TUPUEY-New Book-201807-02 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
66 withī lap khom samō̜ng / 66 วิธีลับคมสมอง / Toshinori Kato เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์ แปล

Kato, Toshinori. ʻAngkhanā Rattanačhan. by คะโตะ, โทะชิโนะริ | อังคณา รัตนจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559 [2016]Other title: Hoksip hok withī lap khom samō̜ng Other title: หกสิบหกวิธีลับคมสมอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BF431.ค63 2559] (1). Checked out (1).
99 rư̄ang tō̜ng rū kō̜n mī bān / 99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน / วิญญู วานิชศิริโรจน์ เขียน.

Winyū Wānitsirirōt. by วิญญู วานิชศิริโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bān læ Sūan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560 [2017]Other title: Kāosipkāo rư̄ang tō̜ng rū kō̜n mī bān Other title: เก้าสิบเก้าเรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TH4811 .ว622 2560] (1). Checked out (1).
A beginner's gulde to gardening : khūmư̄ tham sūan chabap rœ̄mton / A beginner's gulde to gardening : คู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้น / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ เขียน ; ถิง ชู ภาพประกอบ.

Thiphāphan Siriwētchadārak. Thing Chū. by ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ | ถิง ชู.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bān læ Sūan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB473 .ท63 2560] (2).
A piece of the moon / A piece of the moon / Ha-Hyun เขียน ; Hyunmeen แปล.

Ha-Hyun. Hyunmeen. by ฮา-ฮยอน | ฮยอนมีน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ฮ6 พ62 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ฮ6 พ62 2561] (1). Checked out (5).
Busan yū nān nān dai mai / Busan อยู่นานๆ ได้ไหม / ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ.

Thidārat Čharœ̄nchaichana. Hathairat Čharœ̄nchaichana. by ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ | หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Geek Book, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : Geek Book, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS902.4 .ธ636 2561] (1). Checked out (1).
In side by side kō̜n čha pen phīnō̜ng lūkkhonkai / In side by side ก่อนจะเป็นพี่น้องลูกขนไก่ / ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์.

Phattharanāt Phibūnsawat. by ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Mōnō Čhœ̄nœ̄rēchan Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โมโน เจอเนอเรชั่น จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1997.2.ซ95 ภ634 2561] (2).
Whiteboard ʻaidīa thurakit titlom bon / Whiteboard ไอเดียธุรกิจติดลมบน / ดาเรน มาร์ติน เขียน ; รสสุคนธ์ โมรินทร์ แปล.

Martin, Daren. Rotsukhon Mōrin. by มาร์ติน, ดาเรน | รสสุคนธ์ โมรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Cho̜tkhat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD30.28 .ม654 2560] (2).
Krasǣsāt khō̜ng phō̜limœ̄ / กระแสศาสตร์ของพอลิเมอร์ / ศรุต อำมาตย์โยธิน.

Sarut ʻAmmātyōthin. by ศรุต อำมาตย์โยธิน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QD381.9.ก46 ศ473 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QD381.9.ก46 ศ473 2561] (6). Checked out (1).
Khāi 100 khon sư̄ 99 khon / ขาย 100 คน ซื้อ 99 คน / อะกิระ คะกะตะ เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด แปล.

Kagata, Akira. Kisarā Rattanāphirat Khudō. by คะกะตะ, อะกิระ | กิษรา รัตนาภิรัต คุโด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5438.25 .ค54 2561] (2).
Khāi nư̄a hai mư̄an Lui Wittō̜ng / ขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง / อีดงช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Yi, Tong-ch'ol. 'Āsayā ʻAphichanāngkūn. by อี, ดงช็อล | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5438.4 .อ622 2561] (2).
Khon keng tō̜ng keng khon / คนเก่ง ต้องเก่งคน / ซิลเวีย เลอห์เคิน เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

Lohken, Sylvia. ʻAirisā Chansiri. by เลอห์เคิน, ซิลเวีย | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .ล744 2561] (2). Checked out (2).
Khwāmkhit sētthī / ความคิดเศรษฐี / ปาร์กจงกี เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Park, Jong-Ki. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ปาร์ก, จงกี | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Chō̜tkhat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB251 .ป642 2561] (2).
Khwāmsamret mai dai set nai wan dīeo / ความสำเร็จไม่ได้เสร็จในวันเดียว / โชทาโร่ คุชิ เขียน ; ณิชยา รักเกียรติงาม แปล.

