TUMED-New Book 2019-March (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
All about HCC hepatocelullar carcinoma / All about HCC hepatocelullar carcinoma / บรรณาธิการ ไตรจักร ซันดู ... [และคนอื่นๆ].

Traičhak Sandū. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā Sanlayasāt. Nūai Sanlayasāt Tap Thāngdœ̄n Namdī læ Tapʻō̜n. by ไตรจักร ซันดู | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาศัลยศาสตร์. หน่วยศัลยศาสตร์ ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Nūai Sanlayasāt Tap Thāngdœ̄n Namdī læ Tapʻō̜n Phāk Wichā Sanlayasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : หน่วยศัลยศาสตร์ ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WI735 .อ544 2560] (2).
Essential medicine / Essential medicine / คณะบรรณาธิการ เนาวนิตย์ นาทา ... [และคนอื่น ๆ].

Naowanit Nāthā. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by เนาวนิตย์ นาทา | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .อ728 2561] (3).
Mechanical ventilation : the essentials / Mechanical ventilation : the essentials / บรรณาธิการหลัก สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, เพชร วัชรสินธุ์ ; บรรณาธิการร่วม ภัทริน ภิรมย์พานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Suthat Rungrư̄anghiranyā. Phet Watcharasin. Phattharin Phiromphānit. Samākhom Wētchabambat Wikrit hǣng Prathēt Thai. by สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | เพชร วัชรสินธุ์ | ภัทริน ภิรมย์พานิช | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp]... : Samākhom Wētchabambat Wikrit hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF26 .ม736 2560] (1). Checked out (2).
Pocket chest radiography / Pocket chest radiography / บรรณาธิการ วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย, อดิศร วงษา.

Wiritsō̜ra Wongsīchanālai. ʻAdisō̜n Vongsa. Rōngphayābān Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย | อดิศร วงษา | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Rōngphayābān Phramongkutklao, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF975 .พ527 2561] (2). Checked out (1).
Kāiwiphāksāt khō̜ng rabop klāmnư̄a læ kradūk čhāk čhōt panhā / กายวิภาคศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากโจทย์ปัญหา / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

Kletkǣo Dānwiwat. by เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE101 .ก752 2561] (5).
Kāiwiphāksāt wādūai rư̄ang khō̜ng hūačhai / กายวิภาคศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของหัวใจ / นุจรินทร์ ภักดีวงศ์.

Nutčharin Phakdīwong. by นุจรินทร์ ภักดีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Phathara Phrīphrēt, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. ภทระ พรีเพรส, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG101 .น724 2562] (1).
Kānchūai kū chīp thārok rǣk kœ̄t / การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด / [บรรณาธิการ] John Kattwinkel ; ผู้แปลและเรียบเรียง ประชา นันท์นฤมิต, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล.

Prachā Nannarưmit. ʻAnchalī Limrangsikun. Kattwinkel, John. by ประชา นันท์นฤมิต | อัญชลี ลิ้มรังสิกุล | แคทท์วินเคอล์, จอห์น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Bō̜risat Bīyō̜n ʻEnthēphai Čhamkat, 2549 [2006] Publisher: [นนทบุรี] : บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WQ18.2 .ก642 2549] (1).
Kāndūlǣ phūpūai ʻāyurasāt thī khao rap kānphātat = Perioperative medical care / การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่เข้ารับการผ่าตัด = Perioperative medical care / บรรณาธิการ ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง ... [และคนอื่น ๆ].

Narongkō̜n Sāiphōklāng. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Perioperative medical care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO181 .ก673 2557] (1).
การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย เยาวเรศ กฤตธิติมา.

Yowares Kitthitima. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by เยาวเรศ กฤตธิติมา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Mother to child HIV transmission at Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC503 .ย754 2560] (1).
Kānprayukchai khaitōsān nai rabop namsong yā nai thāngdœ̄n ʻāhān = Application of chitosan in gastrointestinal drug delivery systems / การประยุกต์ใช้ไคโตซานในระบบนำส่งยาในทางเดินอาหาร = Application of chitosan in gastrointestinal drug delivery systems / จุไรรัตน์ นันทานิช.

Čhurairat Nanthānit. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Theknōlōyī Phēsatchakam. by จุไรรัตน์ นันทานิช | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phāk Wichā Theknōlōyī Phēsatchakam Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Other title: Application of chitosan in gastrointestinal drug delivery systems.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV785 .จ749 2561] (1).
Kānpramœ̄n khwāmkhumkhā thāng kānphǣt læ kānwikhro̜ phonkrathop dān ngoppramān / การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ / อัญชลี เพิ่มสุวรรณ.

