tupridinewbook-2019-02-03(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
10 khamthām thī khun yākrū kīaokap sinlapa / 10 คำถามที่คุณอยากรู้เกียวกับศิลปะ / สุธี คุณาวิชยานนท์

Suthī Khunāwitchayānon. Hō̜ Sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. by สุธี คุณาวิชยานนท์, 2508- | หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ Sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2558 [2015]Other title: Sip khamthām thī khun yākrū kīaokap sinlapa Other title: สิบคำถามที่คุณอยากรู้เกียวกับศิลปะ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N7445.8 .ส73 2558] (1).
Kuzozangpo hūačhai likhit rak / Kuzozangpo หัวใจลิขิตรัก / ภานินี.

Phāninī. by ภานินี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Hanbuk, 2554 [2011] Publisher: ปทุมธานี : ฮั้นส์บุ๊คส์, 2554 [2011]Availability: No items available Checked out (1).
The filter bubble ying hā ying hāi : mư̄a ʻinthœ̄net sō̜n bāng yāng ʻao wai čhāk khun / The filter bubble ยิ่งหายิ่งหาย : เมื่ออินเทอร์เน็ตซ่อนบางอย่างเอาไว้จากคุณ / Eli Pariser ; อรพิน ผลพนิชรัศมี แปล.

Pariser, Eli. ʻŌ̜raphin Phonphanitratsamī. by พารีเซอร์, อีไล | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mǣksinkhiu Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แมกซินคิวบ์พับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Other title: Filter bubble.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ZA4201 .พ646 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ZA4201 .พ646 2559] (1). Checked out (2).
Kānkhit pen phāp / การคิดเป็นภาพ / วิลเลมเมียน แบรนด์ เขียน ; ภาวินี เจือติระรักษ์ แปล.

Brand, Willemien. Phāwinī Čhư̄atirarak. by แบรนด์, วิลเลมเมียน | ภาวินี เจือติระรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Sukkhaphāpčhai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD30.3 .บ85 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD30.3 .บ85 2562] (1). Checked out (1).
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเปราะบางและแนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง / วิฑูรย์ ปัญญากุล แปลและเรียบเรียง.

by วิฑูรย์ ปัญญากุล | มูลนิธิสายใยแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, [2554] [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QC903 .ก643 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: QC903 .ก643 2554] (1).
Khō̜ čhapčhō̜ng pen čhaokhō̜ng čhai / ขอจับจองเป็นเจ้าของใจ / ณ มน.

Na Mon. by ณ มน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Krīnmāi, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, [2559?] [2016?]Availability: No items available Checked out (1).
Khrō̜t ʻōwœ̄ : sinlapa & naksasom / ครอสโอเวอร์ : ศิลปะ & นักสะสม / นิทรรศการริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ; นักสะสม กิตติโชติ หริตวร ... [และคนอื่น ๆ] ; ภัณฑารักษ์รับเชิญ ธวัชชัย สมคง และ ชล เจนประภาพันธ์ = Crossover : the unveiled collection / an exhibitions initiated and produced by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre ; collectors Kittishote Haritaworn... [et al.] ; guest curators Tawatchai Somkong and Chol Janepraphaphan.

Nithatsakān Khrō̜t ʻŌwœ̄ : Sinlapa & Naksasom Hō̜sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n) Kittichōt Haritawō̜rn. Thawatchai Somkhong. Chon Čhēnpraphāphan. by นิทรรศการครอสโอเวอร์ : ศิลปะ & นักสะสม (2558 : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) | กิตติโชติ หริตวร | ธวัชชัย สมคง | ชล เจนประภาพันธ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : Bangkok Art and Culture Centre Foundation, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2558 [2015]Other title: Crossover : the unveiled collection.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N5085.ก4 น625 2558] (1).
Khūmư̄ kānsanœ̄khō̜khưnthabīan mō̜radok phūmpanyā thāng watthanatham khō̜ng chāt / คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / จัดทำโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

Thailand. Krom Songsœ̄m Watthanatham. by กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kitčhakān Rōngphim ʻOngkān Songkhro̜ Thahān Phānsưk nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CC135 .ค75 2558] (1).
Chāi charā læ thalē (Thai, ʻAngkrit) / ชายชราและทะเล (ไทย, อังกฤษ) / เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ; [วาด ระวี แปล] = The old man and the sea (Thai, English) / Ernest Hemingway ; [translated by Wad Rawee].

Hemingway, Ernest, by เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, ค.ศ. 1899-1961 | วาด ระวี | Wad Rawee.

