New Books 2018-03(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Khana kānmư̄ang" lang kānpatiwat Sayām : phonlawat phatthanākān læ chatākam khō̜ng rabop rai phak / "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongčharœ̄n. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (6).
106 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล สุธัญญา สิงห์ครา, พินน์นรา วงศ์วิริยะ, สุธีรา สัตยพันธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Suthanya Singkharā. Phinnarā Wongwiriya. Suthīrā Sattayaphan. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Bō̜rihānklāng. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | สุธัญญา สิงห์ครา | พินน์นรา วงศ์วิริยะ | สุธีรา สัตยพันธ์ | กรมศิลปากร. สำนักบริหารกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Klāng, Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560 [2017]Other title: Nưngrō̜i hok pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: 880-03 หนึ่งร้อยหกปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6365 2560] (2).
50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 650367] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 650367] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 650367] (3).
50 pī wannasin Thammasāt kưng satawat bon sēnthāng wannakam / 50 ปี วรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรม / จัดทำโดย ชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ชุติเดช เมธีชุติกุล.

Chumnum Wannasin Mahāwitthayālai Thammasāt. Chutidēt Mēthīchutikun. by ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ชุติเดช เมธีชุติกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Chumnum Wannasin Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Hāsip pī wannasin Thammasāt kưng satawat bon sēnthāng wannakam Other title: ห้าสิบปีวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก238 ว43 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LG395.ก238 ว43 2555] (1).
51 withī khit khō̜ng lūknō̜ng thī hūanā yāk sanapsanun / 51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Iwata, Matsuo, Phānuphan Panyāčhai. by อิวะตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1958- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsipʻet withī khit khō̜ng lūknō̜ng thī hūanā yāk sanapsanun Other title: ห้าสิบเอ็ดวิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BF481 .อ66 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BF481 .อ66 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF481 .อ66 2560] (2).
51 withī khit khō̜ng hūanā thī lūknō̜ng yāk thamngān dūai / 51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Iwata, Matsuo, Phānuphan Panyāčhai. by อิวะตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1958- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2559] [2016]Other title: Hāsipʻet withī khit khō̜ng hūanā thī lūknō̜ng yāk thamngān dūai Other title: ห้าสิบเอ็ดวิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ผ7 อ65 2559] (1). Checked out (3).
72 pī wan santiphāp Thai : sayām nai yām songkhrām / 72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n, by กษิดิศ อนันทนาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Other title: Čhetsip sō̜ng pī wan santiphāp Thai Other title: เจ็ดสิบสองปีวันสันติภาพไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D802.ท9 ก175 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก175 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D802.ท9 ก175 2560] (2).
90 ʻāyuwatthana mongkhon 90 Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai / 90 อายุวัฒนมงคล 90 วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล / ระวี ภาวิไล.

Rawī Phāwilai, Phāsurī Sanitwong Na ʻAyutthayā. Chatchawān Punpan. by ระวี ภาวิไล, 2468- | ภาสุรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ชัชวาล ปุญปัน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phim Sūai Čhamkat, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, [2558] [2015]Other title: Kao sip ʻāyu watthana mongkhon Kao sip Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai Other title: 90 Wasan Rawī Phāwilai Other title: Kao sip Wasan Rawī Phāwilai Other title: ʻĀyuwatthana mongkhon 90 Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai Other title: เก้าสิบอายุวัฒนมงคล เก้าสิบ วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล | 90 วสันต์ ระวี ภาวิไล | เก้าสิบ วสันต์ ระวี ภาวิไล | อายุวัฒนมงคล 90 วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก8 ร58 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ก8 ร58 2558] (1).
Badass : ultimate deathmatch : sutyō̜t kāntō̜sū nai prawattisāt / Badass : ultimate deathmatch : สุดยอดการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ / เบน ธอมป์สัน เขียน ; โสภาพรรณ รัตนัย แปล.

Thompson, Ben, Sōphāphan Rattanai, by ธอมป์สัน, เบน, ค.ศ. 1980- | โสภาพรรณ รัตนัย, 2495-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2017 [2560] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2017 [2560]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT105 .ธ54 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT105 .ธ54 2560] (1).
Breaking night čha mai rō̜ hai fā sawāng = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / Breaking night จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / ลิซ เมอร์เรย์ เขียน ; ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท แปล.

Murray, Liz, Pinkaew Kittikowit. by เมอร์เรย์, ลิซ, ค.ศ. 1980- | ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, 2560 [2017]Other title: Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV4505 .ม74 2560] (2). Checked out (2).
Lean 4.0 manufacturing / Lean 4.0 manufacturing / สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์.

Surathan Pālaphō̜nphisut. Sathāban Sapphayākō̜n thāng Panyā læ Prasitthiphāp Phonphalit. by สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์ | สถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Sapphayākō̜n thāng Panyā læ Prasitthiphāp Phonphalit (ʻAi Phī ʻĀ ʻAi), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต (ไอ พี อาร์ ไอ), 2560 [2017]Other title: Lean manufacturing 4.0.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TS155 .ส697 2560] (1). Checked out (1).
Lean in : yāk keng tō̜ng klā = Lean in : women, work, and the will to lead / Lean in : อยากเก่ง ต้องกล้า / โดย Sheryl Sandberg ; อุมาพร มิสรา, แปล.

Sandberg, Sheryl. ʻUmāphō̜n Mitsarā. by แซนด์เบิร์ก, เชอริล | อุมาพร มิสรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saksēt Mīdīa, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2557 [2014]Other title: Yāk keng tō̜ng klā Other title: อยากเก่ง ต้องกล้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD6054.3 .ซ83 2557] (1). Checked out (1).
Pollyanna : lōk nī maimī sinwang / Pollyanna : โลกนี้ไม่มีสิ้นหวัง / Eleanor H. Porter ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.

Porter, Eleanor H. Wantana Wongchat, by พอร์เตอร์, เอเลเนอร์ เอช. (เอเลเนอร์ ฮ็อดจ์แมน), ค.ศ. 1868-1920 | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Oh My God, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Oh My God, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ยน .พ54พ54 2560] (1).
SMEs tī talāt lōk / SMEs ตีตลาดโลก / ผู้เขียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง พลชัย เพชรปลอด.

Phonchai Phētplō̜t. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī. Khana Witthayākānčhatkān. by พลชัย เพชรปลอด | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phetchaburi : Khana Witthayākānčhatkān Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī, 2558 [2015] Publisher: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD2346.ท9 อ756 2558] (1).
Strategy to cybersecurity 4.0 / Strategy to cybersecurity 4.0 / ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา).

Prinya Hom-anek. by ปริญญา หอมเอนก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻĒsit Prōfētchannan Sentœ̄, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QA76.9.ค48 ป4666 2560] (2).
The essentials 10 sutyō̜t lak bō̜rihān / The essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร / โดย John P. Kotter, Michael E. Porter ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.

Kotter, John P., Porter, Michael E., Nuttayā Sintrakānphon. by คอตเตอร์, จอห์น พี, ค.ศ. 1947- | พอร์เตอร์, ไมเคิล อี, ค.ศ. 1947- | ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD37 .ค535 2561] (1). Checked out (1).
The Truth. I, Khwāmčhing thī pen rưang čhing / The truth. I, ความจริงที่เป็นเรื่องจริง / พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน.

Sonthi Bunyaratklin, Phon. ʻŌ̜, by สนธิ บุญยรัตกลิน, พล.อ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Other title: Khwāmčhing thī pen rưang čhing Other title: ความจริงที่เป็นเรื่องจริง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: U55.ส33 ก3 2560 ล. 1] (2).
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2539 Wat Bunyawātwihān Čhangwat Lampāng / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง / [คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai, 2539 [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539 [1996]Other title: Kathin phrarātchathān 2539 Other title: กฐินพระราชทาน 2539.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.ล42บ72 ก36 2539 ] (1).
กรมศิลปากร.

by กรมศิลปากร.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2531-Other title: การอนุรักษ์มรดกไทย กับ 77 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร | กรมศิลปากร 79 ปี กับมรดกไทย | 82 ปี วันสถาปนากรมศิลปากร | 84 ปี กรมศิลปากร และบุษบกธรรมาสน์ | 88 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร | 95 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2541] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2538] (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2544] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2540] (1).
Withdrawn (5).
กระแสโลกศึกษา = World currents study / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: World currents study.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ก465] (8), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST D 2006 503088 V. 1 pt. 1] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ก465] (6). Checked out (1). Withdrawn (6).
Konlayut sāng "khon khunnaphāp " khō̜ng sutyō̜t SīʻĪʻŌ læ ʻongkō̜n radap lōk = Strategy of top CEOs & world classed organizations to build quality people / กลยุทธ์สร้าง "คนคุณภาพ" ของสุดยอดซีอีโอและองค์กรระดับโลก = Strategy of top CEOs & world classed organizations to build quality people / ทศ คณนาพร.

Thot Khananāphō̜n. by ทศ คณนาพร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hǣppī Buk Phaplitching, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, [2561] [2018]Other title: Strategy of top CEOs & world classed organizations to build quality people | Strategy of top CEOs and world classed organizations to build quality people.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ท443 2561] (2).
Kō̜ngthun kō̜ngthrat thānglat mangkhang ʻasanghā / กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG4521 .ท735 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG4521 .ท735 2560] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ท735 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ท735 2560] (1).
Kānčhatkān sinlapa læ watthanatham = Art & culture management / การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม = Art & culture management / คณะทำงาน สถาพร เก่งพานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Sathāphō̜n Kēngphānit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sahasākhā Wichā Kānčhatkān Sinlapa læ Watthanatham. by สถาพร เก่งพานิช | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย. สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม.

Edition: [พิมพ์ครั้งแรก].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sahasākhā Wichā Kānčhatkān Sinlapa læ Watthanatham Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publisher: เชียงใหม่ : สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Other title: Art & culture management.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CC135 .ก625 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: CC135 .ก625 2559] (2).
Kāndūlǣ sukkhaphāp samrap prachāchon / การดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

Bangkok (Thailand). Office of Public Health System Development. by กรุงเทพมหานคร. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA100 .ก592 2558] (2).
Kānbangkhap chai kotmāi hai pen pai tām nǣo nayōbāi phư̄nthān hǣng rat : sưksā prīapthīap kap tāngprathēt : rāingān sưksā wičhai / การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ : รายงานศึกษาวิจัย / โดย สุรพล ศรีวิทยา ; เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Suraphon Srīwitthayā. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by สุรพล ศรีวิทยา | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3165 .ส74 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: K3165 .ส74 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3165 .ส74 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3165 .ส74 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3165 .ส74 2560] (1).
Kānpatirūp phak kānmư̄ang = Reforms in political parties : læ rat banyat wādūai phak kānmư̄ang khō̜ng prathēt Yœ̄ramanī / การปฏิรูปพรรคการเมือง = Reforms in political parties : และรัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองของประเทศเยอรมนี / ประดิษฐ์ ยมานันท์.

Pradit Yamānan. Mūnnithi Sathāban Phatthanā Khwāmpen Phonlamư̄ang by ประดิษฐ์ ยมานันท์ | มูลนิธิสถาบันพัฒนาความเป็นพลเมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาความเป็นพลเมือง, 2559 [2016]Other title: Reforms in political parties .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก795 ป425 2559] (2).
Kānpramœ̄n sathānakān phư̄a kānčhatkān khwāmsīang / การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง / ณัฐกริช เปาอินทร์.

Nuttakrit Paoʻin. Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Ratthaprasāsanasāt. Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā. by ณัฐกริช เปาอินทร์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. โครงการเอกสารและตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā Khana Ratthaprasāsanasāt, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD61 .ณ625 2559] (2).
การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล / โดย ณิชชา วัชระชยะกูร.

Niccha Watcharachayakun Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by ณิชชา วัชระชยะกูร, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Adaptation of a day magazaine in digital age.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN5449.ท9ฮ9534 ณ62 2559] (1). Withdrawn (1).
การพึ่งพิงภาษีบาปของรัฐไทย / อิศรา ศานติศาสน์.

by อิศรา ศานติศาสน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HJ 2012 612289] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HJ1360.55 .อ654 2555] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HJ1360.55 .อ654 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HJ1360.55 .อ654 2555] (1).
การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ "ฟุตบอลทีมชาติไทย" / โดย เตชิต ธนะจันทร์.

Tezeet Thanachan, Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by เตชิต ธนะจันทร์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sān Mūanchon, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Image perceived of Thailand nation football team under Kiatisuk Senamuang management on "Thailand National Football Team" fan page's user.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD59.2 .ต726 2559] (1). Checked out (1).
การรับรู้สิ่งแวดล้อมในอาคารสำนักงานเขียวต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน / โดย ศริยา แสงสว่าง.

Sariya Saengsawang, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ศริยา แสงสว่าง, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Green office building environmental perception and job satisfaction.Availability: No items available Withdrawn (2).
Kānwat radap kānkhǣngkhan nai talāt song ʻō̜k khāo Thai = The degree of competition in Thai rice export market / การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย = The degree of competition in Thai rice export market / อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ ; บรรณาธิการ, สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

ʻItthiphong Mahāthanasēt. Somphō̜n ʻItsawilānnon. Piyathat Phānʻanurak. Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt. by อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ | สมพร อิศวิลานนท์ | ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ | สถาบันคลังสมองของชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2557 [2014]Other title: Degree of competition in Thai rice export market.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD9066.ท92 อ635 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD9066.ท92 อ635 2557] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD9066.ท92 อ635 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9066.ท92 อ635 2557] (1).
Kānwikhro̜ nayōbāi læ kānwāngphǣn bǣp prưksā hārư̄ = Deliberative policy analysis and planning / การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือ = Deliberative policy analysis and planning / ปิยะพงษ์ บุษบงก์.

