TUPUEY-New Book-201903-02 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Mai penrai na mǣ man čha penrai / ไม่เป็นไรนะแม้มันจะเป็นไร / บอร์นเก้าสาม เรื่องและภาพ.

Songwut ʻUnwičhit. by ทรงวุฒิ อุ่นวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ท418 ม95 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ท418 ม95 2562] (1). Checked out (1).
ʻAisǣk Niotan / ไอแซค นิวตัน / วิลเลียม แรนคิน เขียน ; อภิวัฒน์ ตรีเลิศมาลา แปล.

Rankin, William, ʻAphiwat Trīlœ̄tmālā. by แรนคิน, วิลเลียม, ค.ศ. 1947- | อภิวัฒน์ ตรีเลิศมาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Dek, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QC16.น65 ร833 2554] (1).
13 sing thī khon khemkhæng khao mai tham kan / 13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน / เอมี โมริน เขียน ; วิสาข์ ทองตัน แปล.

Morin, Amy. Wisā Thō̜ngtan. by โมริน, เอมี | วิสาข์ ทองตัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019]Other title: Sipsām sing thī khon khemkhæng khao mai tham kan Other title: สิบสามสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF575.ส7 ม946 2562] (1). Checked out (3).
Khō̜ chan lư̄m thœ̄ (dai kō̜n) / ขอฉันลืมเธอ (ได้ก่อน) / บาร์จเฉย ๆ เขียน.

Panatkō̜n Čhaiman, by ปณัตกร ใจหมั่น, 2535-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Buk Raidœ̄, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊กส์ไรเดอร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ป3455 ข52 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ป3455 ข52 2561] (1). Checked out (1).
Withī "čhūngčhai" khon hai tham yāng thī khun tō̜ngkān = How to persuade people to do what you want / วิธี "จูงใจ" คน ให้ทำอย่างที่คุณต้องการ = How to persuade people to do what you want / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Chœ̄mān Rattanaphongtrakūn. by เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Double Days, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Double Days, 2557 [2014]Other title: How to persuade people to do what you want.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.จ7 ฌ754 2557] (1).
Mō̜ngyō̜n paidai tǣ yā dœ̄n klappai kō̜ phō̜ / มองย้อนไปได้ แต่อย่าเดินกลับไปก็พอ / บาร์จเฉย ๆ เขียน.

Panatkō̜n Čhaiman. by ปณัตกร ใจหมั่น, 2535-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ป3455 ม52 2561] (2). Checked out (2).
Māttrathān rabop faifā sǣngsawāng chukchœ̄n læ khōm faifā pāi thāngʻō̜k chukchœ̄n = [Emergency lighting system and emergency exit sign luminaire standard] / มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน = [Emergency lighting system and emergency exit sign luminaire standard] / โดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน.

Witsawakammasathān hǣng Prathēt Thai. Khana ʻAnukammakān Māttrathān Rabop Faifā Sǣngsawāng Chukchœ̄n læ Khōm Faifā Pāi Thāngʻǭk Chukchœ̄n. by วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน.

Edition: แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Witsawakammasathān hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜rommarāchūtham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Other title: Emergency lighting system and emergency exit sign luminaire standard.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TK4399.ฉ7 ม63 2561] (2).
Yū thī wā rao čha mō̜ng man bǣp nai / อยู่ที่ว่าเราจะมองมันแบบไหน / อีกีจู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Le, Ki ju. Withiyā Čhanphan. by อี, กีจู | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ด6 อ66 2562] (1). Checked out (3).
Wannī čha pen wan thī dī / วันนี้จะเป็นวันที่ดี / คิดมาก เขียน.

Sō̜nsawat Monsuwan. by ศรศวัส มลสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ศ43 ว63 2562] (1). Checked out (3).
Somdet Phrathēpphraratrātsudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n yư̄an Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Phō̜.Sō̜. 2524-2559 / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2524-2559 / คณะผู้จัดทำหนังสือ นิยม รัฐอมฤต ประธานกรรมการ ; เตช บุนนาค ... [และคนอื่น ๆ] กรรมการ.

