TUPRIDI-NEW BOOK-201807-01(THAI) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
1 Satawat Rōngrīan Lūang Sūan Kulāp. [Lem 1] / 1 ศตวรรษ โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ. [เล่ม 1] / สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Samākhom Sit Kao Sūan Kulāp Witthayālai. by สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒrāwan Kānphim, 2525 [1982] Publisher: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2525 [1982]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก765 ก12 2525 ล. 1] (2).
100 pī Sathānī Krung Thēp / 100 ปีสถานีกรุงเทพ / ปริญญา ชูแก้ว, รักพล สาระนาค ; บรรณาธิการ สุรจิต จามรมาน.

Parinyā Chūkǣo. Rakphon Sāranāk. Suračhit Čhāmō̜nmān. Kānrotfai hǣng Prathēt Thai. by ปริญญา ชูแก้ว | รักพล สาระนาค | สุรจิต จามรมาน | การรถไฟแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kānrotfai hǣng Prathēt Thai, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย, [2560] [2017]Other title: Nưngrō̜i pī Sathānī Krung Thēp Other title: หนึ่งร้อยปีสถานีกรุงเทพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA6315.ท9 ป46 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA6315.ท9 ป46 2560] (1).
2310 ʻawasān Krung Sī-- : krung tǣk nai bǣp thī khon Thai "mai rūčhak" / 2310 อวสานกรุงศรีฯ : กรุงแตกในแบบที่คนไทย "ไม่รู้จัก" / สุเจน กรรพฤทธิ์.

Sučhēn Kanpharit, by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sārakhadī, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สารคดี, 2560 [2017]Other title: Sō̜ng phan sām rō̜i sip ʻawasān Krung Sī-- : krung tǣk nai bǣp thī khon Thai "mai rūčhak" Other title: สองพันสามร้อยสิบ อวสานกรุงศรีฯ : กรุงแตกในแบบที่คนไทย "ไม่รู้จัก".Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS578.3 .ส72 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS578.3 .ส72 2560] (1). Checked out (1).
85 pī thī rō̜ khō̜i-- "kānkīlā" nai ratthammanūn... / 85 ปีที่รอคอย-- "การกีฬา" ในรัฐธรรมนูญฯ / คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ; ผู้จัดทำ บัญชา มิรินทร์พงษ์ ... [และอื่นๆ].

Banchā Mirinthaphong. Thailand. Secretariat of the House of Representatives. Saphā Khapkhlư̄an Kanpatirūp Prathēt. Khana Kammāthikān Khapkhlư̄an Kanpatirūp Prathēt dān Kānkīlā Sinlapa Watthanatham Kānsātsanā Khunnatham læ Čhariyatham. by บัญชา มิรินทร์พงษ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3035 .ก913 2560] (1).
กระบวนการปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษามูลนิธิหญิงชายก้าวไกล / โดย อังคณา อินทสา.

Angkana Intasa, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by อังคณา อินทสา, 2518- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) Other title: Behavior adjustment process as a solution to domestic violence-related problems : a case study of the Women and Men Progressive Movement Foundation.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV6626.23.ท9 อ612 2559] (1). Checked out (1).
Klō̜n chut sutthāi / กลอนชุดสุดท้าย / ฉลบชลัยย์ พลางกูร.

Chalopchalai Phlāngkūn, by ฉลบชลัยย์ พลางกูร, 2459-2560.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Watcharin Phī.Phī., 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4206 .ฉ43 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4206 .ฉ43 2553] (1).
การจัดการภาวะวิกฤตของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรณีประสบมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 / โดย ธิดาทิพย์ ขุนทิพย์.

Thidathip Khunthip, Thammasat University. Department of Social Work. by ธิดาทิพย์ ขุนทิพย์, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Crisis management of personnel of Thammasat University : a case study of massive flood in 2011.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD49 .ธ63 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD49 .ธ63 2555] (1).
Kāndamnœ̄n thurakit thō̜tman samunphrai hō̜ khai / การดำเนินธุรกิจทอดมันสมุนไพรห่อไข่ / ณัฐนิชา สมรภูมิ ... [และคนอื่นๆ].

Natnichā Samō̜raphūm, Charansanitwong Technological College. by ณัฐนิชา สมรภูมิ, 2535- | โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā ʻUtsāhakam Kānrōngrǣm læ Thō̜ngthīeo Rōngrīan Čharansanitwong Bō̜rihān Thurakit, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD30.28 .ก626 2553] (1).
Kānthotlō̜ng Kānprǣrūp Kai Sō̜n Phanǣng Kǣngkhīeowān / การทดลองการแปรรูปไก่ซ่อนพะแนงแกงเขียวหวาน / นัยนา ฉายา ... [และคนอื่นๆ].

