New Books 2017-10(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
“น้ำ” ในวรรณกรรมนิทานสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) / โดย กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค.

Kanpabhat Suwanwihok, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Definition of water in the early Rattanakosin tale literature (King Rama 1-3).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GR312 .ก54 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GR312 .ก54 2559] (1).
(พระอาทิตย์เที่ยงคืน) / Higashino Keigo เขียน ; สุริยงวรวุฒิ สิริวัฒน์กุล [ที่ถูกต้องคือ สิริวิวัฒน์กุล] แปล.

by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | สุริยงวรวุฒิ สิริวิวัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ64437บ83ส74 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ64437บ83ส74 2554] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ64437บ83ส74 2554] (1).
Checked out (2).
10 withī phœ̄m ngœ̄n thī čha thamhai ngœ̄n nai krapao khun lot long / 10 วิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง / Carl Richards ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี

Richards, Carl, Phō̜nlœ̄t ʻIt. ʻŌ̜raphin Phonphanitratsamī. by ริชาร์ด, คาร์ล, ค.ศ. 1972- | พรเลิศ อิฐฐ์ | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558 [2015]Other title: Sip withī phœ̄m ngœ̄n thī čha thamhai ngœ̄n nai krapao khun lot long Other title: สิบวิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ร66 2558] (1).
102 thī thīeo ʻō̜k rot : thīeo khrop thuk rot kap 102 lǣng thō̜ngthīeo thūa Thai. 102 ที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.

Thanākhān Thai Phānit. by ธนาคารไทยพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp Thanākhān Thai Phānit Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2552 [2009]Other title: หนึ่งร้อยสองที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS566.2 .ก143 2552ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS566.2 .ก143 2552ก] (1).
108 Q & A thāi phāp sūai dūai klō̜ng DSLR / 108 Q & A ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

Kīantiphong Bunčhit. by เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAiDīSī Phrīmīa, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TR267 .ก842 2553] (1).
120 ปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย / โดย สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ; ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ บรรณาธิการ.

by ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักวิชาการสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สำนัก, 2556 [2013]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DS570.45.ม53 ก164 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.45.ม53 ก164 2556] (1).
3 thotsawat PULINET sān phalang thī yangyư̄n / 3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk. by ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560 [2017]Other title: Sām thotsawat PULINET sān phalang thī yangyư̄n Other title: สามทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560] (2).
30 khletlap čhap bān hai rūai / 30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย / [เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์].

Kessara Thanyalakpark. by เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Post Books, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Post Books, 2557 [2014]Other title: Sāmsip khletlap čhap bān hai rūai Other title: สามสิบเคล็ดลับจับบ้านให้รวย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1382.5 .ก75 2557] (1). Checked out (1).
7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ = The 7 habits of highly effective teens / โดย Sean Covey ; เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ ; บรรณาธิการโดย จันทร์ชัย ถวิลพิพัฒน์กุล.

by โควีย์, ฌอน | อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ | จันทร์ชัย ถวิลพิพัฒน์กุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1661 .ค95] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1661 .ค95] (4). Checked out (1).
8 Rō̜i phan mum dončhai čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 8 ร้อยพันมุมดลใจ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เพพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lǣtthitwœ̄k Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แลททิซเวิร์ค จำกัด, 2559 [2016]Other title: Pǣt rō̜i phan mum dončhai čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: แปดร้อยพันมุมดลใจจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209 .ย53ฮ46 2559] (1).
84 pī Samnak Nāyok Ratthamontrī : 28 Mithunāyon 2559 / 84 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี : 28 มิถุนายน 2559 / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Thailand. Samnak Nāyok Ratthamontrī. Samnakngān Palat. by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngklāng Samnakngān Palat Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2559 [2016]Other title: Pǣtsipsī pī Samnak Nāyok Ratthamontrī Other title: แปดสิบสี่ปี สำนักนายกรัฐมนตรี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ3 ส654 2559] (1).
Autumn in love fā prākān hūačhai rak sāo rưdū baimairūang / Autumn in love ฝ่าปราการหัวใจรักสาวฤดูใบไม้ร่วง / PloyPink เขียน.

