TUMED-New Book 2018-October (Tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Kānhai hētphon thāng khlinik kitčhakam bambat = Clinical reasoning in occupational therapy / การให้เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบำบัด = Clinical reasoning in occupational therapy / บรรณาธิการ จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม ; คณะผู้เขียน จนัญญา ปัญญามี ... [และคนอื่น ๆ].

Čhananyā Panyāmī Thipphayō̜m. Mēthisā Phongsaksī. Sarinyā Sīphētrāwut. Jiranun Krifō̜fit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Theknikkānphǣt. Phāk Wichā Kitčhakam Bambat. by จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม | เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี | สรินยา ศรีเพชราวุธ | จิรนันท์ กริฟฟิทส์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชากิจกรรมบำบัด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā Kitčhakam Bambat Khana Theknikkānphǣt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Other title: Clinical reasoning in occupational therapy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB555 .ก646 2560] (1).
Phāwa tai bātčhep chīapphlan = Acute kidney injury / ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน = Acute kidney injury / บรรณาธิการ อดิศว์ ทัศณรงค์.

ʻAdit Thatnarong. by อดิศว์ ทัศณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mō̜chāobān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ300 .ภ656 2557] (16). Checked out (1).
theknōlōyī kānphœ̄m kānsưm phān phiunang = Skin permeation enhancement technology / เทคโนโลยีการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง = Skin permeation enhancement technology / ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์.

Thanasēt Ngāohiranyaphat. by ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: Skin permeation enhancement technology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV785 .ธ367 2560] (2).
Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt : 4 thotsawat 2 phǣndin / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช : 4 ทศวรรษ 2 แผ่นดิน / หัวหน้ากองบรรณาธิการ ไพโรจน์ จันทรนิมิ ; คณะบรรณาธิการ โสภณ เมฆธน ... [และคนอื่น ๆ].

Mūnnithi Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt. by ไพโรจน์ จันทรนิมิ | โสภณ เมฆธน | มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mūnnithi Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX28.JT3 ร923 2560] (1).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305