TUPOL-New Book-201808 Subscribe to this list

| Select titles to:
International human resource management : a case study approach / edited by Daniel Wintersberger.

by Wintersberger, Daniel.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: London : Kogan Page, 2017Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549.5.E45 I5715 2017] (1).
Learning in public policy : analysis, modes and outcomes / Claire A. Dunlop, Claudio M. Radaelli, Philipp Trein, editors.

by Dunlop, Claire A | Radaelli, Claudio M. (Claudio Maria), 1960- | Trein, Philipp, 1981-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, c2018Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1525.P6 L43 2018] (1).
Lenin on the train / Catherine Merridale.

by Merridale, Catherine, 1959-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Picador/Metropolitan Books/Henry Holt and Company, 2018, c2017Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DK254.L443 M47 2018] (1).
Nietzsche's psychology of ressentiment : revenge and justice in On the genealogy of morals / Guy Elgat.

by Elgat, Guy.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017Availability: No items available Checked out (1).
Singapore's role in ASEAN in the 21st century / by Chutarat Pongarpa.

by Chutarat Pongarpa | Thammasat University. Faculty of Political Science.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok, Thailand] : Faculty of Political Science, Thammasat University, [2013]Dissertation note: Thesis (M.A. (International Relations))--Thammasat University, 2012. Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS610.47.S65 C48 2013] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS610.47.S65 C48 2013] (1). Withdrawn (1).
Soft power khō̜ng Čhīn nai satawat thī 21 = China's soft power in the 21st century / Soft power ของจีนในศตวรรษที่ 21 = China's soft power in the 21st century / กิตติมัย ธนณาเคนทร์, พรพิมล จรูญจิตเสถียร เขียน ; กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kittimai Thananākhēn. Phǭnphimon Čharūnčhitsathīan. Kunlanan Khanthik. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กิตติมัย ธนณาเคนทร์ | พรพิมล จรูญจิตเสถียร | กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: China's soft power in the 21st century.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693561] (1). Checked out (1).
Thailand takeoff 2018 / Thailand takeoff 2018 / บรรณาธิการสิ่งพิมพ์พิเศษ ชลลดา อิงศรีสว่าง.

Chonladā ʻIngsīsawāng. Bō̜risat Phōt Phaplitching. by ชลลดา อิงศรีสว่าง | บริษัทโพสต์ พับลิชชิง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phōt Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC445 .ท946 2561] (1).
The concept of political / The concept of political / by Carl Schmitt ; แปลโดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Schmitt, Carl, Thanes Wongyannava, Thammasat University. Faculty of Political Science. by ชมิท, คาร์ล, ค.ศ. 1888-1985 | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558?] [2015?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558?] [2015?]Availability: No items available Checked out (1).
The EU-Russia borderland : new contexts for regional co-operation / edited by Heikki Eskelinen, Ilkka Liikanen and James W. Scott.

by Eskelinen, Heikki | Liikanen, Ilkka | Scott, James Wesley, 1956-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: London ; New York : Routledge, 2013Other title: European Union-Russia borderland.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DK67.5.F5 E87 2013] (1).
Kānkō̜kānrāi nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai = Terrorism in Southeast Asia / การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Terrorism in Southeast Asia / กุลนันทน์ คันธิก แปลและเรียบเรียง ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Terrorism in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693549] (1). Checked out (1).
Kānčhatkān monlaphit ʻākāt ʻan kœ̄t čhāk phāk ʻutsāhakam khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : kō̜ranī sưksā Thētsabān Tambon Makhāmkhū ʻŌ̜. Nikhom Phatthanā Čhō̜. Rayō̜ng = [Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical] / การจัดการมลพิษอากาศอันเกิดจากภาคอุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง = [Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical] / โดย ธาริณี พงษ์รักษา.

Tarinee Pongraksa, Thammasat University. Faculty of Political Science. by ธาริณี พงษ์รักษา, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TD883.7.ท92ร7 ธ64 2556] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: TD883.7.ท92ร7 ธ64 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD883.7.ท92ร7 ธ64 2556] (1).
Kānbanyāi phisēt thō̜t botrīan kānkhlīkhlāi wikrittikān thāng kānmư̄ang sū kanpatirūp prathēt nai rabō̜p prachāthipatai : kō̜ranī sưksā kānrāng ratthammanūn khō̜ng tāngprathēt / การบรรยายพิเศษถอดบทเรียน การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ / สถาบันพระปกเกล้า.

