TUMED-New Book 2018-September (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Essentials in hemodialysis / Essentials in hemodialysis / บรรณาธิการ พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่นๆ].

Phongsathō̜n Khotchasēnī. 'Anuttara Čhittinan. 'Ākhom Nongnut. Monthirā 'Atsanatham. Chākhrī Kitiyakō̜n. Wasan Sumetkun. Thawī Chānchairučhirā. 'Anan Chư̄asuwan. Thawīphong Pāčharī. Thanit Čhirananthawat. Pawīnā Susanthitaphong. Sirirat Rư̄angčhui. Konlasō̜n Phakkhachōtānon. Phongsak Dāndēchā. Thanandā Trakānwanit. Sāthit Khūrathong. Sō̜isa'āng Sāngsomwong. 'Itanī Phutthimontrī. Kraiwiphō̜n Kīatsunthō̜n. Sirin Čhiwākānon. Sakān Bunnāk. Nopphanit Phatthanachaiwit. Prachēt Rư̄angkānčhanasēt. Krīangsak Wārīsǣngthip. Khačhō̜n Tīranathanākun. 'Anēk Yūsabāi. Somrưthai Watcharāwiwat. Natthachai Sīsawat. Khačhō̜nsak Nopphakhun. Wanniyā Mīnun. Khongkraphan Srīsuwan. Praphaiphim Thīrakhup. Pawarī Saraisawat. Thanaphō̜n Chaiphak. 'Anirut Phatthrākān. Phō̜nphimon Rīanthāwō̜n. Thawatchai Dīkhačhō̜ndēt. Suwannī Witsanuyōthin. Watthanā Chāt'aphisak. by พงศธร คชเสนี | อนุตตร จิตตินันทน์ | อาคม นงนุช | มณฑิรา อัศนธรรม | ชาครีย์ กิติยากร | วสันต์ สุเมธกุล | ทวี ชาญชัยรุจิรา | อนันต์ เชื้อสุวรรณ | ทวีพงษ์ ปาจรีย์ | ธนิต จิรนันท์ธวัช | ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ | ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย | กลศร ภัคโชตานนท์ | พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา | ธนันดา ตระการวนิช | สาธิต คูระทอง | สร้อยสะอาง สร้างสมวงษ์ | อิษณี พุทธิมนตรี | ไกรวิพร เกียรติสุนทร | ศิรินทร์ จิวากานนท์ | สกานต์ บุนนาค | นพนิต พัฒนชัยวิทย์ | ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ | เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ | ขจร ตีรณธนากุล | เอนก อยู่สบาย | สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ | ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ | ขจรศักดิ์ นพคุณ | วรรณิยา มีนุ่น | คงกระพัน ศรีสุวรรณ | ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ | ปวรี ศรัยสวัสดิ์ | ธนพร ไชยภักดิ์ | อนิรุธ ภัทรากาญจน์ | พรพิมล เรียนถาวร | ธวัชชัย ดีขจรเดช | สุวรรณี วิษณุโยธิน | วัฒนา ชาติอภิศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ378 .อ756 2560] (2).
Pediatric respiratory diseases in daily practice / Pediatric respiratory diseases in daily practice / บรรณาธิการ สนิตรา ศิริธางกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Sanitrā Sirithāngkun. Samākhom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek. by สนิตรา ศิริธางกุล | สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Samākhom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS280 .พ643 2561] (1). Checked out (2).
Surgical Forum 6th Advanced Technology and Management of Unusual Surgical Problems / Surgical Forum 6th Advanced Technology and Management of Unusual Surgical Problems / ศรีลา สำเภา, บรรณาธิการ.

Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Sanlayasāt. by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā Sanlayasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2560 [2017] Publisher: สงขลา : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO100 .ส726 2560] (3).
Vajira pocket med : internal medicine / Vajira pocket med : internal medicine / บรรณาธิการ ธนันดา ตระการวนิช ... [และคนอื่น ๆ].

