TULAW-New Book-2018-05-16-31 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
5 kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan / 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ / กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ ; [คณะบรรณาธิการภาคภาษาไทย โดย ชาญ วชิรเดช ... [และคนอื่นๆ] ; คณะบรรณาธิการภาคภาษาอังกฤษ โดย พิมพ์พร เนตรพุกกณะ ... [และคนอื่นๆ]] = Five steps in changing the Thai Corrections / Planning Division, Department of Corrections ; [Editorial (Thai version) by Chan Vachiradath ... [et al.] ; Editorial (English version) by Pimporn Netrabukkana ... [et al.]].

Chan Vachiradath. Pimporn Netrabukkana. Thailand. Department of Corrections. Planning Division. by ชาญ วชิรเดช | Chan Vachiradath | พิมพ์พร เนตรพุกกณะ | Pimporn Netrabukkana | กรมราชทัณฑ์. กองแผนงาน | Thailand. Department of Corrections. Planning Division.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Rātchathan Krasūang Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Hā kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan Other title: Banthưk prawattisāt 5 kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan Other title: Five steps in changing the Thai Corrections | ห้าก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ | บันทึกประวัติศาสตร์ 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV9800.55 .ก612 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV9800.55 .ก612 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV9800.55 .ก612 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV9800.55 .ก612 2559] (1).
กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / เรย์มอนด์ แวคส์ ; ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แปล.

by แวคส์, เรย์มอนด์ | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K230.ว83 ก33 2555] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW K 2012 599528] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K230.ว83 ก33 2555] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: K230.ว83 ก33 2555] (1).
Checked out (5).
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lakkān thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout. by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .อ63 2560] (1). Checked out (17).
Kotmāi mahāchon. Lēm 4, Rat / กฎหมายมหาชน. เล่ม 4, รัฐ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Rat Other title: รัฐ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3150 .บ546 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3150 .บ546 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3150 .บ546 2560] (6). Checked out (6).
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang / กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / จิ๊ด เศรษฐบุตร ; ปรับปรุงแก้ไขโดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Čhit Sētthabut, Prasit Piwāwatthanaphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n. by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .จ67 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ3410 .จ67 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .จ67 2560] (3). Checked out (6).
Kotmāi ʻākhānchut læ kānbō̜rihān nitibukkhon ʻākhānchut / กฎหมายอาคารชุดและการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด / วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์, พัลลภ กฤตยานวัช.

Wiwat Sīčharœ̄nwong. Phanlop Krittayānawat. by วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ | พัลลภ กฤตยานวัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rīeo Phro̜pphœ̄tī Mǣnētmēn Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เรียล พร็อบเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT702 .ว65 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT702 .ว65 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT702 .ว65 2560] (1). Checked out (1).
Krabūankān khaosū ʻanuyātōtulākān tāngprathēt nai rabop khō̜ng Klum Prathēt ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn khrōngkān sưksā wičhai / กระบวนการเข้าสู่อนุญาโตตุลาการต่างประเทศในระบบของกลุ่มประเทศอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย / โดย สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; คณะผู้วิจัย ธวัชชัย สุวรรณพานิช หัวหน้าคณะวิจัย ; ภาณินี กิจพ่อค้า, สิริพันธ์ พลรบ นักวิจัย.

Thawatchai Suwanphānit. Phāninī Kitphō̜khā. Siriphan Phonrop. Thailand. Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by ธวัชชัย สุวรรณพานิช | ภาณินี กิจพ่อค้า | สิริพันธ์ พลรบ | สำนักงานอัยการสูงสุด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Sākhā Wichā, 2557 [2014] Publisher: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2400 .ธ56 2557] (1).
Kānčhatsư̄ čhatčhāng phāk rat : lakkān hētphon læ withīkān / การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

Thammanit Sumantakun. by ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2754 .ธ44 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2754 .ธ44 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2754 .ธ44 2561] (3). Checked out (1).
Khwāmyuttitham / ความยุติธรรม / Michael J. Sandel ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Sandel, Michael J. Sarinī ʻĀchawānanthakun. by แซนเดล, ไมเคิล เจ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : ʻŌphēn Wœ̄n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (3).
Khwāmrū kotmāi thūapai kotmāi nai chīwit pračham wan / ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Somkīat Wō̜rapanyāʻanan. by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ส423 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT68 .ส423 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .ส423 2561] (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .ส423 2561] (1).
Checked out (6).
Khō̜rapchan : khwāmrū chabap phokphā / คอร์รัปชัน : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Leslie Holmes ; พิเศษ สอาดเย็น และ ธงทอง จันทรางศุ แปล.