Niyom Ratamarit. Tej Bunnag. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Nānāchāt Prīdī Banomyong. by นิยม รัฐอมฤต | เตช บุนนาค | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nānā Chāt Prīdī Banomyong Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ท7 ส485 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.43.ท7 ส485 2559] (1).
Nitipratyā bư̄angton = Introduction to philosophy of law / นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nitipratyā Other title: Thritsadī kotmāi nitipratyā Other title: Introduction to philosophy of law | Philosophy of law | นิติปรัชญา | ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K230.ส44 น66 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K230.ส44 น66 2562] (1). Checked out (8).
Khun tham bǣp nī thammai khao khaočhai bǣp nan / คุณทำแบบนี้ ทำไมเขาเข้าใจแบบนั้น / Heidi Grant Halvorson ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Halvorson, Heidi Grant, Phō̜nlœ̄t ʻIt. by ฮัลวอร์สัน, ไฮดี กรานท์, ค.ศ. 1973- | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ส7 ฮ64 2561] (1). Checked out (3).
Khō̜pkhun thī phān khao mā læ khō̜thōt thī raksā wai mai dai / ขอบคุณที่ผ่านเข้ามา และขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้ / Octobrae เขียน ; Nihcet x Imminimus ถ่ายภาพประกอบ.

Octobrae. Nihcet. Imminimus. by ออกโทเบร | ไนเซท | อิมมินิมัส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.อ523 ข53 2562] (1). Checked out (3).
Khrư̄angngœ̄n læ khrư̄angthom Thai / เครื่องเงินและเครื่องถมไทย / พอล บร๊อมเบิร์ก ; ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ ถ่ายภาพ ; [จุฑามาส อรุณวรกุล แปล].

Bromberg, Paul. Phaisān Pīammēttāwat. Čhuthāmāt ʻArunwō̜rakun. by บร๊อมเบิร์ก, พอล | ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ | จุฑามาส อรุณวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : River Books, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NK7178.7.ก1 บ45 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK7178.7.ก1 บ45 2562] (1).
Khrōngkān sưksā kānkhlư̄anyāi rǣngngān læ phonkrathop tō̜ talāt rǣngngān Thai lang pœ̄t sērī prachākhom sētthakit ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์.

Chulalongkorn University. Faculty of Economics. Office of the National Economics and Social Development Board. by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Khana Sētthasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD5821.ก6 ค942 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD5821.ก6 ค942 2558] (1).
Thuk chūang khư̄ wēlā khō̜ng rao = Every moment was you / ทุกช่วงคือเวลาของเรา = Every moment was you / ฮาแทวัน เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Ha, Taewan. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ฮา, แทวัน | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Other title: Every moment was you.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL985.ท9 ฮ615 2562] (2). Checked out (2).
Theknōlōyī lang kānkepkīeo phon lamyai / เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย / บรรณาธิการ นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ.

Nithiyā Rattanāpanon. Danai Bunyakīat. Sūn Nawattakam Theknōlōyī Lang Kānkepkīeo. by นิธิยา รัตนาปนนท์ | ดนัย บุณยเกียรติ | ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sūn Nawattakam Theknōlōyī Lang Kānkepkīeo, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB379.ล6 ท723 2561] (1).
Sāmkok chabap Win Līeowārin / สามก๊ก ฉบับวินทร์ เลียววาริณ / บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข.

Win Līeowārin, Pritsanā Bunsinsuk. by วินทร์ เลียววาริณ, 2499- | ปริสนา บุญสินสุข.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 113 Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL2664.ส61 ว633 2561] (2). Checked out (2).
Mādām Pǣng / มาดามแป้ง / นวลพรรณ ล่ำซำ เขียน ; ปารัณ เจียมจิตต์ตรง เรียบเรียง ; กฤตธี ผ่องเสรี ถ่ายภาพ.

Nūanphan Lamsam, Pāran Čhīamčhittrong, Kritthī Phō̜ngsērī, by นวลพรรณ ล่ำซำ, 2509- | ปารัณ เจียมจิตต์ตรง | กฤตธี ผ่องเสรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2560 Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD6054.4.ท9 น54 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD6054.4.ท9 น54 2560] (1).
Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop 1,000 khrang / จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบ 1,000 ครั้ง / หลิวถง เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

Liu, Tong. Chān Thanaprakō̜p. by หลิว, ถง | ชาญ ธนประกอบ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop nưng phan khrang Other title: จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบหนึ่งพันครั้ง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1499.ส6 ห465 2561] (2). Checked out (2).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)