TUECON-New Books-2019-03-March Subscribe to this list

| Select titles to:
Applied economic forecasting using time series methods / Eric Ghysels, Massimiliano Marcellino.

by Ghysels, Eric, 1956- | Marcellino, Massimiliano.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Oxford University Press, 2018Availability: No items available Checked out (1).
Khrōngkān wičhai chœ̄ng yutthasāt "kānpramānkān ʻuppathān khō̜ng thun manut thī čhampen tō̜ kānkāophō̜n kapdak rāidai pānklāng khō̜ng Prathēt Thai læ kānraksā sathāna prathēt rāidai sūng hai yangyư̄n" : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Somchāi Suksirisērīkun. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สมชาย สุขสิริเสรีกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜. ], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Other title: Kānpramānkān ʻuppathān khō̜ng thun manut thī čhampen tō̜ kānkāophō̜n kapdak rāidai pānklāng khō̜ng Prathēt Thai læ kānraksā sathāna prathēt rāidai sūng hai yangyư̄n Other title: การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน.Availability: No items available Checked out (1).
Khrōngkān sưksā kānpœ̄t sērī khō̜ng prathēt khūkhā khūkhǣng læ phonkrathop tō̜ Thai / โครงการศึกษาการเปิดเสรีของประเทศคู่ค้าคู่แข่งและผลกระทบต่อไทย / โดย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย).

Bō̜risat Blōlikœ̄ ʻǣ Khō̜mphānī (Prathēt Thai) Thailand. Krom Čhēčhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2559 [2016]Other title: การเปิดเสรีของประเทศคู่ค้าคู่แข่งและผลกระทบต่อไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HF1713 .ค94 2559 ล. 1] (5).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)