Piyapong Butsabong. by ปิยะพงษ์ บุษบงก์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คอมม่อนบุ๊คส, 2560 [2017]Other title: Deliberative policy analysis and planning.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JF799 .ป64 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JF799 .ป64 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF799 .ป64 2560] (3). Checked out (1).
Kānsưksā khō̜ng phū thūk kotkhī / การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ / เปาโล เฟรรี ; แปลภาคภาษาอังกฤษ มีรา เบิร์กมัน รามอส ; แปลภาคภาษาไทย สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี ; บรรณาธิการ ชนิดา แบมฟอร์ด.

Freire, Paulo, Ramos, Myra Bergman. Sāiphin Kunkanokwan Hamdānī. Chanidā Bǣfō̜t. by แฟรร์, เปาโล, ค.ศ. 1921-1997 | รามอส, มีรา เบิร์กมัน | สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี | ชนิดา แบมฟอร์ด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūanngœ̄nmīmā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (2).
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอพาร์ทเม้นท์บนพื้นที่ห้วยขวาง / โดย เอกพล วงศ์ภัทรกุล.

Ekapon Wongphatharakul, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by เอกพล วงศ์ภัทรกุล, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Feasibility study for apartment on Huaykwang district.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ9ก4 อ724 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD890.55.ฮ9ก4 อ724 2559] (1).
การศึกษาความเป็นไปได้ที่ดินเปล่า ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา / โดย พิศม์ศิริ ลิ้มศิริ.

Pissiri Limsiri, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พิศม์ศิริ ลิ้มศิริ, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Feasibility study of land development Tumbon Banmai, Nakhon Ratchasima.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ9น3 พ65 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD890.55.ฮ9น3 พ65 2559] (1).
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการอพาร์ทเมนท์ซอยเพชรเกษม 92 / โดย วงศ์วริศ ศิวัฒน์วราสุข.

Vongvaritt Siwatwarasuk, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by วงศ์วริศ ศิวัฒน์วราสุข, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Feasibility study for an apartment development at Petchkasem 92.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ9ก4 ว25 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD890.55.ฮ9ก4 ว25 2559] (1).
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน บริเวณตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / โดย พฤฒิ อิสรากำพต.

Purti Isarakamphot, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พฤฒิ อิสรากำพต, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Feasibility study on land in Tambon Rimkok, Amper Muang, Chaiang Rai.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ9ช8 พ43 2559] (1). Withdrawn (1).
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินบริเวณ ถนนพระรามสาม / โดย ไพลิน มีสัตย์.

Pailin Meesat, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ไพลิน มีสัตย์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Feasibility study for developing land at Rama 3 road, Bangkok, Thailand | การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินบริเวณ ถนนพระราม 3.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ9ก4 พ94 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD890.55.ฮ9ก4 พ94 2559] (1).
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเปล่าบนถนน ศรีราชา-หนองยายบู่ ตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / โดย ภานุพันธุ์ ปัญญานะ.

Phanuphan Panyana, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ภานุพันธ์ ปัญญานะ, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Feasibility study for land development on Sriracha-Nhong Yaiboo road, Jaophaya Surasak, Sriracha, Chonburi.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55.ฮ9ช4 ภ63 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD890.55.ฮ9ช4 ภ63 2559] (1).
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย / โดย ธนวรรษ วิภาตนาวิน.

Thanawat Vibhatanavin, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ธนวรรษ วิภาตนาวิน, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Feasibility study for a rental development on Arun Amarin road, Bangkok Noi.Availability: No items available Withdrawn (2).
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโฮมออฟฟิศ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ช่วงถนนกาญจนาภิเษก-อำเภอไทรน้อย) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี / โดย ภานุกร การีม.

Panukorn Kareem, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ภานุกร การีม, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Feasibility study of homeoffice at Bangkruay-Sainoi road Amphur Bangbuathong, Nonthaburi.Availability: No items available Withdrawn (2).
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบของครัวเรือนและการสร้างดัชนีชี้เตือนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการจัดการและป้องกันหนี้นอกระบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Econometric modeling for the analysis of household informal personal debt and building warning indicators towards policy formulation to manage and prevent the debt based on sufficiency economy philosophy : รายงานฉบับสมบูณ์ / โดย คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; [หัวหน้าโครงการและนักวิจัยหลัก อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]].

by อารี วิบูลย์พงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Other title: Econometric modeling for the analysis of household informal personal debt and building warning indicators towards policy formulation to manage and prevent the debt based on sufficiency economy philosophy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG3756.ท9 อ646 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG3756.ท9 อ646 2555] (1).
Kānsamrūat ʻongkhwāmrū dān Thai sưksā nai thānkhō̜mūn Wœ̄iphū khō̜ng Čhīn : kō̜ranī sưksā botkhwām chūang pī 1989-2012 = A survey on Thai studies knowledge in China "VIP" database : research from 1989-2012 : rāingān wičhai / การสำรวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในฐานข้อมูลเวยผู่ของจีน : กรณีศึกษาบทความช่วงปี 1989-2012 = A survey on Thai studies knowledge in China "VIP" database : research from 1989-2012 : รายงานวิจัย / โดย ศิริวรรณ วรชัยยุทธ.

Siriwan Wō̜rachaiyut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by ศิริวรรณ วรชัยยุทธ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557] [2014] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557] [2014]Other title: Survey on Thai studies knowledge in China "VIP" database : research from 1989-2012.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.98 .ศ64 2557] (2).
Kānsamrūat læ khutkhon thāng bōrānnakhadī watthanatham Wang Pračhop nai khēt lumnam Mǣrakā ʻŌ̜. Mư̄ang Tāk Čhō̜. Tāk = The archaeological survey and excavation of Wang Prachop culture in Maeraka River, Mueang Tak District, Tak Province, Thailand : rāingān wičhai / การสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีวัฒนธรรมวังประจบในเขตลุ่มน้ำแม่ระกา อ.เมืองตาก จ.ตาก = The archaeological survey and excavation of Wang Prachop culture in Maeraka River, Mueang Tak District, Tak Province, Thailand : รายงานวิจัย / โดย พิพัฒน์ กระแจะจันทร์.

Phiphat Kračhæčhan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2556] [2013] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556] [2013]Other title: Archaeological survey and excavation of Wang Prachop culture in Maeraka River, Mueang Tak District, Tak Province, Thailand .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ต6 พ63 2556] (2).
การออกแบบการท่องเที่ยวของตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / โดย บุญยงค์ ทองมุสิก.

Bunyong Thongmusik, Thammasat University. Faculty of Political Science. by บุญยงค์ ทองมุสิก, 2513- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wicha Kānmư̄ang Kānpokkhrǭng Samrap Nakbō̜rihān Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Collaborative design for tourism in Tambon Khlong Sok Amphoe Phanom, Suratthani Province.Availability: No items available Withdrawn (2).
Kānʻō̜kbǣp phalittaphan thō̜ngthin = OTOP design / การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น = OTOP design / อรัญ วานิชกร

ʻAran Wānitchakō̜n. by อรัญ วานิชกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: OTOP design..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TS171 .อ46 2559] (2).
Kānkhaosū wāra nayōbāi sāthārana = Public policy agenda setting / การเข้าสู่วาระนโยบายสาธารณะ = Public policy agenda setting / นพดล อุดมวิศวกุล.

Nopphadon ʻUdomwitsawakun. by นพดล อุดมวิศวกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Other title: Public policy agenda setting.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1525.น49 น33 2560] (2).
Kānplīanplǣng khrōngsāng prachākō̜n kap ʻanākhot kānphatthanā prathēt : ʻēkkasān prakō̜p kānsammanā / การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ : เอกสารประกอบการสัมมนา / [จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]

Thailand. Office of the National Economic and Social Development Board. United Nations Population Fund. Thailand Research Fund. Kānsammanā Rư̄ang Kānplīanplǣng Khrōngsāng Prachākō̜n kap ʻAnākhot Kānphatthanā Prathēt Krung Thēp...) by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | การสัมมนาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ (2557 : กรุงเทพฯ).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HB3644.55.ก3 ก649 2557] (1).
Kānmư̄ang sētthakit læ sangkhom = Politics, economy and society / การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม = Politics, economy and society / ปรีชา เรืองจันทร์.

Prīchā Rư̄angčhan. by ปรีชา เรืองจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Politics, economy and society.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JA76 .ป465 2560] (2).
การเมืองของถ้อยคำในชายแดนใต้/ปาตานี : การประกอบสร้าง "สันติภาพ" ในความขัดแย้งชาติพันธุ์การเมือง / โดย รอมฎอน ปันจอร์.

Romadon Panjor, Thammasat University. Faculty of Political Science. by รอมฎอน ปันจอร์, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Kānpokkhrō̜ng, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Politics of words in Pa(t)tani : constructing "peace" in ethnopolitical conflict.Availability: No items available Withdrawn (2).
kānmư̄ang Thai rūamsamai / การเมืองไทยร่วมสมัย / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

Bundit Čhanrōtčhanakit. Sathāban Phrapokklao. by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1745 .บ58 2560] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .บ58 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .บ58 2560] (2). Checked out (3).
Kānchai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān : nǣokhit læ botsangkhro̜ / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : แนวคิดและบทสังเคราะห์ / กาญจนา แก้วเทพ และ กำจร หลุยยะพงศ์.

Kānčhanā Kǣothēp. Kamčhō̜n Luiyapong, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sūn Sahawitthayākān Chumchon Sưksā. by กาญจนา แก้วเทพ | กำจร หลุยยะพงศ์, 2515- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Sahawitthayākān Chumchon Sưksā Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: Q180.ก1 ก623 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: Q180.ก1 ก623 2560] (1).
Kān chai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān : kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การบริหารจัดการทรัพยากร / สมสุข หินวิมาน บรรณาธิการ.

Somsuk Hinwimān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā. by สมสุข หินวิมาน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Other title: Kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n Other title: การบริหารจัดการทรัพยากร.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P96.พ65 ก626 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P96.พ65 ก626 2560] (1).
Kān chai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān : kānphatthanā kānkasēt / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ บรรณาธิการ.

Luiyapong bannāthikān, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā. by กำจร หลุยยะพงศ์, 2515- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Other title: Kānphatthanā kānkasēt Other title: การพัฒนาการเกษตร.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: S494.5.ก7 ก634 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: S494.5.ก7 ก634 2560] (1).
Kān chai prayōt čhāk ngānwičhai dūai khrư̄angmư̄ kānsư̄sān : kānphatthanā klum khon / การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน บรรณาธิการ.

Somsuk Hinwimān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā. by สมสุข หินวิมาน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 [2017]Other title: Kānphatthanā klum khon Other title: การพัฒนากลุ่มคน.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HV29.7 .ก643 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV29.7 .ก643 2560] (2).
Khō̜toklong kānkhā sērī (FTA) Thai-Saharat ʻAmērikā : phonkrathop dān sitthi manutsayachon : ʻēkkasān prakō̜p kānsammanā / ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน : เอกสารประกอบการสัมมนา / [สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ].

National Human Rights Commission of Thailand. Kānsamnā Rư̄ang Khō̜toklong Kānkhā Sērī (FTA) Thai-Saharat ʻAmērikā : Phonkrathop dān Sitthi Manutsayachon Krung Thēp...) by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | การสัมมนาเรื่อง ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (2550 : กรุงเทพฯ).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : [Samnakngān], 2550 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : [สำนักงาน], 2550 [2017]Other title: Phonkrathop dān sitthi manutsayachon Other title: ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF2340.55 .ข523 2550] (1).
Khattiyanārī hǣng phǣndin : somdet yā khō̜ng nailūang ratchakān thī 8 læ ratchakān thī 9 / ขัตติยนารีแห่งแผ่นดิน : สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์.

Kitti Lōphētcharat. by กิตติ โล่ห์เพชรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Lūkbāt Hāsipsī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ ลูกบาศก์ห้าสิบสี่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.4.ศ43 ก63 2561] (2).
Khadī khwāmphit nō̜k rātchaʻānāčhak : kānsō̜psūan kānkhūapkhumtūa kap kānpō̜ngkan kānthutčharit / คดีความผิดนอกราชอาณาจักร : การสอบสวน การควบคุมตัว กับการป้องกันการทุจริต / โดย พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร.

Phitphan Sētthabut. Sathāban Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt Sanyā Thamsak. by พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร | สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt Sanyā Thamsak, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2017 688209] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 688209] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2017 688209] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2017 688209] (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2017 688209] (1).
Khon thuk khon čha thūk lư̄m / คนทุกคนจะถูกลืม / กษิดิศ อนันทนาธร.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Khrōngkān 100 pī chātakān Sō̜. Dō̜Rō̜. Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayālai Thammasāt. Mūnnithī Sathīanrakōsēt-Nākhaprathīp (Bangkok, Thailand) by กษิดิศ อนันทนาธร | โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ป55 ก75 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55 ก75 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป55 ก75 2560] (1).
Khropkhrư̄ang khadī pokkhrō̜ng. 2 : Sān Pokkhrō̜ng khō̜ng prachāchon / ครบเครื่องคดีปกครอง. 2 : ศาลปกครองของประชาชน / [ครองธรรม ธรรมรัฐ].

