TUMED-New Book 2018-August (Tha)-02 Subscribe to this list

| Select titles to:
4 rōk yō̜t hit khrā chīwit khon Thai : mareng hūačhai tai lō̜tlư̄atsamō̜ngʻuttan / 4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย : มะเร็ง หัวใจ ไต หลอดเลือดสมองอุดตัน / บรรณาธิการ ยุทธศักดิ์ ทินบาล.

Yuttasak Thinbān. by ยุทธศักดิ์ ทินบาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Feel good, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, 2561 [2018]Other title: Sī rōk yō̜t hit khrā chīwit khon Thai Other title: สี่โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย.Availability: No items available Checked out (1).
50 sūt samunphrai det-- khlet mai lap raksā rōk dai dūai tūa ʻēng / 50 สูตรสมุนไพรเด็ด--เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง / โดย ชีวอโรคยา.

Chīwaʻarōkyā. by ชีวอโรคยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559 [2016]Other title: Hāsip samunphrai det-- khlet mai lap raksā rōk dai dūai tūa ʻēng Other title: ห้าสิบ สูตรสมุนไพรเด็ด--เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV770.JT3 ก13 2559] (1).
Case study in pediatric nutrition / Case study in pediatric nutrition / บรรณาธิการ ศิรินุช ชมโท, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร, เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร.

Sirinut Chomthō. Narưmon Dēnsapsunthō̜n. Rư̄angwit Tantiphǣtthayāngkūn. Chomrom Phōchanākān Dek hǣng Prathēt Thai. by ศิรินุช ชมโท | นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร | เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร | ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Chomrom Phōchanākān Dek hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS115 .ค755 2560] (1).
Clinical practice in medicine / Clinical practice in medicine / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Thailand. Mūnnithi ʻĀyurakam Phramongkutklao. by บัญชา สถิระพจน์ | มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi ʻĀyurakam Phramongkutklao, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ค466 2560] (4). Checked out (1).
ECG interpretation and management for ICU nurse / ECG interpretation and management for ICU nurse / บรรณาธิการ ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน.

Piyanai Watthanaprasān. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Khana Phǣtthayasāt. Fāi Bō̜rikān Phayābān. by ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ฝ่ายบริการพยาบาล.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Fāi Bō̜rikān Phayābān Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2559 [2016] Publisher: สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 [2016]Availability: No items available
Essentials of clinical rheumatology / Essentials of clinical rheumatology / บรรณาธิการ พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน ... [และคนอื่นๆ].

Phongthō̜n Narongrœ̄knāwin. Samākhom Rūmātitsam hǣng Prathēt Thai. by พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rūmātitsam hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE304 .อ752 2560] (1).
Fluid, electrolyte and acid-base disorders / Fluid, electrolyte and acid-base disorders / บรรณาธิการ พงศธร คชเสนี.

Phongsathō̜n Khotchasēnī. by พงศธร คชเสนี.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WD220 .ฟ475 2560] (1).
Hematologic manifestations in systemic diseases : practical approaches / Hematologic manifestations in systemic diseases : practical approaches / บรรณาธิการ กฤษฎา วุฒิการณ์, จันทนา ผลประเสริฐ.

Kritsadā Wutthikān. Čhanthanā Phonprasœ̄t. by กฤษฎา วุฒิการณ์ | จันทนา ผลประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .ฮ646 2561] (1).
How to treat in internal medicine / How to treat in internal medicine / พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ.

Phisut Siriphaithūn. Kanokphō̜n Čhirattikānwong. Krīthā Thamkhamphī. Trīchadā Wisātphong. Bō̜din Khwannimit. Parichat ʻƯ̄aʻārīwongsā. Phat Kō̜rattanakhun. Phimsiri Sīphongphan. Rattanā Līlāwatthanā. Wīraphong Watthanāwanit. Saranyū Chūsī. Siwat Sakdētyon. Sawāngphong Čhandī. Siriphō̜n Čhuthō̜ng. Siriphan Sangmālā. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ | กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์ | กรีฑา ธรรมคำภีร์ | ตรีชฎา วิสารทพงศ์ | บดินทร์ ขวัญนิมิตร | ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา | พัฒน์ ก่อรัตนคุณ | พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ | รัตนา ลีลาวัฒนา | วีรพงศ์ วัฒนาวนิช | ศรัญญู ชูศรี | ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์ | สว่างพงษ์ จันดี | สิริพร จุทอง | สิริพรรณ สังข์มาลา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2561 [2018] Publisher: สงขลา: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ฮ65 2561] (1).
Manual gastroenterology / Manual gastroenterology / บรรณาธิการ ศักรินทร์ จิรพงศธร, ชัยพิชิต พุทราพิทักษ์พงศ์.

