TULAW-New Book-2018-09-30 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Infographic Pō̜. ʻāyā. Lem 1, Khrōngsāng khwāmrapphit thāng ʻāyā chabap LawDD / Infographic ป.อาญา. เล่ม 1, โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Ritthitham. Narisara Thummā. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | นริศรา ทุมมา | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Khrōngsāng khwāmrapphit thāng ʻāyā chabap LawDD Other title: Pō̜. ʻāyā. Other title: โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ฉบับ LawDD | ป.อาญา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3878 .ก923 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3878 .ก923 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3878 .ก923 2560] (1). Checked out (2).
Kotmāi kānphǣt samai mai / กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

Withūn ʻƯngpraphan, by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3601 .ว63 2561] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: K3601 .ว63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3601 .ว63 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3601 .ว63 2561] (1). Checked out (3).
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnǭng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .ป63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT900 .ป63 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .ป63 2561] (1). Checked out (3).
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Duangden Nakseeharach, Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (1). Checked out (5).
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ช65 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ช65 2561] (1). Checked out (13).
Khamʻathibāi kotmāi laksana nī (phon hǣng nī) / คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT903 .จ636 2561] (1). Checked out (8).
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3878 .ท567 2561ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3878 .ท567 2561ก] (2). Checked out (4).
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasēmsan Wilāwan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 25, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2561] (1). Checked out (9).
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT856 .ผ97 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT856 .ผ97 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT856 .ผ97 2561] (3). Checked out (2).
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT504 .จ65 2561] (2). Checked out (13).
Khamʻathibāi yư̄m fāk sap / คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT890 .ผ932 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT890 .ผ932 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT890 .ผ932 2561] (4).
Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ (hire of property, hire purchase) / คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

Pathaichit Eagjariyakorn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT877 .ผ932 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT877 .ผ932 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT877 .ผ932 2561] (1). Checked out (3).
Thām-tō̜p kotmāi ʻāyā phāk thūapai / ถาม-ตอบ กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / เฉลิมวุฒิ สาระกิจ.

Chalermwut Sarakij, by เฉลิมวุฒิ สาระกิจ, 2528-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ฉ57 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ฉ57 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ฉ57 2561] (1). Checked out (3).
Pramūan kotmāiʻāyā chabap hūarư̄ang rīang māttrā tūabot thī prapprung kǣkhai lāsut : phrǭm dūai tārāng sadǣng ʻongprakǭp khwāmphit tām pramūan kotmāiʻāyā Rabīap rātchakān fāi tulākān sān yutitham wādūai kānkamnot čhamnūan chūamōng thī thư̄ pen kānthamngān nư̄ng wan læ nǣo patibat nai kānhai thamngān bǭrikān sangkhom rư̄ sāthāranaprayōt thǣn khāprap læ kānplīan sathānthī kakkhang Phō̜.Sō̜. 2546 læ Rabīap Krasūang Yutitham wādūai lakkēn læ withīkān prahān chīwit nakthōt Phō̜.Sō̜. 2546 læ khō̜bangkhap khō̜ng ʻaiyakān sūngsut wādūai lakkēn withīkān læ ngư̄ankhai kāntrūatsō̜p hā sapsin khō̜ng phū tō̜ngthōt prap Phō̜.Sō̜. 2560 / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 และข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ พ.ศ. 2560 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ส74 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ส74 2561] (2). Checked out (5).
Prawattisāt kotmāi Thai phāk kō̜n patirūp / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป / ชัชพล ไชยพร.

Chatchapol Chaiphō̜n. by ชัชพล ไชยพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT120 .ช62 2561ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT120 .ช62 2561ก] (2). Checked out (1).
Phrarātchabanyat khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 : chabap ʻāngʻing / พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : ฉบับอ้างอิง / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2840 .อ62 2561] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2840 .อ62 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2840 .อ62 2561] (3). Checked out (1).
Rūam botkhwām kotmāi mahāchon čhāk wepsai www.pub-law.net. lēm 13 / รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 13 / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Nantawat Bō̜ramānan. Wannā Suphantharidā. Wannaphā Tirasangkha. Chamnān Čhanrư̄ang. Pālīrat Sīwannaphrưk. Pīdithēp Yūyư̄nyong. Thipsarin Phakthanakun. Thotsaphon Chīeochānpraphan. Suppawat Singsuwong. Pakō̜n Ninpraphan. Watthamon Suksai. Piyawan Sō̜n. Kraiphon ʻAranrat. Phatphong ʻAmō̜nwat. Narongrit Phetrit. Thīanngœ̄n ʻUtrachai. Sarun Mārū. Lœ̄tsak Tontō. Suwanchai Sǣngsukʻīam. Samnakngān Sānratthammanūn. by นันทวัฒน์ บรมานันท์ | วรรณา สุพรรณธะริดา | วรรณภา ติระสังขะ | ชำนาญ จันทร์เรือง | ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ | ปีดิเทพ อยู่ยืนยง | ทิพย์ศริน ภัคธนกุล | ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ | ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ | ปกรณ์ นิลประพันธ์ | วรรธน์มน สุกใส | ปิยะวรรณ ซอน | ไกรพล อรัญรัตน์ | พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์ | ณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ | เทียนเงิน อุตระชัย | สรัล มารู | เลิศศักดิ์ ต้นโต | สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sānratthammanūn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW K 2015 658752] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K3150 .ร54 2558 ล. 13] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW K 2015 658752] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW K 2015 658752] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW K 2015 658752] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LAW K 2015 658752] (2). Checked out (1).
Rākthān kotmāi ʻāyā / รากฐานกฎหมายอาญา / คณพล จันทน์หอม.

Kanaphon Chanhom. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5015.4 .ค34 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5015.4 .ค34 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5015.4 .ค34 2561] (1). Checked out (3).
Nangsư̄ kotmāi čhō̜ngūan. Lem thī 2, Wichā kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit / หนังสือกฎหมายจอหงวน. เล่มที่ 2, วิชากฎหมายอาญาภาคความผิด / จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง.

Kanit Kongtong. by คณิตศร์ คงทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: Wichā kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit Other title: Čhō̜ngūan. Other title: Nangsư̄ kotmāi čhō̜ngūan. Other title: วิชากฎหมายอาญาภาคความผิด | จอหงวน. | หนังสือกฎหมายจอหงวน..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3878 .ค35 2560] (2).
Lak kotmāi prakanphai = General principles of insurance law / หลักกฎหมายประกันภัย = General principles of insurance law / สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Sitthichōk Sīčharœ̄n. by สิทธิโชค ศรีเจริญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: General principles of insurance law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT998 .ส63 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT998 .ส63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT998 .ส63 2561] (2). Checked out (4).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)