TUECON-New Book-2018-10-October Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Health economics for developing countries : a practical guide / Sophie Witter … [et al.].

by Witter, Sophie.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Amsterdam : KIT Publishers, 2010Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: W74.1 H428 2010] (1).
International migration and economic development : lessons from low-income countries / Robert E.B. Lucas.

by Lucas, Robert E. B | Sweden. Expert Group on Development Issues.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Cheltenham, U.K. : Edward Elgar, ©2005Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: JV6118 .L83 2005] (1).
Mastering 'metrics : the path from cause to effect / Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke.

by Angrist, Joshua David | Pischke, Jorn-Steffen.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Princeton : Princeton University Press, c2015Availability: No items available Checked out (1).
Misbehaving : the making of behavioral economics / Richard H. Thaler.

by Thaler, Richard H, 1945-.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: New York : W.W. Norton & Company, c2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HB74.P8 T429 2015] (1). Checked out (1).
Re-design Thailand : tham yāngrai hai sētthakit Thai tœ̄ptō yāng yangyư̄n ? / Re-design Thailand : ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน? / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ, สิทธิกร นิพภยะ, นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Čhuthāthip Čhongwanit. 'Āchanan Kǫphaibūn. Kīatanant Lūankǣo. Nuttaphong Phatthanaphong. Chalōthō̜n Kǣnsantisukmongkhon. Chon Bunnāk. Sitthikǭn Nipphaya. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | ชล บุนนาค | สิทธิกร นิพภยะ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 40 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC445 .ร69 2561] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HC445 .ร69 2561] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HC445 .ร69 2561] (2).
The evolution of economic thought / Stanley L. Brue, Randy R. Grant.

by Brue, Stanley L, 1945- | Grant, Randy R.

Edition: 8th ed.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Mason, Ohio : South-Western, c2013Availability: No items available Checked out (1).
Unequal Thailand : aspects of income, wealth and power / edited by Pasuk Phongpaichit and Chris Baker.

by Pasuk Phongpaichit, 1946- | Baker, Chris.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Singapore : NUS Press, c2016Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HC445 .U497 2016] (1). Checked out (1).
Khon thai-- bukkhon samkhan khō̜ng lōk (2505-2560) / คนไทย-- บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560) / วิชัย หิรัญวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] ; วาดโดย ชัย ราชวัตร ... [และคนอื่นๆ]

Wichai Hirunwong. Somchai Katanyutānan. Sathābanpūai ʻƯngphākō̜n (Thailand) by วิชัย หิรัญวงศ์ | สมชัย กตัญญุตานันท์ | สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathābanpūai ʻƯngphākō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.5 .ค39 2560] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: DS570.5 .ค39 2560 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.5 .ค39 2560 ] (2).
Sētthasāt rawāng prathēt phư̄a kānphatthanā / เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา / อาชนัน เกาะไพบูลย์.

ʻĀchanan Ko̜phaibūn. by อาชนัน เกาะไพบูลย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1359 .อ623 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF1359 .อ623 2561] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HF1359 .อ623 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1359 .อ623 2561] (1).
Khrōngkān čhāng thīprưksā kānsưksā læ kamnot tūachīwat lak thāng kānkhǣngkhan pramœ̄n saphāp kānkhǣngkhan læ pramœ̄n mūnlakhā sūankœ̄n khō̜ng phūbō̜riphōk (consumer surplus) nai kitčhakān thōrakhamanākhom : rāingān kānsưksā chabap sombūn (final report) / โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / เสนอ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ; จัดทำโดย บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Bō̜risat Nioʻǣtsēt ʻǣtwaisœ̄rī. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HE8689.9.ท9 ค94 2558] (1).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305