Dirēkrit Čhēnkhrō̜ngtham. Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. by ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Other title: Sān Pokkhrō̜ng khō̜ng prachāchon Other title: ศาลปกครองของประชาชน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ด674 2558 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2720 .ด674 2558 ล. 2] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 .ด674 2558 ล. 2] (1).
Khrū kānmư̄ang khwāmkhit chīwit læ phonngān khō̜ng Sō̜. Dō̜rō̜. Likhit Thīrawēkhin / ครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงาน ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน / ลิขิต ธีรเวคิน ; บรรณาธิการ ประจักษ์ ก้องกีรติ, วรรณภา ติระสังขะ, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.

Likhit Dhiravegin. Pračhak Kō̜ngkīrati. Wannaphā Tirasangkha. ʻAtthasit Phānkǣo. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ลิขิต ธีรเวคิน | ประจักษ์ ก้องกีรติ | วรรณภา ติระสังขะ | อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .ล629 2560] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ล629 2560] (1). Checked out (1).
Khwāmbā khwāmpenʻư̄n læ thukkhaphāwa = Madness otherness and suffering / ความบ้า ความเป็นอื่นและทุกขภาวะ = Madness otherness and suffering / วริศ ลิขิตอนุสรณ์ บรรณาธิการ.

Warit Likhitʻanusō̜n. by วริศ ลิขิตอนุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Newground Publishing, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Newground Publishing, 2560 [2017]Other title: Madness otherness and suffering.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF789.ท72 ค56 2560] (2).
Khwām phrō̜m læ kāntrīamkān chai prayōt sēnthāng māilēk R3E (Chīangkhō̜ng - Khunming) : Rāingān kānsưksā / ความพร้อมและการเตรียมการใช้ประโยชน์เส้นทางหมายเลข R3E (เชียงของ-คุณหมิง) : รายงานการศึกษา / ธนิต โสรัตน์.

Thanit Sōrat. The Federation of Thai Industries. by ธนิต โสรัตน์ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : The Federation of Thai Industries, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HE326 .ธ36 2551] (1).
Khwāmrū phư̄nthān thāng ratthasāt : manut kap kānmư̄ang / ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ : มนุษย์กับการเมือง / ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.

Chaiyon Praditthasin, by ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JA71 .ช567 2561] (2).
Khwāmsāmāt nai kānkhǣngkhan khō̜ng ʻutsāhakam kānthō̜ngthīeo chœ̄ng sukkhaphāp (sapā) = Competitiveness of Thailand's health tourism industry : rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān wičhai yō̜i thī 1 / ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สปา) = Competitiveness of Thailand's health tourism industry : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 1 / ผู้วิจัย อัครพงศ์ อั้นทอง ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAkkharaphong ʻAnthō̜ng. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana Mahāwitthayālai Chīang Mai. Thailand Research Fund. National Research Council of Thailand. by อัครพงศ์ อั้นทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana Mahāwitthayālai Chīang Mai, [2558] [2015] Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2558] [2015]Other title: Competitiveness of Thailand's health tourism industry .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: W81 .ค56 2558] (1).
Khwāmsāmāt nai kānkhǣngkhan khō̜ng ʻutsāhakam kānthō̜ngthīeo chœ̄ng sukkhaphāp (mēdikhan) = Competitiveness of Thailand's health tourism industry : rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān yō̜i thī 1 / ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล) = Competitiveness of Thailand's health tourism industry : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยครั้งที่ 1 / ผู้วิจัย กันต์สินี กันทะวงศ์วาร, อัครพงศ์ อั้นทอง และ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Kansinī Kanthawongwān. Mingsan Khāosaʻāt. ʻAkkharaphong ʻAnthō̜ng . Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. Thailand Research Fund. National Research Council of Thailand. by กันต์สินี กันทะวงศ์วาร | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | อัครพงศ์ อั้นทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana Mahāwitthayālai Chīang Mai, [2558] [2015] Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2558] [2015]Other title: .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: W81 .ก63 2558] (1).
Khwām waiwāngčhai sāthārana kap thammāphibān khō̜ng rat Thai / ความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาลของรัฐไทย / ชนิดา จิตตรุทธะ.

Chanidā Čhittrarutha. Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayālai Ratthakit. Laksūt Ratthasāt Mahābandit. Mahāwitthayālai Rangsit. Sathāban Wichākān Thai Wičhai Phatthanā Kānčhatkān. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. by ชนิดา จิตตรุทธะ | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยรัฐกิจ. หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต | มหาวิทยาลัยรังสิต. สถาบันวิชาการไทยวิจัยพัฒนาการจัดการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Laksūt Ratthasāt Mahābandit Khana Ratthasāt Witthayālai Ratthakit Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55จ4 ช36 2560] (2).
Khit yai rœ̄m hai lek / คิดใหญ่เริ่มให้เล็ก / กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร.

Kawīwut Temphūwaphat. by กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Other title: Thurakit phō̜dī kham Other title: ธุรกิจพอดีคำ..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1008 .ก46 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1008 .ก46 2561] (1).
Khunnatham čhariyatham samrap phūbō̜rihān mư̄āchīp = Ethics for professional administrators/ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ = Ethics for professional administrators / รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ.

Rungchatchadāphō̜n Wēhachāt. Mahāwitthayālai Thaksin. Khana Sưksāsāt. Sākhā Kānbō̜rihān Kānsưksā. by รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ | มหาวิทยาลัยทักษิณ. คณะศึกษาศาสตร์. สาขาการบริหารการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Song Khlā : Sūn Nangsư̄ Mahāwitthayālai Thaksin, 2560 [2017] Publisher: สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560 [2017]Other title: Ethics for professional administrators.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB1779 .ร72 2560] (2).
Ngān phramēn : sinlapasathāpattayakam prawattisāt læ watthanatham kīeonư̄ang / งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง / คณะผู้เขียน เกรียงไกร เกิดศิริ ... [และคนอื่น ๆ].

Krīangkrai Kœ̄tsiri. by เกรียงไกร เกิดศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GT3278.ก2 ง627 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GT3278.ก2 ง627 2560] (2).
Čhotmāihēt raya thāng sadet phrarātchadamnœ̄n līap monthon paktai khō̜ng Sakkhī tangtǣ wan -thī 4 Mithunāyon thưng wan thī 5 Singhākhom phra phutthasakkarāt 2458 / จดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง วันที่ 5 สิงหาคม พระพุทธศักราช 2458 / [พระยาศรีวรวงศ์ (หม่อมราชวงศ์จิตร สุทัศน์)].

Sīwō̜rawong (Čhit), Phrayā, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by ศรีวรวงศ์ (จิตร), พระยา, 2416-2480 | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS588.ต9 ส6 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ต9 ส6 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS588.ต9 ส6 2560] (1).
Čhotmāihēt sadet phrarātchadamnœ̄n līap monthon fāi nư̄a phra phutthasakkarāt 2469 / จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 / ตรวจสอบชำระ, บรรณาธิการ ระชา ภุชชงค์.

Rachā Phutchong. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by ระชา ภุชชงค์ | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ป2 จ35 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ป2 จ35 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ป2 จ35 2560] (1).
Čhāk Khō̜pœ̄nikhat thưng ʻAisatai / จากคอเปอร์นิคัสถึงไอน์สไตน์ / ศักดิ์ บวร แปล.

Sak Bō̜wō̜n. by ศักดิ์ บวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samit, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QC6 .จ62 2560] (2).
Čhāk Phutsāsanā hǣng rat sū Phutsāsanā thī pen ʻitsara čhāk rat / จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak. by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (2).
Čhittawitthayā fūng chon / จิตวิทยาฝูงชน / Gustave La Bon ; ผู้แปล Mr. Lawrence10.

Le Bon, Gustave, Mr. Lawrence10. by เลอบอง, คุสตาฟว์, ค.ศ. 1841-1931 | มิสเตอร์ ลอว์เรนซ์ 10.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sī. Čhē. Buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ซี.เจ.บุ๊คส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HM871 .ล75 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM871 .ล75 2560] (2).
Čhittawitthayā sinlapa : sunthrīyasāt chœ̄ng pračhak = Psychology of art : the empirical aesthetics / จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ = Psychology of art : the empirical aesthetics / ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์.

Punnarat Phitchayaphaibūn. by ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphimhǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Psychology of art : the empirical aesthetics.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N71 .ป73 2560] (1). Checked out (1).
Chāk kānmư̄ang / ฉากการเมือง / นรนิติ เศรษฐบุตร

Nō̜ranit Sētthabut, Sathāban Phra Pokklao. by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .น431 2560] (2).
Chāk Yīpun / ฉากญี่ปุ่น / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.

Khưkrit Prāmōt, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Supaporn Kanhā. by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dō̜kyā 2000, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS835 .ค6 2544] (1).
Chān Dāwin kamnœ̄t hǣng chīwit læ thritsadī wiwatthanākān / ชาร์ลส์ ดาร์วิน กำเนิดแห่งชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการ / นำชัย ชีววิวรรธน์ และ สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.

Namchai Chīwawiwat, Suwat ʻAtsawachaichān. by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sārakhadī, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: QH31.ด6 น626 2555] (1).
Ching mā thœ̄t [videorecording] = The Dog / ชิงหมาเถิด [วีดิทัศน์] = The Dog / โมทีพ พลัส ร่วมกับ ดู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ; กำกับภาพยนตร์ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ; บทภาพยนตร์ วรรคทอง ; อำนวยการสร้าง ธัญญา วชิรบรรจง, ปิยะลักษณ์ มหาธนทรัพย์.

Phongphat Wachirabančhong. Wakthō̜ng. Tanya Wachirabančhong. Piyalak Mahāthanasap. Māriʻō Maorœ̄. Pakō̜n Chatbō̜rirak, čharœ̄nphō̜n ʻō̜n lamāi Kowit Wattanakul. Natpapas Thanāthanamahārat. Bō̜risat Mōthīp Phlat. Bō̜risat Dū ʻEntœ̄thēnmēn. by พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง | วรรคทอง | ธัญญา วชิรบรรจง | ปิยะลักษณ์ มหาธนทรัพย์ | มาริโอ้ เมาเร่อ | ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, 2527- | เจริญพร อ่อนละม้าย | โกวิทย์ วัฒนกุล | ณัฐปภัสร์ ธนาธนมหารัตน์ | บริษัทโมทีพ พลัส | บริษัทดู เอ็นเตอร์เทนเมนท์.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEm Wī Dī Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด, 2554 [2011]Other title: Dog.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDM 2011 688407] (1).
Chīwit tām khlō̜ng / ชีวิตตามคลอง / ส. พลายน้อย.

Sombat Phlāinō̜i, by สมบัติ พลายน้อย, 2472-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพ : พิมพ์คำ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS568 .ส393 2560] (2).
Chut khō̜sanœ̄ kānprap khrōngsāng ʻutsāhakam ʻō̜i læ namtān khō̜ng Thai / ชุดข้อเสนอการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย / สรุปและเรียบเรียง กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์.

Kittiphong Sonthisamphan. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2014 650112] (2).
Sādik / ซาดิก / นิพนธ์โดย วอลแตร์ ; แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย วัลยา วิวัฒน์ศร.

Voltaire, François-Marie Arouet de, Wanlaya Wiwatsō̜n. by วอลแตร์, ค.ศ. 1694-1778 | วัลยา วิวัฒน์ศร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Phīsư̄a, 2539 [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2539 [1996]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PQ2082.ซ6ท9 ว64 2539] (1).
Dontrī kap kānwičhai chœ̄ng parimān / ดนตรี กับ การวิจัยเชิงปริมาณ / เทพิกา รอดสการ.

Thēphikā Rō̜tsakān. by เทพิกา รอดสการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ML3797 .ท73 2560] (2).
Tām rō̜i Somdet Phračhao Tāk Sin læ khunnāng khū phrathai khrai pen khrai nai wan yưt Krung Thonburī / ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินและขุนนางคู่พระทัย ใครเป็นใครในวันยึดกรุงธนบุรี / ปเรตร์ อรรถวิภัชน์.

Parēt ʻAtthawiphat. by ปเรตร์ อรรถวิภัชน์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp Samnakphim Sayām Khwāmrū, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ต6 ป47 2560] (2).
Thō̜t rahat ... kham prakāt "phom sū tāi" khō̜ng thahānsư̄a chư̄-- Phō̜n.ʻŌ̜. Prayut Čhanʻōchā / ถอดรหัส-คำประกาศ 'ผมสู้ตาย' ของทหารเสือชื่อ--พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา / โดย ยุคล วิเศษสังข์

Yukhon Wisētsang. by ยุคล วิเศษสังข์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ป428 ย72 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป428 ย72 2559] (1).
Thō̜ngthin khemkhæng prachāthipatai mankhong : ʻēkkasān prakō̜p kānbanyāi rư̄ang khwāmsamkhan khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประชาธิปไตยมั่นคง : เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย อุดร ตันติสุนทร.

