TULAW New Book 2018-08-01-15 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .อ63 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .อ63 2561] (1). Checked out (4).
Kotmāi phatsadu Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 / กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Banditʻaksō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561 [2018]Other title: Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2754 .ส673 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2754 .ส673 2561] (2). Checked out (1).
Kotmāi hunsūan læ bō̜risat / กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Kotmāi ʻāyā chansūng : ʻātchayākam khwāmrapphit læ thōt ʻāyā / กฎหมายอาญาชั้นสูง : อาชญากรรม ความรับผิด และโทษอาญา / ปกป้อง ศรีสนิท.

Pokpō̜ng Sīsanit, by ปกป้อง ศรีสนิท, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5015.4 .ป23 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5015.4 .ป23 2561] (2). Checked out (9). In transit (1).
Kotmāi bư̄angton thāng thurakit / กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

Thawīkīat Minakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ท56 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ท56 2561] (2). Checked out (4).
Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law | คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป | ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K155 .ส44 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K155 .ส44 2561] (1). Checked out (7).
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Charnchai Sawangsagdi, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2562] (2). Checked out (10).
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .ส53 2561] (1). Checked out (13).
Khūmư̄ thūan sō̜p kotmāi sapsin thāng panyā / คู่มือทวนสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / Absolute Law.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Pannawit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155 .ฐ36 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155 .ฐ36 2561] (1). Checked out (2).
Khūmư̄ thūansō̜p lak samkhan kotmāi kānkhā rawāng prathēt / คู่มือทวนสอบ หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / Absolute Law.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Pannawit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2561 [2018]Other title: Lak samkhan kotmāi kānkhā rawāng prathēt Other title: หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3405 .ฐ363 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3405 .ฐ363 2561] (2).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi laksana phayān lakthān / คู่มือสอบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Khūmư̄ sō̜p phayān lakthān Other title: คู่มือสอบพยานหลักฐาน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1672 .อ464 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1672 .อ464 2561] (2). Checked out (2).
Thām-tǭp tūangœ̄n / ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน / อุดม งามเมืองสกุล.

ʻUdom Ngāmmư̄angsakun, by อุดม งามเมืองสกุล, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT938 .อ735 2561] (2). Checked out (5).
Nititham pračhak Surasak 60 pī นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5015.4 .น63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5015.4 .น63 2561] (1). Checked out (3).
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Thai legal history.Availability: No items available Checked out (6).
Panhā khwāmyinyō̜m nai kānkhaorūam thanākhān chīwaphāp : rāingān chabap sombūn / ปัญหาความยินยอมในการเข้าร่วมธนาคารชีวภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ตามพงศ์ ชอบอิสระ.

Tāmphong Chō̜pitsara, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by ตามพงศ์ ชอบอิสระ, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 : rāingān chabap sombūn / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. พิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3217 .ส74 2561] (1). Checked out (2).
Rāngwan Sanyā Thammasak pračham pī 2561 / รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561 / กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์, มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. Mūnnithi Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt. by กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ | มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, [2561] [2018]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT105 .ร625 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT105 .ร625 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT105 .ร625 2561] (3).
Nangsư̄ kotmāi čhō̜ngūan. Wichā kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phāk 3 / หนังสือกฎหมายจอหงวน. วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 / จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง.

Kanit Kongtong. by คณิตศร์ คงทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: Wichā kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā phāk 3 Other title: Čhō̜ngūan. Other title: วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 | จอหงวน. .Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ค348 2560] (2). Checked out (1).
Nangsư̄ kotmāi čhō̜ngūan. Wichā sapsin-lamœ̄t / หนังสือกฎหมายจอหงวน. วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด / จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง.

Kanit Kongtong. by คณิตศร์ คงทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: Wichā sapsin-lamœ̄t Other title: Čhō̜ngūan wichā sapsin-lamœ̄t Other title: วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด | จอหงวน วิชา ทรัพย์สิน-ละเมิด.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ค36 2560] (1).
Nangsư̄ khūmư̄ rāng khamfō̜ng khadī phǣng læ khadī ʻāyā samrap phūsō̜p tūa thanāikhwām læ thanāikhwām tām nǣo khō̜sō̜p khō̜ng saphā thanāikhwām / หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา สำหรับผู้สอบตั๋วทนายความและทนายความตามแนวข้อสอบของสภาทนายความ / โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Phichēt Phōwichit. Piti Phōwichit. Parin Phōwichit. by พิเชฐ โพธิวิจิตร | ปิติ โพธิวิจิตร | ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงตามแนวข้อสอบใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5425 .พ63 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5425 .พ63 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5425 .พ63 2561] (1). Checked out (2).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)