Phlō̜iphailin Sīkhlāi. by พลอยไพลิน สีคล้าย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2553] [2010]Availability: No items available Checked out (1).
Be right back Hāi pai thī ʻư̄n / Be right back หายไปที่อื่น / ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Thīpakō̜n Wutthiphitthayāmongkhon. by ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Salmon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2559 [2016]Other title: Hāi pai thī ʻư̄n Other title: หายไปที่อื่น.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: G465 .ท632 2559] (1).
Bush / Jean Edward Smith.

by Smith, Jean Edward.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Simon & Schuster, 2017Availability: No items available Checked out (1).
Digital now loading chư̄amtō̜ ʻaidīa yuk dičhithan / Digital now loading เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. by สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558 [2015]Other title: Chư̄amtō̜ ʻaidīa yuk dičhithan Other title: เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 681477] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: DOC 2015 681477] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 681477] (1).
Emo-meter (employee engagement on meter) : khrư̄angmư̄ kānwinitchai khwāmyūdī mī suk læ khwāmphūkphan khō̜ng bukkhalākō̜n / Emo-meter (employee engagement on meter) : เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร / ผู้เขียน จิรประภา อัครบวร ... [และคนอื่น ๆ].

Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n. Samākhom Kānčhatkān Ngān Bukkhon hǣng Prathēt Thai. by จิรประภา อัครบวร | สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Bō̜rihān Sapphayākō̜n Manut phư̄a nam ʻOngkān pai sū ʻOngkān Sukkhaphāwa Samākhom Kānčhatkān Ngān Bukkhon hǣng Prathēt Thai, 2557, [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Khrư̄angmư̄ kānwinitchai khwāmyūdī mī suk læ khwāmphūkphan khō̜ng bukkhalākō̜n Other title: เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549.5.จ7 อ64 2557] (1), Professor Direck Jayanama Library [Call number: HF5549.5.จ7 อ64 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549.5.จ7 อ64 2557] (1).
fixed me crazy pan fan pan fik / fixed me crazy ปั้น ฝัน ปั่น ฟิกซ์ / ศานิต นิธิกุลตานนท์.

Sanit Nithikuntānon by ศานิต นิธิกุลตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜nlūn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บอลลูน, 2558 [2015]Other title: Pan fan pan fik Other title: ปั้น ฝัน ปั่น ฟิกซ์.Availability: No items available Checked out (1).
Global woman : nannies, maids, and sex workers in the new economy / Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild, editors.

by Ehrenreich, Barbara | Hochschild, Arlie Russell, 1940-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Holt Paperbacks, 2004Availability: No items available Checked out (1).
HR check up : kānpramœ̄n kāntrīam khwāmphrō̜m dān sapphayākō̜n manut nai ʻongkān phư̄a rō̜ngrap kānkhaosū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan / HR check up : การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ผู้เขียน วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อรทัย เลิศพิชิตกุล, ถนอมรัตน์ ฟองเลา.

Wirin Kittiphichai. ʻŌ̜rathai Lœ̄tphichitkun. Thanō̜mrat Fō̜nglao. by วิริณธิ์ กิตติพิชัย | อรทัย เลิศพิชิตกุล | ถนอมรัตน์ ฟองเลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Bō̜rihān Sapphayākō̜n Manut phư̄a nam ʻOngkān pai sū ʻOngkān Sukkhaphāwa, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ, 2557 [2014]Other title: Kānpramœ̄n kāntrīam khwāmphrō̜m dān sapphayākō̜n manut nai ʻongkān phư̄a rō̜ngrap kānkhaosū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan Other title: การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ว634 2557] (1), Professor Direck Jayanama Library [Call number: HF5549 .ว634 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .ว634 2557] (1).
Interpretive political science : selected essays. Volume II / R.A.W. Rhodes.

by Rhodes, R. A. W.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2017Availability: No items available Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  ...  19    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305