Oudorn Tantisunthorn. Mūnnithi Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by อุดร ตันติสุนทร | มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2555 [2012]Other title: Khwāmsamkhan khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin Other title: ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2012 678337] (2).
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว : บทละครพูด / ของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล.

by ปิ่น มาลากุล, ม.ล, 2446-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2512Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.2.ป6 ท6] (1). Checked out (1). Withdrawn (1).
Thammai khui kap khonnī lǣo rūsưk dī čhang / ทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง / โยะชิดะ ฮิซะโนะริ ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Yoshida, Hisanori, Yōsuke. by โยะชิดะ, ฮิซะโนะริ, ค.ศ. 1975- | โยซุเกะ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ส7 ย926 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ส7 ย926 2560] (1). Checked out (1).
Thīralư̄k chāttawān phān hok rō̜p / ที่ระลึก ชาตวาร ผ่านหกรอบ / เพ็ญศรี มกรานนท์

Phensī Makarānon. by เพ็ญศรี มกรานนท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō.Thō̜ : Mō̜.Pō̜.Phō̜], [2556?] [2013?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1547.5.พ72ก3 2556] (2).
Thīralư̄k nai ngānphrarātchathān phlœ̄ngsop sāttrāčhān Praphāt ʻŪaichai. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ป422 ท64 2560] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป422 ท64 2560] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.6.ป422 ท64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป422 ท64 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DS570.6.ป422 ท64 2560] (4). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2017 687823] (1).
Thammadā tǣ mai sāman : phūying Mīanmā kap chīwit yāithin khāmchāt nai prathēt Thai = Out of the ordinary : female migrant workers from Myanmar and their transnational lives in Thailand / ธรรมดาแต่ไม่สามัญ : ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย = Out of the ordinary : female migrant workers from Myanmar and their transnational lives in Thailand / มรกต ไมยเออร์, วิมลสิริ เหมทานนท์, ภัทราภรณ์ ภูบาล บรรณาธิการ.

Morakot Meyer. Wimonsiri Hemtanon. Pattaraporn Pubal. Mahidol University. Research Institute for Languages and Cultures of Asia. Multicultural ASEAN Center Project. by มรกต ไมยเออร์ | วิมลสิริ เหมทานนท์ | ภัทราภรณ์ ภูบาล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย. โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khrōngkān Sūn Phahu Watthanatham ʻĀsīan Sathāban Wičhai Phāsā læ Watthanatham ʻĒchīa Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Out of the ordinary : female migrant workers from Myanmar and their transnational lives in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD6305.พ43 ธ44 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD6305.พ43 ธ44 2560] (1). Checked out (1).
Nawattakam kānprachāsamphan chœ̄ng konlayut phān kānsư̄sān khrư̄akhāi sangkhom ʻō̜nlai / นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ / อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

ʻAphichat Phuksawat. by อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD59 .อ46 2560] (2).
Nāng Sipsō̜ng-Phrarot Mērī sưksā / นางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา / รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ.

Rattanaphon Chư̄nkhā. Sathāban Phāsāsāt læ Watthanatham Sưksā Rātchanakharin. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Manutsayasāt Kammakān Fāi Wičhai. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Wannakhadī. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Phāsā Thai. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Dontrī. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Wannakam læ Prawattisāt. Kānprachum Wichākān Radap Chāt Rư̄ang "Khap Nithān Nāng Sipsō̜ng Khān Thamnō̜ng Phrarot Mērī" : Nithān Mō̜radok hǣng ʻUsākhanē (2560 : Mahāwitthayālai Kasētsāt) by รัตนพล ชื่นค้า | สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวรรณคดี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาดนตรี | กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี" : นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (2560.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phāsāsāt læ Watthanatham Sưksā Rātchanakharin Phāk Wichā Wannakhadī Phāk Wichā Phāsā Thai Phāk Wichā Dontrī læ Khana Kammakān Fāi Wičhai Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4200.5 .น6186 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4200.5 .น6186 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4200.5 .น6186 2560] (1).
Nāthasiri nāmsakun phrarātchathān lamdap thī 6414 læ panhā kānlūanglamœ̄t kānchai nāmsakun / นาทะสิริ นามสกุลพระราชทานลำดับที่ 6414 และปัญหาการล่วงละเมิดการใช้นามสกุล / พลตรี วีระศักดิ์ นาทะสิริ และสุโขทัย นาทะสิริ.

Wīrasak Nāthasiri. Sukhōthai Nāthasiri. by วีระศักดิ์ นาทะสิริ | สุโขทัย นาทะสิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūančhamkat ʻEm ʻǣ ʻEm Lēsœ̄phin, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 648919] (3).
Nārī rư̄angnām / นารีเรืองนาม / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ชุมนุมกวี.

Chulalongkorn, King of Siam, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Krom Sinlapākō̜n, Krasūang Watthanatham, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4206 .น62 2559] (2).
Niti sētthasāt khō̜ng rabop yuttitham thāng ʻāyā khō̜ng Thai / นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย / สรุปและเรียบเรียง วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Wanrak Mingmanīnākhin. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2014 632793] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 632793] (1). Checked out (1).
Nayōbāi sāthārana : nǣokhwāmkhit kānwikhro̜ læ krabūankān / นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Sombat Thamrongthanwong, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Ratthaprasāsanasāt. by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2494- | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthaprasāsanasāt Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: H97 .ส435 2560] (1). Checked out (2).
Botlakhō̜n rư̄ang Kānmāyư̄an khō̜ng yingcharā ; læ Rōmūlūtmahārāt / บทละครเรื่อง การมาเยือนของหญิงชรา ; เรื่อง โรมูลูสมหาราช / ของ ฟรีดริช ดืรเรนมัตต์ ; อำภา โอตระกูล แปลและอธิบายเรื่อง.

Durrenmatt, Friedrich, ʻAmphā ʻŌtrakūn, by ดืรเรนมัตต์, ฟรีดริช | อำภา โอตระกูล, 2477-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Khopfai, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PT2607.ด7 บ34 2547] (1).
Bō̜wō̜rathammabō̜phit : pramūan phrarūp Somdet PhraYānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok / บวรธรรมบพิตร : ประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / คณะบรรณาธิการ, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมฺสากิโย) ... [และคนอื่น ๆ].

Phra ʻAninlamān Thammasākiyō. Wat Bō̜wō̜nniwētwihān (Bangkok, Thailand) by พระอนิลมาน ธมมสากิโย | วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān : 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 [2015]Other title: Pramūan phrarūp Somdet PhraYānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok Other title: ประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ940.จ74 บ543 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ940.จ74 บ543 2558] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2015 684856] (1).
Banthưk rāi wan kīeokap kāndœ̄nthāng čhāk ʻIndīa sū Sayām læ Malakā nai Phō̜.Sō̜. 2322 (Khō̜.Sō̜. 1779) / บันทึกรายวันเกี่ยวกับการเดินทางจากอินเดียสู่สยามและมะละกาใน พ.ศ. 2322 (ค.ศ. 1779) / โดย เจ.จี. เคอนิช ; แปลและเรียบเรียงโดย นันทา วรเนติวงศ์ ; [ธันวา วงศ์เสงี่ยม แปลเพิ่มเติม].

Konig, Johann Gerhard. Nanthā Wō̜ranētiwong. Thanwā Wongsangīam. by เคอนิช, โยฮันน์ แกร์ฮาร์ท | นันทา วรเนติวงศ์ | ธันวา วงศ์เสงี่ยม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS564 .ค75 2560] (2).
Burut rư̄angnām / บุรุษเรืองนาม / หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ... [และคนอื่น ๆ].

Sārānupraphan (Nūan Pāčhinaphayak) Lūang, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by สารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์), พ.อ. หลวง, 2439-2497 | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4206 .บ74 2560] (2).
Patirūp prathēt Thai tham prachāthipatai hai pen čhing / ปฏิรูปประเทศไทยทำประชาธิปไตยให้เป็นจริง / ณรงค์ โชควัฒนา.

Narong Chōkwatthanā, by ณรงค์ โชควัฒนา, 2486-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2553 [2010] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2010 658684] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 658684] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2010 658684] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 658684] (1).
ประชาธิปไตยใช้ได้จริง ๆ. [ล. 1] / มานิตย์ จุมปา ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย สิริพรรณ นกสวน สวัสดี.

by สิริพรรณ นกสวน | มานิตย์ จุมปา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2550?]Other title: คู่มือคนไทย : ประชาธิปไตย ใช้ได้จริง ๆ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ป358 2550 ล. 1] (2). Damaged (1).
Pramūan ratsadākō̜n chabap sombūn pī 2561 / ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2561 / คณะผู้จัดทำ กิตติยา อาภากุลอนุ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thailand. Kittiyā ʻĀphākunʻanu. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กิตติยา อาภากุลอนุ | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnak Phatthanā Kānbō̜rihān Thammaniti Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3544 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3544 2561] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT3544 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3544 2561] (1).
Prawattisāt yātfon = Rain : a natural and cultural history / ประวัติศาสตร์หยาดฝน = Rain : a natural and cultural history / Cynthia Barnett ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Barnett, Cynthia, Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by บาร์เนตต์, ซินเธีย, ค.ศ. 1966- | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Open World, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Open World, 2561 [2018]Other title: Rain : a natural and cultural history.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QC925 .บ64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QC925 .บ64 2561] (2).
Prawattisāt ʻAyutthayā čhāk čhārưk : čhārưk samai ʻAyutthayā / ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก : จารึกสมัยอยุธยา / ศานติ ภักดีคำ, นวรัตน์ ภักดีคำ.

Sānti Phakdīkham. Nawarat Phakdeekham. Samākhom Prawattisāt nai Phrarāchūpatham Somdet Phrathēp Rattana Rāt Sudā ... Sayām Bō̜rom Rāt Kumārī. by ศานติ ภักดีคำ | นวรัตน์ ภักดีคำ | สมาคมประวัติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Prawattisāt nai Phrarāchūpatham Somdet Phrathēp Rattana Rāt Sudā ... Sayām Bō̜rom Rāt Kumārī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578 .ศ57 2561] (2).
Prawattisāt Thai rūamsamai : chabap prapprung pen phāsā Thai čhāk "A history of Thailand" / ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Baker, Christopher John, Pasuk Phongpaichit. by เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, ค.ศ. 1948- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (3).
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบในกองทุนรวมไทย / โดย จุฑาทิพย์ เสมาทอง.

Chutathip Semathong, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by จุฑาทิพย์ เสมาทอง, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Effectiveness of systematic investing strategies in Thai mutual funds.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG5750.55.ก3 จ73 2559] (1). Checked out (1).
Prathēt Thai nai khwāmkhit khwāmkhit nai Prathēt Thai : pāthakathā phisēt Pūai ʻƯngphākō̜n khrang thī 16 / ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย : ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ; [จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Seksan Prasertkul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Nittayasān WAY, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นิตยสาร WAY, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2).
Prathēt Thai nai ratchakān thī 9 : khrop rō̜p 72 pī Thanākhān Krung Thēp = Thailand during the reign of King Rama IX : the 72 years of Bangkok Bank / ประเทศไทยในรัชกาลที่ 9 : ครบรอบ 72 ปี ธนาคารกรุงเทพ = Thailand during the reign of King Rama IX : the 72 years of Bangkok Bank / บรรณาธิการ ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ; รองบรรณาธิการ ชนิยา ชัยพฤกษ์, กรรวี วงษ์ศิริเลิศ, กุสุมา ธะนะวงศ์.

Piyapan Tayanithi. Chaniya Chaiyaphruks. Kornrawee Wongsirilert. Kusuma Thanavong. Thanākhān Krung Thēp. Fāi Wičhai. by ปิยะพันธ์ ทยานิธิ | ชนิยา ชัยพฤกษ์ | กรรวี วงษ์ศิริเลิศ | กุสุมา ธะนะวงศ์ | ธนาคารกรุงเทพ. ฝ่ายวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Wičhai Thanākhān Krung Thēp, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ, 2560 [2017]Other title: Thailand during the reign of King Rama IX : the 72 years of Bangkok Bank.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS586 .ป4233 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS586 .ป4233 2560] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS586 .ป4233 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS586 .ป4233 2560] (1).
Praphēnī kānpokkhrō̜ng rabō̜p prachāthiptai ʻan mī phramahākasat song pen pramuk : bot wikhro̜ māttrā 7 čhāk Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai 2540 thưng ratthammanūn chabap patčhuban (čhāk mummō̜ng thāng ratthasāt) / ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์) / ไชยันต์ ไชยพร.

Chaiyan Chaiyaphō̜n, Sathāban Phra Pokklao by ไชยันต์ ไชยพร, 2502- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .ช942 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ช942 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745 .ช942 2560] (1).
Pratyā khō̜ng kānmīyū : prawattisāt yō̜i latthi ʻeksitthēnchīanlit / ปรัชญาของการมีอยู่ : ประวัติศาสตร์ย่อยลัทธิเอ็กซิสเทนเชียลลิสม์ / โกมุที ปวัตนา แปล.

Wahl, Jean Andre, Kōmuthī Pawatnā. by วาฮ์ล, ฌอง อังเดร, ค.ศ. 1888-1974 | โกมุที ปวัตนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samit, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: B819 .ว65 2560] (2).
Pratyā khō̜ng Bœ̄thrǣn Ratsēn / ปรัชญาของเบอร์แทรนด์ รัสเซลล์ / ศักดิ์ บวร แปล.

