TUPRIDI-NEW BOOK-2018-11-02(THAI) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
"Thā Phūt" tāng mummō̜ng / "ท่าพูด" ต่างมุมมอง / [ผู้เขียน ตรงใจ หุตางกูร ... [และคนอื่น ๆ]] ; ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ.

Trongčhai Hutāngkūn. Chīwasit Bunyakīat. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n. by ตรงใจ หุตางกูร | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS589.น2 ท63 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.น2 ท63 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS589.น2 ท63 2560] (1).
50 pī Pā Klāng : čhāk yō̜t dō̜i sū phư̄n rāp / 50 ปีป่ากลาง : จากยอดดอย สู่พื้นราบ / คณะผู้เขียน ประสิทธิ์ ลีปรีชา ... [และคนอื่น ๆ].

Prasit Leepreecha. Chomrom 50 pī Pā Klāng. by ประสิทธิ์ ลีปรีชา | ชมรม 50 ปีป่ากลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Nan] : Chomrom 50 pī Pā Klāng, 2561 [2018] Publisher: [น่าน] : ชมรม 50 ปีป่ากลาง, 2561 [2018]Other title: Hāsip pī Pā Klāng : čhāk yō̜t dō̜i sū phư̄n rāp Other title: ห้าสิบปี ป่ากลาง : จากยอดดอย สู่พื้นราบ.Availability: No items available Checked out (1).
72 pī sāng ton sāng khon / 72 ปี สร้างตน สร้างคน / ผู้เขียน ผู้เรียบเรียง, อาสา คำภา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀsā Khamphā Warunee Osatharom. Bunyaphat Chukiert, Soraya Surunyapruth. Bunyanut Nākha. Suphārom Prasātkǣo. Mahāwitthayālai Thammasāt. by อาสา คำภา, 2524- | วารุณี โอสถารมย์ | บุญญภัทร์ ชูเกียรติ, 2530- | โศรยา สุรัญญาพฤติ, 2523- | บุณยนุช นาคะ | ศุภารมย์ ประสาทแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (10), Nongyao Chaiseri Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2).
84 phansā rāchā phūphithak / 84 พรรษา ราชาผู้พิทักษ์ / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

Thailand. Royal Thai Police. by สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: Pǣtsipsī phansā rāchā phūphithak Other title: แปดสิบสี่ พรรษา ราชาผู้พิทักษ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก1792 2554] (1).
9 rōiphan čhongrak phakdī 9 čhak ʻēmēn khō̜ng Yō̜tyīam / ๙ ร้อยพันจงรักภักดี ๙ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bōrisat Lǣtthit Wœ̄k Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แลททิซเวิร์ค จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kao rōiphan čhongrak phakdī kao čhak ʻēmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: 9 rōiphan čhongrak phakdī 9 čhak ʻēmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: เก้า ร้อยพันจงรักภักดี เก้า จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม | 9 ร้อยพันจงรักภักดี 9 จากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ย539 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ย539 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ย539 2560] (2).
In memory of M.L. Nandhika.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : [ Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2559] [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.น57 อ63 2559] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2016 695353] (1).
Konlayut kānsāng sœ̄m sukkhaphāp / กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ / วรรณรัตน์ รัตนวรางค์.

Wannarat Rattanawarāng, by วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA590 .ว439 2560] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ว439 2560] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: WA590 .ว439 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA590 .ว439 2560] (2).
Kānprachum prưksā rātchakān phǣndin nai Ratchakān thī 5. การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5.

Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.5 .ก633 2559] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2016 694005] (1).
Kānprap tūa khō̜ng chāo nā Thai / การปรับตัวของชาวนาไทย / มูลนิธิชีวิตไท ; บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์.

Phongthip Samrānčhit. Local Act. by พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ | มูลนิธิชีวิตไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mūnnith, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD8039.ช62ท9 ก635 2561] (1).
การปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบข้อตกลงการค้าเสรี = Adaptive strategies of farmers affected by free trade agreement / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นฤมล นิราทร, สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

by นฤมล นิราทร, 2500- | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555 [2012]Other title: Adaptive strategies of farmers affected by free trade agreement.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD8039.ก72ท9 น44 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD8039.ก72ท9 น44 2555] (2). Checked out (1).
Kānphatthanā bǣp khatkrō̜ng phū thī sīang tō̜ kānkhātūatāi (SU-9) : rāingān kānwičhai / การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (SU-9) : รายงานการวิจัย / โดย ประภาส อุครานันท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Praphāt ʻUkrānan. Rōngphayābān Čhittawēt Khō̜nkǣn Rātchanakharin. by ประภาส อุครานันท์ | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Khō̜nkǣn] : Rōngphayābān Čhittawēt Khō̜nkǣn Rātchanakharin Krom Sukkhaphāpčhit Krasūang Sāthāranasuk, 2555 [2012] Publisher: [ขอนแก่น] : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WM165 .ก64 2555] (1).
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของกิจการ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมทรัพยากร / โดย เบญจมาศ จันอำรุง.