Kushi, Shotaro. Nitchayā Rakkiatngām. by คุชิ, โชทาโร่ | ณิชยา รักเกียรติงาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Cho̜tkhat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ส6 ค72 2561] (2).
Khān Māk : Čhāk pratyā sū Sangkhommasāt / คาร์ล มาร์กซ์ : จากปรัชญาสู่สังคมศาสตร์ / อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย

Ukrisdh Phǣtnō̜i. Chulalongkorn University. Department of Philosophy. Chulalongkorn University. Faculty of Arts. Khrōngkān phœ̄iphrǣ phonngā nawi chā kān. by อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาปรัชญา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān phœ̄iphrǣ phonngā nawi chā kān Khana ʻAksō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: B3305 .ม64 อ72 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: B3305 .ม64 อ72 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: B3305 .ม64 อ72 2558] (1).
คิด ลอง ทำ : made by สหพัฒน์ ขอนั่งกลางใจผู้บริโภคตลอดไป / พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์, วิชุดา ก้องกีรติ.

by พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ | วิชุดา ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD2902.55.ฮ75ส53 พ63] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HD2902.55.ฮ75ส53 พ63] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2902.55.ฮ75ส53 พ63] (2).
Khit bǣp nai mai hai klāi pen khon khīphǣ / คิดแบบไหนไม่ให้กลายเป็นคนขี้แพ้ / อุระ โทะคิ เขียน ; พนิดา กวยรักษา แปล.

Ura, Toki. Phanidā Kūairaksā. by อุระ, โทะคิ | พนิดา กวยรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Chō̜tkhat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (2).
Khūmư̄ plūk līang khǣktat læ mai ʻūapnam chabap rœ̄mton = A beginner's guide for cactus & succulents / คู่มือปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ ฉบับเริ่มต้น = A beginner's guide for cactus & succulents / ภวพล ศุภนันทนานนท์ เขียน.

Phawaphon Suphananthanānon. by ภวพล ศุภนันทนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bān læ Sūan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2561 [2018]Other title: A beginner's guide for cactus & succulents.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB438 .ภ534 2561] (1). Checked out (1).
Čhotmāi thưng D. / จดหมายถึง D. / อ็องเดร กอร์ซ ; อุไรวรรณ กูร์โตด์ แปล.

Gorz, Andre. 'Uraiwan Kūtō̜. by กอร์ซ, อ็องเดร | อุไรวรรณ กูร์โตด์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phannưng Ratrī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : พันหนึ่งราตรี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ก558ฮ48 2561] (2).
ฉลาดคิด คิดอย่างคนฉลาด! = How to be a brilliant thinker / ผู้เขียน Paul Sloane ; ผู้แปล สุนันทา โกศลศิริลักษณ์.

by สโลน, พอล, ค.ศ. 1950- | สุนันทา โกศลศิริลักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2554Other title: How to be a brilliant thinker.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF441 .ส493 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF441 .ส493 2554] (1). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: BF441 .ส493 2554] (2).
Withdrawn (1).
Chīwit man kō̜ bǣp nī læ / ชีวิตมันก็แบบนี้แหละ / คิดมาก ... [และคนอื่น ๆ] เขียน ; รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล ถ่ายภาพ.

Sō̜nsawat Monsuwan. Ratthawan Phatthanaratchataʻadun, by ศรศวัส มลสุวรรณ | รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล, 2528-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Sapringbuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพ ฯ : สปริงบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (2).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)