TULAW New Book 2019-02-01-28 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi khumkhrō̜ng phūbō̜riphōk / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatrakūnphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsoō̜n. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3276 .น33 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3276 .น33 2562] (3). Checked out (3).
Kotmāi ngoppramān khō̜ng Prathēt Thai / กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สุปรียา แก้วละเอียด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (8). On hold (1).
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT900 .อ63 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT900 .อ63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .อ63 2561] (1). Checked out (3).
Kotmāi rawāng prathēt : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมายระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา / Vaughan Lowe ; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล แปล.

Lowe, A. V. Thitirat Thipsamritkul. by โลว์, เอ.วี. (อลัน วอน) | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KZ1242 .ล95 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ1242 .ล95 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ1242 .ล95 2561] (1). Checked out (6).
Kotmāi rawāng prathēt / กฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Jantree Sinsuppraroek. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .จ63 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ3410 .จ63 2562] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .จ63 2562] (3).
Kotmāi lomlalāi / กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Kritsadā ʻAphinawathāwō̜nkun. by กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1942 .ก945 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ก945 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ก945 2562] (1).
Kotmāi kīeokap winai kānngœ̄n kānkhlang khō̜ng rat : withīkān ngoppramān læ kāntrūat ngœ̄n phǣndin / กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Withīkān ngoppramān læ kāntrūat ngœ̄n phǣndin Other title: วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3526 .ช632 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3526 .ช632 2562] (3). Checked out (4).
Kotmāi hǣng ʻongkān kānkhā lōk : kān tīkhwām læ kān wikhro̜ botbanyat samkhan / กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / จารุประภา รักพงษ์.

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n. by จารุประภา รักพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3943 .จ64 2560] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3943 .จ64 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3943 .จ64 2560] (2). Checked out (12).
Khwāmrū bư̄angton kotmāi kap kānprakō̜p kitčhakān thōrakhamanākhom / ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม / โดย ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Bhumindr Butr-indr. Mahāwitthayālai Thammasāt Khana Nitisāt Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ภูมินทร์ บุตรอินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K4305 .ภ74 2562] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K4305 .ภ74 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K4305 .ภ74 2562] (2). Checked out (2).
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt. Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (1). Checked out (5).
Khamʻathibāi pramūan kotmāi ʻāyā māttrā 334-366/4 / คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 / โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Taweekiat Meenakanit, Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4230 .ท56 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ท56 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4230 .ท56 2562] (2). Checked out (1).
Khamʻathibāi phrarātchabanyat wādūai kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ Phō̜.Sō̜. 2550 læ (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2560 : phrō̜m dūai prakāt krasūang thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 : พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง / สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Sarāwut Pitiyāsak. by สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (1). Checked out (3).
Khūmư̄ thūansō̜p : sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttham thāng ʻāyā tām Pō̜. Wi. ʻŌ̜. / คู่มือทวนสอบ : สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตาม ป.วิ.อ. / Absolute Law.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄antulā Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Other title: Sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttham thāng ʻāyā tām Pō̜. Wi. ʻŌ̜. Other title: สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตาม ป.วิ.อ..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2460 .ฐ36 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2460 .ฐ36 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2460 .ฐ36 2561] (2). Checked out (1).
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: No items available Checked out (4).
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. Atiruj Tunbooncharoen, by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Thai legal history.Availability: No items available Checked out (7).
Prawattisāt læ nǣokhit kīeokap sapsin thāng panyā / ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Jumpol Pinyosinwat. Bhumindr Butr-indr. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ | ภูมินทร์ บุตรอินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K1401 .จ7425 2561] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K1401 .จ7425 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K1401 .จ7425 2561] (2). Checked out (8).
Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / ภัทรมน สาตรักษ์.

Pataramon Satalak. by ภัทรมน สาตรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: English for lawyers.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1116.ก2 ภ634 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ภ634 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ภ634 2562] (2). Checked out (4).
Phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n 2562 = Taxation according to revenue code 2019 / ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562 = Taxation according to revenue code 2019 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่นๆ].

Sumet Sirikunchoat. by สุเมธ ศิริคุณโชติ.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ČhoKō̜. Rư̄ankǣo Kānphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. เรือนแก้วการพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Taxation according to revenue code 2019.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HJ2315 .ภ65 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HJ2315 .ภ65 2562] (1). Checked out (7).
Māttrakān thāng kotmāi naikān khūapkhum monlaphit thāng ʻākāt čhāk yānphāhana thāng bok : rāingān chabap sombūn / มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะทางบก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (2).
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร / โดย สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ | Saharat Augnistasat | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Kotmāi Phāsī Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561] [2018]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Tax and fee measures to reduce traffic congestion in Bangkok.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3448 .ส54 2561] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)