TUPOL-New Book-201903 Subscribe to this list

| Select titles to:
7 khō̜sanœ̄ prachāchon sū nayōbāi chāidǣn tai/Pātānī : khō̜sanœ̄nǣ chœ̄ng nayōbāi kīeokap čhangwat chāidǣn Phāk Tai tō̜ phakkānmư̄ang čhāk khrư̄akhāi Peace Survey 7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง จากเครือข่าย Peace Survey.

European Union. Sasakawa Peace Foundation. by สหภาพยุโรป | มูลนิธิสันติภาพซาซากาว่า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : , 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : เครือข่าย Peace Survey], 2562 [2019]Other title: Čhet khō̜sanœ̄ prachāchon sū nayōbāi chāidǣn tai/Pātānī : khō̜sanœ̄nǣ chœ̄ng nayōbāi kīeokap čhangwat chāidǣn Phāk Tai tō̜ phakkānmư̄ang čhāk khrư̄akhāi Peace Survey Other title: เจ็ดข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง จากเครือข่าย Peace Survey.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2019 700452] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2019 700452] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2019 700452] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2019 700452] (1).
Actors and processes in development cooperation : challenges to traditional practices / edited by Siriporn Wajjwalku.

by Siriporn Wajjwalku | Yuki, Miyake | Chirada Na Suwan | Vorawan Wannalak | Nguyen, Cam Nhung | Vu, Thanh Huong | Nguyen, Thi Miuh Phuong | Boulouane Douangngeune | Phanhpakit Onphanhdala | Touch Siphat | Thailand Research Fund | Network of International Development Cooperation.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : NIDC, [2018]Other title: Challenges to traditional practices.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1583 .A386 2018] (1). Checked out (1).
Democratic religion from Locke to Obama : faith and the civic life of democracy / Giorgi Areshidze.

by Areshidze, Giorgi, 1983-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Lawrence, Kansas : University Press of Kansas, c2016Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: BL65.P7 A74 2016] (1).
For Foucault : against normative political theory / Mark G.E. Kelly.

by Kelly, Mark G. E.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Albany : State University of New York Press, 2018Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JA71 .K46 2018] (1).
Philosophy : who needs it / Ayn Rand.

by Rand, Ayn.

Edition: Centennial ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Signet, 1984Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: B29 .R27 1984] (1).
The discovery of India / Jawaharlal Nehru.

by Nehru, Jawaharlal, 1889-1964.

Edition: Centenary ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Delhi : Oxford University Press, 1994Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS436.A1 N4 1994] (1).
The Mobilization of conservative civil society / editor Richard Youngs ; [authors], Gareth Fowler … [et al.].

by Youngs, Richard, 1968- | Fowler, Gareth | Carnegie Endowment for International Peace.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Washington, DC : Carnegie Endowment for International Peace, c2018Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC573 .M63 2018] (1).
The search for modern China / Jonathan D. Spence.

by Spence, Jonathan D.

Edition: 2nd ed.Material type: book Book; Format: print Publisher: New York : W.W. Norton, c1999Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS754 .S624 1999] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS754 .S624 1999] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS754 .S624 1999] (1).
กัมพูชายุคใหม่ : วาระเศรษฐกิจและการเมือง / อุดม เกิดพิบูลย์.

by อุดม เกิดพิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : บริษัท โชตนาพริ้นท์, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS554.3 .อ73] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2008 525472] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS554.3 .อ73] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS554.3 .อ73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS554.3 .อ73] (3). Checked out (2).
Khō̜ngkhwan hǣng mittraphāp : sō̜ng satawat hǣng khwāmsamphan rawāng Saharat ʻAmērikā kap Rātchaʻānāčhak Thai læ nænam Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt Kō̜ng Wichā Prawattisāt Sūan Kānsưksā Rōngrīan Nāirō̜i Phra Čhunlačhō̜mklao nai phrarātchadamri khō̜ng Phonʻēk Ying Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī / ของขวัญแห่งมิตรภาพ : สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย และแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริของพลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย.

Chulachomklao Royal Military Academy. United States. Embassy (Thailand) by โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | สหรัฐอเมริกา. สถานเอกอัครราชทูต (ไทย).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nakhǭn Nāyok : Rōngrīan], 2561 [2018] Publisher: [นครนายก : โรงเรียน], 2561 [2018]Other title: Khō̜ngkhwan hǣng mittraphāp : sō̜ng satawat hǣng khwāmsamphan rawāng Saharat ʻAmērikā kap Rātchaʻānāčhak Thai Other title: ของขวัญแห่งมิตรภาพ : สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ส5 ข52 2561] (1).
คลื่นลูกเก่า : รวบรวมบทความจากหนังสือพิมพ์ "แนวหน้า" คอลัมน์ "น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ พูด" ปี พ.ศ. 2542-2543".

by ประสงค์ สุ่นศิริ, น.ต, 2470-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จี.เอส.บี., 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .ป376] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ป376] (1). Withdrawn (2).
Yīpun lāk miti : nangsư̄ rūam botkhwām nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 130 pī khwāmsamphan thāng kānthūt Thai-Yīpun / ญี่ปุ่นหลากมิติ : หนังสือรวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น / ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ.

