TULAW New Book 2018-08-16-31 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2430 .น44 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2430 .น44 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2430 .น44 2561] (2). Checked out (1).
Kotmāi withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3276 .อ46 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3276 .อ46 2561] (2). Checked out (3).
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Duangden Nakseeharach, Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (1). Checked out (5).
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT938 .ส53 2561ก] (2). Checked out (7).
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasēmsan Wilāwan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 25, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2561] (1). Checked out (9).
Khūmư̄ krabūankān khumkhrō̜ng sitthi læ sērīphāp nai khadī ʻāyā / คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา / บรรณาธิการ สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล.

Suthāthip Čhunlamon Thatsanachaikun. Thailand. Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Songsœ̄m Ngāntulākān by สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Songsœ̄m Ngāntulākān Samnakngān Sān Yuttitham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4692 .ค747 2560] (1).
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5000 .ท64 2561] (1). Checked out (3).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn sān yuttitham ; Phō̜. Rō̜. Bō̜. čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng ; Phō̜. Rō̜. Bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng mā chai bangkhap nai sān čhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ; พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ; พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Thailand. Samnak ʻIprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. khana kammakān nētibandit samai thī 70. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandit Samai thī 70, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิต สมัยที่ 70, 2561 [2018]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn sān yuttitham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4604 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4604 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4604 2561] (2).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / เนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 70. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิต, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2561ข] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1704 2561ข] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1704 2561ข] (2).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2560 phrō̜m kot krasūng, khō̜bangkhap prathān sāndīkā læ Phrarātchakritsadīkā Kamnot Čhamnūan Ngœ̄n nai Khadī Manōsārē Phō̜.Sō̜. 2546 ; Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 ; Phrathammanūn Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2561ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1704 2561ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1704 2561ก] (1).
Pramūan kotmāi ʻāyā ; Phrarātchabanyat khum praphrưt Phō̜.Sō̜. 2559 / ประมวลกฎหมายอาญา ; พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 / เนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Thailand. Samnak ʻIprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. khana kammakān nētibandit samai thī 70. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandit Samai thī 70, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิต สมัยที่ 70, 2561 [2018]Other title: Pramūan kotmāi ʻāyā Other title: ประมวลกฎหมายอาญา.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3794 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3794 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2561] (2).
Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 40, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2561)Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (7).
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit ; Phrarātchabanyat lakprakan thāng thurakit Phō̜.Sō̜. 2558 / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ; พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 / เนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. ǂbKhana Kammakān Nētibandit Samai thī 70. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิต, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT494 2561ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT494 2561ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT494 2561ก] (2).
Raphī 60 / รพีพัฒนศักดิ์ / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก.

Siriwat Khamsingnō̜k. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētbandittayasaphā. Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 70. by ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Kammakān, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2561] [2018]Other title: Raphī 61 Other title: รพี 61.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT74 .ร365 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT74 .ร365 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT74 .ร365 2561] (4).
Rapīphatthanasak 2018 = Raphi 2018 / รพีพัฒนศักดิ์ 2018 = Raphi 2018 / บรรณาธิการ วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์.

Wiwat Damrongkunnan. Mahāwitthayālai Mǣfālūang. Samnak Wichā Nitisāt. by วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Rāi] : Samnak Wichā Nitisāt Mahāwitthayālai Mǣfālūang, 2561 [2018] Publisher: [เชียงราย] : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2561 [2018]Other title: Nangsư̄ Raphīphatthanasak Mahāwitthayālai Mǣfālūang pračham pī Phō̜.Sō̜. 2561 Other title: Raphi 2018 | Raphi Badhanasakdi MFU 2018 | หนังสือรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2561.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT68 .ร368 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .ร368 2561] (1).
Rūamhamphiphāksā sāndīkā thī nāsončhai pī Phutthasakkarāt 2559-2560 / รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ปีพุทธศักราช 2559-2560 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก.

Siriwat Khamsingnō̜k. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētbandittayasaphā. Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 70. by ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Kammakān, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2561] [2018]Other title: Raphī 61 Other title: รพี 61.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1706.7 .ร54 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1706.7 .ร54 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1706.7 .ร54 2561] (3).
Sarup lak kotmāi khamprakan čhamnō̜ng čhamnam : phrō̜m khamthām læ nǣo khamtō̜p / สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dauenden Nakseeharach, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .ด83 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .ด83 2561] (2). Checked out (3).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)