TUMED-New Book 2018-June (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kāntrūat thāng Phayāthi witthayā khlinik / การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก / อ้อยทิพย์ ณ ถลาง, บรรณาธิการ.

ʻǬithip Na Thalang. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Phāk Wichā Phayāthi witthayā. by อ้อยทิพย์ ณ ถลาง | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. ภาควิชาพยาธิวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Phayāthi witthayā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).
Kānphayābān phū thī dairap yā thāng čhittawēt / การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันทน์.

Nittayā Tākwiriyanan, by นิตยา ตากวิริยะนันทน์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV77 .น634 2559] (10). Checked out (10).
Kānphayābān sukkhaphāp čhit læ čhittawēt : kānprayukchai kō̜ranī lư̄aksan / การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. by เอกอุมา อิ้มคำ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY160 .อ725 2560] (2). Checked out (11).
Kānphayābān sūtisāt sattrī thī mī phāwa sǣksō̜n rawāng tang khan / การพยาบาลสูติศาสตร์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ / ปิยะพร กองเงิน.

Piyaphō̜n Kō̜ngngœ̄n. by ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: WY157 .ป646 2558] (1). Checked out (16).
Khwāmchuk læ khwāmrunrǣng khō̜ng phonkrathop čhāk saphāwa chō̜ngpāk thī mī phon tō̜ chīwit pračhamwan nai dek prathomsưksā Thammasāt chanpī thī 6 = Prevalence and severity of oral impact on daily performance in grade 6 Thammasat primary school children : rāingān wičhai / ความชุกและความรุนแรงของผลกระทบจากสภาวะช่องปากที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน ในเด็กประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 = Prevalence and severity of oral impact on daily performance in grade 6 Thammasat primary school children : รายงานวิจัย / จัดทำโดย ธีระ กว้านเกียรติศักดิ์, สรรพชุดา ใช้เจริญ.

Tīra Kwānkīattisak. Sapchudā Chaičharœ̄n. Thammasat University. Faculty Of Dentistry. by ธีระ กว้านเกียรติศักดิ์ | สรรพชุดา ใช้เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2552] [2009] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552] [2009]Other title: Prevalence and severity of oral impact on daily performance in grade 6 Thammasat primary school children.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU480 .ธ645 2552] (1).
Khui khonkhai-- khai kham Khamēn / คุยคนไข้-- ไขคำเขมร / ชาญชัย คงเพียรธรรม

Chānchai Khongphīantham. Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī. Sūn Wičhai Sangkhom ʻAnuphūmiphāk Lumnam Khōng. by ชาญชัย คงเพียรธรรม | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Sūn Wičhai Sangkhom ʻAnuphūmiphāk Lumnam Khōng Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī, 2559 [2016] Publisher: อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: PL4325 .ช62 2559] (1).
ปัญหาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง สิทธิการตาย / พลตรีประสาท เหล่าถาวร.

Prasart Laothavorn, Witthayālai Kānyuttitham. by ประสาท เหล่าถาวร, 2494- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Medico-legal issues about : right to die.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT4058 .ป46 2552] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)