TUPUEY-New Book-201806-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Khō̜ʻāng" kānpatiwat-ratthaprahān nai kānmư̄ang Thai samai mai = "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand / "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ = "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Thamrongsak Phetlœ̄tʻanan, by ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561 [2018]Other title: "Reasons" for coups in modern Siam/Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575 .ธ635 2561] (1). Checked out (1).
16 kutsalōbāi khongbēng / 16 กุศโลบายขงเบ้ง / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง.

Bunsak Sǣngrawī. by บุญศักดิ์ แสงระวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD57.7 .บ725 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD57.7 .บ725 2560] (2).
28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก / Rhymer Rigby ; รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล แปล.

by ริกบี, ไรเมอร์ | รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555 [2012]Other title: ยี่สิบแปดอัจฉริยะผู้พลิกโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC29 .ร62 2555] (2). Checked out (1).
6 กรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจ / Edward De Bono ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล.

by เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1933- | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554 [2011]Other title: หกกรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD30.23 .ด75 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD30.23 .ด75 2554] (1).
850 kham tō̜ng rū sū CU-TEP læ TOEFL / 850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี.

Sarut Supphasirapraphā. Čhariyā Praphoprattanakun. Monthirā Damrongmanī. by สรุจ ศุภศิรประภา | จริยา ประภพรัตนกุล | มณฑิรา ดำรงมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayalai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1128 .ส47 2560] (1). Checked out (3).
9 khunnatham khō̜ng phō̜ / 9 คุณธรรมของพ่อ / วัชรินทร์ เรียม.

Watcharin Rīam. by วัชรินทร์ เรียม.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), [2559] [2016]Other title: Kao khunnatham khō̜ng phō̜ Other title: เก้าคุณธรรมของพ่อ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ว52 2559] (2).
Homo finishers sāi phan khao sēnchai / Homo finishers สายพันธุ์เข้าเส้นชัย / นิ้วกลม.

Sarāwut Hēngsawat, by สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Koob, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Koob, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GV1061 .ส465 2561] (1). Checked out (1).
Living with opium : livelihood strategies among rural highlanders in Southern Shan State, Myanmar / Khun Moe Htun.

by Moe Htun, Khun.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chiang Mai, Thailand : Chiang Mai University Press, 2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB295.O65 M64 2018] (2).
Production design samrap phāpphayon phlēng rư̄ang Draft čhāk nī-- talō̜t pai / Production design สำหรับภาพยนตร์เพลงเรื่อง Draft จากนี้-- ตลอดไป / สมพักตร์ อุณฑพันธุ์.

Somphak ʻUnthaphan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by สมพักตร์ อุณฑพันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Phāpphayon læ Phāpthāi Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1995.9.ก75 ส436 2559] (2).
Sharing economy lō̜ng mā lǣo : sētthasāt lōk bai mai / Sharing economy ลองมาแล้ว : เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่ / นวพร เรืองสกุล ผู้เล่า, อัจฉรา สุทธิศิริกุล ผู้ลอง.

Nawaphō̜n Rư̄angsakun, 1944- ʻAtcharā Sutthisirikun. by นวพร เรืองสกุล, 2487- | อัจฉรา สุทธิศิริกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Krung Thēp, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1025 .น534 2560] (2).
Shoe dog / Shoe dog / ฟิล ไนต์ เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

Knight, Philip H., ʻAirisā Chansiri. by ไนต์, ฟิลิป เอช, ค.ศ. 1938- | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9992.ส52 น93 2561] (2).
The growth of eSports' popularity / Tanakorn Vichayamethakul.

by Tanakorn Vichayamethakul | Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thani, Thailand] : Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University, 2016Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GV1469.15 .T36 2016] (1). Checked out (1).
TU-GET. Volume 1 / TU-GET. Volume 1 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1] (1). Checked out (15). In transit (1).
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānčhatsư̄ čhatčhāng læ kānbō̜rihān phatsadu phākrat / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2754 .ช62 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2754 .ช62 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2754 .ช62 2561] (3).
Kotmāi mahāchon. Lēm 4, Rat / กฎหมายมหาชน. เล่ม 4, รัฐ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Rat Other title: รัฐ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3150 .บ546 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3150 .บ546 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3150 .บ546 2560] (6). Checked out (6).
Kotmāi wādūai sitthi khō̜ng phūpūai læ kānčhattham bō̜rikān thāng dān sukkhaphāp / กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhǣ, by นิรมัย พิศแข, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3075 .น64 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3075 .น64 2561] (1). Checked out (5).
Kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit / กฎหมายอาญาภาคความผิด / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhǭn, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3878 .ค34 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3878 .ค34 2559] (9), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3878 .ค34 2559] (4). Checked out (6).
Kotmāi bư̄angton thāng thurakit / กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

Thawīkīat Minakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ท56 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ท56 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ท56 2559] (2). Checked out (3).
Kotmāi hǣng ʻongkān kānkhā lōk : kān tīkhwām læ kān wikhro̜ botbanyat samkhan / กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / จารุประภา รักพงษ์.

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n. by จารุประภา รักพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3943 .จ64 2560] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3943 .จ64 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3943 .จ64 2560] (2). Checked out (12).
Kot hǣng khwāmklā : klā thī čha khonphop phalang thī thǣ nai tūaʻēng phư̄a pœ̄t honthāng pai sū ʻanākhot = The laws of courage / กฎแห่งความกล้า : กล้าที่จะค้นพบพลังที่แท้ในตัวเองเพื่อเปิดหนทางไปสู่อนาคต = The laws of courage / เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล นันทวิทย์ พรพิบูลย์.

ʻŌkhāwā, Riohō Nanthawit Phō̜nphibūn. by โอคาวา, ริวโฮ, ค.ศ. 1956- | นันทวิทย์ พรพิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Mūnnithi Sāt hǣng Khwāmsuk (Prathēt Thai), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2561 [2018]Other title: The laws of courage.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ5660 .อ926 2561] (2).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)