TUMED-New Book 2019-March (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
All about HCC hepatocelullar carcinoma / All about HCC hepatocelullar carcinoma / บรรณาธิการ ไตรจักร ซันดู ... [และคนอื่นๆ].

Traičhak Sandū. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā Sanlayasāt. Nūai Sanlayasāt Tap Thāngdœ̄n Namdī læ Tapʻō̜n. by ไตรจักร ซันดู | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาศัลยศาสตร์. หน่วยศัลยศาสตร์ ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Nūai Sanlayasāt Tap Thāngdœ̄n Namdī læ Tapʻō̜n Phāk Wichā Sanlayasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : หน่วยศัลยศาสตร์ ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WI735 .อ544 2560] (2).
Essential medicine / Essential medicine / คณะบรรณาธิการ เนาวนิตย์ นาทา ... [และคนอื่น ๆ].

Naowanit Nāthā. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by เนาวนิตย์ นาทา | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .อ728 2561] (3).
Mechanical ventilation : the essentials / Mechanical ventilation : the essentials / บรรณาธิการหลัก สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, เพชร วัชรสินธุ์ ; บรรณาธิการร่วม ภัทริน ภิรมย์พานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Suthat Rungrư̄anghiranyā. Phet Watcharasin. Phattharin Phiromphānit. Samākhom Wētchabambat Wikrit hǣng Prathēt Thai. by สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | เพชร วัชรสินธุ์ | ภัทริน ภิรมย์พานิช | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp]... : Samākhom Wētchabambat Wikrit hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF26 .ม736 2560] (2). Checked out (1).
Pocket chest radiography / Pocket chest radiography / บรรณาธิการ วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย, อดิศร วงษา.

Wiritsō̜ra Wongsīchanālai. ʻAdisō̜n Vongsa. Rōngphayābān Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย | อดิศร วงษา | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Rōngphayābān Phramongkutklao, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF975 .พ527 2561] (2). Checked out (1).
Kāiwiphāksāt khō̜ng rabop klāmnư̄a læ kradūk čhāk čhōt panhā / กายวิภาคศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากโจทย์ปัญหา / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

Kletkǣo Dānwiwat. by เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE101 .ก752 2561] (5).
Kāiwiphāksāt wādūai rư̄ang khō̜ng hūačhai / กายวิภาคศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของหัวใจ / นุจรินทร์ ภักดีวงศ์.

Nutčharin Phakdīwong. by นุจรินทร์ ภักดีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Phathara Phrīphrēt, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. ภทระ พรีเพรส, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG101 .น724 2562] (1).
Kānchūai kū chīp thārok rǣk kœ̄t / การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด / [บรรณาธิการ] John Kattwinkel ; ผู้แปลและเรียบเรียง ประชา นันท์นฤมิต, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล.

Prachā Nannarưmit. ʻAnchalī Limrangsikun. Kattwinkel, John. by ประชา นันท์นฤมิต | อัญชลี ลิ้มรังสิกุล | แคทท์วินเคอล์, จอห์น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Bō̜risat Bīyō̜n ʻEnthēphai Čhamkat, 2549 [2006] Publisher: [นนทบุรี] : บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WQ18.2 .ก642 2549] (1).
Kāndūlǣ phūpūai ʻāyurasāt thī khao rap kānphātat = Perioperative medical care / การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่เข้ารับการผ่าตัด = Perioperative medical care / บรรณาธิการ ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง ... [และคนอื่น ๆ].

Narongkō̜n Sāiphōklāng. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by ณรงค์กร ซ้ายโพธิกลาง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Perioperative medical care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO181 .ก673 2557] (1).
การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย เยาวเรศ กฤตธิติมา.

Yowares Kitthitima. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by เยาวเรศ กฤตธิติมา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Mother to child HIV transmission at Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC503 .ย754 2560] (1).
Kānprayukchai khaitōsān nai rabop namsong yā nai thāngdœ̄n ʻāhān = Application of chitosan in gastrointestinal drug delivery systems / การประยุกต์ใช้ไคโตซานในระบบนำส่งยาในทางเดินอาหาร = Application of chitosan in gastrointestinal drug delivery systems / จุไรรัตน์ นันทานิช.

