TUPRIDINEW BOOK 2019-03-03(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
A piece of the moon / A piece of the moon / Ha-Hyun เขียน ; Hyunmeen แปล.

Ha-Hyun. Hyunmeen. by ฮา-ฮยอน | ฮยอนมีน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ฮ6 พ62 2561] (2). Checked out (5).
Happy fist rœ̄mton thī khwāmsuk / Happy fist เริ่มต้นที่ความสุข / พักแช-กยู เขียน ; โชซองมิน วาดภาพประกอบ ; วิทิยา จันทร์พันธ์ ผู้แปล.

Pak, Chae-gyu. Cho, Song-min. Withiyā Čhanphan. by พัก, แช-กยู | โช,ซอง-มิน | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (2).
Inbound marketing kāntalāt bǣp rǣngdưngdūt / Inbound marketing การตลาดแบบแรงดึงดูด / Content Shifu เขียน ; [เขียนโดย สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์, อรวี สมิทธิผล และลินดา ไกรวณิช].

Sitthinan Phonwisutsak. Oravee Smithiphol. Lindā Kraiwanit. by สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ | อรวี สมิทธิผล | ลินดา ไกรวณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Amarin How To, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415 .ส64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5415 .ส64 2562] (1). Checked out (2).
Kānsưksā prīapthīap nithān sindœ̄rēnlā fō̜mūlā ʻĀsīan / การศึกษาเปรียบเทียบนิทานซินเดอเรลลาฟอร์มูลาอาเซียน / เจือง ถิ หั่ง.

Truong, Thi Hang, by เจือง, ถิ หั่ง, 2529-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Lānnā Kānphim, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GR312 .จ798 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GR312 .จ798 2561] (1).
Khūmư̄ ʻō̜kbǣp chīwit dūai Design thinking / คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking / Bill Burnett & Dave Evans ; เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล แปล.

Burnett, William (Consulting professor of design) Evans, David J. Mē Sīphatthanāsakun. by เบอร์เนตต์, วิลเลียม (อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ) | อีวานส์, เดวิด เจ. (เดวิด จอห์น), ค.ศ. 1953- | เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Khā mǫkkingbœ̄t / ฆ่าม็อกกิ้งเบิร์ด / ฮาร์เปอร์ ลี เขียน ; นาลันทา คุปต์ แปล.

Lee, Harper. Nālanthā Khup. by ลี, ฮาร์เปอร์ | นาลันทา คุปต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ล655ท72น64 2561] (1). Checked out (2).
Sō̜nklin / ซ่อนกลิ่น / ซ่อนกลิ่น.

Monchai Sirilatthaphō̜n. by มนต์ชัย ศิริลัทพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (2).
dō̜krak / ดอกรัก / ตินกานต์.

Tinakān. by ตินกานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : a book, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : a book, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ต6467ด42 2561] (1). Checked out (2).
Tonmai, yingsāo kap chāi charā phūʻān pratchayā chīwit khō̜ng Yiprān. ต้นไม้, หญิงสาวกับชายชราผู้อ่านปรัชญาชีวิตของยิบราน.

Samōsō̜n Wannasin Surin. Mahāwitthayālai Rātchaphat Surin. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by สโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4208 .ต349 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4208 .ต349 2560] (2).
Thammai tō̜ng toklum rak : Alain Badiou khwāmrak læ the Lobster / ทำไมต้องตกหลุมรัก : Alain Badiou ความรัก และ the Lobster / สรวิศ ชัยนาม เขียน ; สุชานาฎ จารุไพบูลย์ แปล.

Soravis Jayanama. Suchānāt Čhārupaibūn. by สรวิศ ชัยนาม | สุชานาฎ จารุไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2562 [2019]Other title: Thammai tō̜ng toklum rak? : Alain Badiou khwāmrak læ the Lobster Other title: ทำไมต้องตกหลุมรัก? : Alain Badiou ความรัก และ the Lobster.Availability: No items available Checked out (3).
Thuk sing thī kœ̄t khưn mī hētphon khō̜ng man samœ̄ / ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเสมอ / วินนี่ เขียน ; พื้นที่ส่วนกลาง ถ่ายภาพ.

Winnī. Phư̄nthī sūanklāng. by วินนี่ | พื้นที่ส่วนกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2561 [2018]Other title: Everything happens for a reason.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ด6 ว663 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ด6 ว663 2561] (2).
Nawawithī : withī witthayā rūamsamai nai kānsưksā wannakam / นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม / สุรเดช โชติอุดมพันธ์ บรรณาธิการ ; นัทธนัย ประสานนาม ... [และคนอื่นๆ].

