New Books 2018-03(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Khana kānmư̄ang" lang kānpatiwat Sayām : phonlawat phatthanākān læ chatākam khō̜ng rabop rai phak / "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongčharœ̄n. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (6).
106 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล สุธัญญา สิงห์ครา, พินน์นรา วงศ์วิริยะ, สุธีรา สัตยพันธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Suthanya Singkharā. Phinnarā Wongwiriya. Suthīrā Sattayaphan. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Bō̜rihānklāng. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | สุธัญญา สิงห์ครา | พินน์นรา วงศ์วิริยะ | สุธีรา สัตยพันธ์ | กรมศิลปากร. สำนักบริหารกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Klāng, Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560 [2017]Other title: Nưngrō̜i hok pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: 880-03 หนึ่งร้อยหกปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (2).
50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 650367] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 650367] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 650367] (3).
50 pī wannasin Thammasāt kưng satawat bon sēnthāng wannakam / 50 ปี วรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรม / จัดทำโดย ชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ชุติเดช เมธีชุติกุล.

Chumnum Wannasin Mahāwitthayālai Thammasāt. Chutidēt Mēthīchutikun. by ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ชุติเดช เมธีชุติกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Chumnum Wannasin Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Hāsip pī wannasin Thammasāt kưng satawat bon sēnthāng wannakam Other title: ห้าสิบปีวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก238 ว43 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LG395.ก238 ว43 2555] (1).
51 withī khit khō̜ng lūknō̜ng thī hūanā yāk sanapsanun / 51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Iwata, Matsuo, Phānuphan Panyāčhai. by อิวะตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1958- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsipʻet withī khit khō̜ng lūknō̜ng thī hūanā yāk sanapsanun Other title: ห้าสิบเอ็ดวิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BF481 .อ66 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BF481 .อ66 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF481 .อ66 2560] (2).
51 withī khit khō̜ng hūanā thī lūknō̜ng yāk thamngān dūai / 51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Iwata, Matsuo, Phānuphan Panyāčhai. by อิวะตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1958- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2559] [2016]Other title: Hāsipʻet withī khit khō̜ng hūanā thī lūknō̜ng yāk thamngān dūai Other title: ห้าสิบเอ็ดวิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ผ7 อ65 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ผ7 อ65 2559] (1). Checked out (2).
72 pī wan santiphāp Thai : sayām nai yām songkhrām / 72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n, by กษิดิศ อนันทนาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Other title: Čhetsip sō̜ng pī wan santiphāp Thai Other title: เจ็ดสิบสองปีวันสันติภาพไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D802.ท9 ก175 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก175 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D802.ท9 ก175 2560] (2).
90 ʻāyuwatthana mongkhon 90 Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai / 90 อายุวัฒนมงคล 90 วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล / ระวี ภาวิไล.

Rawī Phāwilai, Phāsurī Sanitwong Na ʻAyutthayā. Chatchawān Punpan. by ระวี ภาวิไล, 2468- | ภาสุรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ชัชวาล ปุญปัน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phim Sūai Čhamkat, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, [2558] [2015]Other title: Kao sip ʻāyu watthana mongkhon Kao sip Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai Other title: 90 Wasan Rawī Phāwilai Other title: Kao sip Wasan Rawī Phāwilai Other title: ʻĀyuwatthana mongkhon 90 Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai Other title: เก้าสิบอายุวัฒนมงคล เก้าสิบ วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล | 90 วสันต์ ระวี ภาวิไล | เก้าสิบ วสันต์ ระวี ภาวิไล | อายุวัฒนมงคล 90 วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก8 ร58 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ก8 ร58 2558] (1).
Badass : ultimate deathmatch : sutyō̜t kāntō̜sū nai prawattisāt / Badass : ultimate deathmatch : สุดยอดการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ / เบน ธอมป์สัน เขียน ; โสภาพรรณ รัตนัย แปล.

Thompson, Ben, Sōphāphan Rattanai, by ธอมป์สัน, เบน, ค.ศ. 1980- | โสภาพรรณ รัตนัย, 2495-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2017 [2560] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2017 [2560]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT105 .ธ54 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT105 .ธ54 2560] (1). Checked out (1).
Breaking night čha mai rō̜ hai fā sawāng = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / Breaking night จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / ลิซ เมอร์เรย์ เขียน ; ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท แปล.

