TUPRIDI-NEW BOOK 2018-10-03(THAI) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
HR how to-- (season III) : rīanrū kānbō̜rihān khon phān prasopkān čhing thī hūanā ngān phūbō̜rihān læ HR mai khūan phlāt / HR how to-- (season III) : เรียนรู้การบริหารคนผ่านประสบการณ์จริงที่หัวหน้างาน ผู้บริหาร และ HR ไม่ควรพลาด / ผู้เขียน ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Thamrongsak Khongkhāsawat. by ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thamniti Phrēt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5549 .ธ6358 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ธ6358 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .ธ6358 2560] (1).
Smart farmer : kasēt thāng lư̄ak læ khwāmmankhong thāng ʻāhān Mūbān Kāngplā ʻAmphœ̄ Dān Sāi Čhangwat Lœ̄i / Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / ผู้เขียน เอกรินทร์ พึ่งประชา ... [และคนอื่น ๆ]

ʻĒkkarin Phưngprachā, Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2510- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560 [2017]Other title: Kasēt thāng lư̄ak læ khwāmmankhong thāng ʻāhān Mūbān Kāngplā ʻAmphœ̄ Dān Sāi Čhangwat Lœ̄i Other title: เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: S471.ท92ล6 ส46 2560 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: S471.ท92ล6 ส46 2560 ] (1). Checked out (1).
The team mǣmō̜ tāthip kap phārakit lap (lang) / The team แม่หมอตาทิพย์กับภารกิจลับ (หลัง) / อิโนะอุเอะ ยูเมฮิโตะ เขียน ; สมเกียรติ เชวงกิจวณิช แปล.

Inoue, Yumehito, Somkiat Chawengkijwanich. by อิโนะอุเอะ, ยูเมฮิเตะ, ค.ศ. 1950- | สมเกียรติ เชวงกิจวณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thālēn Wan, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ทาเลนต์ วัน, 2555 [2012]Other title: Dœ thīm mǣmō̜ tāthip kap phārakit lap (lang) Other title: Mǣmō̜ tāthip kap phārakit lap (lang) Other title: เดอะ ทีม แม่หมอตาทิพย์กับภารกิจลับ (หลัง) | แม่หมอตาทิพย์กับภารกิจลับ (หลัง).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ68227ท64ส42 2555] (1).
Kot 3 khō̜ khō̜ng kānphalit chōk dūai tūa khun ʻēng / กฎ 3 ข้อของการผลิตโชคด้วยตัวคุณเอง / นีล พาเทล, แพทริก วลาสโควิตส์ และโจนาส คอฟเฟลอร์, เขียน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, แปล.

Patel, Neil, (Executive) Vlaskovits, Patrick. Koffler, Jonas. Nutchanāt Nētprsœ̄tsī. by พาเทล, นีล, (นักบริหาร) | วลาสโควิตส์, แพทริก | คอฟเฟลอร์, โจนาส | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (3).
Kāp klō̜n kawī kān : ʻanusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop ʻāčhān Naowarat (Thō̜ngrom) Phondēt / กาพย์ กลอน กวีกานท์ : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ เนาวรัตน์ (ทองรมย์) พลเดช / รวบรวม เรียบเรียง อรสิริ พลเดช.

Naowarat Phondēt, ʻŌ̜nsiri Phondēt. by เนาวรัตน์ พลเดช, 2475-2558 | อรสิริ พลเดช.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : [Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Sāmladā], [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หจก. สามลดา, [2558] [2015]Other title: ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop ʻāčhān Naowarat (Thō̜ngrom) Phondēt Other title: Naowarat Thō̜ngrom Phondēt Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ เนาวรัตน์ (ทองรมย์) พลเดช | เนาวรัตน์ ทองรมย์ พลเดช.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4206 น754 2558] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2015 693401] (1).
Kānsadet praphāt rātchaʻānāčhak Sapēn nai Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa. 1, ʻĒkkasān khō̜ng nūaingān rātchakān Sapēn wādūai kāntrīam māi kamnotkān sadet praphāt = Visita de Rama V al Reino de Espana. 1, Documentos relacionados con la preparacion del programa de la visita / การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 1, เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการเตรียมหมายกำหนดการเสด็จประพาส = Visita de Rama V al Reino de Espana. 1, Documentos relacionados con la preparacion del programa de la visita / ผู้รวบรวมและแปล: สถาพร ทิพยศักดิ์.

Sathaporn Tippayasak. Chulalongkorn University. Faculty of Arts. by สถาพร ทิพยศักดิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: ʻĒkkasān khō̜ng nūaingān rātchakān Sapēn wādūai kāntrīam māi kamnotkān sadet praphāt Other title: Visita de Rama V al Reino de Espana. | Documentos relacionados con la preparacion del programa de la visita | เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการเตรียมหมายกำหนดการเสด็จประพาส.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS582.5 .ก637 2558 ล. 1] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.5 .ก637 2558 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.5 .ก637 2558 ล. 1] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.5 .ก637 2558 ล. 1] (1).
Dūai rak Rattanakōsin / ด้วยรักรัตนโกสินทร์ / รุ่งแก้ว.

Rungkǣo. by รุ่งแก้ว.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krīnmāi, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ร69ด54 2559] (1).
Trāp sin din fā / ตราบสิ้นดินฟ้า / ไอริส โจแฮนเซ่น เขียน ; กัณหา แก้วไทย แปล.