Natthanai Prasannam. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by นัทธนัย ประสานนาม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Other title: Withī witthayā rūamsamai nai kānsưksā wannakam Other title: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม.Availability: No items available Checked out (4).
Botbāt khlang samō̜ng nai krabūankān kamnot nayōbāi sāthārana khō̜ng Čhīn : kō̜ranī sưksā khō̜ rirœ̄m thǣp sētthakit læ sēnthāng sāimai yuk mai = The roles of think tanks in China's policy making process : a case study of belt and road initiative : rāingān wičhai rư̄ang / บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของจีน : กรณีศึกษาข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ = The roles of think tanks in China's policy making process : a case study of belt and road initiative : รายงานวิจัยเรื่อง / ศิริลักษม์ ตันตยกุล.

Sirilucksm Tantayakul. Sūn Wičhai Yutthasāt Thai-Čhīn. by ศิริลักษม์ ตันตยกุล | ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Wičhai Yutthasāt Thai-Čhīn Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561 [2018]Other title: Roles of think tanks in China's policy making process : a case study of belt and road initiative.Availability: No items available Checked out (1).
Bik dātā mahā pralai = Weapons of math destruction : mư̄a kānchai khō̜mūn khanāt yai pen phai tō̜ sangkhom / บิ๊กดาต้ามหาประลัย = Weapons of math destruction : เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสังคม / Cathy O' Neil เขียน ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล แปล.

O'Neil, Cathy. Thīpkō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by โอนีล, เคที | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2561 [2018]Other title: Weapons of math destruction.Availability: No items available Checked out (4).
Panhā pratyā : pathommabot hǣng pratyā: čhāk tawantok sū tawanʻō̜k / ปัญหาปรัชญา : ปฐมบทแห่งปรัชญา: จากตะวันตกสู่ตะวันออก / พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี.

Phra Mahā Khwanchai Kittimēthī. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Sākhā Wichā Pratyā. Sathāban Phatthanā Phra Witthayākō̜n. by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สาขาวิชาปรัชญา | สถาบันพัฒนาพระวิทยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Yottham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิหยดธรรม, 2560 [2017]Other title: Pathommabot hǣng pratyā: čhāk tawantok sū tawanʻō̜k Other title: ปฐมบทแห่งปรัชญา: จากตะวันตกสู่ตะวันออก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: B175 .พ423 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: B175 .พ423 2560] (1).
Pātihān rāncham khō̜ng khun Nāmiya / ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ / ผู้เขียน ฮิงาชิโนะ เคโงะ ; ผู้แปล กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

Higashino, Keigo, Kanokwan Kētchaimāt. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Namphu, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : น้ำพุ, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ฮ64437น64ก32 2561] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (2). In transit (1). On hold (1).
Frō̜i : khwāmrū chabap phok phā / ฟรอยด์ : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Anthony Storr ; สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล.

Storr, Anthony. Sāiphin Suphutthamongkhon, by สตอรร์, แอนโธนี | สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : bookscape, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : bookscape, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF173 .ส354 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF173 .ส354 2562] (1). Checked out (2).
Phāsā kap khwāmmāi = Language and meaning / ภาษากับความหมาย = Language and meaning / ชัชวดี ศรลัมพ์.

Chatchawadee Saralamba, Mahāwitthayālai Thammasāt. Fāi Wichākān. by ชัชวดี ศรลัมพ์, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ฝ่ายวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwongkānphim Čhamkat, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, [2561] [2018]Other title: Language and meaning.Availability: No items available Checked out (2).
Rak lō̜t rūa / รักลอดรั้ว / จันทร์ ธันวา.

Čhan Thanwā. by จันทร์ ธันวา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Bāngrak, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บางรักษ์, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Lo̜ttœ̄rī læ rư̄angsan khadī ʻư̄n ʻư̄n / ล็อตเตอรี่ และเรื่องสั้นคดีอื่น ๆ / เชอร์ลี่ย์ แจ๊คสัน ; ร. จันเสน แปล.

Jackson, Shirley, Rō̜ Čhansēn. by แจ๊คสัน, เชอร์ลี่ย์, ค.ศ. 1916-1965 | ร. จันเสน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Rahat Khadī, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : รหัสคดี, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ8325ล53ร194 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .จ8325ล53ร194 2560] (2).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)