TUPUEY-New Book-201902-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
100 rư̄ang tō̜ng rū kō̜n tō prawattisāt / 100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์ / ลอรา โคแวน ... [และคนอื่นๆ].

Cowan, Laura. Thanyarōt Rōtčhanathanēt. by โคแวน, ลอรา | ธัญโรจน์ โรจนธเนศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Khō̜mmi, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D23 .ก156 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D23 .ก156 2561] (1). Checked out (2).
5 ʻatchariya khon sāng brǣn / 5 อัจฉริยะคนสร้างแบรนด์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

Thanō̜msak Čhirāyusawat. by ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5415.1255 .ถ354 2557] (1).
Suffering shop phalittaphan rangap klum / Suffering shop ผลิตภัณฑ์ระงับกลุ้ม / เจหวาน.

Čhēwān. by เจหวาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.จ728 ซ634 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.จ728 ซ634 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.จ728 ซ634 2561] (1). Checked out (1).
Wink : mangkhang māk kwā thī tā hen / Wink : มั่งคั่งมากกว่าที่ตาเห็น / Roger Hamilton ; ผู้แปล จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Hamilton, Roger. Jakraphong Mētphan. by แฮมิลตัน, โรเจอร์ | จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG179 .ฮ848 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ฮ848 2559] (1).
Kotmāi rawāng prathēt . lem 1 = [Internation law 1] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 = [Internation law 1] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyuchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Internation law 1.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .น336 2559ก ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ3410 .น336 2559ก ล. 1] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .น336 2559ก ล. 1] (2). Checked out (1).
กฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 1, คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว บทเฉพาะ บททั่วไป บทธรรมดา บทฉกรรจ์ บทเบา บทหนัก ถาม-ตอบ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา 136-มาตรา 205 / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : หจก. สำนักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ก82 2553] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ก82 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2010 581464] (1). Checked out (6).
Kānthāiʻōn mūan læ kānprayuk thāng witsawakam khēmī / การถ่ายโอนมวลและการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี / ภณิดา ซ้ายขวัญ.

Phanidā Sāikhwan. by ภณิดา ซ้ายขวัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TP156.ม5 ภ363 2561] (2).
Kānphatthanā kānsō̜n thaksa kānkhit sāngsan / การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์ / จันทรา ด่านคงรักษ์.

Čhanthrā Dānkhongrak. by จันทรา ด่านคงรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB1062 .จ633 2561] (1). Checked out (1).
Kānwikhro̜ samakān khrōngsāng (SEM) dūai AMOS / การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา.

Kanlayā Wānitbanchā. by กัลยา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Hānghunsūan Čhamkat Sāmladā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2562 [2019]Other title: Kānwikhro̜ samakān khrōngsāng dūai AMOS Other title: การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QA278.3 .ก644 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA278.3 .ก644 2562] (1). Checked out (1).
Kānwikhrǫ chœ̄ng parimān = Quantitative analysis / การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative analysis / สุทธิมา ชำนาญเวช.

Sutthimā Chamnānwēt. by สุทธิมา ชำนาญเวช.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ที่ 5 พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Quantitative analysis.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD30.25 .ส73 2561] (1). Checked out (1).
Kānlakhrangnưng khǣ khitthưng yū nai čhai / กาลครั้งหนึ่งแค่คิดถึงอยู่ในใจ / กาลครั้งหนึ่ง เขียน ; รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล, กาลครั้งหนึ่ง ถ่ายภาพ.

Kānlakhrangnưng. Ratthawan Phatthanaratchataʻadun, by กาลครั้งหนึ่ง | รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล, 2528-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ก617 ก64 2561] (2). Checked out (2).
Khamphī Mœ̄ngčhư̄ / คัมภีร์เมิ่งจื่อ / เมิ่งจื่อ เขียน ; ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ แปล.

Mēngčhư̄. Pakō̜n Limpanutsō̜n. by เม่งจื้อ, 154-228 ก่อน ค.ศ | ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: B128.ม74 ม757 2558] (1). Checked out (2).
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt. Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (1). Checked out (5).
Kham ʻathibāi kotmāi laksana mō̜radok / คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / พินัย ณ นคร.

Phinai Na Nakhō̜n. by พินัย ณ นคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2558 [2015]Other title: Kotmāi laksana mō̜radok Other title: กฎหมายลักษณะมรดก.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 656303] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .พ636 2558] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT770 .พ636 2558] (7). Checked out (3).
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ท565 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ท565 2556] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ท565 2556] (3). Checked out (2).
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT540 .พ94 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 618095] (1). Checked out (16).
คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก : ห้าเคล็ดลับธุรกิจของสุดยอดซีอีโอแห่งเฟชบุ๊ก / Ekaterina Walter.

by วอลเตอร์, เอคาเทรีนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HM743.ฟ75 ว543 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HM 2013 621787] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM743.ฟ75 ว543 2556] (1).
Khūmư̄ khonhā 1% thī samkhan thīsut / คู่มือค้นหา 1% ที่สำคัญที่สุด / Brian Tracy, Christina Stein เขียน ; ผู้แปล, พรเลิศ อิฐฐ์.

Tracy, Brian. Phō̜nlœ̄t ʻIt. Stein, Christina Tracy. by เทรซี่, ไบรอัน | พรเลิศ อิฐฐ์ | เทรซี่ สไตน์, คริสตินา.

Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF505.ป75 ท737 2561] (1). Checked out (1).
Khūmư̄ ʻĒnnīakrǣm nǣothāng 27 bǣp sū kānrūčhak tūa ʻēng = The complete Enneagram : 27 paths to greater self-knowledge / คู่มือเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบ สู่การรู้จักตัวเอง = The complete Enneagram : 27 paths to greater self-knowledge / เบียทริซ เซสนัต เขียน ; สุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์ แปลและเรียบเรียง.

Chestnut, Beatrice, Suraphan Wirōtdun. by เซสนัต, เบียทริซ, ค.ศ. 1964- | สุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, [2561] [2018]Other title: The complete Enneagram : 27 paths to greater self-knowledge.Availability: No items available Checked out (4).
Thā khun mai plīan lōk lōk kō̜ čha plīan khun / ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลก โลกก็จะเปลี่ยนคุณ / Peter H. Diamandis and Steven Kotler ; ผู้เขียน บดินทร์ พรวิลาวัณย์ ผู้แปล.

Diamandis, Peter H. Bō̜din Phō̜nwilāwan. Kotler, Steven, by ไดอามันดิส, ปีเตอร์ เฮช | บดินทร์ พรวิลาวัณย์ | ค็อตเลอร์, สตีเวน, ค.ศ. 1967-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB615 .ด956 2559] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)