Russell, Bertrand, Sak Bō̜wō̜n. by รัสเซลล์, เบอร์ทรันด์, ค.ศ. 1872-1970 | ศักดิ์ บวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samit, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: B1649.ร65 ป46 2560] (1). Checked out (1).
Prīchā wisō̜n : mummō̜ng phāsā Thai / ปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองภาษาไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

Prīchā Chāngkhwanyư̄n, by ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2490-2558.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4177 .ป435 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4177 .ป435 2560] (2).
Panyā hǣng phūchana : čhitsamnưk phūmangkhang = Wisdom for winners : a million mindset / ปัญญาแห่งผู้ชนะ : จิตสำนึกผู้มั่งคั่ง = Wisdom for winners : a millionaire mindset / จิม สโตวอลล์ ; บุณยนุช ชมแป้น แปล.

Stovall, Jim. Boonyanuch Chompǣn. by สโตวอลล์, จิม | บุณยนุช ชมแป้น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat dœ Krēt Faiʻāt Čhamkat, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด, [2560] [2017]Other title: Wisdom for winners : a millionaire mindset.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ส33 2560] (2). Checked out (1).
ปัญหาในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / โดย พงษ์พิพัฒน์ เถาลัดดา.

Pongpipat Thaoladda, Thammasat University. Faculty of Political Science. by พงษ์พิพัฒน์ เถาลัดดา, 2521- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wicha Kānmư̄ang Kānpokkhrǭng Samrap Nakbō̜rihān Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Problems and challenges in conduction of the referendum on the draft of the Constitution of the Kingdom of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF497.ท9 พ253 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF497.ท9 พ253 2559] (1).
Phon kāndamnœ̄nngān khō̜ng Krasūang Kalāhōm pračhampī ngoppramān... ผลการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ...

Thailand. Ministry of Defence. Thailand. Ministry of Defence. Office of the Permanant Secretary for Defence. Office of the Secretary. by กระทรวงกลาโหม | กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานเลขานุการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhānukān Samnakngān Palatkrasūang Kalāhōm, 2558- [2015-] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2558- [2015-]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: UB113.ท9 ก468 2559] (2).
Phonkāndamnœ̄nngān thāng bōrānnakhadī Kamphǣng Mư̄ang Bōrān Suphan Burī, Wat Phra Srī Rattana Mahāthāt Suphan Burī / ผลการดำเนินงานทางโบราณคดี กำแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี / ผู้เขียน วสันต์ เทพสุริยานนท์.

Wasan Thēpsuriyānon, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Sinlapākō̜n thī 2 Suphan Burī. by วสันต์ เทพสุริยานนท์, 2517- | กรมศิลปากร. สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Bōrānnakhadī læ Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt thī 2 Suphan Burī, Samnak Bōrānnakhadī læ Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, 2545 [ 2002] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545 [ 2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ส73 ว56 2545] (2).
Phūthamhai thēpthidā rō̜khō̜i = Nabo : the black man who made to angels wait ... and other stories : [11 nakkhīan Nōbēn 11 rư̄angsan khatsan] / ผู้ทำให้เทพธิดารอคอย = Nabo : the black man who made to angels wait ... and other stories : [11 นักเขียนโนเบล 11 เรื่องสั้นคัดสรร] / กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ ... [และคนอื่น ๆ] ; วิมล กุณราชา แปล.

Garcia Marquez, Gabriel, Wimon Kunrāchā, by การ์เซีย มาร์เกซ, กาเบรียล, ค.ศ. 1927-2014 | วิมล กุณราชา, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thāni : Nākhō̜n, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2560 [2017]Other title: Nabo : the black man who made to angels wait ... and other stories .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ผ72 2560] (2).
Phūying kap surā phư̄nbān chumchon Saʻīap / ผู้หญิงกับสุราพื้นบ้าน ชุมชนสะเอียบ / เยาวลักษณ์ ยานุช, ศิริพร ยอดกมลศาสตร์.

Yaowalak Yānut. Siriporn Yō̜tkamonsāt. by เยาวลักษณ์ ยานุช | ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, 2510-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 688732] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 688732] (1).
Funlaʻō̜ng nai banyākāt = Atmospheric aerosols / ฝุ่นละอองในบรรยากาศ = Atmospheric aerosols / วิลาวรรณ์ คำหาญ.

Wilāwan Kamhan. by วิลาวรรณ์ คำหาญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Atmospheric aerosols.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TD884.5 .ว64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD884.5 .ว64 2560] (1). Checked out (2).
Phra Khrittačhao song pen phūdai thēwawitthayā rư̄ang Phra Khrittačhao / พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใด : เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจ้า = Christology : who is Jesus Christ / บาทหลวง ฟรังซิส ไก้ส์.

Cais, Franciscus. Saengtham College. Academic promotion and development center. by ไก้ส์, ฟรังซิส | วิทยาลัยแสงธรรม. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ [880-08].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sūn Songsœ̄m læ Phatthanā Ngān Wichākān Witthayālai Sǣngtham, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 2556 [2013]Other title: Christology : who is Jesus Christ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BT203 .ก95 2556] (1).
Phrabō̜rommathāt Nakhō̜n Sī Thammarāt : mō̜radok Phutthasātsana sathāpattayakam sūnklāng Phraphutthasātsanā Thērawāt hǣng khāp samut Phāk Tai / พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช : มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้ / เกรียงไกร เกิดศิริ.

Krīangkrai Kœ̄tsiri. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Sathāpattayakammasāt, by เกรียงไกร เกิดศิริ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khana Sathāpattayakammasāt, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA6022.น4 ก74 2560] (2).
พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ ; โคลงศุภลักษณ์วาดรูป ; โคลงนิราศประลองยุทธ ; สักระวาชายทเล ; สักระวาน่าหนาว ; นิราศมะเหลเถไถ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2517Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN1049.ท9 ม22] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1049.ท9 ม22] (1).
Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa kap phraphuttasātsanā / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา / คณะทำงาน สำรวย นักการเรียน ... [และคนอื่น ๆ].

Samrūai Nakkānrīan. Thailand. Krom Kānsātsanā. by สำรวย นักการเรียน | กรมการศาสนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Kānsātsanā Krasūang Watthanatham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 พ4458 2558] (1).
Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa kap phraphuttasātsanā / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา / รวบรวมโดย อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.

'Akkharawat 'Ōsathānukhrǫ, Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), Sanyā Thammasak, Wasit Dētkunchō̜n, Phon.Tō̜.ʻŌ̜., by อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์, 2490- | พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545 | วสิษฐ เดชกุญชร, พล.ต.อ, 2472-2561.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thammasaphā, 2545 [2002] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, 2545 [2002]Other title: Thamma Phračhaoyūhūa Other title: ธรรมะพระเจ้าอยู่หัว.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7 พ4459 2545] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 พ4459 2545] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 พ4459 2545] (1).
พระพุทธโอวาทและบทสวดมนต์ / คณะกรรมการบริหารกองทุนโครงการสร้างพระ 60 ปีธรรมศาสตร์ ดำเนินงาน.

by คณะกรรมการบริหารกองทุนโครงการสร้างพระ 60 ปีธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2000 389188] (1). Damaged (1).
Phrarātwang Sanāmčhan læ sư̄apā kap kānraksā khwāmmankhong khō̜ng chāt : čhat phim nư̄ang nai warōkāt mahāmongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 80 phansā 5 Thanwākhom 2550 læ wāra khrop 100 pī Phrarātwang Sanāmčhan / พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติ : จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และวาระครบ 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์ / มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ถ่ายภาพ ชัยพฤกษ์ โพธิ์แดง... [และคนอื่น ๆ].

Chaiyaphrưk Phōdǣng. Silpakorn University. by ชัยพฤกษ์ โพธิ์แดง | มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n , 2550 [2007] Publisher: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA1522.น2ส3 พ47 2550] (1). Checked out (1).
Phrāsœ̄rēt mādām læ māndā / พราเซอเรส มาดามและมารดา = Maria dos prazeres and other stories / กาเบรียล การ์เซีย ... [และคนอื่น ๆ] ; วิมล กุณราชา แปล.

Garcia Marquez, Gabriel, Wimon Kunarāchā, by การ์เซีย มาร์เกซ, กาเบรียล, ค.ศ. 1927-2014 | วิมล กุณราชา, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2560 [2017]Other title: Maria dos prazeres and other stories.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .พ488 2560] (1). Checked out (1).
พฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ / โดย กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์.

Kritkarin Chaweanghong , Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) Other title: Users' post-adoption behaviors of cloud storage services.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: QA76.585 .ก453 2559] (1). Withdrawn (1).
Phonlawat khō̜ng kānmư̄ang nai rabō̜p kānlư̄ak tang læ phon tō̜ khwāmsamphan bǣp ʻuppatham nai thō̜ngthin Thai = [Dynamic of electoral politics and its impacts to the patronage system] : rāingān wičhai chabap sombūn / พลวัตของการเมืองในระบอบการเลือกตั้งและผลต่อความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่นไทย = [Dynamic of electoral politics and its impacts to the patronage system] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เวียงรัฐ เนติโพิธิ์.

Wīangrat Nētiphō. Chulalongkorn University. The Department of Government. Thai Universities for Healthy Public Policies. Thai Health Promotion Foundation. by เวียงรัฐ เนติโพิธิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการปกครอง | แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā Kānpokkhrō̜ng Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Dynamic of electoral politics and its impacts to the patronage system.Availability: No items available Checked out (1).
พัฒนาการขององค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ / โดย ชลอ อินน้อย.

Chalaw Innoy, Thammasat University. Faculty of Political Science. by ชลอ อินน้อย, 2517- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wicha Kānmư̄ang Kānpokkhrǭng Samrap Nakbō̜rihān Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Developing an organization for control unconstitutional of law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 ช455 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก15 ช455 2559] (1).
Phutthasātsanā læ witthayāsāt sāngsan watthanatham hǣng panya / พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา / บรรณาธิการ สาโรช ศิวโมกษธรรม.

Sārōt Siwamōksatham. Samākhom Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam hǣng Prathēt Thai. by สาโรช ศิวโมกษธรรม | สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam hǣng Prathēt Thai, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ4570.ว63 พ72 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ว63 พ72 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ว63 พ72 2552] (2). Checked out (1).
Phuttha nai Prādā = Prada Mandala : the essence of life and style / พุทธะในปราด้า = Prada Mandala : the essence of life and style / พลอย จริยะเวช, ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

Phlō̜i Čhariyawēt, Chaiʻanan Samutwanit, by พลอย จริยะเวช, 2512- | ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-2561.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Openbooks, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2560 [2017]Other title: Prada Mandala : the essence of life and style.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF441 .พ45 2560] (3).
Phāsā Thai nai mummō̜ng bǣp lak phāsā / ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา / วิภาส โพธิแพทย์.

Wiphāt Phōthiphǣt. by วิภาส โพธิแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phonngān Wichākān Khana ʻAksō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: P204 .ว646 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P204 .ว646 2561] (2). Checked out (2).
Phūm thin phǣndin nakhō̜n / ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร / ชัยวัฒน์ สีแก้ว รวบรวมและเรียบเรียง.

Chaiwat Sīkǣo. by ชัยวัฒน์ สีแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜nsrīthammarāt : Prayūn Kānphim, 2561 [2018] Publisher: นครศรีธรรมราช : ประยูรการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.น4 ช64 2561] (2).
Phūmpanyā thō̜ngthin dān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n nam nai khrūarư̄an rư̄ chumchon / ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในครัวเรือนหรือชุมชน / กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Thailand. Department of Water Resources. by กรมทรัพยากรน้ำ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thep...] : Krom, [2555?] [2012?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1698.ท9 .ภ74 2555] (1).
Mahā ʻānāčhak læ sutyō̜t sombat Čhīn / มหาอาณาจักรและสุดยอดสมบัติจีน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม เขียน

ʻAdun Rattanamankasēm. by อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS735 .อ37 2558] (2).
Mangkō̜n lư̄am lāi nāk : Čhīn kap lōk ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai kō̜n samai mai / มังกรเลื่อมลายนาค : จีนกับโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ / ศุภการ สิริไพศาล.

Suphakān Siriphaisān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ศุภการ สิริไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS740.5.อ73 ศ74 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS740.5.อ73 ศ74 2560] (1).
Marianna / มาเรียนนา / Dacia Maraini ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Maraini, Dacia. Nanthawan Chānprasœ̄t. by มาราอินี, ดาชา | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Library House, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ม646ล72น63 2560] (1). Checked out (1).
Mư̄chao thī Thipfānī = Breakfast at Tiffany's / มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์ = Breakfast at Tiffany's / ทรูแมน คาโพที, เขียน ; โตมร ศุขปรีชา, แปล

Capote, Truman, Tōmō̜n Sukprīchā. by คาโพที, ทรูแมน, ค.ศ. 1924-1984 | โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: ปทุมธานี : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2560Other title: Breakfast at Tiffany's.Availability: No items available Checked out (1).
Yutthasāt kānkhapkhlư̄an pradchaya khō̜ng sētthakit phō̜phīang sū 2 thotsawat nā / Saphā Thī Prưksā Sētthakit læ Sangkhom Hǣng Chāt. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

National Economic and Social Advisory Council (Thailand) by การสัมมนาวิชาการประจำปี สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556 : กรุงเทพฯ) | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2556 [2013]Other title: Khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ rư̄ang yutthasāt kānkhapkhlư̄an pradchaya khō̜ng sētthakit phō̜phīang sū 2 thotsawat nā Other title: ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ก732 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ก732 2556] (1).
Yutthasāt khō̜ng mahāʻamnāt pī 2014 / ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจปี 2014 / ผู้เขียน นันทิยา ทองคณารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]

Nanthiyā Thō̜ngkhanārak. Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt. Sūn Sưksā Yutthasāt. by นันทิยา ทองคณารักษ์ | สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Yutthasāt Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: UA10.5 .ย73 2557] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UA10.5 .ย73 2557] (1).
Rūam phra bō̜rom rāchōwāt khō̜ng Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit / รวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / กองบรรณาธิการ หนังสือรพีพัฒนศักดิ์.