Čhurairat Nanthānit. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Theknōlōyī Phēsatchakam. by จุไรรัตน์ นันทานิช | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phāk Wichā Theknōlōyī Phēsatchakam Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Other title: Application of chitosan in gastrointestinal drug delivery systems.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV785 .จ749 2561] (1).
Kānpramœ̄n khwāmkhumkhā thāng kānphǣt læ kānwikhro̜ phonkrathop dān ngoppramān / การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ / อัญชลี เพิ่มสุวรรณ.

ʻAnchalī Phœ̄msuwan. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai. by อัญชลี เพิ่มสุวรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริหารงานวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W74.1 .อ622 2561] (3).
Kānphayābān phūpūai rōk hūačhai læ lō̜tlư̄at / การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Phō̜ngphan ʻArunsǣng. by ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).
Kānfō̜k lư̄at dūai khrư̄ang tai thīam yuk mai = Modern hemodialysis and hemodiafiltration / การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมยุคใหม่ = Modern hemodialysis and hemodiafiltration / ขจร ตีรณธนากุล

Khačhō̜n Tīronthanākun. by ขจร ตีรณธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560 [2017]Other title: Modern hemodialysis and hemodiafiltration.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ378 .ข243 2560] (6).
Kānfư̄nfū rabop prasāt than yuk 2561 / การฟื้นฟูระบบประสาททันยุค 2561 / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ บรรณาธิการ.

Kingkǣo Pāčharī. Witsanu Kamthō̜nthip. Ratcharin Khongkhasuwan. Thīradā Phlō̜iphet. Phūangkǣo Thitisakunchai. Piyaphat Dētphratham. Naphatpaphan Kānčhanaphanang. Chayāphō̜n Chōtiyānwong. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wētchasāt Fư̄nfū. by กิ่งแก้ว ปาจรีย์ | วิษณุ กัมทรทิพย์ | รัชริน คงคะสุวรรณ | ธีรดา พลอยเพชร | พวงแก้ว ธิติสกุลชัย | ปิยะภัทร เดชพระธรรม | ณพัฐปพัณณ์ กาญจนพนัง | ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wētchasāt Fư̄nfū Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL140 .ก644 2561] (3).
Kānrangap khwāmrūsưk samrap hatthakān sō̜ng klō̜ng rabop thāngdœ̄n ʻāhān / การระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร / สมชาย อมรโยธิน.

Somchāi ʻAmō̜nyōthin. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wisanyīwitthayā. by สมชาย อมรโยธิน | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wisanyīwitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO200 .ส426 2561] (3).
Kānrabu sathānakān læ patčhai kamnot sukkhaphāp chumchon dūai rabop sārasonthēt phūmisāt = Identifying community health situations and determinants by Geographic Information System (GIS) / การระบุสถานการณ์และปัจจัยกำหนดสุขภาพชุมชนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Identifying community health situations and determinants by Geographic Information System (GIS) / ผู้เขียน ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, สยัมภู ใสทา, ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล.

Thatsanī Silāwan. Sayamphū Saithā. Nutthawat Ninkānčhanakun. by ทัศนีย์ ศิลาวรรณ | สยัมภู ใสทา | ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Withūnkānpok (1997), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก (1997), 2561 [2018]Other title: Identifying community health situations and determinants by Geographic Information System (GIS).Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: G70.212 .ท653 2561] (1).
Kānwinitchai læ kānraksā rōk titchư̄a rā rukrān thī phop bō̜i nai wētpatibat = Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice / การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อรารุกรานที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ = Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice / บรรณาธิการ เมธี ชยะกุลคีรี.

Mēthī Chayakunkhīrī. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by เมธี ชยะกุลคีรี | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Other title: Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC450 .ก645 2561] (1).
Kānwinitchai rōk læ wāngphǣn kānraksā thāng thantakam = Dental diagnosis and treatment planning / การวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม = Dental diagnosis and treatment planning / ศิริเพ็ญ เปสี, สำเริง อินกล่ำ.

Siripen Pēsī. Samrœ̄ng ʻInklam. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ศิริเพ็ญ เปสี | สำเริง อินกล่ำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Dental diagnosis and treatment planning.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU141 .ศ646 2561] (3). Checked out (1).
Khāthīam plīan chīwit / ขาเทียมเปลี่ยนชีวิต / ผู้เขียน โสมชยา ธนังกุล.

