TUPOL-New Book-201812 Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
100i khō̜khit bō̜rihān khon čhāk 100 yō̜t nak bō̜rihān Thai. [Lēm 2] / 100 ข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย. [เล่ม 2] / บรรณาธิการ พิภพ อุดร และ วิทยา ด่านธำรงกูล.

Pipop Oudorn. Vitthaya Dānthamrongkūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sapphayākō̜n Manut. by พิภพ อุดร | วิทยา ด่านธำรงกูล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Sapphayākō̜n, Manut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i khō̜khit bō̜rihān khon čhāk 100 yō̜t nak bō̜rihān Thai Other title: หนึ่งร้อยข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: COMM HF 2014 641715] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: COMM HF 2014 641715] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549 .ก311 2557 ล. 2 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 641715] (2).
Kāndamnœ̄nkān thāng pokkhrō̜ng nai kānkǣkhai khwāmkhatyǣng rawāng phūprakō̜p ʻāchīp pramong bō̜riwēn ʻāo Bāndō̜n čhangwat Surāt Thānī / การดำเนินการทางปกครองในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / โดย สมศักดิ์ จังตระกุล.

Somsak Changtragul, Witthayālai Kānyuttitham thāng Pokkhrō̜ng. by สมศักดิ์ จังตระกุล, 2505- | วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham thāng Pokkhrō̜ng Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT3340 .ส45 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 635557] (1).
Kanmuang phak prachachon / การเมืองภาคประชาชน / อุเชนทร์ เชียงเสน.

Uchen Chiangsen, by อุเชนทร์ เชียงเสน, 2519-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thep... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 อ57 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก15 อ57 2561] (2). Checked out (3).
Khāniyom watthanatham læ ʻunhaphūm prachāthippatai Thai / ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด.

Ratchawadī Sǣngmahamat Sathāban Phra Pokklao. Thawinwadī Burīkun. by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2557, [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2014 662780] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก15 ถ56 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2014 662780] (1). Checked out (1).
Patirūp Niusīlǣn botrīan samrap Prathēt Thai / ปฏิรูปนิวซีแลนด์ บทเรียนสำหรับประเทศไทย / ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่น ๆ].

Suphat Supphachalāsai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĀnābō̜riwēn Sưksā. Sūn ʻŌ̜tsatrēlīa Sưksā. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ศุภัช ศุภชลาศัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา. ศูนย์ออสเตรเลียศึกษ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn ʻŌ̜tsatrēlīa Sưksā Sathāban ʻĀnābō̜riwēn Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC665 .ป26 2561 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC665 .ป26 2561 ล. 1] (2).
Pak thong ʻanākhot = The future is ours / ปักธงอนาคต = The future is ours / เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี เขียน.

Čhēnwit Chư̄asāwathī. by เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Other title: The future is ours.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ธ36 จ735 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ธ36 จ735 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ธ36 จ735 2561] (1). Checked out (2).
Phū thūk chūangching = Dispossessed : praden kānbangkhap kānkhlư̄anyāi thinthān læ kān sanghān hōt thī yū nư̄a kotmāi nai rat chān / ผู้ถูกช่วงชิง = Dispossessed : ประเด็นการบังคับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และ การสังหารโหดที่อยู่เหนือกฎหมายในรัฐฉาน / มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐฉาน.

Shan Human Rights Foundation. by มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐฉาน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi phư̄a Sitthi Manutsayachon hǣng Rat Chān, 2541 [1998] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐฉาน, 2541 [1998]Other title: Dispossessed.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC599.พ42ฉ63 ผ73 2541] (1). Checked out (1).
รวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา ในวาระ 42 ปี / บรรณาธิการ ประวิทย์ เขมะสุนันท์.

by ประวิทย์ เขมะสุนันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2013 623802] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS562.3 .ร517 2556] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS562.3 .ร517 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2013 623802] (1). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2013 623802] (1).
Samutphāp thīralư̄k kānsadet phrarātchadamnœ̄n yư̄an Sāthāranarat Prachāthipatai Timō̜-Lēsatē Somdet Phra Thēpphrarattanarātchasudā... Sayām Bō̜rommarātchakumārī = Commemorative photo book of the royal visit to Democratic Republic of Timor-Leste of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn / สมุดภาพที่ระลึก การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = Commemorative photo book of the royal visit to Democratic Republic of Timor-Leste of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn / บรรณาธิการ ชลทิพา วิญญุนาวรรณ.

Choltipa Vinyunavan. Thailand. Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt (Timō̜-Lēsatē) by ชลทิพา วิญญุนาวรรณ | ไทย. สถานเอกอัครราชทูต (ติมอร์-เลสเต).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: [Dilī, Timō̜-Lēsatē] : Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt Na Krung Dilī, 2557 [2014] Publisher: [ดิลี, ติมอร์-เลสเต] : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี, 2557 [2014]Other title: Commemorative photo book of the royal visit to Democratic Republic of Timor-Leste of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 634205] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 634205] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.43.ท7 ส49 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 634205] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2014 634205] (1).
Wēthī wičhai manutsayasāt Thai khrang thī 9 : panyāchon sīnlatham læ phāwa samai mai : sīang khō̜ng manutsayasāt nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai = [Intellectuals, moralities, and modernities : voices of the humanities in Southeast Asia], 27- 28 Singhākhom 2558 Mahāwitthayālai Narēsūan / เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 : ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่ : เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = [Intellectuals, moralities, and modernities : voices of the humanities in Southeast Asia] 27-28 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร / โดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ; [บรรณาธิการ ทวีศักดิ์ เผือกสม].

Thawīsak Phư̄aksom. Mahāwitthayālai Narēsūan. Phāk Wichā Prawattisāt. Nūai Wičhai ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai Sưksā. Kān čhat Prachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Narēsūan) by ทวีศักดิ์ เผือกสม | มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาประวัติศาสตร์. หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 9 : 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Nūai Wičhai ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai Sưksā, Phāk Wichā Prawattisāt, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Narēsūan, 2558 [2015] Publisher: พิษณุโลก : หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 [2015]Other title: Panyāchon sīnlatham læ phāwa samai mai : sīang khō̜ng manutsayasāt nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Other title: ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่ : เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | Intellectuals, moralities, and modernities : voices of the humanities in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN690.8.ก8 ว73 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HN690.8.ก8 ว73 2558] (1).
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2550-2558) = Southeast Asia : a decade before entering the ASEAN Community (2007-2015) / สีดา สอนศรี หัวหน้าโครงการ ; วิทยา สุจริตธนารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

Sīdā Sō̜nsī. Vitthaya Sujaritthanaruk, Somchāi Phokphāwiwat, Khōrin Fư̄angkasēm. Thanyāthip Sīphanā. Chabā Čhitprathum. Vacharin Yongsiri, Natthaphon Tantrakūnsap. Weerapong Panyathonkhun. Piyathidā Khōkphō. by สีดา สอนศรี | Panyasack Sengonkeo | วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2482- | สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2489- | โคริน เฟื่องเกษม | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | ชบา จิตต์ประทุม | วัชรินทร์ ยงศิริ, 2495- | ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ | วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ | ปิยธิดา โคกโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Southeast Asia : a decade before entering the ASEAN Community (2007-2015).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2016 663553] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2016 663553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS521 .ส64 2559] (1). Checked out (2).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305