Sakkarin Čhiraphongsathō̜n. Chaiphichit Phutthāphithakphong. Krit 'Upatchā. Khāmin Harinwan. Thīranan Sapphačhit. Wānit Piyaniran. Wachiraphong ʻĒkphaibūn. Suraphon Chư̄nrattanakun. ʻAnuchit Čhūthaphutthi. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by ศักรินทร์ จิรพงศธร | ชัยพิชิต พุทราพิทักษ์พงศ์ | กฤษณ์ อุปัชฌาย์ | คามิน หริณวรรณ | ธีรนันท์ สรรพจิต | วานิช ปิยนิรันดร์ | วชิรพงศ์ เอกไพบูลย์ | สุรพล ชื่นรัตนกุล | อนุชิต จูฑะพุทธิ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Many facets of wound care in the year 2016 / Many facets of wound care in the year 2016 / บรรณาธิการ, อภิชัย อังสพัทธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Samākhom Phlǣmai læ Samānphlǣ (prathēt Thai). by สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Phlǣmai læ Samānphlǣ (prathēt Thai), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO700 .ม836 2559] (1).
Medical dignosis and treatment / Medical dignosis and treatment / [บรรณาธิการ] อำนาจ ชัยประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ].

ʻAmnāt Chaiprasœ̄t. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Phākwichā ʻĀyurasāt. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by อำนาจ ชัยประเสริฐ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Phākwichā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ม728 2559] (1).
Pediatric pulmonary & critical care ultrasound / Pediatric pulmonary & critical care ultrasound / บรรณาธิการ รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ, เฉลิมไทย เอกศิลป์.

Rujipat Samransamruajkit. Chalermthai Aksilp. Thailand. Samākhom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek. by รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ | เฉลิมไทย เอกศิลป์ | สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Pediatric respiratory diseases in daily practice / Pediatric respiratory diseases in daily practice / บรรณาธิการ สนิตรา ศิริธางกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Sanitrā Sirithāngkun. Samākhom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek. by สนิตรา ศิริธางกุล | สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Samākhom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS280 .พ643 2561] (1). Checked out (2).
Review in internal medicine / Review in internal medicine / บรรณาธิการ สมชาย พัฒนอางกุล ... [และคนอื่นๆ].

Somchāi Phatthanaʻāngkun. Rōngphayābān Phramongkutklao. Kō̜ng ʻĀyurakam. by สมชาย พัฒนอางกุล | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองอายุรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng ʻĀyurakam Rōngphayābān Phramongkutklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ร656 2561] (1).
Short note of hematology & blood cell illustrations / Short note of hematology & blood cell illustrations / สามารถ ภคกษมา ... [และคนอื่นๆ].

Sāmāt Phakhakasamā. by สามารถ ภคกษมา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Dānsutthā Kānphim Čhamkat, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, [2560] [2017]Availability: No items available Checked out (1).
Surgical Forum 6th Advanced Technology and Management of Unusual Surgical Problems / Surgical Forum 6th Advanced Technology and Management of Unusual Surgical Problems / ศรีลา สำเภา, บรรณาธิการ.

Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Sanlayasāt. by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā Sanlayasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2560 [2017] Publisher: สงขลา : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO100 .ส726 2560] (3).
Symptomatology & laboratory interpretation in hematology / Symptomatology & laboratory interpretation in hematology / บรรณาธิการ ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

Chinnadon Wānitphongphan. Kāndit Prayongrat. ʻAdisak Tantiwō̜rawit. Čhantharāphā Sīsawat. Kritsadā Wutthikān. Čhakarāwadī Čhulāmanī. Čhanthanā Phonprasœ̄t. Čhanthiyā Čhansawāngphūwana. Chatchawān Nākhakēt. Thanāwat Rattanathammēthī. Nonglak Khanitsap. Phlō̜iphlœ̄n Phikunsot. Phimčhai Niphārak. Phirun Sǣlư̄. Wasithēp Limwō̜raphithak. Wīraphat ʻŌwatthanāpanit. Suphāwī Sǣngbun. ʻĒkkaphon ʻAtchariyaprasit. ʻĒkkarat Rattharitthamrong. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. Khana ʻAnukammakān Mareng Metlư̄at Khāo Bǣp Chīapphlan Nai Phūyai. by ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ | กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ | อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ | จันทราภา ศรีสวัสดิ์ | กฤษฎา วุฒิการณ์ | จักราวดี จุฬามณี | จันทนา ผลประเสริฐ | จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ | ชัชวาล นาคะเกศ | ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี | นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ | พลอยเพลิน พิกุลสด | พิมพ์ใจ นิภารักษ์ | พิรุณ แซ่ลือ | วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ | วีรภัทร โอวัฒนาพานิช | สุภาวี แสงบุญ | เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์ | เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana ʻAnukammakān Mareng Metlư̄at Khāo Bǣp Chīapphlan Nai Phūyai Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .ซ643 2561] (1).
The best ICU / The best ICU / บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, สหดล ปุญญถาวร.

Dusit Sathawō̜n. Khanchit Piyawētwirat. Sahadon Punyathāwō̜n. Samākhom Wētbambat Wikrit hǣng Prathēt Thai. by ดุสิต สถาวร | ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ | สหดล ปุญญถาวร | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Samākhom Wētbambat Wikrit hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX218 .บ752 2560] (1).
The Electrocardiography : self study. Book I / The Electrocardiography : self study. Book I / บรรณาธิการ องค์การ เรืองรัตนอัมพร, ไพศาล บุญศิริคำชัย, ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์.

ʻOngkān Rư̄angrattanaʻamphō̜n. Phaisān Bunsirikhamchai. Damrong Sukitpanyārōt. by องค์การ เรืองรัตนอัมพร | ไพศาล บุญศิริคำชัย | ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī ʻEn Khē ʻǣ Sakāi Phrinting Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้งส์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG140 .อ6466 2560 ล. 1] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)