Sōmchayā Thanangkun, 1971- Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Krom Songsœ̄m læ Phatthanā Chīwit Khunnaphāp Khon Phikān. by โสมชยา ธนังกุล, 2514- | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Songsœ̄m læ Phatthanā Chīwit Khunnaphāp Khon Phikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HV1559.ท9 ส942 2560] (1).
Khwāmkhong saphāp khō̜ng yā læ phēsatphan = [Stability of drugs and pharmaceutical products] / ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ = [Stability of drugs and pharmaceutical products] / ชุดา จิตตสุโภ

Chudā Čhittasuphō. by ชุดา จิตตสุโภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thipphœ̄n Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: Stability of drugs and pharmaceutical products.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV754 .ช736 2560] (1).
Khwāmrū thūapai khō̜ng kotmāi rawāng prathēt thī kīeokhō̜ng kap sukkhaphāp / ความรู้ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ / วรรณวิภา พัวศิริ.

Wanwipa Phūasiri. by วรรณวิภา พัวศิริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3570 .ว443 2561] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: K3570 .ว443 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K3570 .ว443 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3570 .ว443 2561] (2). Checked out (2).
Čhariyatham kānwičhai nai manut : lakkān læ nǣo patibat nai kānwičhai thāng sāthāranasuksāt / จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ / สุธรรม นันทมงคลชัย.

Sutham Nanthamongkhonchai. by สุธรรม นันทมงคลชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Prayūnsānthai Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W20.55.H9 ส734 2561] (5).
Chīwakhēmī : phư̄nthān kānphǣt = Basic medical biochemistry / ชีวเคมี : พื้นฐานการแพทย์ = Basic medical biochemistry / ประดิษฐ สุคนธวารินทร์.

Pradit Sukhonthawārin. by ประดิษฐ สุคนธวารินทร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Salee Printing Pub Co., Ltd., 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : Salee Printing Pub Co., Ltd., 2559 [2016]Other title: Basic medical biochemistry.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QU34 .ป463 2559] (5).
Chut khrōngkān nǣothāng kānphatthanā yok radap khunnaphāp chīwit dek līang yāk chūang pathommawai = [The developmental model for enhancing quality of life among preschool children with difficult temperament] / ชุดโครงการแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเลี้ยงยากช่วงปฐมวัย = [The developmental model for enhancing quality of life among preschool children with difficult temperament] / โดย พนิดา ศิริอำพันธ์กุล ... [และคนอื่น ๆ].

Phanidā Siriʻamphankun, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by พนิดา ศิริอำพันธ์กุล, 2513- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Other title: The developmental model for enhancing quality of life among preschool children with difficult temperament.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BF723.ม63 ช732 2561] (1).
Tamrā khwāmphikān : nǣokhit thritsadī sangkhommasāt kānphǣt læ sāthāranasuk / ตำรา ความพิการ : แนวคิดทฤษฎีสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข / อุบลพรรณ ธีระศิลป์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์.

ʻUbonphan Thīrasin. Phenčhan Pradapmuk-chœ̄rœ̄. Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp. by อุบลพรรณ ธีระศิลป์ | เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HV1559.ท9 อ734 2560] (1).
Tamrā kāndūlǣ phūpūai thī dai rap kānraksā dūai khrư̄ang phayung pō̜t læ hūačhai / ตำราการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ / รังสรรค์ ภูรยานนทชัย, กนกพรรณ เรืองนภา บรรณาธิการ.

Rangsan Phūrayānonthachai. Kanokpan Rư̄angnaphā. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Khana Phǣtthayasāt. by รังสรรค์ ภูรยานนทชัย | กนกพรรณ เรืองนภา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF140 .ต642 2561] (3).
Botbāt khō̜ng rangsī raksā nai phāwa chukchœ̄n khō̜ng mareng = Role of radiation therapy in oncologic emergencies / บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง = Role of radiation therapy in oncologic emergencies / กันยรัตน์ กตัญญู.

Kanyarat Katanyū. Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt. Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān. Khrōngkān Tamrā Wachiraphayābān. by กันยรัตน์ กตัญญู | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. โครงการตำราวชิรพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Wachiraphayābān Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561 [2018]Other title: Role of radiation therapy in oncologic emergencies.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ269 .ก634 2561] (3).
ประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่ที่มีลูกเลี้ยงยากวัยเตาะแตะ / พนิดา ศิริอำพันธ์กุล.