ʻAnchalī Phœ̄msuwan. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai. by อัญชลี เพิ่มสุวรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริหารงานวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W74.1 .อ622 2561] (3).
Kānphayābān phūpūai rōk hūačhai læ lō̜tlư̄at / การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Phō̜ngphan ʻArunsǣng. by ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).
Kānfō̜k lư̄at dūai khrư̄ang tai thīam yuk mai = Modern hemodialysis and hemodiafiltration / การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมยุคใหม่ = Modern hemodialysis and hemodiafiltration / ขจร ตีรณธนากุล

Khačhō̜n Tīronthanākun. by ขจร ตีรณธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560 [2017]Other title: Modern hemodialysis and hemodiafiltration.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ378 .ข243 2560] (6).
Kānfư̄nfū rabop prasāt than yuk 2561 / การฟื้นฟูระบบประสาททันยุค 2561 / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ บรรณาธิการ.

Kingkǣo Pāčharī. Witsanu Kamthō̜nthip. Ratcharin Khongkhasuwan. Thīradā Phlō̜iphet. Phūangkǣo Thitisakunchai. Piyaphat Dētphratham. Naphatpaphan Kānčhanaphanang. Chayāphō̜n Chōtiyānwong. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wētchasāt Fư̄nfū. by กิ่งแก้ว ปาจรีย์ | วิษณุ กัมทรทิพย์ | รัชริน คงคะสุวรรณ | ธีรดา พลอยเพชร | พวงแก้ว ธิติสกุลชัย | ปิยะภัทร เดชพระธรรม | ณพัฐปพัณณ์ กาญจนพนัง | ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wētchasāt Fư̄nfū Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL140 .ก644 2561] (3).
Kānrangap khwāmrūsưk samrap hatthakān sō̜ng klō̜ng rabop thāngdœ̄n ʻāhān / การระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร / สมชาย อมรโยธิน.

Somchāi ʻAmō̜nyōthin. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wisanyīwitthayā. by สมชาย อมรโยธิน | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wisanyīwitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO200 .ส426 2561] (3).
Kānrabu sathānakān læ patčhai kamnot sukkhaphāp chumchon dūai rabop sārasonthēt phūmisāt = Identifying community health situations and determinants by Geographic Information System (GIS) / การระบุสถานการณ์และปัจจัยกำหนดสุขภาพชุมชนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Identifying community health situations and determinants by Geographic Information System (GIS) / ผู้เขียน ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, สยัมภู ใสทา, ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล.

Thatsanī Silāwan. Sayamphū Saithā. Nutthawat Ninkānčhanakun. by ทัศนีย์ ศิลาวรรณ | สยัมภู ใสทา | ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Withūnkānpok (1997), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก (1997), 2561 [2018]Other title: Identifying community health situations and determinants by Geographic Information System (GIS).Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: G70.212 .ท653 2561] (1).
Kānwinitchai læ kānraksā rōk titchư̄a rā rukrān thī phop bō̜i nai wētpatibat = Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice / การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อรารุกรานที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ = Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice / บรรณาธิการ เมธี ชยะกุลคีรี.

Mēthī Chayakunkhīrī. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by เมธี ชยะกุลคีรี | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Other title: Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC450 .ก645 2561] (1).
Kānwinitchai rōk læ wāngphǣn kānraksā thāng thantakam = Dental diagnosis and treatment planning / การวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม = Dental diagnosis and treatment planning / ศิริเพ็ญ เปสี, สำเริง อินกล่ำ.

Siripen Pēsī. Samrœ̄ng ʻInklam. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ศิริเพ็ญ เปสี | สำเริง อินกล่ำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Dental diagnosis and treatment planning.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU141 .ศ646 2561] (3). Checked out (1).
Khāthīam plīan chīwit / ขาเทียมเปลี่ยนชีวิต / ผู้เขียน โสมชยา ธนังกุล.

Sōmchayā Thanangkun, 1971- Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Krom Songsœ̄m læ Phatthanā Chīwit Khunnaphāp Khon Phikān. by โสมชยา ธนังกุล, 2514- | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Songsœ̄m læ Phatthanā Chīwit Khunnaphāp Khon Phikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HV1559.ท9 ส942 2560] (1).
Khwāmkhong saphāp khō̜ng yā læ phēsatphan = [Stability of drugs and pharmaceutical products] / ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ = [Stability of drugs and pharmaceutical products] / ชุดา จิตตสุโภ

Chudā Čhittasuphō. by ชุดา จิตตสุโภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thipphœ̄n Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: Stability of drugs and pharmaceutical products.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV754 .ช736 2560] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)