Johansen, Iris. Kanhā Kǣothai. by โจแฮนเซ่น, ไอริส | กัณหา แก้วไทย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kǣokān, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : แก้วกานต์, 2553 [2010]Availability: No items available Checked out (1).
Thammasān thētsanā. lem 3 / ธรรมสารเทศนา. เล่ม 3 / พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี).

Phra Thēppariyatmōlī (Thō̜ngdī) Wat Rātchaʻōrasārāmrātchawō̜rawihān (Bangkok) by พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี) | วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wat Rātchaʻōrasārāmrātchawō̜rawihān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5345 .พ4243 2561 ล. 3] (1).
Naksư̄p sanēhā / นักสืบเสน่หา / ไอริส โจแฮนเซ่น เขียน ; กัณหา แก้วไทย แปล.

Johansen, Iris. Kanhā Kǣothai. by โจแฮนเซ่น, ไอริส | กัณหา แก้วไทย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kǣokān, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : แก้วกานต์, 2553 [2010]Availability: No items available Checked out (1).
Panyāchon sīnlatham læ phāwa samai mai : sīang khō̜ng manutsayasāt nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai / ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่ : เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ทวีศักดิ์ เผือกสม บรรณาธิการ.

Davisakd Puaksom. Nidhi Eoseewong, Thanida Boonwanno. Tassana Nualsomsri, Puttapon Mongkolworawan. Chatichai Muksong. Napak Serirak, Boonlert Visetpricha, Cheewasit Boonyakiat. Kasamaponn Saengsuratham, Jirawat Sangthong. Naruemon Klatookwan, Atchima Sangrat. Pensri Panich. Surat Khompot. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Narēsūan) by ทวีศักดิ์ เผือกสม | นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | ฐานิดา บุญวรรโณ | ทรรศนะ นวลสมศรี, 2527- | พุทธพล มงคลวรวรรณ | ชาติชาย มุกสง | ณภัค เสรีรักษ์, 2528- | บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2516- | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | กษมาพร แสงสุระธรรม, 2527- | จิรวัฒน์ แสงทอง | นฤมล กล้าทุกวัน, 2526- | อัจจิมา แสงรัตน์ | เพ็ญศรี พานิช | สุรัช คมพจน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 9 : 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN690.8.ก8 ป64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN690.8.ก8 ป64 2561] (1). Checked out (1).
Montra duangdao sao sawan / มนตรา ดวงดาว สาวสวรรค์ / กันยามาส.

Kanyāmāt. by กันยามาส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Biutī Buk, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : บิวตี้บุ๊ค, 2550 [2007]Availability: No items available Checked out (1).
รอรักคืนใจ / ราเชล กิบสัน เขียน ; จิตราพร โนโตดะ แปล.

by กิบสัน, ราเชล | จิตราพร โนโตดะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ก6653ท46จ63 2555] (1). Checked out (1).
Rak khǭng nangrāi = Beauty and the guy / รักของนางร้าย = Beauty and the guy / ปัณณ์พิมพ์ เขียน

Panphim. by ปัณณ์พิมพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻArun ʻAmmarin Phrinting ʻæn Phapblitching, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560 [2017]Other title: Beauty and the guy..Availability: No items available Checked out (1).
Rak rāi fai phayābāt / c ʻImʻēm. รักร้าย ไฟพยาบาท / อิ่มเอม.

ʻImʻēm. by อิ่มเอม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phātthēo Phaplitching, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : พาสเทล พับลิชชิ่ง, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ68256ร62 2559] (1).
Rak lō̜n sō̜n ʻākhāt = The death of lover / รักหลอนซ่อนอาฆาต = The death of lover / ต้องตา ตั้งชูวงษ์ บรรณาธิการ ; เบญจวรรณ วรกี บรรณาธิการเล่ม.

Tō̜ngtā Tangchūwong. Bēnčhawan Wō̜rakī. by ต้องตา ตั้งชูวงษ์ | เบญจวรรณ วรกี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2556 [2013]Other title: Death of lover..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ร619 2556] (1).
Rāikān laʻīat phrarātchaphithī bō̜romrāchāphisēk chalœ̄m phrarātchamonthīan (Phrabāt Somdet Phrapō̜ramin Mahā Prachāthipok Phra Pokklao Čhaoyūhūa) lǣ sadeet līap Phranakhō̜n Phraphutthasakkarāt 2468 / รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร (พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) แล เสดจเลียบพระนครพระพุทธศักราช 2468 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ ธงทอง จันทรางศุ.

Tongthong Chandransu. Sathāban Phra Pokklao. Thailand. Samnakngān Sœ̄msāng 'Ēkkaluk khō̜ng Chāt. by ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | สถาบันพระปกเกล้า | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558, [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2015 662790] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2015 662790] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 662790] (2). Checked out (1).
Wannakhadīsưksā : čhāk phư̄nphiu thưng khrōngsāng sū ʻudomkān / วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์ / เสาวณิต จุลวงศ์.

Saowanit Chunlawong, by เสาวณิต จุลวงศ์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN86 .ส75 2561] (1). Checked out (2).
Songkhrām thurakit = Business war room / สงครามธุรกิจ = Business war room / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Pinkoon. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Damrong Phinkhun, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ, 2558 [2015]Other title: Business war room | Business war.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5386 .ด645 2558] (1). Checked out (1).
Sō̜ng chādok : Khwāmngām læ phūmpanyā nai ʻatthakathā chādok / ส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร.

Supak Mahavarakorn. by สุภัค มหาวรากร.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Santisiri Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1467 .ส74 2561] (1). Checked out (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305