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Kō̜ng Bannāthikān Nangsư̄ Raphī Phatthanasak. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | กองบรรณาธิการหนังสือรพีพัฒนศักดิ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2017 688123] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 688123] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2017 688123] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2017 688123] (3).
Rabop kānmư̄ang saphāwa sētthakit kānpœ̄t sērī thāng kānkhā kap nayōbāi sinkhā kasēt nai prathēt ʻĒchīatawanʻō̜kchīangtai : rāingān kānwičhai / ระบบการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า กับนโยบายสินค้าเกษตรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : รายงานการวิจัย / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.

Thanaphan Laiprakō̜psap. National Institute of Development Administration. Graduate School of Public. by ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthaprasātsanasāt Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD9016.อ72 ธ33 2557] (1).
Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakrāt 2550. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

Thailand. Sathāban Phrapokklao. by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2550) | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Sathāban Phrapokklao, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Other title: Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakrāt 2550 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 1) Phutthasakkarāt 2554 kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phutthasakkarāt 2554 Other title: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2064.5255.ก6 2554] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2064.5255.ก6 2554] (1).
Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 (chabap datchanī chī khwām) / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ฉบับดัชนีชี้ความ) / ชยาธร เฉียบแหลม

Chayāthō̜n Chīaplǣm. by ชยาธร เฉียบแหลม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ช46 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ช46 2560] (1). Checked out (4).
Ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / รวบรวมโดย ไพบูลย์ เปียศิริ.

Thailand. Phaibūn Pīasiri. by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2560) | ไพบูลย์ เปียศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chachœ̄ngsao : Bō̜risat PhīʻEnʻEn Mīdīa Krup Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: ฉะเชิงเทรา : บริษัท พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2064.5256.ก6 2560ฆ] (2).
Rāingān kānprachum kānprachum wichākān bandit sưksā radap chāt khrang thī 10 / รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 / จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ; บรรณาธิการ กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, อรรถพล ควรเลี้ยง และ สุกัญญา บูรณเดชาชัย.

Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt Krung Thēp...) Kittisak Čhœ̄msitthiprasœ̄t. ʻAtthaphon Khūanlīang. Sukanyā Būranadēchāchai, 1960- Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayālai Bō̜rihān Ratthakit læ Ratthasāt. Mahāwitthayālai Rātchaphat Phibūnsongkhrām. Witthayālai Kānčhatkān læ Phatthanā Thō̜ngthin. Rōngrīan Sēnāthikān Thahān Bok. Sūan Banditsưksā. by การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 10 : 2560 : กรุงเทพฯ) | กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ | อรรถพล ควรเลี้ยง | สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2503- | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น | โรงเรียนเสนาธิการทหารบก. ส่วนบัณฑิตศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Z7165.ท9 ก633 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Z7165.ท9 ก633 2560] (1).
Rāingān kānpramœ̄n sathānakān sitthi manutsayachon nai prathēt Thai læ rāingān phon kānpatibat ngān pračham pī 2557 = 2014 human rights evaluation report and annual report 2014 of the National Human Rights Commission of Thailand / รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 = 2014 human rights evaluation report and annual report 2014 of the National Human Rights Commission of Thailand / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำรายงาน ภิรมย์ ศรีประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

Phirom Sīprasœ̄t. Thailand. Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by ภิรมย์ ศรีประเสริฐ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: 2014 human rights evaluation report and annual report 2014 of the National Human Rights Commission of Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC599.ท9 ร642 2558] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JC599.ท9 ร642 2558] (1).
รายงานด้านการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ... / ฝ่ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง.

by มูลนิธิโครงการหลวง. ฝ่ายพัฒนา.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2553-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2080.55 .ค942 2558] (3).
Rāingān pračham pī / รายงานประจำปี / ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.

Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Sūn Sưksā Panhā Kānphanan. by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.

Material type: serial Continuing resource; Format: print regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Panhā Kānphanan, Khana Sētthasāt, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2556- Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV6722.ท9 จ75 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV6722.ท9 จ75 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV6722.ท9 จ75 2561] (5). Withdrawn (1).
รายงานประจำปี / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร.

by กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2555- [2012]-Other title: 80 พรรษา มหาราชินี ผังเมืองน้อมใจภักดิ์สดุดี | 84 พรรษา ธ บันดาลนคราสถาพร | ผังเมือง พัฒนา สู่คุณภาพเมือง-- ที่ดีขึ้น.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HT178.ท92ก4 ก472 2559] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT178.ท92ก4 ก472 2559] (5). Withdrawn (2).
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC599.ท9 ส633 2557] (17), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JC599.ท9 ส633 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JC599.ท9 ส633 2557] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC599.ท9 ส633 2558] (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JC599.ท9 ส633 2558] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JC599.ท9 ส633 2560] (15), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JC599.ท9 ส633 2557] (1). Withdrawn (39).
รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2543-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HG1250.55 .ธ36 2556 ก.ค.] (7), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG1250.55 .ธ36 2557 มิ.ย.] (58), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG1250.55 .ธ36 2558 มิ.ย.] (5). Withdrawn (81).
รู้เท่าทัน NTM การเฝ้ามองและข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการของไทย / คณะวิจัย นิรมล สุธรรมกิจ ... [และคนอื่น ๆ].

by นิรมล สุธรรมกิจ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1430 .ร736 2553] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF1430 .ร736 2553] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1430 .ร736 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1430 .ร736 2553] (1).
ลมเย็น : รวมเรื่องสั้น / ศุภร บุนนาค.

by ศุภร บุนนาค, 2464-2517.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2537 [1994]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ศ74ล44 2537] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ศ74ล44 2537] (1).
วะฮาบีย์ศึกษา = [The Wahhabi myth] : ฉบับไม่งมงาย / อามีน ลอนา.

by อามีน ลอนา, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงMaterial type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : อัซซาบิกูน, 2556 [2013]Other title: Wahhabi myth.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BP195.ว3 อ646 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BP195.ว3 อ646 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BP195.ว3 อ646 2556] (1). Checked out (1).
Watthanatham prachāthipatai kap phatthanākān khō̜ng sangkhom Thai / วัฒนธรรมประชาธิปไตยกับพัฒนาการของสังคมไทย / ชนิดา จิตตรุทธะ.

Chanidā Čhittrarutha. Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayālai Ratthakit. Laksūt Ratthasāt Mahābandit. Mahāwitthayālai Rangsit. Sathāban Wichākān Thai Wičhai Phatthanā Kānčhatkān. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. by ชนิดา จิตตรุทธะ | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยรัฐกิจ. หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต | มหาวิทยาลัยรังสิต. สถาบันวิชาการไทยวิจัยพัฒนาการจัดการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Laksūt Ratthasāt Mahābandit Khana Ratthasāt Witthayālai Ratthakit Mahāwitthayālai Rangsit, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JA75.7 .ช363 2559] (2).
Watthanatham rūam ʻusākhanē nai ʻĀsīan / วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียน / สุจิตต์ วงษ์เทศ.

Sučhit Wongthēt, by สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS523.2 .ส726 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS523.2 .ส726 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS523.2 .ส726 2559] (2). Checked out (2).
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร / [รวบรวมเรียบเรียง โดย พระโสภณธรรมวาที, อภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์].

by พระโสภณธรรมวาที | อภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และทำหนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532 [1989]Other title: พระกฐินพระราชทาน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน 2532.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.น9 พ44] (2). Withdrawn (1). Damaged (1).
Wat Čhētsadārām / วัดเจษฎาราม / รวบรวมเรียบเรียง โดย พระราชสาครมุนี (ชะวร โอภาโส), พระครูมหาชัยบริรักษ์ (เชย ญาณวฑฺฒโน), อภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์.

Phra Rātchasākhō̜nmunī (Chawō̜n), Phrakhrū Mahāchaibō̜rirak (Chœ̄i), Apiwat Preechaprasāt. Thammasat University. by พระราชสาครมุนี (ชะวร), 2465-2535 | พระครูมหาชัยบริรักษ์ (เชย), 2422-2500 | อภิวัฒน์ ปรีชาประศาสน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngpim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2531 [1988] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 [1988]Other title: Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt Wat Čhētsadārām Samutsākhō̜n 4 Phrưtsačhikāyon 2531 Other title: กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร 4 พฤศจิกายน 2531.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.ส62จ75 พ46 2531] (1).
วันนริศ : นิทรรศการภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ... เนื่องในงานวันนริศประจำปี / จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร, มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ [ร่วมกับ] สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by นิทรรศการภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย | มหาวิทยาลัยศิลปากร | มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ | สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548-Other title: วันนริศ 2549.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TR646.ท92ก4 น63 2548] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PHOTO TR 2014 482180] (1).
Wan sutthāi khō̜ng nakthōt prahān / วันสุดท้ายของนักโทษประหาร / วิกตอร์ อูโก เขียน ; กรรณิกา จรรย์แสง แปล.

Hugo, Victor, Kannikā Čhansǣng. by ฮูโก, วิคเตอร์, ค.ศ. 1802-1885 | กรรณิกา จรรย์แสง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ฮ7ด75ก44 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ7ด75ก44 2560] (2).
วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21 / วรเวศม์ สุวรรณระดา แปลและบทนำฉบับแปล ; อรรถยา สุวรรณระดา แปล ; ฮิโระโกะ เซะกิ ฮะฌิโมะโตะ บทเสริมฉบับแปล.

by วรเวศม์ สุวรรณระดา | อรรถยา สุวรรณระดา | ฮะฌิโมะโตะ, ฮิโระโกะ เซะกิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ663 .ว63 2554] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HQ663 .ว63 2554] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HQ663 .ว63 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ663 .ว63 2554] (1).
Withī chāttiphan nai ʻĪsān : "phāwakān klāipen" nai krasǣ kānplīanplǣng sū sērīniyommai : botkhatyō̜ kānprachum wichākān radap chāt, 7-8 Mēsāyon 2559 na Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn / วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ : บทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ, 7-8 เมษายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะผู้จัดทำ ชยันต์ วรรธนะภูติ ... [และคนอื่น ๆ].

Kānprachum Wichākān radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn) Chayan Watthanaphūti, Khana Kammakān Čhat Kānprachum Wichākān Radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by การประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ (2559 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Khō̜nkǣn] : b Khana Kammakān Čhat Kānprachum Wichākān Radap Chāt Withī Chāttiphan nai ʻĪsān : "Phāwakān Klāipen" nai Krasǣ Kānplīanplǣng sū Sērīniyommai, 2559 [2016] Publisher: [ขอนแก่น] : คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GN635.ท9 ก53 2559 ] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: GN635.ท9 ก53 2559 ] (1).
Withī dœ̄nthāng kap sǣomʻon = Come viaggiare con un salmone / วิธีเดินทางกับแซลมอน = Come viaggiare con un salmone / อุมแบร์โต เอโค เขียน ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Eco, Umberto. Nanthawan Chānprasœ̄t. by เอโก, อุมแบร์โต | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻĀn ʻItālī, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อ่านอิตาลี, 2560 [2017]Other title: Come viaggiare con un salmone.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PQ4865.อ72ก6 2560] (1). Checked out (1).
Wiwitwān praphan / วิวิธวารประพันธ์ / กุสุมา รักษมณี.

Kusumā Raksamanī. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Phāsā Tawanʻō̜k. by กุสุมา รักษมณี | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาภาษาตะวันออก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Phāsā Tawanʻō̜k Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4200.5 .ก6686 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4200.5 .ก6686 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4200.5 .ก6686 2559] (2).
Sān ratthaprahān : tulākān rabō̜p phadetkān læ niti ratthapahān / ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. by ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT250 .ป64 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT250 .ป64 2560] (1). Checked out (10). In transit (1).
Sinlapa Thai rīan hai rū dū hai khaočhai / ศิลปะไทย เรียนให้รู้ดูให้เข้าใจ / จีราวรรณ แสงเพ็ชร์.

Čhirawan Sǣngphet. by จีราวรรณ แสงเพ็ชร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N8193.ท9 จ65 2560] (2).
Songkhrām Yīpun khwāmsongčham = Japan’s holy war / สงครามญี่ปุ่นความทรงจำ = Japan’s holy war / นฤนารท พระปัญญา เขียน.

Narưnāt Phrapanyā. by นฤนารท พระปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thō̜t, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2560 [2017]Other title: Japan’s holy war.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS881.9 .น43 2560] (2).
Sarup phon thī samkhan kānsamrūat ʻanāmai sawatdikān læ kān bō̜riphōk ʻāhān læ sukkhaphāp čhit Phō̜.Sō̜. 2556 / สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจอนามัย สวัสดิการและการบริโภคอาหารและสุขภาพจิต พ.ศ. 2556 / หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Samnakngān Sathiti hǣng Chāt. Samnak Sathiti Sangkhom. by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติสังคม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2010 652549] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 652549] (1).
Sūan ʻimčhai-- bān ʻim suk / สวนอิ่มใจ-- บ้านอิ่มสุข / ศศิยา ศิริพานิช, เสริมศิริ จันทร์เปรม.

