TUPRIDI-NEW BOOK-2019-02-01(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
100 rư̄ang tō̜ng rū kō̜n tō prawattisāt / 100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์ / ลอรา โคแวน ... [และคนอื่นๆ].

Cowan, Laura. Thanyarōt Rōtčhanathanēt. by โคแวน, ลอรา | ธัญโรจน์ โรจนธเนศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Khō̜mmi, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D23 .ก156 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D23 .ก156 2561] (2).
100 rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. [1] / 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. [1] / เอเลนา ฟาวิลลี และ ฟรันเชสกา คาวัลโล เขียน ; สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ และ พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Favilli, Elena. Cavallo, Francesca. Siriyakorn Pukkavesa, Saraichat Čhīraphǣt. Ploysang Akyard. by ฟาวิลลี, เอเลนา | คาวัลโล, ฟรันเชสกา | สิริยากร พุกกะเวส, 2517- | ศรัยฉัตร จีระแพทย์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile; Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk Other title: Good night stories for rebel girls : 100 rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk Other title: หนึ่งร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก | Good night stories for rebel girls : 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT3207 .ฟ65 2560 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT3207 .ฟ65 2560 ล. 1] (1). Checked out (2).
Old miss diary banthưk nī mī rak / Old miss diary บันทึกนี้มีรัก / เขียน Choi Su-young ... [และคนอื่น ๆ] ; แปล โพมุล.

Chawē, Sū-yǭng. Phōmun. by ชเว, ซู-ย็อง | โพมุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2550 [2007]Other title: Banthưk nī mī rak Other title: บันทึกนี้มีรัก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช4662อ93พ94 2550 ล. 1] (2).
The disruptor / The disruptor / รวิศ หาญอุตสาหะ.

Rawit Hanutsaha. by รวิศ หาญอุตสาหะ.

Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5386 .ร555 2561] (2). Checked out (4).
TOEIC 1000 khō̜ fit kō̜n sō̜p / TOEIC 1000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ / วโรดม วณิชศิลป์.

Warōdom Wanitsin. by วโรดม วณิชศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khāpēdīammœ̄, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1128 .ว485 2561] (1). Checked out (1).
Kotmāi rawāng prathēt : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมายระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา / Vaughan Lowe ; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล แปล.

Lowe, A. V. Thitirat Thipsamritkul. by โลว์, เอ.วี. (อลัน วอน) | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ1242 .ล95 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ1242 .ล95 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ1242 .ล95 2561] (1). Checked out (6).
Kāntittām pramœ̄nphon phǣn fư̄nfū læ yīeoyā phū dai rap phonkrathop čhāk sathānakān ʻuthokkaphai dān kānkasēt pī 2554 / การติดตามประเมินผล แผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2554 / คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Khana Kammakān Tittām Rēngrat Kāndamnœ̄n Ngān Tām Phǣn Fư̄nfū læ Yīaoyā Phū Dai Rap Phonkrathop Čhāk Sathānakān ʻUthokkaphai dān Kānkasēt. Samnakngān Sētthakit Kānkasēt. Sūn Pramœ̄nphon. by คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์ประเมินผล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Pramœ̄nphon Samnakngān Sētthakit Kānkasēt, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV555.ท9 ก62 2555] (1).
Kānbō̜rihān čhatkān ngānwičhai phư̄a sāng phonlap læ phonkrathop / การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ บรรณาธิการ.

Čhančharat Rīeodēcha. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Q180.55.จ6 ก64 2561] (2).
Kānpraptūa nai watthanatham Lumnam Khōng CLMV (Kamphūchā Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo Mīanmā læ Wīatnām) : khwāmrū nai kānpraptūa phư̄a kānthamngān læ kānyūʻāsai / การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื่อการทำงานและการอยู่อาศัย / อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม.

ʻŌ̜ranut Phrưtphibūntham. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. by อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Kānpraptūa nai watthanatham Lumnam Khōng CLMV (Kamphūchā Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo Mīanmā læ Wīatnām) Other title: การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS523.2 .อ437 2561] (1). Checked out (1).
Kānsưksā phư̄a sāng phūnam sū sangkhom thammāthippatai = Education for leadership development in democratic society / การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำสู่สังคมธรรมาธิปไตย = Education for leadership development in democratic society / วิชัย ตันศิริ.