Thanandā Trakānwānit. Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt. Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān. by ธนันดา ตระการวนิช | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn care / Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn care / บรรณาธิการ อภิชัย อังสพัทธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAphichai ʻAngsaphat. Samākhom Phlǣmai læ Samānphlǣ (prathēt Thai) by อภิชัย อังสพัทธ์ | สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Phlǣmai læ Samānphlǣ (prathēt Thai), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (แห่งประเทศไทย), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO700 .ว724 2560] (3).
Kotmāi kānphǣt samai mai / กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

Withūn ʻƯngpraphan, by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3601 .ว63 2561] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: K3601 .ว63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3601 .ว63 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3601 .ว63 2561] (1). Checked out (3).
Krabūankān phayābān læ banthưk thāng kānphayābān bǣp chī chapho̜ kap kānnam pai chai = Focus charting with the nursing process : how to do focus / กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะกับการนำไปใช้ = Focus charting with the nursing process : how to do focus / จิดาภา เรือนใจมั่น

Čhidāphā Rư̄ančhaiman. Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Chon Burī. by จิดาภา เรือนใจมั่น | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Chon Burī : Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Chon Burī, 2559 [2016] Publisher: ชลบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, 2559 [2016]Other title: Focus charting with the nursing process : how to do focus.Availability: No items available Checked out (3).
Kānčhatkān rōk baowān : miti khō̜ng rōk læ botbāt phayābān / การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล / อรพินท์ สีขาว.

ʻŌ̜raphin Sīkhāo. Khrōngkān Samnakphim Mahāwitthayālai Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat. by อรพินท์ สีขาว | โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prākān : Khrōngkān Samnakphim Mahāwitthayālai Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat, 2561 [2018] Publisher: สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (8).
Kāntitchư̄a nai thārok rǣkkœ̄t = Neonatal infection / การติดเชื้อในทารกแรกเกิด = Neonatal infection / บรรณาธิการ อนุชา ธาตรีมนตรีชัย, ประยงค์ เวชวนิชสนอง.

ʻAnuchā Thātrīmontrīchai. Prayong Wētwanitsanō̜ng. Kunwadī Manīnin. Chamaiphō̜n Trangkhānon. Nīrachā Phon'in. 'Ārayā Yư̄nyongwiwat. by อนุชา ธาตรีมนตรีชัย | ประยงค์ เวชวนิชสนอง | กุลวดี มณีนิล | ชไมพร ตรังคานนท์ | นีรชา พลอินทร์ | อารยา ยืนยงวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sahamit Phatthanā Kānphim (1992), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2561 [2018]Other title: Neonatal infection.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS420 .ก627 2561] (1). Checked out (2).
Kāntitchư̄a wairat dēngkī : čhāk thritsadī sū patibat / การติดเชื้อไวรัสเดงกี : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ / กมลวิช เลาประสพวัฒนา.

Kamonwit Laoprasopwatthanā. Prayong Wētwanitsanō̜ng. Natthachai ʻAnantasit. Thawatchai Kirawitthayā. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by กมลวิช เลาประสพวัฒนา | ประยงค์ เวชวนิชสนอง | ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ | ธวัชชัย กิระวิทยา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2560 [2017] Publisher: สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).
Kānphayābān thāng sanlayasāt. Lem 4 / การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 4 / บรรณาธิการ สมพร ชินโนรส.

Somphō̜n Chinnōrot. by สมพร ชินโนรส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Ram Thai Phrēt Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รำไทยเพรส จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY161 .ก64 2559 ล. 4] (3). Checked out (5).
Kānphayābān phūpūai mareng = Nursing care for patients with cancer / การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง = Nursing care for patients with cancer / ดนัย ดุสรักษ์.

Danai Dusarak. Thailand. Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Čhakrīrat. by ดนัย ดุสรักษ์ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Rātchaburī : Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Čhakrīrat, 2560 [2017] Publisher: ราชบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, 2560 [2017]Other title: Nursing care for patients with cancer.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY156 .ด364 2560] (2). Checked out (5).
Kānphayābān phư̄nthān : patibatkān phayābān = Fundamentals of nursing : nursing practice / การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล = Fundamentals of nursing : nursing practice / อัจฉรา พุ่มดวง บรรณาธิการ.