Murray, Liz, Pinkaew Kittikowit. by เมอร์เรย์, ลิซ, ค.ศ. 1980- | ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, 2560 [2017]Other title: Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV4505 .ม74 2560] (2). Checked out (2).
Lean 4.0 manufacturing / Lean 4.0 manufacturing / สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์.

Surathan Pālaphō̜nphisut. Sathāban Sapphayākō̜n thāng Panyā læ Prasitthiphāp Phonphalit. by สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์ | สถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Sapphayākō̜n thāng Panyā læ Prasitthiphāp Phonphalit (ʻAi Phī ʻĀ ʻAi), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต (ไอ พี อาร์ ไอ), 2560 [2017]Other title: Lean manufacturing 4.0.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TS155 .ส697 2560] (1). Checked out (1).
Lean in : yāk keng tō̜ng klā = Lean in : women, work, and the will to lead / Lean in : อยากเก่ง ต้องกล้า / โดย Sheryl Sandberg ; อุมาพร มิสรา, แปล.

Sandberg, Sheryl. ʻUmāphō̜n Mitsarā. by แซนด์เบิร์ก, เชอริล | อุมาพร มิสรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saksēt Mīdīa, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2557 [2014]Other title: Yāk keng tō̜ng klā Other title: อยากเก่ง ต้องกล้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD6054.3 .ซ83 2557] (2).
Pollyanna : lōk nī maimī sinwang / Pollyanna : โลกนี้ไม่มีสิ้นหวัง / Eleanor H. Porter ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.

Porter, Eleanor H. Wantana Wongchat, by พอร์เตอร์, เอเลเนอร์ เอช. (เอเลเนอร์ ฮ็อดจ์แมน), ค.ศ. 1868-1920 | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Oh My God, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Oh My God, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ยน .พ54พ54 2560] (1).
SMEs tī talāt lōk / SMEs ตีตลาดโลก / ผู้เขียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง พลชัย เพชรปลอด.

Phonchai Phētplō̜t. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī. Khana Witthayākānčhatkān. by พลชัย เพชรปลอด | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phetchaburi : Khana Witthayākānčhatkān Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī, 2558 [2015] Publisher: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (1).
Strategy to cybersecurity 4.0 / Strategy to cybersecurity 4.0 / ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา).

Prinya Hom-anek. by ปริญญา หอมเอนก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻĒsit Prōfētchannan Sentœ̄, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QA76.9.ค48 ป4666 2560] (2).
The essentials 10 sutyō̜t lak bō̜rihān / The essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร / โดย John P. Kotter, Michael E. Porter ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.

Kotter, John P., Porter, Michael E., Nuttayā Sintrakānphon. by คอตเตอร์, จอห์น พี, ค.ศ. 1947- | พอร์เตอร์, ไมเคิล อี, ค.ศ. 1947- | ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD37 .ค535 2561] (1). Checked out (1).
The Truth. I, Khwāmčhing thī pen rưang čhing / The truth. I, ความจริงที่เป็นเรื่องจริง / พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน.

Sonthi Bunyaratklin, Phon. ʻŌ̜, by สนธิ บุญยรัตกลิน, พล.อ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Other title: Khwāmčhing thī pen rưang čhing Other title: ความจริงที่เป็นเรื่องจริง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: U55.ส33 ก3 2560 ล. 1] (2).
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2539 Wat Bunyawātwihān Čhangwat Lampāng / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง / [คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai, 2539 [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539 [1996]Other title: Kathin phrarātchathān 2539 Other title: กฐินพระราชทาน 2539.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.ล42บ72 ก36 2539 ] (1).
กรมศิลปากร.

by กรมศิลปากร.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2531-Other title: การอนุรักษ์มรดกไทย กับ 77 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร | กรมศิลปากร 79 ปี กับมรดกไทย | 82 ปี วันสถาปนากรมศิลปากร | 84 ปี กรมศิลปากร และบุษบกธรรมาสน์ | 88 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร | 95 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2541] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2538] (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2544] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2540] (1).
Withdrawn (5).
กระแสโลกศึกษา = World currents study / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: World currents study.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ก465] (8), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST D 2006 503088 V. 1 pt. 1] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ก465] (6). Checked out (1). Withdrawn (6).
 <<  <  1  2  3  ...  12    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)