New Books 2018-03(Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
"Khana kānmư̄ang" lang kānpatiwat Sayām : phonlawat phatthanākān læ chatākam khō̜ng rabop rai phak / "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongčharœ̄n. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575 .ภ742 2560] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575 .ภ742 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575 .ภ742 2560] (1). Checked out (1).
106 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล สุธัญญา สิงห์ครา, พินน์นรา วงศ์วิริยะ, สุธีรา สัตยพันธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Suthanya Singkharā. Phinnarā Wongwiriya. Suthīrā Sattayaphan. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Bō̜rihānklāng. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | สุธัญญา สิงห์ครา | พินน์นรา วงศ์วิริยะ | สุธีรา สัตยพันธ์ | กรมศิลปากร. สำนักบริหารกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Klāng, Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560 [2017]Other title: Nưngrō̜i hok pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: 880-03 หนึ่งร้อยหกปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (2).
50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 650367] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 650367] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 650367] (3).
50 pī wannasin Thammasāt kưng satawat bon sēnthāng wannakam / 50 ปี วรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรม / จัดทำโดย ชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ชุติเดช เมธีชุติกุล.

Chumnum Wannasin Mahāwitthayālai Thammasāt. Chutidēt Mēthīchutikun. by ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ชุติเดช เมธีชุติกุล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chumnum Wannasin Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Hāsip pī wannasin Thammasāt kưng satawat bon sēnthāng wannakam Other title: ห้าสิบปีวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก238 ว43 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LG395.ก238 ว43 2555] (1).
72 pī wan santiphāp Thai : sayām nai yām songkhrām / 72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n, by กษิดิศ อนันทนาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Other title: Čhetsip sō̜ng pī wan santiphāp Thai Other title: เจ็ดสิบสองปีวันสันติภาพไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก175 2560] (2).
90 ʻāyuwatthana mongkhon 90 Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai / 90 อายุวัฒนมงคล 90 วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล / ระวี ภาวิไล.

Rawī Phāwilai, Phāsurī Sanitwong Na ʻAyutthayā. Chatchawān Punpan. by ระวี ภาวิไล, 2468- | ภาสุรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ชัชวาล ปุญปัน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phim Sūai Čhamkat, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, [2558] [2015]Other title: Kao sip ʻāyu watthana mongkhon Kao sip Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai Other title: 90 Wasan Rawī Phāwilai Other title: Kao sip Wasan Rawī Phāwilai Other title: ʻĀyuwatthana mongkhon 90 Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai Other title: เก้าสิบอายุวัฒนมงคล เก้าสิบ วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล | 90 วสันต์ ระวี ภาวิไล | เก้าสิบ วสันต์ ระวี ภาวิไล | อายุวัฒนมงคล 90 วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก8 ร58 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ก8 ร58 2558] (1).
Badass : ultimate deathmatch : sutyō̜t kāntō̜sū nai prawattisāt / Badass : ultimate deathmatch : สุดยอดการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ / เบน ธอมป์สัน เขียน ; โสภาพรรณ รัตนัย แปล.

Thompson, Ben, Sōphāphan Rattanai, by ธอมป์สัน, เบน, ค.ศ. 1980- | โสภาพรรณ รัตนัย, 2495-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2017 [2560] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2017 [2560]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT105 .ธ54 2560] (2).
Breaking night čha mai rō̜ hai fā sawāng = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / Breaking night จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / ลิซ เมอร์เรย์ เขียน ; ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท แปล.

Murray, Liz, Pinkaew Kittikowit. by เมอร์เรย์, ลิซ, ค.ศ. 1980- | ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, 2560 [2017]Other title: Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV4505 .ม74 2560] (2).
Pollyanna : lōk nī maimī sinwang / Pollyanna : โลกนี้ไม่มีสิ้นหวัง / Eleanor H. Porter ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.

Porter, Eleanor H. Wantana Wongchat, by พอร์เตอร์, เอเลเนอร์ เอช. (เอเลเนอร์ ฮ็อดจ์แมน), ค.ศ. 1868-1920 | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Oh My God, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Oh My God, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ยน .พ54พ54 2560] (1).
SMEs tī talāt lōk / SMEs ตีตลาดโลก / ผู้เขียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง พลชัย เพชรปลอด.