Sathāban Phrapokklao. by สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558 [2015]Other title: Kānkhlīkhlāi wikrittikān thāng kānmư̄ang sū kanpatirūp prathēt nai rabō̜p prachāthipatai : kō̜ranī sưksā kānrāng ratthammanūn khō̜ng tāngprathēt Other title: การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: KJV4056 .ก963 2558] (1).
Kānprakō̜p sāng wāthakam khwāmsūai nai khōtsanā phalittaphan bamrung phiu thāng thōrathat = [The beauty discourse construction in the skin care products television advertisement] / การประกอบสร้างวาทกรรมความสวยในโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทางโทรทัศน์ = [The beauty discourse construction in the skin care products television advertisement] / โดย ขวัญอรุณ โอภานนท์.

Kwanaroon Opanont. Thammasat University. Faculty of Political Science. by ขวัญอรุณ โอภานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Beauty discourse construction in the skin care products television advertisement.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ1220.ท9 ข56 2556] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HQ1220.ท9 ข56 2556] (1). Withdrawn (1).
Kānphatthanā thun manut phư̄a kānbō̜rihān ngān thō̜ngthin = human capital development for local administration / การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น = human capital development for local administration / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ.

Nithitā Siriphongthaksin. Ramkhamhaeng University. by นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549.2.ท9 น65 2560] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549.2.ท9 น65 2560] (2).
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : Čhangwat Lampāng / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดลำปาง / สายฝน สุเอียนทรเมธี.

Sāifon Suʻīanthō̜ramēthī Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by สายฝน สุเอียนทรเมธี | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2558, [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 663284] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก53ล4 ส657 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 663284] (2). Checked out (2).
Khondī sī saphā : khwāmkhit khwāmmungman læ khwāmsongčham rawāng banthat rūam botkhwām khō̜ng Somsak Pritsanānanthakun / คนดีศรีสภา : ความคิด ความมุ่งมั่น และความทรงจำระหว่างบรรทัด รวมบทความของสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล / รวบรวม-เรียบเรียง ลักระวี ศรีแสงธรรม, ภูมิเผ่า อัมจรุง.

Lakrawī Sīsǣngtham. Phūmphao ʻAmčharung. Somsak Pritsanānanthakun, by ลักระวี ศรีแสงธรรม | ภูมิเผ่า อัมจรุง | สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2547 [2004] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ส337 ล62 2547] (1).
ความ(ไม่)เท่าเทียม / โดย Richard Wilkinson and Kate Pickett ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

by วิลกินสัน, ริชาร์ด จี | พิคเก็ตต์, เคท | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HM 2012 604461] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HM821 .ว642 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM821 .ว642 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: SOCY HM 2012 604461] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM821 .ว642 2555] (1).
Checked out (3).
Khwāmyāklambāk nai kānsathāpanā rabō̜p prachāthipatai tūathǣn : khō̜sangkēt bư̄angton / ความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตัวแทน : ข้อสังเกตเบื้องต้น / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

Nakharin Mēktrairat, by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2005 693475] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2005 693475] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2005 693475] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2005 693475] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2005 693475] (2).
Khwāmrū dān kānʻanurak khumkhrō̜ng lǣng mō̜radok lōk samrap yaowachon / ความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชน / ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam, Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GEOG G 2013 635472] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: G140.5 .ค56 2556] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: G140.5 .ค56 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GEOG G 2013 635472] (1).
Khwāmsamphan Yīpun-ʻIndīa nai khrōngsāng ʻamnāt lōk thī kamlang plīanplǣng = Japan - India relations in changing global power configuration / ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดียในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง = Japan-India relations in changing global power configuration / กิตติ ประเสริฐสุข.

Kitti Prasirtsuk. Thammasat University. Institute of East Asian Studies. Thammasat University. Faculty of Political Science. by กิตติ ประเสริฐสุข | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sathāban ʻĒchīatawanʻō̜ksưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Japan-India relations in changing global power configuration.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1). Checked out (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)