Sasiyā Siriphānit. Sœ̄msiri Čhanprēm. by ศศิยา ศิริพานิช | เสริมศิริ จันทร์เปรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Suphālai Čhamkat (Mahāchon), [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SB323 .ศ463 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB323 .ศ463 2559] (2).
Saphai khon Čhīn = The Chinese doughter in law / สะใภ้คนจีน = The Chinese doughter in law / จเด็จ กำจรเดช.

Jadet Kamjorndet. by จเด็จ กำจรเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phačhonphai Samnakphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Chinese doughter in law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ34ส64 2560] (2).
Sangkharāt khō̜ng rao Somdet Phra Yānnasangwō̜n : thīralư̄k chalō̜ng phrachonmāyu khrop 84 phansā (7 rō̜p) wan thī 3 Tulākhom Phō̜.Sō̜. 2540 / สังฆราชของเรา สมเด็จพระญาณสังวร : ที่ระลึกฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษา (7 รอบ) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540 / [สัมภาษณ์ รวบรวมและเรียบเรียงโดย] อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.

'Akkharawat 'Ōsathānukhrǫ, by อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์, 2490-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2540 [1997] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ส522 2540] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ส522 2540] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ส522 2540] (1).
Sām muk ngām sakun Song / สามมุกงามสกุลซ่ง / สุภาณี ปิยพสุนทรา เรียบเรียง

Supanee Piyapasuntra, by สุภาณี ปิยพสุนทรา, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄n Buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS778.ก1 ส74 2560] (2).
Sāithān hǣng nak khit thritsadī sētthasāt kānmư̄ang kap sư̄sān sưksā / สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน.

Kānčhanā Kǣothēp. Somsuk Hinwimān. by กาญจนา แก้วเทพ | สมสุข หินวิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInthanin, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB180 .ก574 2560] (2). Checked out (2).
Sāilom rak thī Chīang Mai / สายลมรักที่เชียงใหม่ / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.

Rungwit Suwanʻaphichon, by รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Bānmongkhon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านมงคล, 2561 [2018]Other title: Chīang Mai nakhō̜n hǣng khwāmrak Other title: เชียงใหม่นครแห่งความรัก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ช9 ร7238 2561] (2).
Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Thailand. Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat. Kō̜ng Sư̄sān ʻOngkō̜n Phāinō̜k. Fāi Sư̄sān ʻOngkō̜n. by สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. กองสื่อสารองค์กรภายนอก. ฝ่ายสื่อสารองค์กร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng Sư̄sān ʻOngkō̜n Phāinō̜k Fāi Sư̄sān ʻOngkō̜n Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กองสื่อสารองค์กรภายนอก ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 686622] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 686622] (1).
Singwǣtlō̜m Thai nai krasǣ lōkāphiwat : ʻēkkasān prakō̜p kānsēwanā wichākān / สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ / สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งเเวดล้อม ; บรรณาธิการเล่ม บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ...[และคนอื่นๆ]

Banthūn Sētthasirōt, Thailand. Department of Environmental Quality Promotion. Good Governance for Social Development and the Environment Institute. by บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2512- | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งเเวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Songsœ̄m Khunnaphāp Singwǣtlō̜m Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Other title: Singwǣtlō̜m Thai nai krasǣ lōkāphiwat : sathānakān singwǣtlō̜m Thai kap kānbō̜riphōk thī pen mit kap singwǣtlō̜m Other title: Singwǣtlō̜m Thai nai krasǣ lōkāphiwat : khon Thai dūangčhai sīkhīeo Other title: Singwǣtlō̜m Thai nai krasǣ lōkāphiwat : ʻēkkasān prakō̜p ngān wan singwǣtlō̜m Thai læ wan Thō̜Sō̜Mō̜. hǣng Chāt 2556 Other title: สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : สถานการณ์สิ่งเเวดล้อมไทยกับการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม | สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : คนไทยดวงใจสีเขียว | สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : เอกสารประกอบงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ 2556.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: GE320.ท9 ส6428 2556] (1).
Sitthi manutsayachon nai ʻItsalām / สิทธิมนุษยชนในอิสลาม / สุดปรารถนา นีละไพจิตร.

Sutprātthanc Nīlaphaičhit, by สุดปรารถนา นีละไพจิตร, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BP173.44 .ส73 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BP173.44 .ส73 2560] (1).
Sư̄ dičhithan mai..sư̄ hǣng ʻanākhot = [New Digital media..media for the future] / สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต = [New Digital media..media for the future] / ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช.

Chutisan Kœ̄twibūnwēt. by ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560 [2017]Other title: New Digital media..media for the future.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P96.ท7 ช73 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P96.ท7 ช73 2560] (1). Checked out (1).
Sū prathēt taidin : patibatkān Sērīthai sāi ʻAmērikā / สู่ประเทศใต้ดิน : ปฏิบัติการเสรีไทยสายอเมริกา / นิคอล สมิธ และ เบลก คลาร์ก เขียน ; ส.ส.สุวงศ์ แปล.

Smith, Nicol. Sō̜. Sō̜. Suwong. Clark, Blake, by สมิธ, นิคอล | ส.ส. สุวงศ์ | คลาร์ก, เบลค, ค.ศ. 1908-2003.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS584 .ส4 2560] (2).
Nangsư̄ phāp ʻing prawattisāt tām rō̜i-- Phō̜Tāk-- pai-- Bān Thungyai-- mư̄ang Čhanthabūn / หนังสือภาพอิงประวัติศาสตร์ ตามรอย-- พ่อตาก-- ไป-- บ้านทุ่งใหญ่-- เมืองจันทบูร / จัดทำโดย สมโภชน์ วาสุกรี.

Somphōt Wāsukrī. Sathāban Phra Pokklao. Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. by สมโภชน์ วาสุกรี | สภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Phatthanā Kānmư̄ang, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง, 2559 [2016]Other title: Tām rō̜i-- Phō̜Tāk-- pai-- Bān Thungyai-- mư̄ang Čhanthabūn Other title: ตามรอย-- พ่อตาก-- ไป-- บ้านทุ่งใหญ่-- เมืองจันทบูร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ต6 ส445 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ต6 ส445 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ต6 ส445 2559] (2).
Lakkān tham læ kān khīan witthayāniphon læ kānwičhai = Principles on conducting and writing thesis and research / หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย = Principles on conducting and writing thesis and research / สุนทร โคตรบรรเทา.

Sunthō̜n Khōtbanthao, by สุนทร โคตรบรรเทา, 2481-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560 [2017]Other title: Principles on conducting and writing thesis and research.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: LB2369 .ส655 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LB2369 .ส655 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB2369 .ส655 2560] (2). Checked out (2).
Lak samkhan khō̜ng kānbanchī = Essentials of accounting / หลักสำคัญของการบัญชี = Essentials of accounting / ปัญญา อิสระวรวาณิช.

Panya Issarawornrawanich. by ปัญญา อิสระวรวาณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Mittœ̄ Kō̜ppī (Prathēt Thai) Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2561 [2018]Other title: Essentials of accounting.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5655 .ป62 2561] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5655 .ป62 2561] (1).
ʻOngkō̜n khām chāt kap kānsāng "ʻattalak khām chāt" : kō̜ranī sưksā Sahaphāp Yurōp læ ʻĀsīan = Transnational organization and the construction of "transnational identity" : case studies of the European Union and ASEAN : rāingān wičhai / องค์กรข้ามชาติกับการสร้าง "อัตลักษณ์ข้ามชาติ" : กรณีศึกษาสหภาพยุโรปและอาเซียน = Transnational organization and the construction of "transnational identity" : case studies of the European Union and ASEAN : รายงานวิจัย / โดย จุฬาพร เอื้อรักสกุล.

Čhulāphō̜n ʻŪaraksakun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by จุฬาพร เอื้อรักสกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2559] [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559] [2016]Other title: Transnational organization and the construction of "transnational identity" : case studies of the European Union and ASEAN.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN373.5 .จ75 2559] (2).
ʻAyutthayā nai yān Krung Thēp... : sinlapakam thī samphan kap mǣnam lam khlō̜ng / อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ : ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลอง / ประภัสสร์ ชูวิเชียร.

Praphat Chūwichīan. by ประภัสสร์ ชูวิเชียร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ239.ท92ก4 ป46 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ239.ท92ก4 ป46 2561] (4).
ʻŌ̜kyā Wichaiyēn rư̄ kāntāngprathēt nai ratchakān Somdet Phra Nārāi / ออกญาวิไชเยนทร์ หรือการต่างประเทศในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ / ขจร สุขพานิช.

Khačhō̜n Sukkhaphānit, by ขจร สุขพานิช, 2456-2521.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sī Panyā, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560 [2017]Other title: Kāntāngprathēt nai ratchakān Somdet Phra Nārāi Other title: ʻŌ̜kyā Wichaiyēn rư̄ kāntāngprathēt nai samai Somdet Phra Nārāi Other title: การต่างประเทศในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ | ออกญาวิไชเยนทร์ หรือการต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578.6 .ข2 2560] (2).
อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวบรวม.

by คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ฯลฯ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2544Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CS3050 .ค3 2544] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CS3050 .ค3 2544] (1).
ʻAkkhara mahā sētthī = The titan John D. Rockefeller / อัครมหาเศรษฐี = The titan John D. Rockefeller / นฤนารท พระปัญญา เขียน.

Narưnāt Phrapanyā. by นฤนารท พระปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thō̜t, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2560 [2017]Other title: Titan John D. Rockefeller.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT275.ร52 น43 2560] (2).
'Attachīwaprawat : thahān chūakhrāo / อัตชีวประวัติ : ทหารชั่วคราว / ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Puey Ungphakorn, Mahāwitthayālai Thammasāt. by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Thahān chūakhrāo Other title: ทหารชั่วคราว.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2016 661215] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55ก3 2559ก] (5), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ป55ก3 2559ก] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 661215] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป55ก3 2559ก] (7), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HIST DS 2016 661215] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2016 661215] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2016 661215] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 661215] (1).
ʻAtta chīwaprawat phāk pathomwai Chalopchalai Phalāngkūn / อัตตชีวประวัติภาคปฐมวัย ฉลบชลัยย์ พลางกูร / ฉลบชลัยย์ พลางกูร.

Chalopchalai Phalāngkūn, by ฉลบชลัยย์ พลางกูร, 2459-2560.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2543 [ 2000] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA2383.ท92ฉ432ก3อ6 2543] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท92ฉ432ก3อ6 2543] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท92ฉ432ก3อ6 2543] (1).
ʻĀnāčhak ʻĀsīan / อาณาจักรอาเซียน / สุทัศน์-ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์.

Suthat Sangkhaphan. Sirisap Sangkhaphan. by สุทัศน์ สังคะพันธ์ | ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Phetprakāi, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ เพชรประกาย, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JZ5490 .ส72 2561] (2).
อาเซียนภาควัฒนธรรม : ทัศนะต่อประชาคมในกระแสความขัดแย้งและความหวัง / บรรณาธิการ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร.

by ฆัสรา มุกดาวิจิตร | ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC441 .อ628 2555ก] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: ECON HC 2012 613931] (1). Checked out (1).
อิทธิพลขององค์ประกอบคุณภาพความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและความตั้งใจใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอกของคู่ค้ารายเดิม / โดย ภรณ์ทิพย์ บรรลุฤทธิพร.

Porntip Bunlurittiporn, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ภรณ์ทิพย์ บรรลุฤทธิพร, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Influence of relationship quality on satisfaction and repurchase intention to use it outsourcing from existing partners.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD30.2 .ภ43 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD30.2 .ภ43 2559] (1).
ʻUdomkhati witthayā : laksūt sangkhommasưksā phư̄a pūangchon = Ideology : social studies curriculum for all / อุดมคติวิทยา : หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน = Ideology : social studies curriculum for all / ชรินทร์ มั่งคั่ง.

Charin Mangkhang. by ชรินทร์ มั่งคั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (พิมพ์ครั้งที่ 1 ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Ideology : social studies curriculum for all.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: H62.5.ท9 ช38 2560] (2).
Hun čhưng lao / ฮุนจึงเหลา / ล่อกวนตง.

Lō̜, Kūan Tong, by ล่อ, กวนตง, ค.ศ. 1300-1400?.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sī Panyā, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560 [2017]Other title: Hō̜ phitsawāt Other title: หอพิศวาส.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL2659 .ล52 2560] (2).
Ko̜ nai fan / เกาะในฝัน / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmmarinkānphim, 2529 [1986] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2529 [1986]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1986 652637] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 1986 652637] (2).
Kœ̄t nai rư̄a / เกิดในเรือ / ส. พลายน้อย [นามแฝง]

Sombat Phlāinō̜i by สมบัติ พลายน้อย, 2472-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Phimkham Samnakphim 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ส3815 ฮ468 2560] (2).
เข็มทิศหัวใจ. 2, ตอน เสียงแห่งความสุข / ศิริรัตน์ ณ พัทลุง ต. สุวรรณ.

by ศิริรัตน์ ณ พัทลุง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเข็มทิศหัวใจ จำกัด, 2553 [2010]Other title: เสียงแห่งความสุข.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1595 .ศ64 2553 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1595 .ศ64 2553 ล. 2] (1).
Khaočhai čhipli / เข้าใจจิบลิ / อริสา พิสิฐโสธรานนท์.

