TULAW-New Book-2019-03-01-31 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi phāsī ʻākō̜n = Tax law / กฎหมายภาษีอากร = Tax law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Dunyaluk Trāchūtham. by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Tax law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3550 .ด74 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3550 .ด74 2562] (1). Checked out (5).
Kotmāi singwǣtlō̜m : sēnbǣng rawāng khunnaphāp chīwit kap kānphatthanā paisū yuk Prathēt Thai 4.0 khūan prap chai kotmāi yāngrai hai samadun / กฎหมายสิ่งแวดล้อม : เส้นแบ่งระหว่างคุณภาพชีวิตกับการพัฒนาไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ควรปรับใช้กฎหมายอย่างไรให้สมดุล / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 23 : 2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3127 .ง63 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3127 .ง63 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3127 .ง63 2561] (2). Checked out (1).
Kotmāi kīeokap winai kānngœ̄n kānkhlang khō̜ng rat : withīkān ngoppramān læ kāntrūat ngœ̄n phǣndin / กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Withīkān ngoppramān læ kāntrūat ngœ̄n phǣndin Other title: วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3526 .ช632 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3526 .ช632 2562] (3). Checked out (4).
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (11).
Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 25.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law | คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป | ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: No items available Checked out (7).
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. lem 1, Laksana 10 khwāmphit kīeokap chīwit læ rāngkāi, laksana 11 khwāmphit kīeokap sērīphāp læ chư̄sīang / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 1, ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง / คณพล จันทน์หอม.

Khanapon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Laksana 10 khwāmphit kīeokap chīwit læ rāngkāi Other title: Laksana 11 khwāmphit kīeokap sērīphāp læ chư̄sīang Other title: ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย | ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4049 .ค33 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4049 .ค33 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4049 .ค33 2562] (2). Checked out (2).
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng laksana 2 withī phičhāranā wisāman nai sān chanton mūat 1 withī phičhāranā khadī manōsārē læ mūat 2 kānphičhāranā dōi khāt nat / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และหมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Mūat 1 withī phičhāranā khadī manōsārē Other title: Mūat 2 kānphičhāranā dōi khāt nat Other title: หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ | หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด.Availability: No items available Checked out (7). On hold (1).
Khamʻathibāi læ bǣpfưkhat phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi : phāk kotmāi ʻāyā = English for lawyers : criminal law / คำอธิบายและแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา = English for lawyers : criminal law / สุรัชดา รีคี, ณัฏฐพร รอดเจริญ, อาดัม รีคี.

Surutchada Reekie. Natthaporn Rodcharoen. Reekie, Adam. by สุรัชดา รีคี | ณัฏฐพร รอดเจริญ | รีคี, อาดัม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi : phāk kotmāi ʻāyā Other title: English for lawyers : criminal law | ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (2). Checked out (3).
Khūmư̄ kānlongthun nai Sāthāranarat Prachāchon Čhīn pračham pī 2561 / คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ; คณะกองบรรณาธิการ Renliang Li ... [และคนอื่น ๆ].

Li, Renliang. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānlongthun. by หลี่, เหรินเหลียง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG5782 .ค74 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG5782 .ค74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG5782 .ค74 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG5782 .ค74 2561] (1).
Tūathǣn-nāinā = Agency-brokerage / ตัวแทน-นายหน้า = Agency-brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakǭn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Agency-brokerage.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT924 .ผ93 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT924 .ผ93 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT924 .ผ93 2562] (4). Checked out (2).
Thām-tō̜p ʻēkkathēt sanyā. 1, Sư̄ khāi lǣkplīan hai chao sap-chao sư̄ / ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา. 1, ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Sư̄ khāi lǣkplīan hai chao sap-chao sư̄ Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 1] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 1] (3). Checked out (2).
Thām-tō̜p ʻēkkathēt sanyā. 2, Čhāng rǣngngān čhāng tham khō̜ng rap khon yư̄m fāk sap čhao samnak rōngrǣm tūathǣn-nāinā / ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา. 2, จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน-นายหน้า / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Čhāng rǣngngān čhāng tham khō̜ng rap khon yư̄m fāk sap čhao samnak rōngrǣm tūathǣn-nāinā Other title: จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน-นายหน้า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 2] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 2] (4). Checked out (3).
Nitipratyā bư̄angton = Introduction to philosophy of law / นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nitipratyā Other title: Thritsadī kotmāi nitipratyā Other title: Introduction to philosophy of law | Philosophy of law | นิติปรัชญา | ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K230.ส44 น66 2562] (1). Checked out (11).
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2735 .ว435 2562ก] (1). Checked out (8).
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. Atiruj Tunbooncharoen, by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Thai legal history.Availability: No items available Checked out (7).
Prīdī Kasēmsap khon sām watthanatham bidā hǣng niti pratyā Thai. ปรีดี เกษมทรัพย์ คนสามวัฒนธรรม บิดาแห่งนิติปรัชญาไทย.

Somyot Chư̄athai. Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-2562 | สมยศ เชื้อไทย | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | Preedee Kasemsup, 1927-2019.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2562] [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K230 .ป46 2562] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K230 .ป46 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K230 .ป46 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K230 .ป46 2562] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2019 700540] (1).
Checked out (1).
Sinlapa khō̜ng kānsak phayān læ kānthalǣngkān dūai wāčhā / ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา / มารุต บุนนาค.

Marut Bunnag, by มารุต บุนนาค, 2467-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4692 .ม64 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4692 .ม64 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4692 .ม64 2562] (3).
Nangsư̄ khūmư̄ trīam sō̜p thanāikhwām / หนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความ / ภูดิท โทณผลิน.

Phūdit Thōnaphalin. by ภูดิท โทณผลิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidīa Phrinting (2013) Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013) จำกัด, 2562 [2019]Other title: Khūmư̄ trīam sō̜p thanāikhwām Other title: คู่มือเตรียมสอบทนายความ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT70 .ภ736 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT70 .ภ736 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT70 .ภ736 2562] (1). Checked out (3).
Lak kotmāi mahāchon bư̄angton : lak kotmāi = Introduction to public law : principle of law / หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย = Introduction to public law : principle of law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Kotmāi mahāchon bư̄angton : lak kotmāi Other title: Introduction to public law : principle of law | กฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3150 .ส44 2562] (1). Checked out (6).
ʻĒkhwitī : lak hǣng khwāmyuttitham nai kotmāi ʻAngkrit = Equity : principles of justice in English law / เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ = Equity : principles of justice in English law / สุรัชดา รีคี.

Surutchada Reekie. by สุรัชดา รีคี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Equity : principles of justice in English law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KD674 .ส74 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KD674 .ส74 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KD674 .ส74 2562] (1). Checked out (3).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)