TUECON-New Books-2018-11-November Subscribe to this list

| Select titles to:
72 pī sāng ton sāng khon / 72 ปี สร้างตน สร้างคน / ผู้เขียน ผู้เรียบเรียง, อาสา คำภา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀsā Khamphā Warunee Osatharom. Bunyaphat Chukiert, Soraya Surunyapruth. Bunyanut Nākha. Suphārom Prasātkǣo. Mahāwitthayālai Thammasāt. by อาสา คำภา, 2524- | วารุณี โอสถารมย์ | บุญญภัทร์ ชูเกียรติ, 2530- | โศรยา สุรัญญาพฤติ, 2523- | บุณยนุช นาคะ | ศุภารมย์ ประสาทแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (10), Nongyao Chaiseri Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2).
Bonds of friendship between Brazil & Thailand : beyond 50 years of the diplomatic relations.

by Thailand. Ministry of Foreign Affairs.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok, Thailand] : Ministry of Foreign Affairs, c2011Other title: Brazil & Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.B7 B66 2011] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS575.5.B7 B66 2011] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.B7 B66 2011] (2).
Handbook of commercial policy / edited by Kyle Bagwell, Robert W. Staiger.

by Bagwell, Kyle | Staiger, Robert W.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Amsterdam, The Netherlands : North-Holland is an imprint of Elsevier, c2016Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1411 .H2646 2016 V. 1A] (2).
Trade policy review of Japan : the WTO Secretariat reports, 1995-2007 / Trade policy review of Japan : the WTO secretariat reports, 1995-2007 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ [editor].

by Rangsun Thanapornphun, 1946- | Thailand Research Fund | Thammasat University. WTO Watch project.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : WTO Watch, 2009Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1601 .T712 2009] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1601 .T712 2009] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HF1601 .T712 2009] (1).
Kānphatthanā sakkayaphāp kānchai phalangngān chīwamūan nai radap chumchon tām nǣothāng pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang phư̄a pen lǣng phalangngān thāng lư̄ak khō̜ng chumchon nai Čhangwat Chīang Mai = Development of community biomass-energy capacity by the sufficiency economy philosophy for the community renewable energy in Chiangmai Province : rāingān kānwičhai / การพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of community biomass-energy capacity by the sufficiency economy philosophy for the community renewable energy in Chiangmai Province : รายงานการวิจัย / ชวิศ จิตรวิจารณ์ และคณะ.

Chawit Čhitwičhān. Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by ชวิศ จิตรวิจารณ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai, 2555 [2012] Publisher: [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555 [2012]Other title: Development of community biomass-energy capacity by the sufficiency economy philosophy for the community renewable energy in Chiangmai Province.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD9502.5.พ423ท9 ช56 2555] (1).
Chonnabot ʻĪsān nai mummō̜ng bandit ʻāsāsamak Mahāwitthayālai Thammasāt / ชนบทอีสานในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / นภาพร อติวานิชยพงศ์.

Naphāphǭn ʻAtiwānitchayaphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n. by นภาพร อติวานิชยพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayalai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HN 2016 662518] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: SOCY HN 2016 662518] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HN 2016 662518] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HN700.55.ก925 น46 2559] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HN700.55.ก925 น46 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HN 2016 662518] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HN700.55.ก925 น46 2559] (3).
Sarup phon thī samkhan kānthamngān khō̜ng satrī nai prathēt Thai Phǭ.Sǭ. / สรุปผลที่สำคัญ การทำงานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Sathiti hǣng Chāt. by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014]- Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HD6192.55.ก6 ส47 2558] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HD6192.55.ก6 ส47 2555] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD6192.55.ก6 ส47 2558] (1). Withdrawn (1).
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun. Kānkhamnūan phonkrathop thāng dānphāsī læ rāidai khō̜ng rat čhāk klum tūayāng thī tham kānsưksā 1501 bō̜risat / โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน. การคำนวณผลกระทบทางด้านภาษีและรายได้ของรัฐ จากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา 1501 บริษัท / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2553 [2010]Other title: Kānkhamnūan phonkrathop thāng dānphāsī læ rāidai khō̜ng rat čhāk klum tūayāng thī tham kānsưksā 1501 bō̜risat Other title: การคำนวณผลกระทบทางด้านภาษีและรายได้ของรัฐ จากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา 1501 บริษัท.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2010 696965] (1).
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun : rāingān chabap sombūn ( final report ) / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะนักวิจัย ชนินทร์ มีโภคี หัวหน้าคณะวิจัย ; ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Chanin Mīphōkhī. Thammawit Thœ̄tʻudomtham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by ชนินทร์ มีโภคี | ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ช36 2553] (1).
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun : botsarup samrap phūbō̜rihān (executive summary) / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (executive summary) / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะนักวิจัย ชนินทร์ มีโภคี หัวหน้าคณะวิจัย ; ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Chanin Mīphōkhī. Thammawit Thœ̄tʻudomtham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by ชนินทร์ มีโภคี | ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2010 696949] (1).
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun (pī 2549-2551) : botsarup samrap phūbō̜rihān (executive summary) / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ปี 2549-2551) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (executive summary) / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2011 696974] (1).
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun (pī 2549-2551) : rāingān chabap sombūn (final report) : phāk phanūak / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ปี 2549-2551) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) : ภาคผนวก / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ค9443 2554] (1).
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun (pī 2549-2551) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ปี 2549-2551) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ค944 2554] (1).
Khrōngkān sưksā læ wikhro̜ phon kāndamnœ̄nkān khō̜ng bō̜risat thī dai rap kānsongsœ̄m kānlongthun. Tārāng thīapkhīang mūat thurakit khō̜ng Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun kap Mūat ʻUtsāhakam Māttrathān / โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน. ตารางเทียบเคียงหมวดธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับหมวดอุตสาหกรรมมาตรฐาน / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะนักวิจัย ชนินทร์ มีโภคี หัวหน้าคณะวิจัย ; ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Chanin Mīphōkhī. Thammawit Thœ̄tʻudomtham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by ชนินทร์ มีโภคี | ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2553 [2010]Other title: Tārāng thīapkhīang mūat thurakit khō̜ng Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun kap Mūat ʻUtsāhakam Māttrathān Other title: ตารางเทียบเคียงหมวดธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับหมวดอุตสาหกรรมมาตรฐาน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ช358 2553] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)