Panida Siriumpunkul, Mahāwitthayālai Būraphā. Khana Phayābānsāt. by พนิดา ศิริอำพันธ์กุล, 2513- | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chon Burī : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Būraphā, 2556 [2013] Publisher: ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) Other title: Experiences of parents having difficult toddler.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HQ755.83 .พ363 2556] (1).
ประสิทธิผลในการลดน้ำหนักระยะสั้นของผู้ป่วยเด็กอ้วนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย อรอภิญญา พูลเจริญศิลป์.

Onapinya Poonjarernsilp. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by อรอภิญญา พูลเจริญศิลป์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Effectiveness of short term weight reduction in obese children at Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS130 .อ454 2560] (1).
ผลของการตรวจทางภูมิแพ้เพื่อการวินิจฉัยโรคแพ้โปรตีนนมวัวในผู้ป่วยเด็กที่มีประวัติสงสัยโรคแพ้โปรตีนนมวัว / โดย พัชรกมล บุญสม.

Patcharakamon Boonsom. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by พัชรกมล บุญสม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Outcome of allergy testing for diagnosis cow's milk protein allergy in children with a history suspected of cow's milk protein allergy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WD310 .พ624 2560] (1).
ผลของกิจกรรมกลุ่มต่อทัศนคติของผู้ดูแลเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวน์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ / โดย เพ็ญรวี ขาวสำลี.

Penrawee Khaosamlee. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by เพ็ญรวี ขาวสำลี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Effect of group intervention on attitude of caregivers toward children with down syndrome at Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY200 .พ724 2560] (1).
Phitwitthayā : phonkrathop tō̜ phōchanākān læ rabop rāngkāi = Toxicology : impacts on nutrition and body systems / พิษวิทยา : ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย = Toxicology : impacts on nutrition and body systems / ไมตรี สุทธจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

Maitrī Sutthačhit. by ไมตรี สุทธจิตต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Thanut Phrinting, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ธนุชพริ้นติ้ง, 2561 [2018]Other title: Toxicology : impacts on nutrition and body systems.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV600 .พ65 2561] (5).
Phāwa dư̄ tō̜ ʻinsūlin læ phāwa khwāmphit pakati thī kīeokhō̜ng = Insulin resistance and it's related disorder / ภาวะดื้อต่ออินซูลินและภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง = Insulin resistance and it's related disorder / ธงชัย ประฏิภาณวัตร.

Thongchai Pratiphānawat. by ธงชัย ประฏิภาณวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Other title: Insulin resistance and it's related disorder.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WK820 .ธ226 2561] (3). Checked out (1).
Rabop prasāt læ kānthamngān = Functional neuroanatomy / ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy / เฉง นิลบุหงา.

Chēng Ninbungā. by เฉง นิลบุหงา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Functional neuroanatomy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL101 .ฉ72 2561] (5).
Rāk fan thīam khō̜mphiutœ̄ : kānwāngphǣn læ khantō̜n kānraksā = Computer guided dental implant : planning and treatment steps / รากฟันเทียมคอมพิวเตอร์ : การวางแผนและขั้นตอนการรักษา = Computer guided dental implant : planning and treatment steps / อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์.

ʻAtthawit Phisitʻanusō̜n. by อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sūn Thantakam Rāk Thīam Khō̜mphiutœ̄, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมคอมพิวเตอร์, 2561 [2018]Other title: Computer guided dental implant : planning and treatment steps.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU640 .อ443 2561] (1).
รูปแบบผลการทดสอบทางผิวหนังที่เป็นบวกต่อสารก่อภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็กโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย นพร เตชาชัยนิรันดร์.

Naporn Techachainiran. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by นพร เตชาชัยนิรันดร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Aero allergen sensitization pattern among children with respiratory allergic diseases in Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY260 .น34 2560] (1).
Witthayākān kāonā dān niti phanthusāt = Recent advanced in forensic genetics / วิทยาการก้าวหน้าด้านนิติพันธุศาสตร์ = Recent advanced in forensic genetics / บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค.

Butsabā Rœ̄kʻamnūaichōk. by บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Bō̜risat Bīyō̜n ʻEnthœ̄phai Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด, 2561 [2018]Other title: Recent advanced in forensic genetics.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W700 .บ753 2561] (3).
Witthayākān dān panhā kānchai yā / วิทยาการด้านปัญหาการใช้ยา / ชื่นจิตร กองแก้ว.

