TUECON-New Books-2018-10-October Subscribe to this list

| Select titles to:
Health economics for developing countries : a practical guide / Sophie Witter … [et al.].

by Witter, Sophie.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Amsterdam : KIT Publishers, 2010Availability: No items available Checked out (1).
International migration and economic development : lessons from low-income countries / Robert E.B. Lucas.

by Lucas, Robert E. B | Sweden. Expert Group on Development Issues.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Cheltenham, U.K. : Edward Elgar, ©2005Availability: No items available Checked out (1).
Introduction to economic growth / Charles I. Jones, Dietrich Vollrath.

by Jones, Charles I. (Charles Irving) | Vollrath, Dietrich.

Edition: 3rd ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : W.W. Norton & Company, c2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD75 .J66 2013] (1).
Mastering 'metrics : the path from cause to effect / Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke.

by Angrist, Joshua David | Pischke, Jorn-Steffen.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Princeton : Princeton University Press, c2015Availability: No items available Checked out (1).
Misbehaving : the making of behavioral economics / Richard H. Thaler.

by Thaler, Richard H, 1945-.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : W.W. Norton & Company, c2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HB74.P8 T429 2015] (2).
Re-design Thailand : tham yāngrai hai sētthakit Thai tœ̄ptō yāng yangyư̄n ? / Re-design Thailand : ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน? / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ, สิทธิกร นิพภยะ, นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Čhuthāthip Čhongwanit. 'Āchanan Kǫphaibūn. Kīatanant Lūankǣo. Nuttaphong Phatthanaphong. Chalōthō̜n Kǣnsantisukmongkhon. Chon Bunnāk. Sitthikǭn Nipphaya. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | ชล บุนนาค | สิทธิกร นิพภยะ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 40 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC445 .ร69 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .ร69 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC445 .ร69 2561] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HC445 .ร69 2561] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ร69 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445 .ร69 2561] (2). Checked out (1).
The Econometrics of multi-dimensional panels : theory and applications / Laszlo Matyas editor.

by Matyas, Laszlo.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Cham, Switzerland : Springer, c2017Availability: No items available Checked out (1).
The evolution of economic thought / Stanley L. Brue, Randy R. Grant.

by Brue, Stanley L, 1945- | Grant, Randy R.

Edition: 8th ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mason, Ohio : South-Western, c2013Availability: No items available Checked out (1).
The foundations of behavioral economic analysis / Sanjit Dhami.

by Dhami, Sanjit S.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2016Availability: No items available Checked out (1).
Unequal Thailand : aspects of income, wealth and power / edited by Pasuk Phongpaichit and Chris Baker.

by Pasuk Phongpaichit | Baker, Chris.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Singapore : NUS Press, c2016Availability: No items available Checked out (2).
Khon thai-- bukkhon samkhan khō̜ng lōk (2505-2560) / คนไทย-- บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560) / วิชัย หิรัญวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] ; วาดโดย ชัย ราชวัตร ... [และคนอื่นๆ]

Wichai Hirunwong. Somchai Katanyutānan. Sathābanpūai ʻƯngphākō̜n (Thailand) by วิชัย หิรัญวงศ์ | สมชัย กตัญญุตานันท์ | สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathābanpūai ʻƯngphākō̜n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.5 .ค39 2560] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.5 .ค39 2560 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.5 .ค39 2560 ] (2).
Patčhai thī mī phon tō̜ kānlư̄ak chai rotyon phalangngān chư̄aphlœ̄ng læ phalangngān thotthǣn khō̜ng phūbō̜riphōk nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานทดแทนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ขวัญฤทธิ์ สุขานนท์สวัสดิ์.

Khwanrit Sukhānonsawat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ขวัญฤทธิ์ สุขานนท์สวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TL229.ก6 ข56 2556] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TL229.ก6 ข56 2556] (1). Withdrawn (1).
Sētthasāt rawāng prathēt phư̄a kānphatthanā / เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา / อาชนัน เกาะไพบูลย์.

ʻĀchanan Ko̜phaibūn. by อาชนัน เกาะไพบูลย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Rǣngngān kap khwāmmaipentham : panhā læ thāngʻō̜k : rāingān wičhai chabap sombūn / แรงงานกับความไม่เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ.

Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by นภาพร อติวานิชยพงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Sangkhom Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD4824.5.ท9 น46 2555 ] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD4824.5.ท9 น46 2555 ] (1). Checked out (2).
Khrōngkān čhāng thīprưksā kānsưksā læ kamnot tūachīwat lak thāng kānkhǣngkhan pramœ̄n saphāp kānkhǣngkhan læ pramœ̄n mūnlakhā sūankœ̄n khō̜ng phūbō̜riphōk (consumer surplus) nai kitčhakān thōrakhamanākhom : rāingān kānsưksā chabap sombūn (final report) / โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / เสนอ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ; จัดทำโดย บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Bō̜risat Nioʻǣtsēt ʻǣtwaisœ̄rī. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HE8689.9.ท9 ค94 2558] (1).
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 3) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1594.55 .ค945 2555] (2).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)