TUฺBA-NEW BOOK-2018-11-01(THAI)

This list contains 25 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
5 sō̜ : lakkān læ withī patibat / 5 ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

ʻAdisak Thīrānuphatthanā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. by อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Khana Bō̜rihān Thurakit Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD70.ญ6 อ36 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Re-design Thailand : tham yāngrai hai sētthakit Thai tœ̄ptō yāng yangyư̄n ? / Re-design Thailand : ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน? / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ, สิทธิกร นิพภยะ, นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Čhuthāthip Čhongwanit. 'Āchanan Kǫphaibūn. Kīatanant Lūankǣo. Nuttaphong Phatthanaphong. Chalōthō̜n Kǣnsantisukmongkhon. Chon Bunnāk. Sitthikǭn Nipphaya. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | ชล บุนนาค | สิทธิกร นิพภยะ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 40 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร69 2561 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3).
ห้องสมุด:
TACT manuals. Worldwide rates (except North America) / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manuals. | Air cargo tariff..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE9783.7 .T33 2003 no. 152 (16). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
TACT manuals. North America rates / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manuals. | Air cargo tariff. .Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE9783.75.N59 T33 2003 no. 152 (16). Checked out (1).
ห้องสมุด:
TACT manuals. Rules / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manual. | TACT, the air cargo tariff manual..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K4118 .T33 2003 no. 58 (17).
ห้องสมุด:
Kradāt thamkān khǭng phūsǭpbanchī rap ʻanuyāt / กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Sinlapaphǭn Sīčhanphēt. by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Hāng hun sūan Čhamkat Thī Phī ʻEn Phrēt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5667 .ศ64 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMM HF 2015 661906 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5667 .ศ64 2558 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān tonthun = Cost management / การบริหารต้นทุน = Cost management / วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Wannī Tēchōyōthin. Somchāi Suphattarakun. Monwikā Phadungsit. by วรรณี เตโชโยธิน | สมชาย สุภัทรกุล | มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2561).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fisik Sēntœ̄, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซนเตอร์, 2561 [2018]Other title: Cost Management..Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbanchī tonthun = Cost accounting / การบัญชีต้นทุน = Cost accounting / มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Monwikā Phadungsit. by มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Fisik Sentœ̄, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2561 [2018]Other title: Cost accounting.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.ต3 ม356 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī phư̄a kānčhatkān = Managerial accounting / การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Somchāi Suphattharakun. Monwikā Phadungsit. by สมชาย สุภัทรกุล | มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fisik Sentœ̄, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2559 [2016]Other title: Managerial accounting..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657.4 .ส422 2559 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ khwāmpenpaidai thāng kānngœ̄n khō̜ng khrōngkān / การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ / อาณัติ ลีมัคเดช.

ʻĀnat Līmakdēt. by อาณัติ ลีมัคเดช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561 [2018]Other title: Kānwikhro̜ khwāmpenpaidai thāng kānngœ̄n phāitai khwāmsīang Other title: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินภายใต้ความเสี่ยง.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Chā hai chana lak khit čhāk thēpphačhao hǣng kānbō̜rihān khō̜ng Yīpun / ช้าให้ชนะ หลักคิดจากเทพเจ้าแห่งการบริหารของญี่ปุ่น / คาซุโอะ อินาโมริ เขียน ; โยซุเกะ, ทสมา วรรธนะภูติ ผู้แปล.

Inamori, Kazuo, Yōsuke. Thotsamā Wanthanaphūt. by อินาโมริ, คาซุโอะ, ค.ศ. 1932- | โยซุเกะ | ทสมา วรรธนะภูติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 อ66 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 อ66 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Tham kāntalāt ʻō̜nlai bǣp brǣn yai thī mai khœ̄i mī khrai bō̜k khun / ทำการตลาดออนไลน์แบบแบรนด์ใหญ่ ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ / นักเขียน นฐมน ก้องธนานนท์ และ คมจักร กำธรพสินี ; บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง อัญชลี บุญนุกูล.

Natthamon Kō̜ngthanānon. Khomčhak Kamthō̜nphasinī. ʻAnchalī Bunnukūn. by นฐมน ก้องธนานนท์ | คมจักร กำธรพสินี | อัญชลี บุญนุกูล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : ʻAiʻǣm Dœ Bēt, [2560] [2017] Publisher: ปทุมธานี : ไอแอมเดอะเบสท์, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1265 .น34 2560 (1).
ห้องสมุด:
รายงานฐานะการเงินรายสหกรณ์ประจำปี ... ของสหกรณ์ภาคการเกษตร / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2538-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร545 2537 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD1486.ท9 ร545 2560 (1). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HD1486.ท9 ร545 2561 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ... ของสหกรณ์บริการ / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2537-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3382.55.ก4 ร616 2537 (11), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3382.55.ก4 ร616 2560 (2). Checked out (1). Withdrawn (9).
ห้องสมุด:
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ... ของสหกรณ์ร้านค้า / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2538-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3382.55.ก4 ร618 2537 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3382.55.ก4 ร618 2560 (2). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ... ของสหกรณ์ออมทรัพย์ / ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2537-Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG2039.ท9 ร616 2543 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ร616 2537 (9). Withdrawn (9).
ห้องสมุด:
รายงานประจำปี... IMPACT Growth REIT / บริษัทอาร์เอ็มไอ จำกัด = Annual report... IMPACT Growth REIT / RMI Company Limited.

by บริษัทอาร์เอ็มไอ | RMI Company Limited.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: regular print Publisher: [Nonthaburi] : RMI Company Limited, [2558 [2015]]- Publisher: [นนทบุรี] : บริษัท, [2558 [2015]]-Other title: Annual report... IMPACT Growth REIT.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก2 อ65 2561 (2).
ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2532-Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3542.56 .ร64 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.56 .ร64 2532 (14), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 90530 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG162 2548 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG162 2548 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG162 2548 (5). Withdrawn (19).
ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2513-Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3542.56 .ร66 2544 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3542.56 .ร66 2530 (18), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 90514 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) In CatalogingCall number: HD3542.56 .ร66 2549 (1). Withdrawn (28).
ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์นิคม ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติกองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2515-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1486.ท92ท6 ร64 2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท92ท6 ร64 2515 (18), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 37614 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD1486.ท92ท6 ร64 2560 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร6452915 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร6452915 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร6452915 2550 (2). Withdrawn (23).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544