ʻArisā Phisitsōtharānon. by อริสา พิสิฐโสธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūanngœ̄nmīmā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN1997.5 .อ47 2561] (1). Checked out (1).
Khrư̄akhāi chumchon Filippin nai prathēt Thai : čhāk ʻadīt sū prachākhom ʻĀsīan / เครือข่ายชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศไทย : จากอดีตสู่ประชาคมอาเซียน / กมลพร สอนศรี.

Gamolporn Sonsri. Thammasat University. Institute of East Asian Studies. by กมลพร สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ฟ6 ก44 2559] (1).
เงินส่งกลับและความตั้งใจกลับประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลีย / โดย พจพร จุลอุล.

Potjaporn Joonlaoun. Thammasat University. Faculty of Law. Thammasat University. Faculty of Economics. by พจพร จุลอุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) Other title: Remittances and intentions to return home of Thai migrant workers in Australia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD5822.55.ก6 พ234 2559] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD5822.55.ก6 พ234 2559] (1).
Čhaophrayā Bō̜dindēchā (Sing Singhasēnī) : samuhanāyok mǣthap yai phūsamretrātchakān nai songkhrām ʻānām Sayām yut / เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) : สมุหนายก แม่ทัพใหญ่ผู้สำเร็จราชการ ในสงครามอานามสยามยุทธ์ / ศานติ ภักดีคำ.

Sānti Phakdīkham. by ศานติ ภักดีคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.บ28 ศ63 2560] (2).
Čho̜ lưk rư̄ang Čhinsī / เจาะลึกเรื่องจิ๋นซี / เล่า ชวน หัว ; ยุพดี กุลเรืองทรัพย์ บรรณาธิการ.

Lao Chūan Hūa. Yupphadī Kunrư̄angsap. by เล่า ชวน หัว | ยุพดี กุลเรืองทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Panpanyā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ปันปัญญา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS747.9.จ6 ล72 2560] (2).
Čho̜ ʻaksō̜n Čhīn / เจาะอักษรจีน / ชัยรัตน์ กิตติคุณผดุง

Chairat Kittikhunphadung. by ชัยรัตน์ กิตติคุณผดุง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sō̜. ʻĒchīa Phrēt (1989) Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ส. เอเชียเพรส (1989) จำกัด, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (2).
เจิ้งเหอ ซำปอกงและอุษาคเนย์ / สืบแสง พรหมบุญ.

by สืบแสง พรหมบุญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ส6958จ62 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส6958จ62 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC .ส6958จ62 2555] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ส6958จ62 2555] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2012 600683] (1).
Sek dưkdamban khō̜ng banphachon Thai / เซ็กซ์ดึกดำบรรพ์ ของบรรพชนไทย / สุจิตต์ วงษ์เทศ.

Sučhit Wongthēt, by สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ18.ท9 ส72 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ18.ท9 ส72 2560] (1). Checked out (2).
Theknik kānsāng khrư̄angmư̄ wičhai : nǣothāng kānnam pai chai yāng mư̄ʻāchīp / เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย : แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ / ชูศรี วงศ์รัตนะ.

Chūsī Wongrattana. by ชูศรี วงศ์รัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmō̜n Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: H62.5 .ช66 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: H62.5 .ช66 2560] (2).
Thētsabān : phư̄nthī mư̄ang læ kānwēlā / เทศบาล : พื้นที่ เมือง และกาลเวลา / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.

Phinyaphan Photčhanalāwan. by ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2560 [2017]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 ภ66 2560] (2).
Pœ̄t fǣm 10 khadī thutčharit botrīan rākhā phǣng khō̜ng khon Thai / เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย / งามพรรณ เวชชาชีวะ.

Ngāmphan Wētchāchīwa, Thailand. Office of the National Anti-Corruption Commission. by งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2506- | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ฉ5 ง64 2558ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745.ก55ฉ5 ง64 2558ก] (1).
Phlēng rak Thalai Lāma / เพลงรักทะไลลามะ / โดย ฉังยัง กยัตโซ ทะไลลามะที่ 6 แห่งทิเบต ; แปลและเรียบเรียงโดย ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา.

Tshangs-dbyangs-rgya-mtsho, Dalai Lama VI, Supphachōk Chumsāi Na ʻAyutthayā. by ฉังยัง กยัตโซ, ทะไลลามะองค์ที่ 6, ค.ศ. 1683-1706 | ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Plākradōt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ปลากระโดด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL3748.ฉ62 ก59 2560] (2).
Fēdō : wāra sutthāi khō̜ng Sōkrātīt / เฟโด (วาระสุดท้ายของโสกราตีส) / เปลโต้ แต่ง ; ส. ศิวรักษ์, แปลและเรียบเรียง.

Plētō. Sulak Siwarak, by เปลโต้ | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām , 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543 [2000]Availability: No items available Checked out (1).
Mēkhā sančhō̜n / เมฆาสัญจร / David Mitchell ; จุฑามาศ แอนเนียน แปล.

Mitchell, David Čhuthāmāt ʻǢnnīan. by มิตเชลล์, เดวิด (เดวิด สตีเฟ่น) | จุฑามาศ แอนเนียน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mati Chon, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ม6714ค46จ736 2552] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: นว .ม6714ค46จ736 2552] (1).
Mư̄ang thī mō̜ng mai hen / เมืองที่มองไม่เห็น / อิตาโล คัลวีโน ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปลจากภาษาอิตาลี.

Calvino, Italo. Nanthawan Chānprasœ̄t by คัลวีโน, อิตาโล | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Botthačhō̜n, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บทจร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ค5518ช63น63 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค5518ช63น63 2561] (2).
Rēkhākhanit samphan læ khwāmmāi nai ngān ʻō̜kbǣp sathāpattayakam phutthāwāt Wat Phrachētuphon... / เรขาคณิตสัมพันธ์และความหมายในงานออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธาวาสวัดพระเชตุพนฯ / วัชรี สวามิวัศดุ์.

Watcharī Sawāmiwat. by วัชรี วัชรสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA6022.ก4 ว62 2561] (2).
Lo̜ līap rūa wang : 15 phrarātchawang samkhan nai mư̄ang Thai / เลาะเลียบรั้ววัง : 15 พระราชวังสำคัญในเมืองไทย / บุญชัย ใจเย็น.

Bunchai Čhaiyen. by บุญชัย ใจเย็น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA1521 .บ73 2560] (2).
Lao rư̄ang khwāmlang / เล่าเรื่องความหลัง / ส.พลายน้อย [นามแฝง].

Sombat Phlāinō̜i, by สมบัติ พลายน้อย, 2472-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ส3815 ล74 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ส3815 ล74 2560] (2).
Sērīphāp = On liberty / เสรีภาพ = On liberty / by John Stuart Mill ; ศักดิ์ บวร แปล.

Mill, John Stuart, Sak Bō̜wō̜n. by มิลล์, จอห์น สจวต, ค.ศ. 1806-1873 | ศักดิ์ บวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samit, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2560 [2017]Other title: On liberty.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC585 .ม64 2560] (2). Checked out (2).
Sērīphāp nai kānrūamklum khō̜ng khārātchakān læ čhaonāthī khō̜ng rat : rāingān kānsưksā wičhai / เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.

Pānthip Phrưksāchonlawit. Thailand. Sān Ratthathammanūn. Sathāban Ratthathammanūn Sưksā. Klum Ngānwičhai læ Phatthanā Ratthathammanūn. by ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Klum Ngānwičhai læ Phatthanā Ratthathammanūn Sathāban Ratthathammanūn Sưksā Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2483 .ป63 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2483 .ป63 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2483 .ป63 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2483 .ป63 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2483 .ป63 2560] (1).
ʻĒkkaphāwa nai thritsadī sangkhom rūamsamai = Singularity in contemporary social theories / เอกภาวะในทฤษฎีสังคมร่วมสมัย = Singularity in contemporary social theories / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Chairat Čharœ̄nsinʻōlān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Singularity in contemporary social theories.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HM606 .ช94 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM606 .ช94 2558] (1).
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 5 : ญี่ปุ่นศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน = Japanese studies and sustainable development : มนุษยศาสตร์ / บรรณาธิการ ปราณี จงสุจริตธรรม, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, กัลยาณี สีตสุวรรณ.

by การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 5 : 2554 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) | ปราณี จงสุจริตธรรม | สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข | กัลยาณี สีตสุวรรณ | โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2555 [2012]Other title: Japanese studies and sustainable development.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (2).
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 5 : ญี่ปุ่นศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน = Japanese studies and sustainable development : สังคมศาสตร์และการศึกษา / บรรณาธิการ ศิริพร วัชชวัลคุ, วรเวศม์ สุวรรณระดา.

by การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 5 : 2554 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) | ศิริพร วัชชวัลคุ | วรเวศม์ สุวรรณระดา | โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2555 [2012]Other title: Japanese studies and sustainable development.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS802 .ก64431 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS802 .ก64431 2555] (1).
Khǣ prap kō̜ plīan = Better than before / แค่ปรับก็เปลี่ยน = Better than before / โดย Gretchen Rubin ; แปลโดย น้ำฝน แสงเป๋า และ อรุโณทัย เขตหาญ.

Rubin, Gretchen. Namfon Sǣngpao. ʻArunōthai Khēthān. by รูบิน, เกรตเชน | น้ำฝน แสงเป๋า | อรุโณทัย เขตหาญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2560 [2017]Other title: Better than before.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF335 .ร73 2560] (2).
Nǣokhwāmkhit læ lakkān wādūai kānlamœ̄t ʻamnāt ratthasaphā / แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

Phō̜nsan Līangbunlœ̄tchai. Sathāban Phra Pokklao. by พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2514 .พ45 2558] (2). Checked out (1).
แนวคิดและนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนภายในชนบทบังกลาเทศขององค์กรภาคประชาสังคม ต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบังกลาเทศและสหประชาชาติ : กรณีศึกษาธนาคารกรามีน / โดย สุธีรา มิตัง.

Sutheera Mitang, Thammasat University. Faculty of Political Science. by สุธีรา มิตัง, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Poverty alleviation framework and policy of the civil society in the rural area of Bangladesh and its impacts on the Bangladesh and the United Nations : the study of Grameen bank.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC440.8.ฮ9ย6 ส73 2559] (1). Withdrawn (1).
Mǣo nai sāi fon læ rư̄angsan khat san ʻư̄n ʻư̄n = Cat in rain and other selected stories / แมวในสายฝน และเรื่องสั้นคัดสรรอื่น ๆ = Cat in rain and other selected stories / เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ เขียน ; สุนันทา วรรณสินธ์ เบล แปล.

Hemingway, Ernest, Sununta Wannasin Bēn. by เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, ค.ศ. 1899-1961 | สุนันทา วรรณสินธ์ เบล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Pathum Thānī : Library House, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2560 [2017]Other title: Cat in rain and other selected stories.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ76ม85ส73 2560] (2).
Sǣng nam læ ruangkao : thaksa watthanatham phư̄a khwām pen ʻư̄n / แสง น้ำและรวงข้าว : ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น / เดชา ตั้งสีฟ้า.

Dacha Tangseefa. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Khāosān Santiphāp (prathēt Thai) Mūnlanithi Phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by เดชา ตั้งสีฟ้า | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ (ประเทศไทย) | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Khāosān Santiphāp Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt rūam kap Mūnlanithi Phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā (Khrōngkān čhat phim Khopfai), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2560 [2017]Other title: Light, water and rice stalk : cultural fluency for alterity.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HM621 .ด62 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM621 .ด62 2560] (13).
Khrōngsāng bančhuphan kradāt lō̜ng rīanrū čhāk withī chāobān / โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ ลองเรียนรู้จากวิถีชาวบ้าน / วิไล อัศวเดชศักดิ์

Wilai ʻAtsawadētsak. by วิไล อัศวเดชศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TS198.3.ก46 ว64 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: TS198.3.ก46 ว64 2560] (2).
Lōk khō̜ng Sōfī : sēnthāng čhintanākān sū prawattisāt pratchayā / โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา / โยสไตน์ กอร์เดอร์ เขียน ; สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล ; สุมาลี บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Gaarder, Jostein, 1952- Sāiphin Suphutthamongkhon, 1961- Sumālī Bamrungsuk, 1955- by กอร์เดอร์, โยสไตน์, ค.ศ. 1952- | สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2504- | สุมาลี บำรุงสุข, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (3).
Thai kap kānpen sūnklāng khō̜ng prachākhom kānmư̄ang læ khwāmmankhong ʻĀsīan / ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].

Kānprachum chœ̄ng Wichākān "Kāntrīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Bangkok) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīansưksā. by การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (ครั้งที่ 4 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīansưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS526.7 .ก635 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS526.7 .ก635 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS526.7 .ก635 2558] (1).
Thai kap kānpen sūnklāng khō̜ng prachākhom sētthakit ʻĀsīan / ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].

Kānprachum chœ̄ng Wichākān "Kāntrīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Bangkok) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīansưksā. by การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งที่ 5 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīansưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS526.7 .ก636 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS526.7 .ก636 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS526.7 .ก636 2558] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)