Phonchai Phētplō̜t. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī. Khana Witthayākānčhatkān. by พลชัย เพชรปลอด | มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Phetchaburi : Khana Witthayākānčhatkān Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī, 2558 [2015] Publisher: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (1).
The Truth. I, Khwāmčhing thī pen rưang čhing / The truth. I, ความจริงที่เป็นเรื่องจริง / พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน.

Sonthi Bunyaratklin, Phon. ʻŌ̜, by สนธิ บุญยรัตกลิน, พล.อ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Other title: Khwāmčhing thī pen rưang čhing Other title: ความจริงที่เป็นเรื่องจริง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: U55.ส33 ก3 2560 ล. 1] (2).
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2539 Wat Bunyawātwihān Čhangwat Lampāng / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง / [คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai, 2539 [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539 [1996]Other title: Kathin phrarātchathān 2539 Other title: กฐินพระราชทาน 2539.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.ล42บ72 ก36 2539 ] (1).
กรมศิลปากร.

by กรมศิลปากร.

Material type: serial Continuing resource Publisher: กรุงเทพฯ, ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2531-Other title: การอนุรักษ์มรดกไทย กับ 77 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร | กรมศิลปากร 79 ปี กับมรดกไทย | 82 ปี วันสถาปนากรมศิลปากร | 84 ปี กรมศิลปากร และบุษบกธรรมาสน์ | 88 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร | 95 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2541] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2536] (12), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2544] (5), Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/164230] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2540] (1).
กระแสโลกศึกษา = World currents study / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: book Book Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: World currents study.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ก465] (8), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST D 2006 503088 V. 1 pt. 1] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ก465] (6), Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/162310] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ก465] (4).
Kō̜ngthun kō̜ngthrat thānglat mangkhang ʻasanghā / กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4521 .ท735 2560] (1). Checked out (1).
Kānčhatkān sinlapa læ watthanatham = Art & culture management / การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม = Art & culture management / คณะทำงาน สถาพร เก่งพานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Sathāphō̜n Kēngphānit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sahasākhā Wichā Kānčhatkān Sinlapa læ Watthanatham. by สถาพร เก่งพานิช | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย. สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม.

Edition: [พิมพ์ครั้งแรก].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sahasākhā Wichā Kānčhatkān Sinlapa læ Watthanatham Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publisher: เชียงใหม่ : สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Other title: Art & culture management.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CC135 .ก625 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: CC135 .ก625 2559] (2).
Kāndūlǣ sukkhaphāp samrap prachāchon / การดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

Bangkok (Thailand). Office of Public Health System Development. by กรุงเทพมหานคร. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA100 .ก592 2558] (2).
Kānbangkhap chai kotmāi hai pen pai tām nǣo nayōbāi phư̄nthān hǣng rat : sưksā prīapthīap kap tāngprathēt : rāingān sưksā wičhai / การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ : รายงานศึกษาวิจัย / โดย สุรพล ศรีวิทยา ; เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Suraphon Srīwitthayā. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by สุรพล ศรีวิทยา | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K3165 .ส74 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3165 .ส74 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3165 .ส74 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3165 .ส74 2560] (1).
Kānpatirūp phak kānmư̄ang = Reforms in political parties : læ rat banyat wādūai phak kānmư̄ang khō̜ng prathēt Yœ̄ramanī / การปฏิรูปพรรคการเมือง = Reforms in political parties : และรัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองของประเทศเยอรมนี / ประดิษฐ์ ยมานันท์.

Pradit Yamānan. Mūnnithi Sathāban Phatthanā Khwāmpen Phonlamư̄ang by ประดิษฐ์ ยมานันท์ | มูลนิธิสถาบันพัฒนาความเป็นพลเมือง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาความเป็นพลเมือง, 2559 [2016]Other title: Reforms in political parties .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก795 ป425 2559] (2).
การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล / โดย ณิชชา วัชระชยะกูร.

Niccha Watcharachayakun Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by ณิชชา วัชระชยะกูร, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Adaptation of a day magazaine in digital age.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN5449.ท9ฮ9534 ณ62 2559] (1). Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305