Benjamas Janamrung, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by เบญจมาศ จันอำรุง, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Association between corporate social responsibility index and firm performance of industrial products and resources industries : empirical evidence from Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD60.5.ท9 บ746 2555] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD60.5.ท9 บ746 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MGNT HD 2012 664762] (1).
การศึกษาความเป็นไปได้ในการวางตำแหน่งโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / โดย สุกัญญา มุตต๊ะ.

Sukanya Mutta, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wicha Witsawakam Khēmī. by สุกัญญา มุตต๊ะ, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wicha Witsawakam Khēmī Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) Other title: Feasibility study of locating solar thermal power plant in Thailand by using GIS.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TK1545 .ส72 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TK1545 .ส72 2556] (2).
การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาสมุนไพรตำรับที่ใช้รักษาโรคตับวายชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยตับแข็งของแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี / โดย วัชราภรณ์ พัทคัน.

Watcharaporn Pattakan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phǣtthayasāt. by วัชราภรณ์ พัทคัน, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī ] : Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2556] [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2556] [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) Other title: Efficacy and side effects of traditional herbal medicine for the treatment of chronic liver failure in cirrhosis of Thai traditional medicine at Prapokklao Hospital Chanthaburi Province.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV766 .ว626 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: QV766 .ว626 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED QV 2013 664099] (1).
Kānsāngsœ̄m sukkhaphāp nai sathānprakō̜pkān = [Health promotion at work] / การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ = [Health promotion at work] / วรรณรัตน์ รัตนวรางค์.

Wannarat Rattanawarang, by วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: Health promotion at work.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA400 .ว443 2560] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA400 .ว443 2560] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: WA400 .ว443 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA400 .ว443 2560] (2).
Kānʻanurak læ sư̄p sān phraphuttharūp sinlapa Phamā = Conservation and heritage of traditional Burma buddha image / การอนุรักษ์และสืบสาน พระพุทธรูปศิลปะพม่า = Conservation and heritage of traditional Burma buddha image / ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี.

Tippawan Thungmhungmee. Chiangmai University. Faculty of Finearts. by ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Wičhitsin Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Conservation and heritage of traditional Burma buddha image.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NB1912.พ7 ท635 2561] (1).
Kānmư̄ang nai rātchasamnak fāi nai samai ratchakān thī 5 / การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 / ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์.

Chatdāo Līchawēngwong. by ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS568.3 .ฉ63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS568.3 .ฉ63 2561] (2). Checked out (1).
Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon / การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน : รายงานผลการติดตามประเมินผล / โดย วนารัตน์ คำกล่อมใจ.

Wanārat Khamklō̜mčhai. Agricultural Land Reform Office. by วนารัตน์ คำกล่อมใจ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Kānchai prayōt thīdin kānprapplīan withī kānphalit læ kānphưngphā tonʻēng khō̜ng kasēttrakō̜n nikhom sētthakit phō̜phīang nai khēt patirūp thīdin : rāingān phon kāntittām pramœ̄nphon Other title: การใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานผลการติดตามและประเมินผล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55 .ว364 2552] (1).
Kānlakhrang nưng khō̜ng Prōtukēt : prawattisāt Prōtukēt čhāk čhakkrawat thāng thalē sū sāthāranarat prachāthipatai / กาลครั้งหนึ่งของโปรตุเกส : ประวัติศาสตร์โปรตุเกสจากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.

Suthachai Yimprasert. Sūn Yurōp sưksā hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2499-2560 | ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Yurōp Sưksā hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Kānlakhrang nưng khō̜ng Prōtukēt : čhāk čhakkrawat thāng thalē sū sāthāranarat prachāthipatai Other title: กาลครั้งหนึ่งของโปรตุเกส : จากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DP538 .ส736 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DP538 .ส736 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DP538 .ส736 2561] (1). Checked out (2).
Kāo hēt kān sū chonlathān panyā / ก้าวเหตุกาล สู่ชลธารปัญญา / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.

Wīrasak Čhansongsǣng. by วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: นนทบุรี : ศูนย์หนังสือ วัดชลประทานรังสฤษดิ์, 2560 [2017]Other title: Kāo-hēt-kān sū chonlathān panyā Other title: ก้าว-เหตุ-กาล สู่ชลธารปัญญา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ948.พ56 ว64 2560] (1).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305