Siriporn Watchawankhu. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by ศิริพร วัชชวัลคุ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ญ6 ญ65 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ญ6 ญ65 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ญ6 ญ65 2561] (1). Checked out (2).
Dō̜kyā wai : sū chīwit læ sangkhom sērī bot sēwanā hǣng sāmanchon 90 pī Sāttrāčhān Sanē Čhāmrik / ดอกหญ้าไหว : สู่ชีวิตและสังคมเสรี บทเสวนาแห่งสามัญชน 90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก / บรรณาธิการ วรินทรา บุญชัย, อมรรัตน์ เกรียงขจร.

Warintra Boonchai. ʻAmō̜nrat Krīangkhačhō̜n. Mūnnithi Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. by วรินทรา บุญชัย | อมรรัตน์ เกรียงขจร | มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, [2560] [2017]Other title: 90 pī Sāttrāčhān Sanē Čhāmrik Other title: 90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท92ส693 ด534 2560] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LA2383.ท92ส693 ด534 2560] (1).
Thāng lư̄ak khō̜ng Prathēt Thai / ทางเลือกของประเทศไทย / โดย ศิริภูมิ.

Sīphūm Suknēt, by ศรีภูมิ ศุขเนตร, 2475-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phimsūai Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ศ46 2562] (1).
Natthī Prēmratsamī : palat ʻamphœ̄ thammadā-- sū palat Samnak Nāyok Ratthamontrī thī mai thammadā / นัที เปรมรัศมี : ปลัดอำเภอธรรมดา-- สู่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไม่ธรรมดา / บรรณาธิการ ลินดา อิศรางกูร ณ อยุธยา.

Lindā ʻItsarāngkūn Na ʻAyutthayā. by ลินดา อิศรางกูร ณ อยุธยา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon) , [2552] [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2552] [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.น53 น63 2552] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.น53 น63 2552] (1).
Nanthawatthanā čhāriyawanthā : rūam botkhwām thāng wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 60 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Nantawat Bō̜ramānan / นันทวัฒนาจาริยวันทา : รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ / บรรณาธิการเล่ม วรรณภา ติระสังขะ.

Wannapa Tirasangkha. by วรรณภา ติระสังขะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat Mahāchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, 2561 [2018]Other title: Rūam botkhwām thāng wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 60 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Nantawat Bō̜ramānan Other title: รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: K561 .น63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K561 .น63 2561] (1). Checked out (1).
Nayōbāi sāthārana nǣo kāntīkhwām = Interpretive public policy / นโยบายสาธารณะแนวการตีความ = Interpretive public policy / ประโยชน์ ส่งกลิ่น.

Prayōt Songklin, by ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sarakhām : 'Aphichāt Kānphim, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Interpretive public policy.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: H97 .ป455 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: H97 .ป455 2561] (1). Checked out (1).
Patibatkān lap nai samō̜raphūm rop : banthưk prawattisāt kānthahān kānmư̄ang Thai thī phœ̄ng khonphop : Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn / ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ : บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทยที่เพิ่งค้นพบ : พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน / โดย ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Thipphānidā Pālakawong Na ʻAyutthayā. by ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Riwœ̄ Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn Other title: พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.จ52 ท63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.จ52 ท63 2562] (2). Checked out (1).
Phrarātchawong Čhakkrī Somdet Phračhāoyūhūa Ratchakān thī 6 (sing thī khāphačhāo phop hen samai Ratchakān thī 6 / พระราชวงศ์จักรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ 6) / หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล.

Phūnphitsamai Ditsakun, M.C., granddaughter of Mongkut, King of Siam, by พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ, 2438-2533.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS582.6 .พ73 2561ก] (1).
Phūmmithat thī plīanplǣng nai phūmiphāk ʻĒchīa Tawanʻō̜k læ ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai-phư̄akhrai phư̄aʻarai : phahukhamtō̜p tō̜ rǣngkotthap khō̜ng krasǣlōkāphiwat / ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เพื่อใคร เพื่ออะไร : พหุคำตอบต่อแรงกดทับของกระแสโลกาภิวัตน์ / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ บรรณาธิการ = Changing contours in East and Southeast Asia-what's for? what's next? : multiplied answer to oppressive forces of globalisation / Wararak Chalermpuntusak, editor.

Wararak Chalermpuntusak. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. Sūn ʻĀsīan læ Kānrawāng Prathēt Sưksā. by วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn ʻĀsīan læ Kānrawāng Prathēt Sưksā Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Changing contours in East and Southeast Asia-what's for? what's next? : multiplied answer to oppressive forces of globalisation.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HM831 .ภ74 2558] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)