Wichai Tansiri, Sathāban Nayōbāisưksā (Thailand) by วิชัย ตันศิริ, 2478- | สถาบันนโยบายศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Nayōbāi Sưksā phāitāi Mūnnithi Songsœ̄m Nayōbāi Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, 2561 [2018]Other title: Education for leadership development in democratic society..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC94.ท9 ว66 2561] (2).
Kānʻoprom phatthanā čhit hai kœ̄t panyā læ santisuk / การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข / สิริ กรินชัย.

Siri Karinchai, by สิริ กรินชัย, 2460-2554.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜rattanachai Kānphim, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.จ6 ส63 2550] (1).
Kānpen samai mai kap nǣokhit chumchon / การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

Chatthip Nātsuphā, by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sāngsan, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HM758 .ฉ63 2557] (1).
Kānplīanplǣng sangkhom Thai Phō̜. Sō̜. 2500-2550 sưksā phān prawat khō̜ng lāi chīwit nai chumchon : sarup rāingān phāp rūam khrōngkān sưksā wičhai / การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน : สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัย / ม.ร.ว. อศิน รพีพัฒน์.

ʻAsin Rapīpat, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand). by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก8 อ26 2561] (2). Checked out (1).
Kānlakhrangnưng khǣ khitthưng yū nai čhai / กาลครั้งหนึ่งแค่คิดถึงอยู่ในใจ / กาลครั้งหนึ่ง เขียน ; รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล, กาลครั้งหนึ่ง ถ่ายภาพ.

Kānlakhrangnưng. Ratthawan Phatthanaratchataʻadun, by กาลครั้งหนึ่ง | รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล, 2528-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ก617 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ก617 2561] (2). Checked out (1).
Khlāi pom / คลายปม / ชยสาโร ภิกขุ.

Chayasārō Phikkhu, Mūnnithi Panyāprathīp. by ชยสาโร ภิกขุ, 2501- | มูลนิธิปัญญาประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Panyāprathīp, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4170 .ช45 2557] (1).
Khwāmlīlap khō̜ng wēlā : thō̜t pritsanā hǣng wēlā nai sāitā khwō̜ntam fisik / ความลี้ลับของเวลา : ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตัมฟิสิกส์ / Carlo Rovelli เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล.

Rovelli, Carlo, Tōmō̜n Sukprīchā. by โรเวลลี, คาร์โล, ค.ศ. 1956- | โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QC173.59.ส37 ร957 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: QC173.59.ส37 ร957 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QC173.59.ส37 ร957 2561] (2).
Khwāmkhaočhai rư̄ang chīwit / ความเข้าใจเรื่องชีวิต / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2557 [2014] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ช6 ส429 2557] (1).
Khāthā chīwit [yokkamlang] 2 / คาถาชีวิต [ยกกำลัง] 2 / ว. วชิรเมธี, วิกรม กรมดิษฐ์.

Wutthichai Wachiramēthī, Phra mahā Wikrom Krommadit. by พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2516- | วิกรม กรมดิษฐ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrinsiti, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : พริ้นซิติ้, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ช6 พ4318 2557] (1).
Khamsō̜n læ khō̜khit khō̜ng Dō̜Rō̜. ʻUkrit Mongkhonnāwin / คำสอนและข้อคิดของ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน / รวบรวมและบันทีกโดย ฐิติพัฒน์ ชยาพัฒน์.

Thitiphat Chayāphat. by ฐิติพัฒน์ ชยาพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phīrayānukhro̜ Mūnnithi nai Phraʻuppatham khō̜ng Somdet Phra Sīnakharinthā Bō̜romrātchachonnanī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1594.5 .ฐ63 2561] (1).
Khūmư̄ kānkhamnūan kānplō̜ikātrư̄ankračhok khō̜ng Prathēt Thai 4 ʻutsāhakam : ʻutsāhakam pūnsimēn læ pūnkhāo, ʻutsāhakam lek læ lekklā, ʻutsāhakam pitrōkhēmī, ʻutsāhakam yư̄akradāt / คู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และปูนขาว อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ / คณะบรรณาธิการ ประไพรัตน์ ลาวัณย์วัฒนกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Praphairat Lāwanwatthanakun. Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. Samnak Sonthisanyā læ Yutthasāt. by ประไพรัตน์ ลาวัณย์วัฒนกุล | กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Sonthisanyā læ Yutthasāt, Krom Rōngngān ʻUtsāhakam, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)