TUPUEY-New Book-201901-01 (tha)

This list contains 38 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
5 sō̜ : lakkān læ withī patibat / 5 ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

ʻAdisak Thīrānuphatthanā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. by อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Khana Bō̜rihān Thurakit Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD70.ญ6 อ36 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD70.ญ6 อ36 2561 (1).
ห้องสมุด:
Blonote / Blonote / Daniel Armand Lee ; [อิสริยา พาที แปล].

Tablo, Itsariyā Phāthī. by ทาโบล, ค.ศ. 1980- | อิสริยา พาที.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Songkhrām : Čhaičhaibooks, 2561 [2018] Publisher: สมุทรสงคราม : ไจไจbooks, 2561 [2018]Other title: Blōnōt Other title: โบลโน้ต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL994.794 .บ943 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Call me oppa / Call me oppa / ปรุงโอปป้า.

Tatchara Longprasert. by ทัชระ ล่องประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS904 .ท624 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
How I live my life / How I live my life / ภาริอร วัชรศิริ.

Phāriʻǭn Watcharasiri. by ภาริอร วัชรศิริ, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banbuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ภ646 ฮ436 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ภ646 ฮ436 2560 (2).
ห้องสมุด:
How I love my mother / How I love my mother / ภาริอร วัชรศิริ.

Phāriʻǭn Watcharasiri. by ภาริอร วัชรศิริ, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banbuk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ภ646 ฮ437 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ภ646 ฮ437 2559 (2).
ห้องสมุด:
Life from planet work / Life from planet work / แพท บุญสินสุข.

Phǣt Bunsinsuk. by สิระ บุญสินสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : a book, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : a book, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1991.4.ส64ก3 2561 (2).
ห้องสมุด:
OST rak nī-- mai mī kamnot khư̄n. 1 = Original soundtrack. 1 / OST รักนี้-- ไม่มีกำหนดคืน. 1 = Original soundtrack. 1 / เรื่องและภาพ มุนินนุ.

Munin Sāiprasāt. by มุนินทร์ สายประสาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2560 [2017] Publisher: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม719อ595 2560 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
OST rak nī-- mai mī kamnot khư̄n. 2 = Original soundtrack. 2 / OST รักนี้-- ไม่มีกำหนดคืน. 2 = Original soundtrack. 2 / เรื่องและภาพ มุนินุ.

Munin Sāiprasāt. by มุนินทร์ สายประสาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2561 [2018] Publisher: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม719อ595 2561 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
OST rak nī-- mai mī kamnot khư̄n. 3 = Original soundtrack. 3 / OST รักนี้-- ไม่มีกำหนดคืน. 3 = Original soundtrack. 3 / เรื่องและภาพ มุนินุ.

Munin Sāiprasāt. by มุนินทร์ สายประสาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2561 [2018] Publisher: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม719อ595 2561 ล. 3 (2).
ห้องสมุด:
Pieces of you = [Sētsīao khō̜ng thœ̄] / Pieces of you = [เศษเสี้ยวของเธอ] / Daniel Armand Lee ; [ทศพล ศรีพุ่ม แปล].

Tablo, Thotsaphon Sīphum. by ทาโบล, ค.ศ. 1980- | ทศพล ศรีพุ่ม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Songkhrām : Čhaičhaibooks, 2560 [2017] Publisher: สมุทรสงคราม : ไจไจbooks, 2560 [2017]Other title: Sētsīao khō̜ng thœ̄ Other title: เศษเสี้ยวของเธอ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL994.794 .พ625 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The cult of monte cristo / The cult of monte cristo / นพพันธ์ บุญใหญ่.

Nopphan Bunyai. by นพพันธ์ บุญใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : a book, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : a book, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .น344ค64 2561 (2).
ห้องสมุด:
Wall street journey / Wall street journey / บุญมนัสสวัสดี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Bunmanatsawatdī Pālakawong Na ʻAyutthayā. by บุญมนัสสวัสดี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : a book, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : a book, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ND2590 .บ724 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi samrap phayābān / กฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร.

Sǣngthō̜ng Thīrathō̜ngkham. Sawai Nō̜rasān. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. by แสงทอง ธีระทองคำ | ไสว นรสาร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3105 .ส823 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3105 .ส823 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khwāmsīang sukkhaphāp læ kānsāng bǣpčhamlō̜ng = Health risk assessment and modeling / การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง = Health risk assessment and modeling / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช.

Phongthēp Wiwatthanadēt. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai. by พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริหารงานวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Health risk assessment and modeling.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA670 .พ253 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kānkhīan prōkrǣm phāsā Python / การเขียนโปรแกรมภาษา Python / สุพจน์ สง่ากอง และปิยะ นากสงค์.

Suphot Sangākō̜ng. Piya Nāksong. by สุพจน์ สง่ากอง | ปิยะ นากสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rīwaiwā Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รีไวว่า จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 ส732 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kamčhat khō̜ʻāng sutthāi ʻō̜k čhāk chīwit / กำจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิต / Brian Tracy ; ผู้แปล อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Tracy, Brian. ʻŌ̜raphin Phonphanitratsamī. by เทรซี่, ไบรอัน | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF632 .ท742 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khanam noi klāng thung nā / ขนำน้อยกลางทุ่งนา / จำลอง ฝั่งชลจิตร.

Čhamlo̧ng Fangcho̧nčhit. by จำลอง ฝั่งชลจิตร, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Mǣobān Samnakphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : แมวบ้านสำนักพิมพ์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ658ข36 2556 (7). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khō̜mphiutœ̄ læ theknōlōyī sārasonthēt (chabap trīam sō̜p) / คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับเตรียมสอบ) / รวบรวมและเรียบเรียงโดย บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).

Bālān (Tiotœ̄ Mū) by บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thī. Khē. Phrinting Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.28 .ค543 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi phāsī kānrap mō̜radok / คำอธิบายกฎหมายภาษีการรับมรดก / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Supphalak Phinitphūwadon. Chulalongkorn University. Faculty of Law. by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hǣppī Rūthīn Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้รูทีน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi phāsī kānrap mō̜radok Other title: กฎหมายภาษีการรับมรดก.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khư̄ fā kwāng-- 60 pī Nakharin Mektrairat / คือฟ้ากว้าง-- 60 ปี นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ / จัดทำโดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, วสันต์ เหลืองประภัสร์.

Phūri Fūwongčharœ̄n. Suphasawat Chatchawān. Wasan Lư̄angpraphat. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | วสันต์ เหลืองประภัสร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92น22 ภ746 2561 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LA2383.ท92น22 ภ746 2561 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544