Naiyanā Chāyā, Charansanitwong Technological College. by นัยนา ฉายา, 2535- | โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Kānrōngrǣm læ Thō̜ngthīeo Rōngrīan Čharansanitwong Bō̜rihān Thurakit, [2554] [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ, [2554] [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TP369.ท9 ก463 2554] (1).
Kānnamsanœ̄ nư̄ahā thī kīeokap Prathēt Thai thī prākot nai nangsư̄phim khō̜ng Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo : sưksā kō̜ranī nangsư̄phim "Prachāchon" / การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ศึกษากรณี หนังสือพิมพ์ "ประชาชน" / รุจน์ โกมลบุตร.

Rut Kōmonbut. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by รุจน์ โกมลบุตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN5449.ล6 ร72 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN5449.ล6 ร72 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN5449.ล6 ร72 2558] (1).
การประยุกต์ใช้วิธีสำรวจด้วยการถ่ายภาพสำหรับงานอนุรักษ์โบราณสถาน / โดย ภคพงศ์ ภัทราคม.

Bhakapong Bhadrakom, Thammasat University. Faculty of Engineering. by ภคพงศ์ ภัทราคม, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) Other title: Application of photogrammetry for conservation of historical structures.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TR693 .ภ23 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TR693 .ภ23 2556] (2).
การประเมินความเสี่ยงของทีมสหวิชาชีพต่อการถูกกระทำซ้ำของเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว / โดย วิภาสา ประชากิตติกุล.

Vipasa Phrachakittikul, Thammasat University. Department of Social Work. by วิภาสา ประชากิตติกุล, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Multi-disciplinary team's risk assessment on children and women's repeated domestic violence.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV45 .ว64 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV45 .ว64 2555] (1).
การประเมินมูลค่าที่ดินเปล่าเพื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลองทางสถิติ / โดย ชัยสิทธิ์ กาญจนเสรี.

Chaisit Kanjanasaree, Thammasat University. Faculty of Architecture and Planing. by ชัยสิทธิ์ กาญจนเสรี, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) Other title: Vacant land valuation in Bangkok by statistical model.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG4028.ป46 ช64 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG4028.ป46 ช64 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4028.ป46 ช64 2555] (1).
การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวแตกต่างกัน / โดย จิรวัฒน์ จันทร์เรือง.

Jirawat Junruang, Thammasat University. Faculty of Engineering. by จิรวัฒน์ จันทร์เรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) Other title: Seismic evaluation of reinforced concrete buildings with various ductility.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TH1095 .จ64 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TH1095 .จ64 2556] (2).
การพัฒนาบทบาทใหม่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / โดย สุขฤทัย สุขทวี.

Sukruthai Suktawee, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by สุขฤทัย สุขทวี, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Development of new operational roles of social development and human security volunteers according to missions of Ministry of Social Development and Human Security.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV40.42 .ส72 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV40.42 .ส72 2559] (1).
การรับรู้และการตัดสินใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ / โดย ปัญญาพร วงศ์ฉายา.

Panyaphon Wongchaya, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by ปัญญาภร วงศ์ฉายา, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) Other title: Acknowledgement and decision making of self-employed beneficiaries under Section 40 of the Social Security Act, Social Security Office of Phrae Province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD7222.55.ฮ8พ9 ป62 2559] (1). Checked out (1).
Kānrū thaothan sư̄ kap kānmīsūanrūam thāng kānmư̄ang khō̜ng prachāchon nai Khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : rāingān phonkānwičhai / การรู้เท่าทันสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย / โดย กิติมา สุรสนธิ.

Kittimā Surasonthi. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by กิติมา สุรสนธิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2555 [2012] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P96.ร72ท9 ก63 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P96.ร72ท9 ก63 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P96.ร72ท9 ก63 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: P96.ร72ท9 ก63 2555] (1). Checked out (1).
Kānwatphon samrit čhāk kānthamngān pen thīm nai rāiwichā patibatkān čhat namthīeo Rōngrīan Čharansanitwong Bō̜rihān Thurakit Khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / การวัดผลสัมฤทธิ์จากการทำงานเป็นทีมในรายวิชาปฏิบัติการจัดนำเที่ยว โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร / จิรัฎฐ์ดาภา จันทร์หอม.

Čhiratdāphā Junhom, by จิรัฎฐ์ดาภา จันทร์หอม, 2526-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngrīan Čharansanitwong Bō̜rihān Thurakit, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 692217] (1).
Kānwikho̜ nư̄ahā kānsư̄sān phān sư̄ fētbuk (Facebook) khō̜ng ʻongkō̜n phākrat : rāingān kānwičhai / การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารผ่านสื่อเฟสบุ๊ค (Facebook) ขององค์กรภาครัฐ : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ.

Duangkaew Dhiensawadkij, Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HM743.ฟ75 ด52 2556] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HM743.ฟ75 ด52 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM743.ฟ75 ด52 2556] (1). Checked out (1).
การศึกษาการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังสูงอายุของนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรมราชทัณฑ์ / โดย พิชชากานต์ เชื้อเมืองพาน.

Phitchakan Chunmuangphan, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by พิชชากานต์ เชื้อเมืองพาน, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) Other title: Welfare and assistance for elderly prisoners of social workers and officers of Department of Corrections.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV7428 .พ62 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV7428 .พ62 2559] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305