Edition: ฉบับสองภาษาพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Shine Publishing House, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ76อ94ว623 2561] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ76อ94ว623 2561] (1).
Dunlayaphāp hǣng rat : krabūanthat hǣng kānsưksā ratthaprasātsanasāt / ดุลยภาพแห่งรัฐ : กระบวนทัศน์แห่งการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ / วีระศักดิ์ เครือเทพ บรรณาธิการ.

Wīrasak Khrư̄athēp, bannathikān. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Ratthaprasāsanasāt. by วีระศักดิ์ เครือเทพ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Ratthaprasāsanasāt Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ด74 2548] (1).
Than namphưng / ทัณฑ์น้ำผึ้ง / ผักบุ้ง.

Phō̜nthiwā Hō̜mchū. by พรทิวา หอมชู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Pō̜ngrak, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปองรัก, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .พ44ท63 2561] (2). Checked out (1).
ทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ / ฟรันซิสโก ฟานเดอร์โฮฟ บุรส์มา เขียน ; จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล แปล.

by ฟานเดอร์โฮฟ บุรส์มา, ฟรันซิสโก | จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN120.ฮ9พ6 ฟ63 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HN120.ฮ9พ6 ฟ63 2552] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HN120.ฮ9พ6 ฟ63 2552] (2).
Thammačhakkappawattana Sūt / ธัมมจักกัปปวัตนสูตร / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ; สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร) ตรวจชำระ ; พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบเรียง.

Phra Mahā Sīsayādō̜ Sōphon Mahāthēra. Phra Phrommōlī (Somsak) Phra Khanthasārāphiwong (Somlak), Māhāwitthayālai Mahā Čhulālongkō̜n Rātchawitthayālai. Witthayākhēt Bālīsưksā Phutthakhōt. by พระมหาสีสยาดอ โสภณมหาเถระ | พระพรหมโมลี (สมศักดิ์) | พระคันธสาราภิวงศ์ (สมลักษณ์), 2504- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Māhāwitthayālai Mahā Čhulālongkō̜n Rātchawitthayālai Witthayākhēt Bālīsưksā Phutthakhōt, [2559] [2016] Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1339.5.ธ643 พ464 2559] (1).
Nak lao nithān læ rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n / นักเล่านิทาน และเรื่องอื่นๆ / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Niphatphō̜n Phengkǣo. by นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sūanngœ̄nmīmā Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.น6545ฮ46 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.น6545ฮ46 2562] (2). Checked out (1).
Botbāt phāk prachā sangkhom : rao khư̄ kānmư̄ang phāk prachāchon / บทบาทภาคประชาสังคม : เราคือการเมืองภาคประชาชน / สุนี ไชยรส.

Sunī Chaiyarot, by สุนี ไชยรส, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, [2561] [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 ส734 2561] (1).
Banthưk lap mīa lūang : khamsāraphāp læ khrāp namtā / บันทึกลับเมียหลวง : คำสารภาพและคราบน้ำตา / โดย ผู้หญิงมีเขา ; บรรณาธิการ อติกานต์ หนุนภักดี, จิตกร บุษบา.

Phūying Mī Khao. Čhittakō̜n Butsabā. by ผู้หญิงมีเขา | จิตกร บุษบา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Jika books, [2548?] [2005?] Publisher: กรุงเทพฯ : Jika books, [2548?] [2005?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ806 .ผ75 2548] (1).
Būa bon sūang / บัวบนสรวง / บทประพันธ์ของ กนกวลี พจนปกรณ์.

Kanokwalī Kanthairāt, by กนกวลี กันไทยราษฏร์, 2500-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Na Bānwannakam, 2541 [1998] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2541 [1998]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ก37บ65 2541] (1).
Mon čhan tō̜ngčhai / มนตร์จันทร์ต้องใจ / อินเอวา.

ʻInʻēwā. by อินเอวา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Phimkham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .อ682244ม33 2561] (1). Checked out (2).
Mon nākkharāt / มนต์นาคราช / บทประพันธ์ของ ภูเตศวร.

Praphon Wiphatthanaphō̜n. by ประพนธ์ วิพัฒนพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Na Bānwannakam, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ป423ม33 2551] (1).
Monrak num bānrai / มนต์รักหนุ่มบ้านไร่ / พระจันทร์เจ้าขา.

Phračhančhaokhā . by พระจันทร์เจ้าขา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Māilœ̄p, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : มายเลิฟ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .พ482ม33 2553] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)