Holmes, Leslie. Phisēt Saʻātyen. Thongthō̜ng Čhantharāngsu. by โฮล์มส์, เลสลี | พิเศษ สอาดเย็น | ธงทอง จันทรางศุ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Openworlds, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1525.ท72 ฮ944 2559 ] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JF1525.ท72 ฮ944 2559 ] (2). Checked out (4).
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. Kanok Čhunlamon. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ชีพ จุลมนต์ | กนก จุลมนต์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ช645 2560] (2). Checked out (4).
Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang læ lāp mikhūan dai (mūnnī 2) phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜. Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄tkhưn čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜. Sō̜. 2551 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜. Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄tkhưn čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜. Sō̜. 2551 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT834 .จ63 2561] (1). Checked out (8). On hold (2).
Khūmư̄ kānlongthun nai Sāthāranarat Prachāchon Čhīn pračham pī Phō̜.Sō̜. 2560 / คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี พ.ศ. 2560 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ; คณะกองบรรณาธิการ Renliang Li ... [และคนอื่น ๆ].

Li, Renliang. Board of Investment of Thailand. by หลี่, เหรินเหลียง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG5782 .ค74 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HG5782 .ค74 2560] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG5782 .ค74 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG5782 .ค74 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG5782 .ค74 2560] (1). Checked out (1).
Chīwit ʻaiyakān / ชีวิตอัยการ / อ.ฟ้าขาว.

'Ō̜̜.Fākhāo. by อ.ฟ้าขาว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1615 .อ146 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1615 .อ146 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1615 .อ146 2561] (2). Checked out (1).
Patirūp krabūankān yuttitham thāng ʻāyā : sathō̜n thitthāng phatthanā krabūan yuttitham Thai / ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhō̜n, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: HV9960.ท9 ป26 2552ก] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2009 635871] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HV 2009 635871] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV9960.ท9 ป26 2552ก] (1). Checked out (1).
Prachākhom sētthakit 'Āsīan kap rabop kotmāi Thai / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lœ̄tthamthēwī. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KNE171 .ป54 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KNE171 .ป54 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KNE171 .ป54 2561] (2).
Pramūan ratsadākō̜n chabap sombūn pī 2561 / ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2561 / คณะผู้จัดทำ กิตติยา อาภากุลอนุ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thailand. Kittiyā ʻĀphākunʻanu. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กิตติยา อาภากุลอนุ | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnak Phatthanā Kānbō̜rihān Thammaniti Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3544 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3544 2561] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT3544 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3544 2561] (1).
Pramūan rāingān phonkān phičhāranā phư̄a sanœ̄næ nayōbāi læ khō̜sanœ̄ nai kānprapprung kotmāi læ kot khō̜ng Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Lem 3, rawāng Karakadākhom 2558-Thanwākhom 2559 / ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 3, ระหว่างกรกฎาคม 2558-ธันวาคม 2559 / คณะผู้จัดทำ ณิรมณ เชื้อไทย ... [และคนอื่น ๆ].

Nirommon Chư̄athai. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by ณิรมณ เชื้อไทย | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3] (2).
Pratyā kotmāi : khwāmrū chabap phaka phā / ปรัชญากฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Raymond Wacks ; พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ แปล.

Wacks, Raymond. Thongthō̜ng Čhantharāngsu. Phisēt Saʻātyen. by แวคส์, เรย์มอนด์ | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | พิเศษ สอาดเย็น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Openworlds, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K235 .ว58 2558] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2015 654592] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K235 .ว58 2558] (2). Checked out (6).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)