Chư̄nčhit Kō̜ngkǣo. Naresuan University. Department of Pharmacy Practice. by ชื่นจิตร กองแก้ว | มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Phāk Wichā Phēsatchakam patibat, Khana Phēsatchasāt, Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publisher: พิษณุโลก : ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB330 .ช728 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: WB330 .ช728 2561] (1).
Sanlayaphayāthiwitthayā khō̜ng nư̄angō̜k tō̜m thairō̜i = Surgical pathology of thyroid neoplasms / ศัลยพยาธิวิทยาของเนื้องอกต่อมไทรอยด์ = Surgical pathology of thyroid neoplasms / สมบูรณ์ คีลาวัฒน์.

Sombūn Khīlāwat. by สมบูรณ์ คีลาวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Surgical pathology of thyroid neoplasms .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WK270 .ส437 2561] (4).
Sathiti prayuk samrap ngānwičhai dān sāthāranasuk / สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข / ปัทมา สุพรรณกุล.

Patthamā Suphankun. by ปัทมา สุพรรณกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA950 .ป634 2561] (4). Checked out (1).
Sukkhaphāp khon Thai 2561 : phutthasātsanā kap kānsāngsœ̄m sukkhaphāwa / สุขภาพคนไทย 2561 : พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon rūam kap Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp læ Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QT180 .ส6778 2561] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: QT180 .ส6778 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QT180 .ส6778 2561] (1).
Nā-- tāng thī plīan dai khwāmrū kīeokap khwāmphit pakati khō̜ng bainā / หน้า-- ต่างที่เปลี่ยนได้ : ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของใบหน้า / [ผู้แต่ง กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]] ; บรรณาธิการ นนท์ โรจน์วชิรนนท์.

Kō̜raphin Mahāthumarat. Kanyā Suphapītiphō̜n. Kittimā Suriyakān. Čharan Mahāthumarat. Chutimon Panyākham. Chutimā Čhiraphinyō. Nanthanā Prachāritphakdī. Prīyadā Santilakkhanāwong. Piyathidā Čhittānan. Phaniphā Wō̜raphalưk. Phetcharat Čhaiyong. Phœ̄msap ʻIsīpradit. Wō̜rasak Chōtlœ̄sak. ʻAmphon Sūʻamphan. ʻĀthitiyā Dǣngsombūn. Non Rōtwachiranon. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Sūn Somdet Phrathēppharat ... Kǣkhai Khwāmphikān Bon Bainā læ Kalōksīsa. by กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ | กัญญา ศุภปีติพร | กิตติมา สุริยกานต์ | จรัญ มหาทุมะรัตน์ | ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ | ชุติมา จิรภิญโญ | นันทนา ประชาฤทธิ์ภักดี | ปรียดา สันติลักขณาวงศ์ | ปิยะธิดา จิตตานันท์ | พรรณิภา วรผลึก | เพชรรัตน์ ใจยงค์ | เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ | วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ | อัมพล สูอำพัน | อาทิติยา แดงสมบูรณ์ | นนท์ โรจน์วชิรนนท์ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Somdet Phrathēppharat ... Kǣkhai Khwāmphikān Bon Bainā læ Kalōksīsa Rōngphayābān Čhulālongkō̜n Saphākāchātthai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE705 .ห363 2561] (1).
ʻĀyurasāt Thammasāt than yuk 2559 / อายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์ทันยุค 2559 / บรรณาธิการ อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ... [และคนอื่นๆ].

ʻAnuphong Tangʻarunsanti. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .อ638726 2561] (5).
Khēmī fisik prayuk thāng phēsatchasāt = Applied physical pharmacy / เคมีฟิสิกส์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์ = Applied physical pharmacy / ชุติมา วีรนิชพงศ์

Chutimā Wīranitphong. by ชุติมา วีรนิชพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Applied physical pharmacy..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV778 .ช736 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QV778 .ช736 2561] (2).
Chư̄arōk rāngkāi læ rat wētchakam : prawattisāt kānphǣt samai mai nai sangkhom Thai / เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย / ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Davisakd Puaksom. by ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Illumination Editions, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Illumination Editions, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ70.JT3 ท465 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WZ70.JT3 ท465 2561] (1).
Theknōlōyī chūai kānčharœ̄nphan = Assisted reproductive technology / เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ = Assisted reproductive technology / กำธร พฤกษานานนท์ บรรณาธิการ.