ʻAtcharā Phumdūang. by อัจฉรา พุ่มดวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Fundamentals of nursing : nursing practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .ก685 2559] (1). Checked out (2).
Kānphayābān læ kānphadungkhan : sattrī thī mī phāwa sǣksō̜n / การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง.

Nanthaphō̜n Sǣnsiriphan. Chawī Baosūang. Čhariyāphō̜n Sīsawāng. Susanhā Yimyǣm. Phanphilai Sīʻāphō̜n. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by นันทพร แสนศิริพันธ์ | ฉวี เบาทรวง | จริยาพร ศรีสว่าง | สุสัณหา ยิ้มแย้ม | พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (8).
Kānphayābān læ kānphadungkhan : sattrī nai raya tangkhan / การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ / บรรณาธิการ จันทรรัตน์ เจริญสันติ.

Čhantharat Čharœ̄nsanti. ʻAmphai Čhāruwatcharaphānitkun. ʻAphirat ʻIntharāngkūn Na ʻAyutthayā. by จันทรรัตน์ เจริญสันติ | อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล | อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY157.3 .ก644 2560] (1). Checked out (5).
Kānwinitchai phāp MRI khō̜ng tap læ thāng dœ̄n namdī = Hepatobiliary MRI / การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี = Hepatobiliary MRI / พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ บรรณาธิการ.

Pornpim Korpraphong. Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Department of Radiology. by พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, (ฉบับปรุงครั้งที่ 2).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Rangsīwitthayā Khana Phǣtthayasāt, Sirirātchaphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Hepatobiliary MRI.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WI141 .ก625 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: WI141 .ก625 2560] (1). Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WI141 .ก625 2560] (1).
Kānsưksā saha sathāban khrōngkān longthabīan khō̜mūn phūpūai rōk mareng lamsaiyai læ lamsai trong phư̄a kānsưksā wičhai nai prathēt Thai = A multicenter colorectal tumor data and registry for clinical research in Thailand (THAI COLO) : rāingān kānwičhai / การศึกษาสหสถาบันโครงการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเพื่อการศึกษาวิจัยในประเทศไทย = A multicenter colorectal tumor data and registry for clinical research in Thailand (THAI COLO) : รายงานการวิจัย / พ.อ. สหพล อนันต์นำเจริญ.

Sahaphon ʻAnannamčharœ̄n. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by สหพล อนันต์นำเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2555 [2012] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Other title: A multicenter colorectal tumor data and registry for clinical research in Thailand (THAI COLO).Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WI529 .ส534 2555] (1).
Kānsāthāranasuk : miti čhit sangkhom thāng ʻāchīwaʻanāmai wai thamngān yuk lōkāphiwat = Public health : psychosocial dimension in occupational health among adulthood under globalization / การสาธารณสุข : มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำงานยุคโลกาภิวัตน์ = Public health : psychosocial dimension in occupational health among adulthood under globalization / ชลธิชา แก้วอนุชิต.

Chonthichā Kǣoʻanuchit. by ชลธิชา แก้วอนุชิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻŌ. ʻĒt. Phrinting Hao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561 [2018]Other title: Public health : psychosocial dimension in occupational health among adulthood under globalization.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA100 .ช436 2561] (3).
Kānchai yā čhittawēt nai thāng khlinik / การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก / มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ.

Mānōt Lō̜trakūn. Thanāwadī Prachāsan. Thanitā Tantrarungrōt. Prāmōt Sukhanit. Phichai Sǣngchānchai. Phichai ʻItthasakun. Phāphan Thaiphisutthikun. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phāk Wichā Čhittawētchasāt. by มาโนช หล่อตระกูล | ธนาวดี ประชาสันติ์ | ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ | ปราโมทย์ สุุคนิชย์ | พิชัย แสงชาญชัย | พิชัย อิฏฐสกุล | ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Čhittawētchasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV77 .ก642 2560] (4). Checked out (2).
ครบรอบปีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

by โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพยาบาล, 2531-Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX2.JT3.2P2 ธ44 2560] (7). Withdrawn (16).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)