TUPUEY-New Book-201808-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
51 sāttrāwut sū čhut sūngsut khō̜ng chīwit = 51 weapons of the wise / 51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต = 51 weapons of the wise / ฌอน บูรณะหิรัญ.

Sean Buranahiran, by ฌอน บูรณะหิรัญ, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Tō̜t Lītdœ̄ Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ต๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด, 2561 [2018]Other title: Hāsip ʻet sāttrāwut sū čhut sūngsut khō̜ng chīwit Other title: 51 weapons of the wise | ห้าสิบเอ็ดศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ต4 ฌ53 2561] (1). Checked out (3).
A piece of the moon / A piece of the moon / Ha-Hyun เขียน ; Hyunmeen แปล.

Ha-Hyun. Hyunmeen. by ฮา-ฮยอน | ฮยอนมีน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ฮ6 พ62 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ฮ6 พ62 2561] (1). Checked out (5).
Busan yū nān nān dai mai / Busan อยู่นานๆ ได้ไหม / ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ.

Thidārat Čharœ̄nchaichana. Hathairat Čharœ̄nchaichana. by ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ | หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Geek Book, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : Geek Book, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS902.4 .ธ636 2561] (1). Checked out (1).
Digital branding : konlayut čhǣng kœ̄t brǣn lek hai tœ̄p yai dai yāng yangyư̄n / Digital branding : กลยุทธ์แจ้งเกิดแบรนด์เล็ก ให้เติบใหญ่ได้อย่างยั่งยืน / ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Nutthaphol Yaiphairot. by ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : bō̜risat ʻAi dī sī phrīmīa, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (2).
Digital marketing 5G : concept & case study / Digital marketing 5G : concept & case study / ผู้แต่ง ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Natthaphon Yaiphairōt. by ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5415.1265 .ณ6332 2561] (1). Checked out (1).
Diy grammar čhat pai waiyākō̜n (tō̜ng rū) / Diy grammar จัดไปไวยากรณ์ (ต้องรู้) / สุภาณี ตาเที่ยง.

Supānī Tāthīang. by สุภาณี ตาเที่ยง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Dœ BīThīʻĒt Buk, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เดอะบีทีเอส บุ๊ค, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1112 .ส75 2561] (1). Checked out (1).
The workmanship phro̜ rao tō̜ng thamngān bǣp "mư̄ ʻāchīp" mai chai khǣ mī ʻāchīp thamngān / The workmanship เพราะเราต้องทำงานแบบ "มืออาชีพ" ไม่ใช่แค่มีอาชีพทำงาน / นุกูล ทะนวนรัมย์.

Nukūn Thanūanram. by นุกูล ทะนวนรัมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Panbuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัณณ์บุ๊ก, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF481 .น727 2561] (2).
Whiteboard ʻaidīa thurakit titlom bon / Whiteboard ไอเดียธุรกิจติดลมบน / ดาเรน มาร์ติน เขียน ; รสสุคนธ์ โมรินทร์ แปล.

Martin, Daren. Rotsukhon Mōrin. by มาร์ติน, ดาเรน | รสสุคนธ์ โมรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Cho̜tkhat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD30.28 .ม654 2560] (2).
Kotmāi kānkhā rawāng prathēt = International trade law / กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / ธนสร สุทธิบดี.

Thanasō̜n Sutthibō̜dī. by ธนสร สุทธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: International trade law.Availability: No items available Checked out (6).
Kotmāi fư̄nfū kitčhakān = Reorganization law / กฎหมายฟื้นฟูกิจการ = Reorganization law / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Reorganization law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1147 .อ83 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1147 .อ83 2561] (2). Checked out (2).
Kotmāi lomlalāi = Bankruptcy law / กฎหมายล้มละลาย = Bankruptcy law / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Bankruptcy law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .อ833 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .อ833 2561] (2). Checked out (3).
Kānbanchī khan klāng 2 / การบัญชีขั้นกลาง 2 / พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์.

Phimphanā Pītathawatchai. Natchānon Kōmutphutthiphong. by พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย | ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5655 .พ629 2561] (1). Checked out (1).
Kānrū rư̄ang phūmisāt : thō̜t botrīan prasopkān kānčhatkān rīanrū phūmisāt nai chanrīan thī sœ̄msāng kānrū rư̄ang phūmisāt = Geo-literacy : learning for our planet / การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ : ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในชั้นเรียนที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ = Geo-literacy : learning for our planet / กนก จันทรา.

Kanok Čhanthrā. by กนก จันทรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Geo-literacy : learning for our planet.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: G73 .ก32 2561] (2).
Kānwičhai thāng kānsưksā : nǣokhit læ kānprayukchai = Education research : concepts and applications / การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = Education research : concepts and applications / อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล.

ʻItthiphat Suwathanphō̜nkūn. by อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Education research : concepts and applications.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LB1028 .อ645 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB1028 .อ645 2561] (1). Checked out (1).
Kānsưksā tām ʻatthayāsai / การศึกษาตามอัธยาศัย / วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.

Wō̜rarat Pathumčharoenwattanā. by วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LC45.3 .ว54 2561] (2).
Kānʻō̜kbǣp kānrīan nǣo dičhithan = Digital learning design / การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล = Digital learning design / ใจทิพย์ ณ สงขลา.

Čhaithip Na Songkhlā. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Kharusāt. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Nawattakam Tamrā læ ʻĒkkasān thāng Wichākān. by ใจทิพย์ ณ สงขลา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Nawattakam Tamrā læ ʻĒkkasān thāng Wichākān Khana Kharusāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Digital learning design.Availability: No items available Checked out (2).
Kanʻō̜kbǣp khrōngsāng ʻongkō̜n yāng ngāi læ dai phon = Easy & effective organization structure design / การออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล = Easy & effective organization structure design / ณรงค์วิทย์ แสนทอง, ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก.

Narongwit Sǣnthō̜ng. Khantharit Pathomlek. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง | ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Kūthēt Phrinting ʻǣ Phǣkkētčhing Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Other title: Easy & effective organization structure design.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD58.8 .ณ422 2561] (2).
Kānʻudomsưksā kap kānphatthanā prathēt / การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ / อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์.

Arunee Hongsiriwat. by อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA1223 .อ47 2561] (2).
Kānkhīan prōkrǣm phāsā phaithō̜n bư̄angton / การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น / มัณฑนา ปราการสมุทร.

Mantanā Prākānsamut. by มัณฑนา ปราการสมุทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (2).
Kamnœ̄t nawaniyāi nai prathēt Thai : prawat wannakhadī Thai samai mai = A critical history of Thai literature / กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยใหม่ = A critical history of Thai literature / วิภา กงกะนันทน์.

Wiphā Kongkanan, Thailand . Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by วิภา กงกะนันทน์, 2480- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜ Kō̜ Wō̜.), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561 [2018]Other title: A critical history of Thai literature.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN3459 .ว67 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN3459 .ว67 2561] (2).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)