TUECON-New Books-2018-07-July Subscribe to this list

| Select titles to:
An economist's protest.

by Friedman, Milton, 1912-2006.

Edition: 2nd ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Glen Ridge, N.J. : T. Horton, c1975Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC106.7 .F75 1975] (1).
Billions : selling to the new Chinese consumer / Tom Doctoroff.

by Doctoroff, Tom.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Palgrave Macmillan, 2005Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF5415.33.C6 D63] (1).
Collaborative customer relationship management : taking CRM to the next level / Alexander H. Kracklauer, D. Mill Quinn, Dirk Seifert, editors.

by Kracklauer, Alexander H, 1965- | Mills, Daniel Quinn | Seifert, Dirk.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Berlin, Germany ; New York : Springer-Verlag, c2004Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF5415.5 .C655] (1).
Competing in a service economy : how to create a competitive advantage through service development and innovation / Anders Gustafsson, Michael D. Johnson.

by Gustafsson, Anders, 1964- | Johnson, Michael D. (Michael David).

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: San Francisco : Jossey-Bass, c2003Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF5415.5 .G87] (1).
Handbook of markets and economies : East Asia, Southeast Asia, Australia, New Zealand / Anthony Pecotich and Clifford J. Shultz II, editors.

by Pecotich, Anthony, 1945- | Shultz, Clifford J, 1955-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c2006Other title: East Asia, Southeast Asia, Australia, New Zealand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF5415.33.A8 H35] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5415.33.A8 H35] (1).
Labor economics / George J. Borjas.

by Borjas, George J.

Edition: 7th ed., international ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Singapore : McGraw-Hill Education, 2016Availability: No items available Checked out (1).
Thai exports : intensive versus extensive margins / by Borworn Tanrattanaphong.

by Borworn Tanrattanaphong, 1986- | Thammasat University. Faculty of Economics.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok, Thailand] : Faculty of Economics, Thammasat University, [2013]Dissertation note: Thesis (M.A. (Economics))--Thammasat University, 2013. Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1414.4 .B679 2013] (1). Withdrawn (2).
The trade enhancing effect of the free trade agreement and tariff margin : evidence from Thailand / by Pit Jongwattanakul.

by Pit Jongwattanakul, 1984- | Thammasat University. Faculty of Economics.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok, Thailand] : Faculty of Economics, Thammasat University, [2013]Dissertation note: Thesis (M.A. (Economics))--Thammasat University, 2013. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF2340.55 .P58 2013] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF2340.55 .P58 2013] (1). Withdrawn (1).
Kānpramœ̄n phonkrathop khō̜ng nayōbāi kānkhā rawāng prathēt phư̄a lot khwāmlư̄amlam læ kāntœ̄ptō yāng samadun khō̜ng prathēt samāchik ʻanuphūmiphāk lum mǣnam Khōng / การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / คณะผู้จัดทำ ปิติ ศรีแสงนาม หัวหน้าโครงการ ; ชโยดม สรรพศรี ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Piti Sīsǣngnām. Chayōdom Sapphasī. Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā. by ปิติ ศรีแสงนาม | ชโยดม สรรพศรี | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1379 .ป63 2561] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1379 .ป63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1379 .ป63 2561] (1).
Kānsưksā wikhro̜ phon kānlongthun nai Derivative Warrant prīapthīap kap hun ʻāngʻing / การศึกษาวิเคราะห์ผลการลงทุนใน Derivative Warrant เปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิง / โดย ภาณุ พรศิริปิยกุล.

Pānu Phō̜nsiripiyakun. Thammasat University. Faculty of Economics. by ภาณุ พรศิริปิยกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG6024.ท9 ภ63 2556] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG6024.ท9 ภ63 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī mī ʻitthiphon tō̜ kānplīanplǣng khō̜ng rākhā laksap : kō̜ranī sưksā Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai / ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ : กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย วิธเวธน์ เลาหวิชัยรัชต์.

Witthawēt Laowichairat. Thammasat University. Faculty of Economics. by วิธเวธน์ เลาหวิชัยรัชต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.55.ก3 ว655 2556] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG5750.55.ก3 ว655 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai nai kānkamnot kāntatsinčhai lư̄ak chai bō̜rikān kānčhat līk khō̜ng phūchai bō̜rikān thurakit sanām futbō̜n yā thīam hai chao nai phư̄nthī fang Thonburī / ปัจจัยในการกำหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการการจัดลีกของผู้ใช้บริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในพื้นที่ฝั่งธนบุรี / โดย ชัยสิทธิ์ สุรเศรษฐบูรณะ.

Chaiyasit Surasētthabūrana. Thammasat University. Faculty of Economics. by ชัยสิทธิ์ สุรเศรษฐบูรณะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415.32 .ช644 2556] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF5415.32 .ช644 2556] (1). Withdrawn (1).
Rabop prakan kāndūlǣ raya yāo : rabop thī mo̜som kap prathēt Thai / ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์.

Wō̜rawan Chāndūaiwit. Yot Watcharakhup. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | ยศ วัชระคุปต์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1). Checked out (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)