TUECON-New Books-2018-12-December Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Econometrics as a con art : exposing the limitations and abuses of econometrics / Imad A. Moosa.

by Moosa, Imad A.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, c2017Availability: No items available Checked out (1).
Market design : a linear programming approach to auctions and matching / Martin Bichler.

by Bichler, Martin.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2018Availability: No items available Checked out (1).
The lost bank : the story of Washington Mutual-- the biggest bank failure in American history / Kirsten Grind.

by Grind, Kirsten.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: New York : Simon & Schuster, 2013Availability: No items available Checked out (1).
Phon kānčhattham banchī prachāchāt khō̜ng prathēt Thai tām māttrathān sākon Khǭ.Sǭ. 1993 bư̄angton / ผลการจัดทำบัญชีประชาชาติของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล ค.ศ. 1993 เบื้องต้น / สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnak Banchī Prachāchāt. by สำนักบัญชีประชาชาติ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ECON HC 2007 647851] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HC445.ฮ9ร6 ผ415 2550] (2).
Rư̄ang lao čhāk ʻadīt lēkhāthikān Saphāphat / เรื่องเล่า จากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ / สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม.

Sansœ̄n Wongchaʻum, by สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Sūn Kānphim Phetrung Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ECON HC 2016 662905] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ส4395 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ECON HC 2016 662905] (1).
เศรษฐกิจในกำกับของสังคม : สถาบันสังคมกับเศรษฐกิจลุ่มน้ำอีสานและโขง / ผู้เขียน กนกวรรณ มะโนรมย์.

by กนกวรรณ มะโนรมย์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [อุบลราชธานี] : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ECON HC 2013 638817] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HC445.ฮ7ก25 ก32 2556] (1).
Bǣpčhamlō̜ng kānphayākō̜n kānprap tūa khō̜ng phāk kānkasēt Thai : mư̄a ʻō̜i læ man sampalang pen phư̄t phalangngān thotthǣn = Agricultural adjustment projection model for energy crops in Thailand : a case study of sugar cane and cassave / แบบจำลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย : เมื่ออ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน = Agricultural adjustment projection model for energy crops in Thailand : a case study of sugar cane and cassave / เออวดี เปรมัษเฐียร ; บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, ชมพูนุท สวนกระต่าย.

ʻŒ̄adee Prēmatsathīan. Somphō̜n ʻItsawilān. Piyathat Phānanurak. Chompoonut Sūankratāi. Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by เออวดี เปรมัษเฐียร | สมพร อิศวิลานนท์ | ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ | ชมพูนุท สวนกระต่าย, 2506- | สถาบันคลังสมองของชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt [ læ ] Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ [และ] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TJ808 .อ75 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: ENGIN TJ 2014 634427] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: TJ808 .อ75 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TJ 2014 634427] (2).
Khrōngkān tittām pramœ̄nphon kānphatthanā Khrōngkān Nưng Tambon Nưng Phalittaphan : rāingān kānsưksā / โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : รายงานการศึกษา / หัวหน้าคณะทำงาน ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล ; คณะทำงาน พวงแก้ว พรพิพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Chatchai Bunbō̜wō̜nrattanakun Phūangkǣow Phō̜nphiphat. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล | พวงแก้ว พรพิพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: COMM HF 2014 644490] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HF1040.9.ท9 ฉ65 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 644490] (1).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305