.

'Ariya Phromsupa. Benjawan Damrongkitkān. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī by อริยา พรหมสุภา | เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 656644] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LC41 .ก13 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 656644] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LC41 .ก13 2558] (1).
10 sutyō̜t phǣn thurakit = DTN Business Plan Award 2015 : sāng Landmark talāt 'Āsīan / 10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2015 : สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : กรม, 2558 [2015]Other title: Sip sutyǭt phǣn thurakit = DTN Business Plan Award 2015 : sāng Landmark talāt 'Āsīan Other title: DTN Business Plan Award 2015 | สิบสุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2015 : สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน | .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD30.28 .ก14 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MGNT HD 2015 659233] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HD30.28 .ก14 2558] (1).
1001 phāp khīan thī tō̜ng hen kō̜n tāi / 1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย / บรรณาธิการ Stephen Farthing ; รติพร ชัยปิยะพร แปล.

Farthing, Stephen, Ratiphō̜n Chaipiyaphō̜n. by ฟาร์ธิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1950- | รติพร ชัยปิยะพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dœ Krēt Fāiʻāt Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด, 2558 [2015]Other title: Nưng phan nưng phāp khīan thī tō̜ng hen kō̜n tāi Other title: หนึ่งพันหนึ่ง ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ART ND 2015 659543] (1). Checked out (1).
114 Krom Chonlaprathān : sāi thān hǣng phra bāramī / 114 กรมชลประทาน : สายธารแห่งพระบารมี / คณะทำงาน ทวี เต็มญารศิลป์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Krom Chonlaprathān. Thawī Temyārasin. by กรมชลประทาน | ทวี เต็มญารศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Chonlaprathān Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜isipsī Krom Chonlaprathān : sāi thān hǣng phra bāramī Other title: หนึ่งร้อยสิบสี่ปี กรมชลประทาน : สายธารแห่งพระบารมี.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2016 669405] (1).
120 ปี กรมการปกครอง / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; คณะทำงาน วิภาส ตรีประทีป ... [และคนอื่น ๆ].

by กรมการปกครอง | วิภาส ตรีประทีป.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปีกรมการปกครอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JQ 2012 606648] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ72 ก634 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2012 606648] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746.ฮ72 ก634 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PLSC JQ 2012 606648] (1).
20 ปีปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

by ปกป้อง จันวิทย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: ยี่สิบปีปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.55.ก8 ก14] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HN 2007 500705] (3), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HN700.55.ก8 ก14] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HN700.55.ก8 ก14] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HN700.55.ก8 ก14] (1). Withdrawn (7).
20 sāra kāp 20 pī thungyāng ʻanāmai / 20 สาระกับ 20 ปี ถุงยางอนามัย / ผู้จัดทำ สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์.

Suphāwan Čhongthammawat. Thailand. Krom Witthayāsāt Kānphǣt. Kǭng Rangsī læ Khrư̄angmư Phǣt. by สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. กองรังสีและเครื่องมือแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Kǭng Rangsī læ Khrư̄angmư̄ Phǣt Krom Witthayāsāt Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2553 [2010] Publisher: นนทบุรี : กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553 [2010]Other title: Yīsip sāra kāp yīsip pī thungyāng ʻanāmai Other title: ยี่สิบสาระกับยี่สิบปีถุงยางอนามัย.Availability: No items available Checked out (1).
2000+ : the urgencies of architectural theory / convened by Mark Wigley ; edited by James Graham.

by 2000+ (Conference) (2014 : Columbia University) | Wigley, Mark | Graham, James.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York, N.Y. : GSAPP Books, 2015Other title: Two thousand plus : the urgencies of architectural theory.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA2500 .A15 2015] (1).
2580 Chīang Khān nai wan phrung : mư̄ang tonbǣp wāngphǣn rapmư̄ lōk rō̜n / 2580 เชียงคานในวันพรุ่ง : เมืองต้นแบบวางแผนรับมือโลกร้อน / บรรณาธิการ ศุภกร ชินวรรโณ, นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.

Kānsēwanā chœ̄ng patibatkān "mō̜ng kwāng khit klai wisaithat 2580 Chīang Khān" Lœ̄i) Supphakō̜n Chinwannō. Nanthiyā Tangwisutthičhit. by การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "มองกว้าง คิดไกล วิสัยทัศน์ 2580 เชียงคาน" (2554 : เลย) | ศุภกร ชินวรรโณ | นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Phrinʻǣt mī (Prathēt Thai) Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริ้นท์แอทมี (ประเทศไทย) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 669449] (1).
33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน / พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ; บรรณาธิการเรียบเรียง ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

by ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ | พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, [2554?] [2011?]Other title: สามสิบสามประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2011 593976] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS575.5.ก6 ก135 2554] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2011 593976] (1).
50 pī khwāmsamphan Thai-Pērū / 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู / กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Krom ʻAmērikā læ Pǣsifik Tai. by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2558 [2015]Other title: Hāsip pī khwāmsamphan Thai-Pērū Other title: ห้าสิบปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ป7 ก167 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ป7 ก167 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 659363] (1).
8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt : kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 = 8 decades of Thai democracy : dynamics of balancing power / 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 = Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power / บรรณาธิการ, ถวิลวดี บุรีกุล, เลิศพร อุดมพงษ์ และณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

Sathāban Phra Pokklao. kānprachum wichākān Krung Thēp...) Thawinwadī Burīkun. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Natthakān Sukonrattanamēthī. Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 16 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ถวิลวดี บุรีกุล | เลิศพร อุดมพงษ์ | ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Other title: Kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 "8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt" Other title: Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power | การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 "8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .พ4657 2558] (1).
A Glastonbury romance / John Cowper Powys.

by Powys, John Cowper, 1872-1963.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Woodstock, N.Y. : Overlook Press, 1996, c1967Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: FIC 1996 659874] (1).
Against nature : the concept of nature in critical theory / Steven Vogel.

by Vogel, Steven, 1954-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Albany : State University of New York Press, c1996Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: PHIL BD 1996 659927] (1).
Antichrist / Amy Simmons.

by Simmons, Amy.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Leighton Buzzard : Auteur, 2015Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN1997.2.A685 S566 2015] (1).
Aroma-- klin karun ʻun hūačhai / Aroma-- กลิ่นกรุ่นอุ่นหัวใจ / อัญชรีย์.

ʻAncharī Noiniyom. by อัญชรีย์ น้อยนิยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: FIC 2015 659539] (1).
Bang !! sư̄p rak khon hūačhai čhaochāi yākūsā / Bang !! สืบรักค้นหัวใจเจ้าชายยากูซ่า / เจ้าหญิงผู้เลอโฉม เขียน.

Čhaoying Phūlœ̄chōm. by เจ้าหญิงผู้เลอโฉม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp ... : Čhǣmsai, [2550] [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2550] [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: FIC 2007 633850] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIC 2007 633850] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  58    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)