การอนุรักษ์พลังงาน (Green Library) Subscribe to this list

| Select titles to:
102 māttrakān 'anurak phalangngān thī prasopphon samret nai 'utsāhakam singthō̜ / 102 มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / พงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ... [และคนอื่นๆ].

Phongčharūn Sīsōwannā. Thailand. Krom Phatthanā Phalangngān Thotthǣn læ ʻAnurak Phalangngān. by พงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. กองฝึกอบรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Kō̜ng Fưkʻoprom Krom Phatthanā Phalangngān Thotthǣn læ ʻAnurak Phalangngān Krasūang Phalangngān, 2550 [2007] Publisher: ปทุมธานี : กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550 [2007]Other title: Nưngrō̜isō̜ng māttrakān 'anurak phalangngān thī prasopphon samret nai 'utsāhakam singthō̜ Other title: หนึ่งร้อยสอง มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จในอุตสาหกรรมสิ่งทอ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TJ 2007 636882] (1).
BEAT 2010 รวมพลขุมกำลังอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 17 องค์กรชั้นนำ 6 กลุ่มอาคาร / คณะทำงาน นุจรีย์ เพชรรัตน์, สัญญา พิพัฒพรรณวงศ์, อภิชิต เทอดโยธิน.

by นุจรีย์ เพชรรัตน์ | สัญญา พิพัฒพรรณวงศ์ | อภิชิต เทอดโยธิน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, [2555?] [2012?]Other title: Building Energy Awards of Thailand 2010 รวมพลขุมกำลังอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 17 องค์กรชั้นนำ 6 กลุ่มอาคาร | รวมพลขุมกำลังอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 17 องค์กรชั้นนำ 6 กลุ่มอาคาร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TJ163.5.อ62 น724 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TJ163.5.อ62 น724 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TJ163.5.อ62 น724 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: TJ163.5.อ62 น724 2555] (1).
CD รวบรวมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: [เชียงใหม่] : สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2549?]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CDG .ซ6435] (1).
Green home : bān yen lōk mai rō̜n / Green home : บ้านเย็น โลกไม่ร้อน / นักเขียน ภัทรพร อภิชิต, วีระพล สิงห์น้อย ; บรรณาธิการ ภัทรสิริ อภิชิต.

Pattarasiri Apichit. Pattaraphō̜n Apichit. Wīraphon Singnoi.. by ภัทรพร อภิชิต | ภัทรสิริ อภิชิต | วีระพล สิงห์น้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bān læ Sūan, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551 [2008]Other title: Bān yen lōk mai rō̜n Other title: บ้านเย็น โลกไม่ร้อน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA2542.35 .ภ63 2551] (1).
Green talk [วีดิทัศน์] : คนธุรกิจ ขอคิดประหยัดไฟ / อำนวยการผลิต เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, พิรุณ ฉัตรวนิชกุล.

by เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | พิรุณ ฉัตรวนิชกุล | อมเรศ ศิลาอ่อน, 2476-.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทว๊อชด็อก, [2540?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: VTG .ก4526] (1).
Let's save the world-- mư̄a phrungnī mai mī phalangngān / Let's save the world-- เมื่อพรุ่งนี้ไม่มีพลังงาน / [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)].

Kānpitrōlīam hǣng Prathēt Thai. Khrōngkān Prakūat Wāt Kātūn PTT Comic Contest Krung Thēp...) by การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย | โครงการประกวดวาดการ์ตูน PTT Comic Contest (ปี 3 : 2556 : กรุงเทพฯ).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556] [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TJ 2013 629975] (1).
Vulue creation อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ ชัยชนะ จียะมาภา.

by ชัยชนะ จียะมาภา | กรมโยธาธิการและผังเมือง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 144/2556] (1). Withdrawn (1).
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 : ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาให้เจ้าของอาคารควบคุม จัดทำ ส่งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม และตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน.

by สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน. ส่วนวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, [2540?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3067.ก23 2540] (1).
กฎหมายอาคาร อาษา 2542 / สุพินท์ เรียนศรีวิไล บรรณาธิการ, ผู้รวบรวม.

by สุพินท์ เรียนศรีวิไล.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542Availability: Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT3067 .ก925 2542] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3067 .ก925 2542] (1). Withdrawn (4).
กฎหมายอาคาร อาษา/2538 / สมาคมสถาปนิกสยาม ; บรรณาธิการ สุพินท์ เรียนศรีวิไล, ชไมพร โพธิพรรค, อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล.

by สุพินท์ เรียนศรีวิไล | ชไมพร โพธิพรรค | อนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล | สมาคมสถาปนิกสยาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2539Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3067 .ก925 2539] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3067 .ก925 2539] (2). Withdrawn (10).
กรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จในโรงงาน อาคาร / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2551?] [2008?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TJ163.5.ร9 ก436 2551] (1).
กรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงานอาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / นรสิงห์ มั่นเขตรวิทย์.

by นรสิงห์ มั่นเขตรวิทย์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Other title: Study of energy conservation in building 1 Dhurakij Pundit University.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TJ163.5.ม5 น45 2550] (1).
Kō̜ranī sưksā māttrakān anurak phalangngān khwāmrō̜n / กรณีศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงานความร้อน / คณะพัฒนาหลักสูตร มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Manit Kūthanaphat. Krom Phatthanā Phalangngān Thotthǣn læ Anurak Phalangngān. by มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Phatthanā Phalangngān Thotthǣn læ Anurak Phalangngān, [2551?] [2008?] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, [2551?] [2008?]Other title: Laksūt kānbō̜rihān čhatkān phalangngān khwām rō̜n kō̜ranī sưksā māttrakān Anurak phalangngān khwām rō̜n Other title: หลักสูตรการบริหารจัดการพลังงานความร้อน กรณีศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงานความร้อน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TJ 2008 631110] (2).
กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงานสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม / เขียนโดย วัชระ มั่งวิทิตกุล.

by วัชระ มั่งวิทิตกุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TJ163.5.อ62 ว62] (1). Withdrawn (7).
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโครงการก๊าซ เอ็นจีวี ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / วสภณ อจละนันท์.

by วสภณ อจละนันท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์. Other title: Marketing communication strategies for "NGV (Natural Gas Vehicle) Project" of PTT Public Company Limited.Availability: No items available Withdrawn (1).
การจัดการการใช้งานในระบบปรับอากาศกับภาระการใช้งานที่เหมาะสมของอาคารสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย / มาโนชญ์ บินไกรมาท์.

by มาโนชญ์ บินไกรมาท์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Other title: Management of air-conditioning system with optimum loading of Bank of Thailand office building.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TH7688.ส63 .ม638 2550] (1).
การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 301/2556] (1).
การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า / โดย สันติ อัศวศรีพงศ์ธร.

by สันติ อัศวศรีพงศ์ธร | ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TK4015 .ส63] (1). Checked out (1).
การจัดการปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่วนเป็นแบบส่วนกลางชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 1, 2, 3 และ 4) / อนุชา คุณทะวงษ์.

by อนุชา คุณทะวงษ์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Other title: Improvement of air-conditioning system for energy saving by changing from split type to water-cooled systems : case study of Dhurakij Pundit University (building no. 1-4).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TJ163.5.ม5 อ373 2550] (1).
การจัดการพลังงานของระบบแสงสว่างภายใต้โครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบเวลาจริง / โดย พงศกร ฟักเทพ, อมรศักดิ์ ประสานพรรณ์.

Pongsakorn Fuktheap, Amornsuk Prasanpon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by พงศกร ฟักเทพ, 2536- | อมรศักดิ์ ประสานพรรณ์, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī ] : Sākhā Wicha Witsawakam Faifā ʻUtsāhakān Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Energy management of lighting system under real time pricing structure.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TK4169 .พ252 2559] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  18    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)