Kamthō̜n Phrưksānānon. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Sūtisāt Narīwētwitthayā. by กำธร พฤกษานานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Sūtisāt Narīwētwitthayā Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Assisted reproductive technology .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WQ205 .ท72 2561] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WQ205 .ท72 2561] (2).
Læktōbāsinlat phư̄nthān sū kānnam pai chai prayōt thāng kānphǣt / แล็กโตบาซิลลัสพื้นฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ / สมหญิง ธัมวาสร.

Somying Thammawāsō̜n. by สมหญิง ธัมวาสร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīmư̄ang Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QW142.5.A8 ส452 2561] (1).
Khrōngkān phatthanā rūpbǣp sāngsœ̄m phư̄nthān ʻārom nai dek līang yāk chūang pathommawai = The development of the temperament promotion model among the difficultly children in early childhood / โครงการพัฒนารูปแบบสร้างเสริมพื้นฐานอารมณ์ในเด็กเลี้ยงยากช่วงปฐมวัย = The development of the temperament promotion model among the difficultly children in early childhood / คณะผู้วิจัย พนิดา ศิริอำพันธ์กุล ... [และคนอื่น ๆ].

Phanidā Siriʻamphankun, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by พนิดา ศิริอำพันธ์กุล, 2513- | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Other title: The development of the temperament promotion model among the difficultly children in early childhood.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BF723.ม63 ค9432 2561] (1).
Khrōngkān sathānakān panhā phāwa sukkhaphāp phatthanākān læ phư̄nthān ʻārom khō̜ng dek pathommawai = The servey of health of status, health problems of health, development and temperament of early childhood / โครงการสถานการณ์ปัญหาภาวะสุขภาพ พัฒนาการ และพื้นฐานอารมณ์ของเด็กปฐมวัย = The servey of health of status, health problems of health, development and temperament of early childhood / โดย ชิดกมล สังข์ทอง ... [และคนอื่น ๆ].

Chitkamon Sangthō̜ng, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ชิดกมล สังข์ทอง, 2502- | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Other title: The servey of health of status, health problems of health, development and temperament of early childhood.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BF723.ม63 ค9434 2561] (1).
Prōtiʻōklaikhǣn : chīwakhēmī læ kānprayukchai thāng khlinik = Proteoglycans : biochemistry and clinical applications / โปรติโอกลัยแคน : ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Proteoglycans : biochemistry and clinical applications / ปรียานาถ วงศ์จันทร์.

Prīyānāt Wongčhan. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai. by ปรียานาถ วงศ์จันทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริหารงานวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Proteoglycans : biochemistry and clinical applications.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QU55.5 .ป464 2561] (2). Checked out (1).
Rōk rœ̄m phư̄antāi khō̜ng manut / โรคเริม เพื่อนตายของมนุษย์ / ภาวพันธ์ ภัทรโกศล.

Parvapan Bhattarakosol. Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai. Khana Phǣtthayasāt. Phākwichā Čhunlachīwawitthayā. by ภาวพันธ์ ภัทรโกศล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā Čhunlachīwawitthayā Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC578 .ภ653 2561] (1).
Naitrikʻō̜ksai = Nitric oxide / ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide / ณัฐวุธ สิบหมู่.

Natthawut Sipmū. by ณัฐวุธ สิบหมู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Bunsiri Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Other title: Nitric oxide.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV126 .ณ635 2561] (2).
Maisai khrư̄ang thō̜t khrư̄ang chūai hāičhai thamdai phīangdai nai raya thāi khō̜ng chīwit = Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment : sarup kānsammanā wichākān / ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจทำได้เพียงใดในระยะท้ายของชีวิต = Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment : สรุปการสัมมนาวิชาการ / [ความร่วมมือของ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] ; เขียน, [รวบรวมและ]เรียบเรียง พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน.

Kānsammanā Wichākān "Maisai Khrư̄ang Thō̜t Khrư̄ang Chūai Hāičhai Thamdai Phīangdai nai Raya Thāi khō̜ng Chīwit" Mahāwitthayālai Thammasāt) Pisit Sriakkapokin. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt. Thailand. Samnakngān Khanakammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by การสัมมนาวิชาการ “ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจทำได้เพียงใดในระยะท้ายของชีวิต” (2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khanakammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2562 [2019]Other title: Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2). Checked out (2).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)